Program 8. GENEAMI Brzeg 2021

←2020inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji
epidemiaprogram: piątek SOBOTA NIEDZIELATRANSMISJAprzerwytargi
sekretariatpakiet uczestnikaoznaczenia wejściówekzmiany
rejestracja (obiady noclegi) ● lokalizacja (mapa) ● organizatorzy (kontakt) ●

Poniżej program 8. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej GENEAMI 24-26.09.2021 w brzeskim zamku, ustalony w wyniku otwartego naboru. Planujemy transmisję na żywo z niektórych wystąpień. Program nie daje gwarancji wysłuchania danego tematu i osoby konkretnego dnia czy godziny ani w podanej kolejności. Zastrzegamy możliwość zmian w programie (także na żywo w trakcie konferencji, w tym anulowania wystąpień) z przyczyn od nas niezależnych. Oczywiście zmiany staramy się minimalizować i będziemy o nich niezwłocznie informować. Dla prelegentów przygotowano dodatkowe informacje.

POBIERZ INFORMATOR (PDF)

plakat konferencji GENEAMI 8. Brzeg 2021
plakat konferencji GENEAMI 8. Brzeg 2021
informator konferencji GENEAMI 8. Brzeg 2021
informator konferencji GENEAMI 8. Brzeg 2021 (pobierz PDF)

EPIDEMIA

Dopóki trwa epidemia, warunkiem udziału jest dostosowanie się do rządowego reżimu sanitarnego. Każdy wchodzący na teren konferencji musi:

 • być uprzednio internetowo ZAREJESTROWANY wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszych warunków;
 • być SZCZEPIONY i okazać w tym zakresie przy wchodzeniu na konferencję ważne unijne zaświadczenie COVID („paszport” z kodem QR w postaci elektronicznej lub papierowej), albo zdążyć z wejściem na dane wystąpienie/obiad/wieczór przed wyczerpaniem bardzo niskiego limitu dla niezaszczepionych (8, 17 lub 25 niezaszczepionych na poszczególne sale);
 • poddać się bezdotykowemu pomiarowi TEMPERATURY;
 • wydrukować (najlepiej od razu) OŚWIADCZENIE dotyczące kontaktów i objawów, wypełnić i podpisać na dzień wejścia na konferencję, oddać w sekretariacie konferencji (nie wysyłać wcześniej);
 • w razie niepokojących OBJAWÓW zdrowotnych, zrezygnować z udziału w konferencji; rząd może zalecać, aby w konferencjach i targach nie brały udziału osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby (np. ze względu na wiek lub choroby przewlekłe), chyba że są zaszczepione;
 • przez cały czas mieć zakryty MASECZKĄ nos i usta (dotyczy także zaszczepionych, we wszystkich obiektach konferencyjnych, z wyjątkiem czasu wystąpienia przy mikrofonie, spożywania posiłku w wyznaczonych miejscach oraz osób mających należycie poświadczone problemy);
 • zachować ODSTĘPY 2 m między uczestnikami (z wyjątkiem domowników i osób nocujących w jednym pokoju);
 • dezynfekować ręce.

Nieprzestrzeganie ww. reżimu spotka się z niewpuszczeniem lub wydaleniem z terenu konferencji!

Przyjeżdżasz na własne ryzyko. Jeśli uważasz, że konferencja w epidemii to za duże ryzyko, albo przeciwnie, że epidemii nie ma lub warunki są przesadne — w tym roku nie przyjeżdżaj, chętnie ugościmy Cię w przyszłym roku. Nie narażaj nas i innych na problemy! Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się! ☺

Zastrzegamy również możliwość dalszych zmian, w tym zmiany formy konferencji ze stacjonarnej w transmisję lub retransmisję wideo online, na wypadek gdyby wymusiły to na nas aktualne wymagania rządowe bliżej nadejścia terminu konferencji.

OZNACZENIA WEJŚCIÓWEK

Prócz ww. warunków udziału z powodu epidemii, na wszystkie sale, katering/obiady i wieczory/integracje obowiązują zapisy i limity. Łączna liczba wszystkich jednoczesnych uczestników nie będzie mogła przekroczyć przewidywanej liczby 100 osób (bez obsługi i zaszczepionych). Na zamkową salę A (duża, Pinottiego) przewidujemy maksymalnie do 100 osób, na salę B (po lewej, mała, obraz Polonia) — do 20 osób, na salę C (po prawej, średnia, portretowa) — do 50 osób. Ze względu na epidemię, miejsca będą odpowiednio od siebie oddalone, zajmując całą powierzchnię sal. Wspólne otwarcie i zakończenie konferencji, sekretariat, przerwy kawowe oraz stoiska targowe prawdopodobnie będą na dziedzińcu (D), w razie niepogody pod arkadami lub w bramie; nie będzie sali myśliwskiej ani krużganków. Na salę K (sala weselna Klonex ul. Strzelecka 2: katering/obiady, wieczory/integracje) przewidujemy wpuścić do 100 osób. Wejściówki uzyskasz:

 • w sekretariacie konferencji w imiennej kopercie po uprzedniej rejestracji, o ile indywidualnie potwierdzimy mejlowo dostępność wejściówki;
 • jeżeli jakieś wejściówki zostaną niewykorzystane do rozpoczęcia konferencji, będą do samodzielnego pobrania przypięte do tablicy obok sekretariatu konferencji

Dla ułatwienia każda wejściówka jest oznaczona, np. B12S, czyli kolejno: literą sali (np. B), następnie godziną rozpoczęcia wystąpienia (np. 12) i pierwszą literą dnia tygodnia (np. S=sobota).

