Program GENEAMI Brzeg 9 (2022)

←2021inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2023→
program: piątek SOBOTA NIEDZIELATRANSMISJAprzerwytargi
sekretariatpakiet uczestnikalimity i wejściówkizmiany
rejestracja (obiady noclegi) ● lokalizacja (mapa) ● taksówkiorganizatorzy (kontakt) ●

Poniżej program zwołanej na 23–25.09.2022 konferencji genealogicznej GENEAMI Brzeg 9 (2022) w tutejszym zamku, ustalony w wyniku otwartego naboru. Zrealizowaliśmy transmisję na żywo z sali A (sobota 24.09.2022 w godz. 10:00–11:30, 12:00–13:30, 14:00–15:00 i 17:00–18:00, niedziela 25.09.2022 w godz. 10:00–11:30, 12:00–14:15, czasu warszawskiego letniego GMT+0200) oraz planujemy publikację wszystkich wykonanych nagrań wystąpień. Program nie daje gwarancji wysłuchania danego tematu i osoby konkretnego dnia czy godziny ani w podanej kolejności. Zastrzegamy możliwość zmian w programie (także na żywo w trakcie konferencji, w tym anulowania wystąpień) z przyczyn od nas niezależnych. Oczywiście zmiany staramy się minimalizować i będziemy o nich niezwłocznie informować. Dla prelegentów przygotowano dodatkowe informacje. Rejestracja trwała od 02.07.2022 od godz. 21:00 do 22.09.2022 o 22:00 na odrębnej stronie.

POBIERZ INFORMATOR (PDF)

plakat konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 9 (2022), wyk. P. Szymański
plakat konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 9 (2022), wyk. P. Szymański
informator (w tym program, opisy prelegentów i wystąpień, mapa) konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 9 (2022)
pobierz informator PDF (w tym program, opisy prelegentów i wystąpień, mapa) konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 9 (2022)

LIMITY I WEJŚCIE

Symbole np. A10S, B12N, C14S itd. oznaczają kolejno: salę (A, B, C), przybliżoną godzinę wejścia (1000, 1200, 1400 lub 1700) i dzień (Piątek/Sobota/Niedziela). Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o rejestrację internetową. Zastrzegamy możliwość wstrzymania bądź anulowania wejściówki — po przekroczeniu dostępnych limitów. W trakcie konferencji wymagana punktualność, spóźnionych możemy nie wpuścić. Nie zgub ani nie zapomnij wejściówki. Samodzielnie wymień/zwróć wejściówki przy sekretariacie, by się nie zmarnowały, może ktoś skorzysta. UWAGA! Położenie sal B i C uległo zmianom względem lat ubiegłych, sale będą wskazane strzałkami.

gdzie co warunek wstępu
limit koszt
zamek sala A
[Pinotti]
wystąpienia (wykłady) wejściówka
(nie dotyczy samego rozpoczęcia i zakończenia konferencji na sali A;
na prelegentów prowadzimy otwarty nabór z odpowiednim wyprzedzeniem)
do 100 osób (nie dotyczy samego rozpoczęcia i zakończenia konferencji) darmowe – nieodpłatne
zamek sala B
[Polonia]
wystąpienia (wykłady, warsztaty, prezentacje produktów i usług) do 30 osób
zamek sala C
[myśliwska]
do 50 osób
zamkowe krużganki stoiska targowe brak
(wystawców obowiązuje otwarty nabór z odpowiednim wyprzedzeniem)
początek przed bramą frontową zamku zwiedzanie miasta z przewodnikiem imiennie zarejestrowani albo później zgłoszeni w sekretariacie do 30 osób
początek na zamkowej sali A zwiedzanie zamku z przewodnikiem do 50 osób
sala Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2 panel dyskusyjny w piątek (bez integracji i bez poczęstunku) imiennie zapisani na listę: w odpowiedzi na zaproszenie od prowadzących moderatorów, a pozostali później także zgłoszeni dodatkowym formularzem (jest niniejszym tu podlinkowany) do 50 osób
wieczorna integracja w sobotę imiennie zarejestrowani do 100 osób
obiady (katering) uprzednio opłacony kupon obiadowy do 100 osób odpłatnie po kosztach
obiekty noclegowe noclegi imiennie po potwierdzeniu i uprzednim opłaceniu wg potwierdzeń odpłatnie po kosztach
marina rejsy Odrą imiennie zarejestrowani albo później zgłoszeni w sekretariacie minimum 10 osób płatne gotówką u kapitana

