GENEAMI konferencje genealogiczne

Zgodnie z celami i statutem, nasze stowarzyszenie organizuje konferencje genealogiczne GENEAMIBrzegu (patrz idea, cele i historia konferencji):

logo Geneami
stały znak graficzny Geneami od edycji 8 (2021)

IDEA, CELE I HISTORIA

W konferencji co roku bierze udział od stu do trzystu osób amatorsko i zawodowo zajmujących się problematyką genealogii. Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań z zakresu genealogii i archiwistyki, materiałów (źródeł) genealogicznych (archiwalnych, historycznych), ich wzajemnych powiązań i możliwości badawczych, z uwzględnieniem osiągnięć i planów, obszarów współpracy i wymiany doświadczeń między: zawodowymi i amatorskimi badaczami genealogii; państwowymi, kościelnymi i prywatnymi archiwami, bibliotekami i muzeami; szkołami i uczelniami; towarzystwami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami genealogicznymi, szlacheckimi, archiwalnymi, bibliotecznymi, nauczycielskimi, uczniowskimi, akademickimi; wydawcami, redakcjami i autorami wydawnictw, producentami oprogramowania, współtwórcami i wolontariuszami projektów (baz danych, serwisów społecznościowych, portali internetowych) oraz firm działających na rzecz genealogii i genealogów. Jest także adresowana dla osób zajmujących się dziedzinami pokrewnymi, takimi jak etnografia, genetyka, demografia, geografia itp.

Przybywamy nie tylko z naszych okolic, ale przede wszystkim z całego kraju, a nawet zza jego granic. Dotąd w konferencji uczestniczyły osoby z Australii, Belgii, Białorusi, Francji, Holandii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Pierwotnie nazywaliśmy wydarzenie nazwą Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna, obecnie nosi ono nazwę własną GENEAMI (kliknij na linku, aby poznać historię nazwy).

W Polsce odbywają się różne spotkania, wykłady, warsztaty i konferencje, które cieszą się zainteresowaniem środowisk genealogicznych, organizowane przez stowarzyszenia, archiwa i uczelnie, a nawet prywatnie (np. urodziny Genpolu). Wydarzenia bywają lokalne i ogólnopolskie, jednorazowe i okolicznościowe (tematyczne), ale są i te comiesięczne oraz coroczne (rocznicowe, urodzinowe, jubileuszowe). Przyświecają im różne i zmienne cele, które naturalnie trudniej pogodzić z całościowym spojrzeniem na polski ruch genealogiczny, czemu z kolei sprzyja proponowana formuła konferencji. Tymczasem na Zachodzie takie konferencje odbywają się coraz częściej i z coraz większym powodzeniem (por. Rootstech). Począwszy od samego naszego początku w 2014 r. podjęliśmy się wypełnienia tej luki naszą coroczną konferencją.

Celom konferencji znakomicie sprzyja Zamek Piastów Śląskich w Brzegu (między Opolem a Wrocławiem, w województwie opolskim), gdzie pośród drzew genealogicznych, grobów i pamiątek książęcej dynastii, odbywają się wykłady, warsztaty i targi. Konferencji towarzyszą zwiedzanie zamku i okolicy, a czasami dodatkowe wystawy i rekonstrukcje historyczne.

Dlaczego trzy dni? Uważamy, że jeden dzień na takie wyjazdy i powroty to stanowczo za krótko, ogranicza też możliwości skomponowania programu konferencji. Dużym atutem konferencji jest też integracja. W jednym miejscu i czasie spotyka się środowisko genealogów pasjonatów, archiwistów, bibliotekarzy, profesjonalistów i amatorów, różnych osób zajmujących się genealogią. Kuluarowe rozmowy, wspólne posiłki i wieczory są świetną okazją do rozmów, wymiany wiedzy i umiejętności, pogłębienia współpracy i wzajemnego zrozumienia różnych środowisk. Wszystko zależy od indywidualnych możliwości, potrzeb i oczekiwań — finansowych i organizacyjnych. Proponujemy wspólne posiłki oraz noclegi we wspólnych miejscach.

Póki co udaje nam się zapewnić, aby merytoryczny udział w samych konferencjach dla uczestników był nieodpłatny. Oczywiście nie dotyczy to noclegów i wyżywienia, które są odpłatne, ale na rozsądnym poziomie, każdy znajdzie coś dla siebie (poprzez stowarzyszenie noclegi i obiady są po kosztach non profit). Dlatego niezależnie od tego, zachęcamy do dobrowolnego wsparcia naszego przedsięwzięcia darowizną.