Zastrzegamy możliwość wstrzymania bądź anulowania wejściówki — po przekroczeniu dostępnych limitów.

PIĄTEK 24.09.2021

SOBOTA 25.09.2021

 • 09:00 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
 • 09:30 dziedziniec zamku: sekretariat
 • 10:00 dziedziniec zamku: wspólne otwarcie konferencji, prowadzenie: Zbigniew NALICHOWSKI
 • 10:15 zamknięcie sekretariatu konferencji rozejście się na sale wg zapisów
 • 10:30 rozpoczęcie wykładów (transmisja)
 • sala A
  (duża, Pinottiego)
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  10:30 [A10S] Pierwsi mieszkańcy kolonii fryderycjańskiej Miedziana (Kupferberg) w świetle najwcześniejszych raportów i wybranych ksiąg parafialnych z Kamienia Śląskiego, dr Antonina ŻABA WIDEO🎦

  Fryderycjańską kolonię Miedziana (niem. Kosorowitz Collony, a później niem. Kupferberg) utworzono na terenie powiatu opolskiego (Kreis Oppeln) w roku 1773. W opracowaniach o kolonii znajdujemy sprzeczne informacje na temat pochodzenia pierwszych kolonistów. Część autorów twierdzi, że wszyscy przybyli z Hesji i byli ewangelikami. Inni autorzy piszą, że koloniści przybyli ze Śląska Austriackiego, Moraw, Czech i Górnego Śląska. Niektórzy informują też, że byli oni katolikami, z wyjątkiem jednego. Problem ten zainteresował autorkę wystąpienia, ponieważ jej przodkowie pochodzą z Miedzianej. W zapiskach rodzinnych zachowały się niekompletne informacje o nich, m.in. daty urodzeń, ślubów i zgonów. Najstarsza z nich to data katolickiego ślubu zawartego w Kamieniu Śląskim. Michael Golletz i Margaretha z domu Nowak pobrali się w roku 1791. Margaretha była, prawdopodobnie, córką kolonisty z pierwszej generacji. Autorka przedstawi wyniki swoich poszukiwań genealogicznych na tle zawiłej historii początków kolonii opisanej w opracowaniach odwołujących się do najwcześniejszych raportów sporządzanych przez sołtysów.
  Emerytowany pracownik Wydziału Budownictwa Politechniki Śl. Ukończyła studia podyplomowe: „Konserwacji sztuki sakralnej” na UMK, gdzie później prowadziła wykłady o barokowym wnętrzu sakralnym. Wybrane publikacje: Punto stabile w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu; Dranica, gont i szkudła w literaturze polskiej w okresie od XVI wieku do 1. połowy XX wieku.
  11:00 [A11S] Oficjałowie C. k. Urzędu Cyrkularnego w Rzeszowie w latach 1772–1798mgr Michał PLUTARSKI, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu WIDEO🎦

  Celem niniejszego wystąpienia jest problemowe ukazanie specyficznej zbiorowości – oficjałów habsburskich zatrudnionych w C. k. Urzędzie Cyrkularnym w Rzeszowie w latach 1772-1798. Przybliżone zostaną w formie skróconej sylwetki buchalterów z zaznaczeniem miejsca ich urodzenia. Uwaga zostanie zwrócona również na powiązania prywatne oraz koligacje w środowisku urzędniczym. Ramy chronologiczne pracy wyznacza okres od I rozbioru Polski oraz przejęcia władzy w Galicji przez administrację austriacką aż po moment przeniesienia do Przemyśla i awansu służbowego Jana Hirschberg(er)a z Habenschwertu z trzeciego komisarza obwodowego rzeszowskiego na pierwszego przemyskiego. Był on najdłużej zatrudnionym spośród wszystkich urzędników cesarsko-królewskich w Rzeszowie w tym okresie.
  mgr historii UWr 2006, podyplomowe studia muzealnictwa UJ 2012, kustosz w Dziale Historii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, wcześniej kustosz w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
 • 11:30 dziedziniec zamku (nie: sala myśliwska, krużganki): wspólna fotografia, przerwa kawowa, stoiska targowe
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 90 minut
  sala C
  do 50 osób
  do 90 minut
  12:00 [A12S] Podwójne życie Marcina R., mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI WIDEO🎦

