Logo

Logiem Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy jest herb Województwa Opolskiego wpisany w wizerunek drzewa, kojarzącego się z drzewem genealogicznym, z napisem „Opolscy Genealodzy”:

Opolscy-logo-duze

Logo stowarzyszenia formalnie zatwierdzono uchwałą Nr 8 Walnego Zebrania Członków z dnia 8 czerwca 2016 r. Autorem projektu loga był Paweł Szymański. Herb województwa przyjęto w 2001 r. Odwołuje się do orła z czasów ostatniego księcia opolsko-raciborskiego Jana II Dobrego.

Logiem stowarzyszenia mogą posługiwać się władze stowarzyszenia; członkowie stowarzyszenia — w ramach działalności stowarzyszenia uzgodnionej z zarządem; a pozostałe osoby w celach zbieżnych z celami stowarzyszenia — za zgodą zarządu.

Logo powinno być wpisane w okrąg, często posługujemy się wersją wpisaną w pieczęć lakową. Tym nie mniej, ze względu na możliwość różnych kompozycji graficznych, formalnie wzór nie definiuje samej obwódki.

Aby pobrać rastrowy plik graficzny PNG z kanałem przeźroczystości (logo wpisane w okrąg, bez pieczęci lakowej), prawym przyciskiem na obrazku powyżej wywołaj na odsyłaczu menu kontekstowe, z niego zapisz odsyłacz.

SOG.2014.012