Stowarzyszenie, członkowie jego zarządu ani wolontariusze nie są formalnie powiązani z podmiotami działającymi profesjonalnie, zawodowo i komercyjnie na rzecz genealogów, mimo że przyjaźnimy się, udzielamy im głosu i gościmy jako słuchaczy. Konferencja nie ma charakteru biznesowego, adresowana jest głównie do pasjonatów, choć zawodowcy również chętnie i przydatnie z niej korzystają. Przeczytaj naszą deklarację non-profit.

Konferencja od 2022 r. to również okazja do wręczania tytułu Genealoga Roku.

Zapraszamy do uczestnictwa w najbliższej konferencji, z informacjami o poprzednich konferencjach można zapoznać się w szczególności poprzez nagrania wideo czy relacje.

INNE PODOBNE WYDARZENIA

Nasze konferencje to nie jedyna tego typu forma spotkań:

  • Chorzów, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” — interdyscyplinarna konferencja naukowa Śladami przeszłości… 1 (2017) Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych, 2 (2023) Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych
  • Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne — Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne1 (2019), 2 (2020), 3 (2021), 4 (2022), 5 (2023)
  • Kraków, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce — Krakowska Konferencja Genealogiczna1 (2019), 2 (2023)
  • Warszawa, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich — Seminarium Archiwistów Rodzinnych1 (2023)
  • w latach 2007–2020 w Warszawie (najczęściej w budynku PAST na Zielnej) obchodzono urodziny portalu GenPol.com z inicjatywy Tomasza Nitscha, kontynuacją może stać się 11.03.2023 PreGENPOLiada
  • w latach 2004–2018 odbywały się ogólnopolskie kajakowe spływy genealogów (rzeki: Wda, Rospuda, Czarna Hańcza, Pilica) z inicjatywy śp. Stanisława Pieniążka z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego
  • niektóre regionalne towarzystwa genealogiczne (TG) organizują swoje rocznicowe spotkania, a jubileuszowo zazwyczaj z większym rozmachem (por. XX-lecie ŚTG 2013, XXV-lecie ŚTG 2017; X-lecie PolTG 2016; 10-lecie TGCP 2017; 10-lecie KPTG 2018, 5-lecie GTG; XXV-lecie WarTG 2018 itp.)
  • ŚTG organizuje zamkowe spotkania (zloty) genealogów, opis w Parantelach ŚTG nr 2 (2017) s. 47; w 2006 r. ŚTG gościło genealogów z całego kraju na zakończenie akcji „Uratujmy wspólnie księgi parafialne
  • zobacz też Facebook, UniKonferencje, Polin, PolishHistory
  • przede wszystkim zaś, różne stowarzyszenia genealogiczne organizują cyklicznie (zazwyczaj co miesiąc) spotkania, zazwyczaj wstęp jest wolny i nieodpłatny (każdy może przyjść bez pytania o zgodę i zapowiadania się), w trakcie których odbywają się wykłady, warsztaty, konsultacje lub po prostu rozmowy na tematy genealogiczne — informacji należy szukać na stronach internetowych tych stowarzyszeń (np. Opole)

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Materiały graficzne konferencji z lat 2014–2019 zestawiono drukiem na łamach Varia Genealogica 3 (2019), a z lat 2020–2023 na łamach Varia Genealogica 5 (202♥).

OKŁADKI INFORMATORÓW (LINKI DO GRAFIKI JPG):

1 (2014)2 (2015)3 (2016)4 (2017)5 (2018)6 (2019)7 (2020)8 (2021)9 (2022)10 (2023)

PROGRAMY (LINKI DO PROGRAMÓW WWW):

1 (2014)2 (2015)3 (2016)4 (2017)5 (2018)6 (2019)7 (2020)8 (2021)9 (2022)10 (2023)

INFORMATORY (LINKI DO POBRANIA PDF):

1 (2014)2 (2015)3 (2016)4 (2017)5 (2018)6 (2019)7 (2020)8 (2021)9 (2022)10 (2023)

PLAKATY (LINKI DO GRAFIK JPG):

1 (2014)2 (2015)3 (2016)4 (2017)5 (2018)6 (2019)7 (2020)8 (2021)9 (2022)10 (2023)
fot. M. Momont (2015)
fot. M. Momont (2015)
fot. P. Szymański 2015
fot. P. Szymański 2015
fot. P. Szymanski 2015
fot. P. Szymanski 2015
fot. M. Momont 2015
fot. M. Momont 2015
fot. M. Momont 2014
fot. M. Momont 2014
fot. M. Momont 2015
fot. M. Momont 2015
fot. Cz. Kroczak 2016
fot. Cz. Kroczak 2016