  Przedstawienie genealogii i biografii powstańca, który po upadku Powstania Listopadowego z Królestwa Polskiego wyemigrował do Francji. Założył tam rodzinę, którą po latach porzucił, po amnestii carskiej wracając do Rosji (na Podole), gdzie ponownie się ożenił i miał dzieci. Skrót losów przedstawicieli obu gałęzi rodziny.
  heraldyk i genealog amator. Z wykształcenia informatyk teoretyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z praktyki zawodowej handlowiec w obszarze nowych technologii informatycznych. Członek wielu organizacji pozarządowych, w tym Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie.
  12:00 [B12S] Jak wydrukować genealogię (np. książkę, drzewo, plakat), dr inż. Maciej A. MARKOWSKI — limit osiągnięty, rejestracja wyłączona

  Autor chciałby przekazać swoje dotychczasowe doświadczenia (m.in. w drukarni) związane z różnymi sposobami przeniesienia swoich odkryć z komputera do świata fizycznego.
  Cele i wyzwania są najróżniejsze. Jedna osoba pewnie nie jest w stanie ich wszystkich ogarnąć (jest to kilka grup zawodowych), więc część tematów zostanie jedynie zasygnalizowana, zwrócona uwaga, że takie zagadnienie trzeba przemyśleć.
  Grupy tematyczne
  1) książka genealogiczna: struktura, redakcja, edycja, nakład (konsekwencje), papier,
  2) techniki druku i rodzaje (offset, druk cyfrowy, ploter itd.)
  3) kwestie finansowe (co ile kosztuje i skąd na to wziąć pieniądze).
  Z wykształcenia doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji, przez większość swojej pracy zawodowej zarządzał marketingiem w korporacjach informatycznych. Z zamiłowania zajmuje się historią bliższej i dalszej rodziny, miejsc, w których żyli i mieszkali moi przodkowie.
  Genealogii poświęca więcej czasu dopiero od 2007 roku. Członek zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego.
  www.kimonibyli.pl
  12:00 [C12S] Genealogy in the newspaper. Obituaries, Marriage Announcements, Birth Announcements, Dorena WASIK

  In this session, we will learn about the large amount of genealogy information found in obituaries, marriage announcements and birth announcements. Obituaries frequently list parents and children of the deceased along with the date of death and the cemetery name. Marriage announcements also give parents names and the date and place of the marriage. Birth announcements, although not very common, also give exact dates of birth and parent’s names. Frequently, all these items include photos!
  Dorena Wasik has always been interested in her Polish heritage and for the last ten years has translated that interest into Polish genealogical research. She has spoken on genealogy topics in the United States and Poland but her focus is helping Polish researchers find their American families. Dorena is a member of the Polish American Foundation of Connecticut where she organized genealogy focused trips to Poland and other Polish genealogical events.
  I did a presentation in Poland in 2019 in Kadzidło. I am still with the Polish American Foundation where I am a program director. The website for my program is below: www.paf-welcomehome.org
  12:30 [A12S] Genealogia polska i jej wrogowie, dr Andrzej Marek NOWIK WIDEO🎦

  Celem wystąpienia o prowokacyjnym tytule jest próba opisu warunków, w jakich rozwija się współczesna polska genealogia, z jej dużymi sukcesami i licznymi trudnościami, na które natrafia. Do warunków tych należy sposób funkcjonowania państwowych, kościelnych czy prywatnych archiwów, problemy w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zasobów oraz ich znacznemu rozproszeniu. Dokonujące się zmiany mają kontekst zarówno społeczny, jak problematyka ochrony danych osobowych (do czego odnosi się aluzja w tytule), jak i kontekst naukowy, w tym pewien kryzys nauk humanistycznych z jednej strony, a z drugiej tzw. zwrot cyfrowy w humanistyce. Istotne jest również prześledzenie różnych podziałów, jak pomiędzy genealogią jako nauką pomocniczą historii i „historią jako nauką pomocniczą genealogii” (sformułowanie ironiczne), pomiędzy genealogią akademicką i amatorską, wolontariacką i komercyjną. Próba diagnozy sytuacji, w jakiej się znalazła genealogia polska, jest również krokiem w kierunku nie tylko skuteczniejszego docierania badaczy do źródeł genealogicznych, ale również do otwierania nowych perspektyw dla poszukiwań.
  dr filozofii, zainteresowania: historia filozofii, metodologia historii, historia regionalna i genealogia; afiliacja: Polskie TG (członek-założyciel, wiceprezes 2009-2012 i 2015-2018), kanał YT Historyk u źródeł
  13:00 [A13S] Uczniowie w krainie przodków. Genealogia w edukacji szkolnej – stan obecny i perspektywy, mgr Dariusz GOŁĘBIOWSKI, Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Opolski WIDEO🎦

  Jednym z wyzwań stojących przed genealogami jest przekazanie owoców swych dociekań następnym pokoleniom. Ważnym partnerem w zainteresowaniu młodego pokolenia genealogią może być i powinna szkoła. Wystąpienie to dotyczyć będzie obecności genealogii w edukacji szkolnej: programach nauczania, w podręcznikach, na arkuszach egzaminacyjnych i, przede wszystkim, w praktyce szkolnej. Omówione zostaną wyniki badań przeprowadzone wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczące ich zainteresowania genealogią i genealogicznej świadomości. Ponadto zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania i popularyzacji genealogii w szkole, tak, aby młode pokolenie chętniej podejmowało działania w tej sferze.
  Historyk, nauczyciel historii, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, jego zainteresowania naukowe obejmują dydaktykę historii, prywatnie genealog i kolekcjoner
 • 13:30 dziedziniec zamku (nie: sala myśliwska, krużganki): przerwa kawowa, stoiska targowe
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  do 60 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 60 minut
  sala C
  do 50 osób na zapisy
  do 60 minut
  14:00 [A14S] Przypadek Marii Barr (cz. 1 z 2, patrz też C12N), Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI, Związek Szlachty Polskiej WIDEO🎦

