Program konferencji genealogicznej 2017

←2016inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2018→
programprzerwytargisekretariatpakiet uczestnikazmiany

Poniżej program 4. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w dniach 08-10.09.2017 na zamku piastowskim w Brzegu, ustalony w wyniku otwartego naboru. Niektóre wystąpienia zostały nagrane i opublikowane. Konferencję realizowaliśmy przy wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

POBIERZ INFORMATOR / PROGRAM (PDF)

Pełny program powyżej w informatorze, poniżej tylko wystąpienia.

SOBOTA:

NIEDZIELA:

TARGI

Niektóre organizacje w wybranych dniach i godzinach w trakcie konferencji genealogicznej mogą udzielać informacji i konsultacji lub promować swoją działalność genealogiczną na swoich stanowiskach (stoiskach) przy stolikach na zamkowych krużgankach:

PRZERWY

W programie zarezerwowano przerwy na kawę, herbatę, napoje, słodkie przekąski (nieodpłatne dla uczestników): w sobotę dwie, w niedzielę jedna, mniej więcej po kwadrans każda, mniej więcej co półtora godziny. Poczęstunek znajduje się na I piętrze w sali myśliwskiej (tj. wychodząc na krużganki z sali A głównej Pinnottiego zielonej koncertowej). Godzinna przerwa obiadowa (w odrębnie tam wskazanych lokalizacjach) w sobotę ok. godz. 15, obiad dla chętnych w niedzielę (już po zakończeniu konferencji) ok. godz. 14.

SEKRETARIAT

Sekretariat konferencji znajdować będzie się przy wejściu na salę:

 • wykładową na zamku — czynny w sobotę i niedzielę w godz. 09:30÷10:30 dla wszystkich uczestników konferencji;
 • bankietową na integrację na parterze pod schroniskiem przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu — czynny w piątek w godz. 19:00÷20:30 tylko dla uprzednio zarejestrowanych uczestników konferencji.

W sekretariacie konferencji, w podanych wyżej godzinach i lokalizacjach, można odebrać uprzednio zarejestrowane (albo dopiero tam zapisać się i opłacić, jeśli dotyczy, do wyczerpania dostępnych limitów):

 • kupony na zestawy obiadowe
 • wejściówki na sale warsztatowe określone w programie; jak również
 • zapisać się na wieczory/integracje połączone z wystawą/dyskusją
 • zapisać się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • skompletować grupę chętnych na rejs Odrą
 • odebrać pakiet uczestnika
 • potwierdzić swoją obecność w ozdobnej pamiątkowej księdze uczestników konferencji
 • a ponadto uzyskać informację w każdej sprawie organizacyjnej dotyczącej konferencji.

Sekretariat po godzinach wyżej podanych, w miarę potrzeb i możliwości będzie czynny także w czasie trwania konferencji w podanych lokalizacjach (odpowiednio za dnia na zamku, wieczorem na sali bankietowej).

Sekretariat obsługują zawsze uśmiechnięci ☺ Opolscy Genealodzy, a jeśli chwilowo zabraknie im uśmiechu na twarzy, prosimy uczynić należny za ich pracę powód do takiego uśmiechu ☺

Uwaga! Pośrednictwo pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach mapy i listy uczestników i ich poszukiwań genealogicznych — tylko przy odrębnym stoisku targowym Opolskich Genealogów.

PAKIET UCZESTNIKA

Uczestnicy przechodzący przez sekretariat otrzymali nieodpłatnie (maksymalnie jeden zestaw dla siebie) następujący pakiet:

 • drukowany informator z programem, biogramami występujących i mapką
 • miękka teczka z notesem klejonym na notatki A4 i długopisem
 • identyfikator imienny (drukowany przy odpowiednio wcześniejszej rejestracji, przy późniejszej do ręcznego wypisania), w celu integracji i wymiany informacji genealogicznych z innymi uczestnikami konferencji
 • torba papierowa na powyższy zestaw oraz nabytki ze stoisk targowych.

KONKURS

Prócz wsparcia finansowego konferencji, NDAP również przeznaczył 9 egzemplarzy 2 książek: Agnieszka Konstankiewicz, Lubelskie Archiwa Rodzinne (Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2015, ISBN 9788393883318) oraz Joanna Chojecka i Andrzej Chludziński, Koszalin 1945-2015. Historie z rodzinnych archiwów, Koszalin – Pruszcz Gdański 2015, ISBN 978-83-61066-05-7, 978-83-61508-78-6). Książki rozlosowano uczestnikom konferencji w konkursie.

ZMIANY W PROGRAMIE

 • 18.08.2017 p. Daniel Dawidowicz nie może przybyć, jego warsztat poprowadzi w to miejsc dr Przemysław STANKO (miejsce, czas i tytuł bez zmian: b17 sobota godz. 17:00 sala b „Heraldyka – podstawowe zasady tworzenia herbów”)
 • 26.07.2017 p. Marian Przybylski z wykładem Dziedzictwo Kujaw nie może przybyć, w to niedzielne miejsce (ze zmianą kolejności wykładów WTG) wchodzi Joanna LUBIERSKA, XIX-wieczne sprawy małżeńskie na przykładzie zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • 26.07.2017 dookreślono lokalizację sal b oraz c — na I piętrze w krużgankach od strony rzeki Odry
 • 09.07.2017 tabelę z programem wyeksportowano i zamieszczono tylko w formie PDF
 • 06.07.2017 zapisano prowadzącego warsztaty dla początkujących c12 czyli sala c godz. 12:00
 • 06.07.2017 przesunięto Jamiński Zespół Indeksacyjny z godz. 17:50 na godz. 12:50
 • 06.07.2017 zmieniono formę programu z listy/punktacji na tabelaryczną, dopisując szacunkowe godziny
 • 11.06.2017 usunięto dokładną lokalizację sal b oraz c; podamy to po ostatecznych uzgodnieniach
 • 06.06.2017 uzupełniono o program na salach b oraz c, jak również informacje o sekretariacie
 • 31.05.2017 wprowadzono program na niniejszą podstronę
 • 08.05.2017 Rada Programowa Konferencji wstępnie ustaliła program

Patrz też inne podstrony o lokalizacji, posiłkach, noclegach i odpłatnościach w trakcie konferencji, jak również informacje dla prelegentów.