Wejściówki uzyskasz:

 • w sekretariacie konferencji w imiennej kopercie po uprzedniej rejestracji internetowej, o ile indywidualnie potwierdzimy mejlowo dostępność wejściówki;
 • jeżeli jakieś wejściówki zostaną niewykorzystane do rozpoczęcia konferencji, będą do samodzielnego pobrania przypięte do tablicy obok sekretariatu konferencji;
 • może się zdarzyć (ale nie należy na to liczyć), że w dniu konferencji będą jeszcze dostępne jakieś nieliczne niewykorzystane kupony obiadowe, wówczas będą do opłacenia odliczoną gotówką w sekretariacie.

Możliwe zwiększenie limitów, jeśli starczy nam krzeseł (ale wciąż obowiązują rejestracja, wejściówki, kupony i zapisy), albo zmniejszenie, w razie nawrotu epidemii.

PIĄTEK 23.09.2022

 • przyjazdy do noclegów
 • uwaga: nie będzie piątkowej integracji (oszczędzamy siły na sobotę), wieczór proponujemy spędzić na panelu dyskusyjnym albo kameralniej we własnych obiektach noclegowych
 • 20:00–22:00 [K20P] sala Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2: panel dyskusyjny — Aktualne wyzwania genealogii w Polsce, moderacja (prowadzenie): Piotr NOJSZEWSKI, Grzegorz BIŁOS; liczba miejsc ograniczona, wstęp tylko dla imiennie zapisanych na listę: w odpowiedzi na zaproszenie od prowadzących moderatorów, a pozostali później także zgłoszeni dodatkowym formularzem (jest niniejszym tu podlinkowany); w trakcie panelu brak integracji i sekretariatu

  Prowadzący na wstępie zarysują wyzwania stojące w Polsce przed genealogami. Uczestnicy panelu poruszą w pierwszej kolejności dwa problemy:
  1. Określenie priorytetów związanych z digitalizacją i publikowaniem źródeł z zasobów archiwów państwowych.
  2. Zwiększenie dostępności zasobów kościelnych i ich digitalizacja.
  Dyskusja ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska genealogicznego i podjęcie konkretnych działań w relacji z archiwami państwowymi oraz władzami kościelnymi.
  Piotr NOJSZEWSKI → A10S
  Grzegorz BIŁOS — Prezes Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy, organizacji zrzeszającej firmy komercyjnie zajmujące się poszukiwaniami genealogicznymi, członek Polskiego Towarzystwa Genealogicznego i Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. Pomysłodawca, autor programu, a także współorganizator jedynych w Polsce, czynnych studiów z zakresu genealogii, odbywających się od roku 2020 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch dorosłych synów.

SOBOTA 24.09.2022

 • 09:00 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd do zamku
 • sala A
  (duża, Pinottiego)
  liczba miejsc ograniczona
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  09:30–10:00 [A9S] sekretariat
  10:00 [A10S] wspólne otwarcie konferencji (WIDEO🎦) i gala specjalna (WIDEO🎦, w tym przyznanie tytułu Genealoga 20-lecia Tomaszowi Nitschowi oraz przejście z GenPolu na Geneami nadawania tytułu Genealoga Roku), prowadzenie: Zbigniew NALICHOWSKI
  11:00 [A10S] Paszporty i dowody osobiste na ziemiach polskichPiotr NOJSZEWSKI, Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne WIDEO🎦

  Celem jest pokazanie ewolucji cywilnych dokumentów identyfikacyjnych w szczególności paszportów i dowodów osobistych wydawanych przez różne władze administracyjne na ziemiach polskich. Prezentacja będzie w zasadzie obejmować okres xix i xx wieku do zakończenia 2 wojny światowej i lat bezpośrednio powojennych. Autor pokaże przykłady ciekawych dokumentów ze wszystkich zaborów oraz dokumentów wydawanych przez władze polskie. Omówi ich przydatność w badaniach genealogicznych. Postara się także dać nadzieję, tym którzy takich dokumentów nie odziedziczyli. Pokaże także potencjalne kierunki poszukiwań dokumentacji związanej z dokumentami osobistymi, która może być bardziej interesująca niż same dokumenty.
  Członek Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, współorganizator Środkowoeuropejskich Spotkań Genealogicznych, interesuje się obszarem historycznej Ziemi Liwskiej. Poszukiwał przodków także w Estonii, Litwie, Niemczech, Ukrainie, Rosji i USA. Lubi listy strat i inne źródła genealogii żołnierskiej oraz mniej znane źródła pozametrykalne. Autor przewodnika do poszukiwań w Ziemi Liwskiej.
 • 11:30 dziedziniec: wspólna fotografia, krużganki: przerwa kawowa i stoiska targowe
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 90 minut
  sala C
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 90 minut
  12:00 [A12S] Migracje ludności na Pogórzu Karpackim w XVI i XVII wieku w świetle „Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Bieczu” z lat 1538–1690, dr Piotr KOŁPAK, Uniwersytet Warszawski WIDEO🎦