  Historia rozwiązania zagadki zdjęcia tajemniczej dziewczyny. Zdjęcie zostało odnalezione w pudle archiwalnym w zbiorach byłego komunistycznego kontrwywiadu wojskowego. Jak się szybko okazało podobne zdjęcie tej samej dziewczyny krążyło w przestrzeni publicznej kilka lat wcześniej. Znajdowało się m.in. na plakatach promujących imprezy niepodległościowe czy upamiętniające II wojnę światową. Prelekcja traktuje o poszukiwaniach tożsamości dziewczyny i jej dalszych losów. Ale to także niesamowita opowieść o jej dwóch kolejnych mężach oficerach – angielskim lotniku i polskim czołgiście. O jej ojcu i teściu – zasłużonych dowódcach sztabowych i bohaterach obu wojen.
  genealog, heraldyk, ekonomista, rolnik, specjalizujący się w badaniach nad szlachtą północnego Mazowsza, konsultant genealogiczny Związku Szlachty Polskiej, członek Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Więcej: Wikipedia
  14:00 [B14S] Family Tree Project – program Ancestry dla genealogów, dr Peter RASSEK, Ancestry.com Deutschland GmbH — limit osiągnięty, rejestracja wyłączona

  Zamierzeniem programu „Family Tree Project” jest zawiązanie i zacieśnienie współpracy między Ancestry.com a Towarzystwami Genealogicznymi w Polsce i w Niemczech.
  Zapraszamy do budowania sieciowego świata drzewa genealogicznego dla przyszłych pokoleń, oferując biorącym udział genealogom w zamian nową możliwość bezpłatnego korzystania z naszych zasobów oraz nawiązywania kontaktów z innymi genealogami.
  Zgodnie z naszą wizją mogą w ten sposób powstać duże, połączone ze sobą lasy genealogiczne, w których dzięki wkładowi i pomocy genealogów wyrosną nowe małe drzewa. Gdybyśmy mogli to zrobić wspólnie, byłby to projekt o bezprecedensowym wymiarze.
  historyk, od 7 lat związany z Ancestry (digitalizacja zasobów archiwalnych, program Family Tree Project); w 2017 r. laureat nagrody głównej PTH w Krakowie im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za książkę „Für ein freies Polen und ein liberales Preußen. Czartoryskis Deutschlandpolitik am Vorabend der Revolution von 1848„;
  pracuje i mieszka w Berlinie
  14:00 [C14S] Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych jako źródło w badaniach genealogicznych i historycznych, mgr Agnieszka MISIURSKA, Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy, Uniwersytet Opolski

  W 1926 r. przypadła 150. rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji, a także z chęci wyrażenia wdzięczności za wsparcie amerykańskich władz i społeczeństwa w procesie odzyskania niepodległości i budowy państwa polskiego, naród polski postanowił podziękować Amerykanom. Z tej okazji pomiędzy kwietniem a lipcem 1926 roku zebrano na terenie całej II RP 5,5 mln podpisów pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, co stanowiło ok. 20% ludności Polski w tym czasie. Podpisy zostały złożone w 111 tomach, które znajdują się w Bibliotece Kongresu. Od ponad 20 lat trwa proces dygitalizacji ksiąg z podpisami i z każdym rokiem możliwości wykorzystania go w badaniach genealogicznych i historycznych jest coraz większe. Wystąpienie dotyczyć będzie okoliczności powstania Deklaracji, projektu jej dygitalizacji i udostępniania, a także zaprezentowane zostaną możliwości jej wykorzystania na przykładzie dwóch/trzech stron z podpisami.
  Historyk, nauczyciel historii, doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, członek Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, interesuje się genealogią prywatnie, jak i naukowo.
 • 15:00 przerwa obiadowa – od 15:15 obiad/katering dla chętnych na sali K (sala weselna Klonex ul. Strzelecka 2), max 100 osób; kwadrans (15:00–15:15) to ewentualny poślizg w programie i czas na dojście
 • 16:00 przed bramą zamku: dla chętnych I tura zwiedzających miasto bez obiadu z przewodnikiem PTTK (zamiast wykładów, na zapisy, max 15 osób) — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą; pozostali uczestnicy udają się na sale zamkowe
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala C
  do 20 osób na zapisy
  do 60 minut
  sala B
  do 50 osób na zapisy
  do 60 minut
  17:00 [A17S] Akta Michała Gieysztora w zasobie Archiwum Akt Nowych, dr Leszek S. ZAKRZEWSKI, AAN WIDEO🎦

  W wystąpieniu zostaną przedstawione akta Michała Gieysztora (1871–1954), potomka szlacheckiej rodziny z Litwy Kowieńskiej, podróżnika, urzędnika państwowego, badacza i kolonizatora Peru. Materiały te stanowią cenne źródło do historii rodziny Gieysztorów, ale również dziejów polskich podróżników i odkrywców.
  Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracownik Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Oddziału V Archiwów Społecznych. Autor szeregu prac dotyczących socjologii, historii i genealogii.
  17:00 [C17S] W świecie zabawek naszych przodków, Agnieszka DAWICKA — limit osiągnięty, rejestracja wyłączona

  Głównym przesłaniem prelekcji jest przedstawienie historii zabawek. Czym była zabawka dla Naszych przodków.
  Czym bawiono się na wsiach a czym w miastach. . Poszukamy wspólnie, zapomnianych zabaw i zabawek sprzed lat. Będzie to lekki i przyjemny powrót do beztroskiego dzieciństwa.
  Z wykształcenia zootechnik, obecnie pracownik biblioteki. Pasjonatka genealogii. Członek Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego Pomerania.
  17:00 [B17S] Nobilitacje osób cywilnych w Galicji w latach 1774–1918, Jolanta SIKORA, Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne

  Przybliżenie zagadnienia zakresu społecznego nobilitacji i zasad ich uzyskania w Królestwie Galicji i Lodomerii wraz Bukowiną i Wolnym Miastem Kraków.
  Prezentacja wybranych nobilitowanych i ich herbów.
  Pedagog z wykształcenia, z zawodu lic. doradca personalny. Genealog od lat 15. Zainteresowania: historia sztuki, podróże śladami przodków i po Podlasiu.
  17:30 [A17S] Akta osobowe jako źródło do badań genealogicznych, Piotr FALKOWSKI, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu WIDEO🎦

  Akta osobowe są szczególnym typem archiwaliów, bowiem w nich są zgromadzone dokumenty dotyczące konkretnego człowieka. Dokumentacja przechowywana w tychże aktach nie tylko opisuje relacje zachodzące między pracownikiem a pracodawcą, ale też gromadzą informacje o człowieku i jego otoczeniu. W tychże aktach są cenne dane genealogiczne, które z pewnością można wykorzystać w trakcie badań genealogicznych. Trzeba jednakże zauważyć, że ten rodzaj archiwaliów nie jest zbyt często wykorzystywany przez genealogów.
  Wystąpienie będzie podzielone na trzy zasadnicze części. W pierwszej zostanie przedstawione wyjaśnienie terminu akta osobowe. Następnie na podstawie wybranych akt osobowych z okresu międzywojennego z zespołu archiwalnego Akta miasta Bydgoszczy zostanie omówiona zawartość akt osobowych. Będzie to najistotniejsza część wystąpienia, bowiem zostanie w niej zaprezentowana dokumentacja, która może mieć istotne znaczenie dla badań genealogicznych. W ostatniej części zostaną przeanalizowane zasady udostępniania akt osobowych w archiwach państwowych.
  starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Doktorant III roku studiów doktoranckich z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do zainteresowań badawczych należą: historia ustroju, archiwistyka, oraz dyplomatyka. Autor tekstów z zakresu archiwistyki.
 • 18:00 przed bramą zamku: dla chętnych II tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy, max 15 osób) — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą
 • 18:00 początek na sali A zamku: dla chętnych zwiedzanie zamku z przewodnikiem
 • 20:00 sala K (sala weselna Klonex ul. Strzelecka 2), max 100 osób: wieczorna integracja (każdy sam przynosi coś dla siebie i innych)

NIEDZIELA 26.09.2021

 • 08:30 przed bramą zamku: dla chętnych III ostatnia tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy, max 15 osób); wówczas wyjście z obiektów noclegowych najpóźniej 08:00–08:15
 • 09:30 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
 • 10:00 zamek: rozpoczęcie ostatniego dnia konferencji (transmisja)
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 90 minut
  sala C
  do 50 osób na zapisy
  do 60 minut
  10:00 [A10N]otwarcie drugiego dnia konferencji, Zbigniew NALICHOWSKI 10:00 [B10N] Rezultaty działalności genealogów potencjalnym źródłem dowodowym w postępowaniach administracyjnych w sprawach nadawania obywatelstwa polskiego, mgr Karol PATERSKI, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Wielu cudzoziemców ubiega się o pobyt na terytorium RP. Osoba, której pochodzenie polskie zostanie stwierdzone, może w naszym kraju osiedlić się na stałe. Wymaga to jednak m.in. udowodnienia, że jeden z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Gdy organ nie ma możliwości przeprowadzenia niezbędnych czynności wyjaśniających dopuszczalnym jest zobowiązanie wnioskodawcy np. do wskazania dokumentów wydanych na podstawie ustawy z 1920r. o obywatelstwie Państwa Polskiego. Niekiedy w toku postępowania występuje brak możliwości dotarcia do ksiąg stanu cywilnego i sądy posiłkują się innymi dowodami np. życiorys, dowód osobisty, księgi ludności. Uzasadnienia orzeczeń wskazują m.in. na źródła, których pozyskiwanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie oraz popularyzowanie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania archiwistów i genealogów. Przepisy ustawy z 1920r. przewidywały utratę obywatelstwa polskiego m.in. przez wstąpienie do służby wojskowej w innym państwie bez zgody właściwego wojewody. Utrata polskiego obywatelstwa następowała nawet w przypadku przymusowego wcielenia do innej armii, jeżeli wynikało ono z obowiązków uprzednio przyjętego dobrowolnie obywatelstwa tego kraju. Powszechny system prawa regulujący kwestie obywatelstwa polskiego na przestrzeni ostatnich stu lat przeszedł ogromne zmiany. Wszelkiego rodzaju projekty realizowane przez genealogów są zatem nie tylko wyrazem realizacji zainteresowań badawczych, ale także mogą służyć pomocą w ustalaniu praw i obowiązków osób przebywających w Polsce. Nie jest jednak zamiarem niniejszej pracy rozstrzyganie, który z wymiarów ma bardziej praktyczny charakter. Wskazać jedynie należy, że inicjatywy genealogów często mają cel nie tylko sam w sobie, ale także mogą zyskać istotne znaczenie pochodne.
  Magisterium z historii na UAM w Poznaniu (2005) oraz z prawa na UWr. (2016). Wszczęty przewód doktorski pod kierunkiem dr. hab. Piotra Gołdyna – tytuł dysertacji „Tradycja i tożsamość – działalność edukacyjna współczesnych towarzystw genealogicznych w Polsce”. Publikacja punktowana: Kształcenie akademickie z zakresu genealogii, [w:] „Pedagogika Katolicka”, 2017, t. 21, z. 2.
  11:00 [C11N] Wędrówki życiowe z Górnego Śląska w świat, Kay WISCHKONY

  Die Familie W. war am Anfang des 19. Jahrhunderts im Besitz der drei Erbscholtiseien in Lekartów, Bieńkowice (Kreis Ratibor) und Jarowniów (Kreis Leobschütz). Der wirtschaftliche Druck durch Umbrüche in der Landwirtschaft und das Ende des Zeitalters der Grundherrschaften führten zu veränderten Lebensentwürfen und -wegen der Kinder aus den Scholtiseien. Diese unterschiedlichen Wege werden nachgezeichnet, mögliche Beweggründe beschrieben und einige in Oberschlesien, auch in der Stadt Oppeln, bis heute sichtbare Spuren gezeigt.
  Alter: 64, Beruf: Informatiker, Genealogische Forschung seit 14 Jahren
  wischkony.org
  10:30 [A10N] Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickich z terenu obecnej Rosji w zasobach białoruskich i rosyjskich archiwów państwowych, mgr Marcin RYBICKI — prelegent udostępnił też prezentację do pobraniaWIDEO🎦

  W rosyjskich i białoruskich archiwach państwowych znajdują się księgi metrykalne parafii rzymskokatolickich Archidiecezji Mohylewskiej. Wykład ma na celu wskazanie gdzie szukać informacji na ten temat.
  Były nauczyciel, obecnie urzędnik administracji publicznej. Pasjonat genealogii z 25-letnim stażem. Moderator i indeksator na portalu lubelskich korzeni.
  11:00 [A11N] Family Tree Project – program Ancestry dla genealogów, dr Peter RASSEK, Ancestry.com Deutschland GmbH WIDEO🎦
 • 11:30 dziedziniec zamku (nie: sala myśliwska, krużganki): przerwa kawowa
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 90 minut
  sala C
  do 50 osób na zapisy
  do 90 minut
  12:00 [A12N] Przyszłość genealogii – genealogia przyszłości, Piotr NOJSZEWSKI WIDEO🎦

  Wystąpienie będzie lekko futurologiczne. Opowie o przyszłości genealogii w tym nowych trendach, narzędziach ale też wpływie cyfryzacji administracji publicznej. Na świecie genealogia rozwija się dzięki genealogom-wolontariuszom, firmom komercyjnym ale także instytucjom religijnym. Jak na tym tle wyglądają perspektywy stowarzyszeń lokalnych w Polsce?
  Już od prawie 5 lat członek Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, współorganizator Środkowoeuropejskich Spotkań Genealogicznych, interesuje się szczególnie obszarem historycznej Ziemi Liwskiej ale poszukiwał także w Estonii, Litwie, Niemczech, Ukrainie, Rosji i USA. Lubi listy strat i inne źródła genealogii żołnierskiej oraz mniej znane źródła pozametrykalne. Prowadził prelekcje w ramach Westfalskiego Dnia Genealoga i dla genealogów amerykańskich.
  12:00 [B12N] Archiwa służb mundurowych z lat 1918–1945, Andrzej GROCHOWALSKI, Sekcja Genealogiczna przy Polskim Towarzystwie Historycznym Oddział Radomsko — limit osiągnięty, rejestracja wyłączona

  Źródła historyczne do uzupełnienia (badań) biografii m. in. żołnierzy i policjantów. Przegląd wybranych archiwów krajowych i zagranicznych.
  absolwent Politechniki Częstochowskiej: afiliacja PTH O. Radomsko. Zainteresowania: genealogia, historia regionalna, służby mundurowe II RP.
  12:00 [C12N] Przypadek Marii Barr (cz. 2 z 2, kontynuacja z A14S), Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI, Związek Szlachty Polskiej

  Kontynuacja wykładu A14S, dodatkowe smaczki, pytania i odpowiedzi.
  Patrz A14S
  12:30 [A12N] Od Andrzeja i Ewy do pierwszego miejsca w Polsce, czyli jak Glińscy opanowali Częstochowę, dr Henryk GLIŃSKI WIDEO🎦

  Prezentacja autorskiego programu do tworzenia bazy danych metrykalnych, jej przeszukiwania, wyszukiwania pokrewieństw i osób lub rodzin spełniających zadane warunki i generowania drzew potomków i przodków.
  W bazie ujęto Glińskich urodzonych w XVIII i XIX wieku w dawnej parafii częstochowskiej, obejmującej w przybliżeniu obecne miasto Częstochowa i powiat częstochowski. Przy wykorzystaniu bazy danych i programu ustalono, że wszyscy Glińscy mieszkający w połowie XIX wieku na terenie parafii częstochowskiej byli potomkami dwóch rodzin ze wsi Łojki a przytłaczająca większość z nich tylko jednej, Andrzeja i Ewy.
  emerytowany nauczyciel akademicki, matematyk
  13:00 [A13N] Korespondencja jako źródło wyjściowe do badań genealogicznych na przykładzie zespołu „Archiwum rodziny Pawłowskich”, mgr Adrian KOSSOWSKI, Archiwum Państwowe w Warszawie WIDEO🎦

  W 2017 roku Archiwum Państwowe w Warszawie otrzymało dopływ dokumentacji archiwalnej, przechowywanej obecnie pod nazwą „Archiwum rodziny Pawłowskich”. Wśród dokumentacji przekazanej przez darczyńcę znalazły się fragmenty korespondencji, pochodzącej z lat 1881-1884. Nieuporządkowany charakter akt i niepełne opisy bibliograficzne stały się przyczynkiem do podjęcia dodatkowych, rozszerzonych poszukiwań genealogicznych. Występujące w korespondencji imiona w sposób szczątkowy powiązane były konkretnym kontekstem lub wydarzeniem. Jednocześnie większość imion nie zawierała bezpośredniego powiązania rodzinnego z nadawcą lub adresatem (np. poprzez nazwisko). Szczególnie ostatni z wymienionych czynników doprowadził do podjęcia dodatkowych badań. W dalszym toku porządkowania historii rodzinnej Pawłowskich z lat 80. XIX wieku pomocne były zawarte w ramach powyższej korespondencji wskazówki, dotyczące historii majątku w miejscowości Szczebra oraz opis jego elementów składowych, usytuowanych w Suwałkach. Na podstawie informacji o ww. majątku, zawartych w listach członków rodziny Markowskich, Pawłowskich i Wyrzykowskich, możliwe było ustalenie dyslokacji rodziny. Zaś ta okoliczność otworzyła możliwość częściowej identyfikacji osób pojawiających się w treści listów. Informacje z korespondencji pomogły nie tylko w opracowaniu wstępu do inwentarza. Podjęcie próby częściowej rekonstrukcji drzewa genealogicznego rodzin Pawłowskich okazało się być warunkiem koniecznym do usystematyzowania koneksji rodzinnych oraz ustalenia tożsamości osób wymienionych w listach. W ww. elementach istotne były częściowo zdigitalizowane metryki, znajdujące się na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz artykuły o historii gubernii suwalskiej. Powyższa korespondencja stała się nieocenioną bazą źródłową do poszukiwań.
  archiwista, historyk, wschodoznawca. Absolwent kierunku Wschodoznawstwo na WH UAM w Poznaniu. Współpracował z portalem New Eastern Europe, portalem wschodoznawczym Eastwestinfo.eu oraz z kwartalnikiem „Spojrzenie na Wschód“ wydawanym przez IW UAM. Współautor publikacji „Wyzwania zewnętrzne i wewnętrzne obszaru postradzieckiego“, tom II. Od listopada 2020 r. pracuje w Archiwum Państwowym w Warszawie.
  13:30 [A13N] Nie tylko akta metrykalne – alternatywne źródła do badań genealogicznych warszawskich żydów w zasobie Archiwum Akt Nowych, mgr Rafał SZTARSKI, AAN WIDEO🎦

  W okresie międzywojennym dominującą mniejszością narodową w Warszawie byli Żydzi. W latach 1921-1938 ich liczba, w ogóle mieszkańców, wahała się pomiędzy 29% a 33%. Społeczność żydowska Warszawy składała się wówczas w większości z ludzi ubogich, zajmujących się rzemiosłem i drobnym handlem. Z drugiej strony wielu właścicieli przedwojennych kamienic, domów czynszowych i fabryk miała również żydowskie pochodzenie. Ich potomkowie, którzy na falach emigracji opuścili na zawsze Rzeczpospolitą, wykazują obecnie duże zainteresowanie odtworzeniem historii swojej rodziny. Nie w pełni zachowane do dziś, lecz typowe źródła do badań genealogicznych dla Warszawy jak metryki, ewidencja ludności czy też książki meldunkowe, bywają często niewystarczające. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie alternatywnych źródeł do przeprowadzenia kwerend genealogicznych i omówienie archiwaliów wytworzonych m.in. przez organa administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, instytucji finansowych i organizacji spółdzielczych.
  Wykształcenie: mgr historii Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zawodowe: Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Warszawie. Obecnie: starszy archiwista/Oddział V Archiwum Akt Nowych. Zainteresowania / specjalizacje: varsavianistyka, licencjonowany przewodnik miejski po Warszawie
 • 14:00 dziedziniec zamku (nie: sala myśliwska, krużganki): wspólne zakończenie
 • 14:15 przejście na obiad/katering od 14:30 dla chętnych na sali K (sala weselna Klonex ul. Strzelecka 2), max 100 osób; kwadrans (14:15–14:30) to ewentualny poślizg w programie i czas na dojście

TARGI

Niektóre organizacje w wybranych dniach i godzinach w trakcie konferencji genealogicznej mogą udzielać informacji i konsultacji lub promować swoją działalność genealogiczną na swoich stanowiskach (stoiskach) przy stolikach na zamkowych krużgankach arkadach przy dziedzińcu (ze względu na epidemię):

PRZERWY

W programie zarezerwowano przerwy kawowe na drobny poczęstunek (kawę, herbatę, napoje, przekąski — nieodpłatne dla uczestników): w sobotę dwie, w niedzielę jedna, mniej więcej po kwadrans każda, mniej więcej co półtora godziny. Godzinna przerwa obiadowa w sobotę ok. godz. 15 i niedzielę ok. godz. 14 (już po zakończeniu konferencji); możliwy odpłatny obiad. Lokalizacja poczęstunku i obiadów w odrębnie wskazanych pobliskich lokalizacjach. Ze względu na epidemię, gotowe porcje i napoje będą wydawane wyłącznie przez obsługę.

SEKRETARIAT

Sekretariat konferencji znajdować będzie się przy wejściu:

Sekretariat po godzinach wyżej podanych, w miarę możliwości i potrzeb może być czynny także w czasie trwania konferencji w podanych lokalizacjach.

W sekretariacie konferencji, w podanych wyżej godzinach i lokalizacjach, można odebrać uprzednio zarejestrowane (albo dopiero tam zapisać się i opłacić, jeśli dotyczy, do wyczerpania dostępnych limitów):

 • kupony na zestawy obiadowe
 • wejściówki na sale warsztatowe określone w programie; jak również
 • zapisać się na wieczory/integracje
 • zapisać się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • odebrać pakiet uczestnika
 • potwierdzić swoją obecność w ozdobnej pamiątkowej księdze uczestników konferencji
 • a ponadto uzyskać informację w każdej sprawie organizacyjnej dotyczącej konferencji.

Sekretariat obsługują zawsze uśmiechnięci ☺ Opolscy Genealodzy, a jeśli chwilowo zabraknie im uśmiechu na twarzy, prosimy uczynić należny za ich pracę powód do takiego uśmiechu ☺

Uwaga! Pośrednictwo pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach mapy i listy uczestników i ich poszukiwań genealogicznych — tylko przy odrębnym stoisku targowym Opolskich Genealogów.

PAKIET UCZESTNIKA

Uczestnicy przechodzący przez sekretariat otrzymują zazwyczaj następujący pakiet:

 • drukowany informator z programem, biogramami występujących i mapką
 • twarda podkładka z notesem (papierem na notatki) formatu A5 i narzędziem pisarskim (ołówek lub długopis) — w 2020 r. zrezygnowaliśmy z teczki A4
 • identyfikator imienny (drukowany przy odpowiednio wcześniejszej rejestracji, przy późniejszej do ręcznego wypisania), w celu integracji i wymiany informacji genealogicznych z innymi uczestnikami konferencji
 • ewentualnie inne gratisy i gadżety
 • torba papierowa (na powyższy zestaw oraz nabytki ze stoisk targowych).

W każdym roku zawartość pakietów może się różnić. Każdy może otrzymać maksymalnie jeden zestaw dla siebie. Jak dotąd udaje się nam zapewnić, by pakiety były nieodpłatne dla uczestników.

ZMIANY W PROGRAMIE

 • 19.09.2021 po przekroczeniu limitów, wyłączono rejestrację na A10S Żaba Plutarski, C12S Wasik, C14S Misiurska, C10N Wischkony, zwiedzanie zamku, obiady i noclegi
 • 29.08.2021 po przekroczeniu limitów, wyłączono rejestrację na B12S Markowski, B14S Ancestry Rassek, B17S Dawicka, B12N Grochowalski
 • 11.07.2021 naniesiono streszczenia i biogramy, A10N W.J. odwołano, C11N zmiana godziny (pierwotnie C10N)

Patrz też inne podstrony o lokalizacji, posiłkach, noclegach i odpłatnościach w trakcie konferencji, jak również informacje dla prelegentów.