  Przechowywana w zespole ksiąg bieckich Archiwum Narodowego w Krakowie „Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bieczu” datowana na lata 1538-1690 to źródło o pierwszorzędnym znaczeniu w badaniach genealogicznych. Większość z 1503 zapisek – poza dokładną datą przyjęcia do prawa – zawiera takie informacje, jak: imię, nazwisko i zawód nowo przyjmowanego bieczanina, niemal zawsze imię i nazwisko oraz zawód jego ojca (niekiedy z informacją, że ów już nie żyje), imię matki (niekiedy jej nazwisko panieńskie) oraz miejsce pochodzenia petenta. Wpis do prawa miejskiego wymagał też poręczenia najpierw jednego, a od drugiej połowy XVI wieku dwóch mieszczan bieckich (wymienianych z imienia, nazwiska, zawodu i funkcji) – zdarzało się, że wśród nich znajdowali się krewni nowo przyjmowanych mieszczan, którzy już wcześniej wyemigrowali do Biecza i tutaj stawiali kolejne kroki na drabinie awansów społecznych. Drobiazgowa analiza treści księgi pozwala więc zidentyfikować całe rodziny przybywające do Biecza, określić ich pochodzenie oraz ocenić stopień zadomowienia się w mieście. Licząca 462 strony księga to prawdziwa skarbnica wiedzy o ludności i migracjach społecznych XVI i XVII wieku na Pogórzu Karpackim.

  Poza prezentacją tego wyjątkowo interesującego źródła, przedmiotem odczytu będzie analiza klasycznego modelu migracji wewnętrznej oraz zewnętrznej w przypadku bieckiego ośrodka miejskiego. Jak się okazuje, spośród migrantów zewnętrznych najczęściej docierali tu Ślązacy, z kolei spośród migrantów wewnętrznych – mieszkańcy dawnych osad niemieckich wysp językowych, pozostałych po akcji kolonizacyjnej drugiej połowy XIV i XV wieku. To nie jedyna ogólna konstatacja wynikająca z całościowego spojrzenia na zawartość źródła – kolejnym wątkiem jest tu wyjątkowa popularność, jaką ośrodek biecki cieszył się wśród małopolskich tkaczy, którzy licznie ściągali do Biecza w celu poprawy warunków życia i jakości pracy. Zjawiska te zostaną opisane jako interesujący kontekst historyczny dla badań genealogicznych.

  Pracownik naukowy (post-doc) w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej UW, absolwent Wydziału Historycznego UJ, gdzie obronił pracę doktorską pt. „Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów” wydaną drukiem w 2020 r. Autor monografii miejscowości Czaniec (2021) oraz licznych publikacji dotyczących dziejów społeczno-kulturowych i pamięci historycznej
  12:00 [B12S] Niemiecko-austriackie i żydowskie rodziny urzędnicze we wschodniej części Galicji, mgr Michał PLUTARSKI, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

  Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie złożonego charakteru i specyfiki omawianej grupy społecznej oraz zaakcentowanie aspektów związanych z procesem jej stopniowej polonizacji. Poruszona zostanie kwestia nobilitacji poszczególnych, wybranych galicyjskich rodzin urzędniczych oraz w przypadku familii pochodzenia mozaistycznego także szerokie podłoże ich konwersji z judaizmu na katolicyzm, względnie któreś z wyznań protestanckich. W czasie wykładu zaprezentowane zostaną bogate źródła rękopiśmienne (księgi metrykalne, akta miast i szkół, herbarze, prasa, pamiętniki etc.), opracowania tematyczne oraz zdjęcia zabytków z czasów istnienia Królestwa Galicji i Lodomerii (przede wszystkim indywidualnych nagrobków i grobowców rodzinnych).
  mgr historii (UWr, 2006), podyplomowe studia z muzealnictwa (UJ, 2012)
  kustosz w Dziale Historii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (od 2021)
  dwa katalogi wystaw czasowych dot. J. Piłsudskiego i Legionów Polskich (2013, 2018)
  kilka artykułów naukowych nt. rodziny Hirschberg v. Habenschwert w C. k. Galicji (2015, 2021) oraz panowania księcia Fryderyka II legnickiego (2008, 2010)
  12:00 [C12S] Archiwa społeczne – działalność, zasób i możliwości jego wykorzystania w badaniach genealogicznychJoanna MICHAŁOWSKA, Centrum Archiwistyki Społecznej

  Archiwistyka społeczna to dziedzina, która w ostatnich latach prężnie się rozwija. Zasób archiwów społecznych stanowią materiały dotyczące historii regionu, konkretnego tematu, ale przede wszystkim są to materiały pozyskiwane od osób prywatnych. Materiały, te pokazują życie i działalność bezpośredniego świadka historii, a przy okazji wszystkich osób biorących w nim udział.

  Zasób archiwów społecznych coraz częściej jest wykorzystywany w badaniach naukowych historyków, filologów, politologów czy socjologów. Czas by doceniła go także genealogia, która może rozszerzyć swoje badania o bogactwo informacji zawartych właśnie w materiałach przechowywanych w archiwach społecznych. Znajdziemy w nich fotografie, nagrania historii mówionej, wspomnienia, pamiętniki i dzienniki, wreszcie spuścizny zawierające akty urodzeń, chrztu, ślubu czy zgonu, bogatą korespondencję i dokumenty urzędowe.

  Wszystkie te materiały mogą być znakomitym źródłem do badań genealogicznych. Celem mojego wystąpienia będzie przybliżenie zainteresowanym idei archiwistyki społecznej, bogactwa zasobów archiwów społecznych oraz możliwości ich wykorzystania.

  Koordynatorka sieci konsultacyjnej w Centrum Archiwistyki Społecznej, wcześniej przez 13 lat kierowała archiwum dokumentowym w Fundacji Ośrodka KARTA. Historyczka i archiwistka z wykształcenia. Uważa, że praca z materiałami przeszłości może dawać dużo satysfakcji, dlatego chętnie uczy jak je opracowywać.
  12:30 [A12S] Księgi metrykalne polskich obozów w Karachi, Osnabrück, Landeck i KufsteinPaweł MISIEREWICZ, Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie WIDEO🎦

  W nieopracowanej części zasobu Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego w 2022 roku odnaleziono księgi metrykalne polskich obozów w Karachi, Osnabrück, Landeck i Kufstein. Najciekawszymi znaleziskami są księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z Karachi Country Club. Wpisy dotyczą polskich uchodźców z ZSRR i obejmują lata 1942-1948. Początkowo dotyczyły osób przebywających w Karachi, a następnie w Valivade pod Kolhapur oraz w Bombaju. Księgi metrykalne z Osnabrück sporządzane były w latach 1945-1946, choć część wpisów dotyczy również roku 1944. W księgach z ośrodka Landeck znajduje się kilka wpisów metrykalnych z roku 1945, a z Kufstein zachowały się jedynie księga małżeństw i protokołów przedślubnych z 1945 roku.

  W ramach opracowania zbioru ustalono pochodzenie ksiąg i ich drogę do Archiwum Archidiecezjalnego w Warszawie. Księgi zostały zdigitalizowane oraz zindeksowane. Udostępniane są na zasadach adekwatnych do innych ksiąg metrykalnych przechowywanych w AAW.

  Historyk, archiwista, pracownik Warszawskiego Archiwum Archidiecezjalnego, członek Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych i Stowarzyszenia Bezbłędna Gmina Błędów. Interesuje się zagadnieniami genealogii, historii kościoła XIX i XX wieku i historii lokalnej.
  13:00 [A12S] Informatyka w „służbie genealoga”mgr inż. Dariusz STEMSKI PL‑SOFT WIDEO🎦

  Przegląd narzędzi informatycznych firmy PL-SOFT wspomagających pracę genealoga rodzinnego.
  założyciel i współwłaściciel polskiej firmy informatycznej PL-SOFT z Sopotu tworzącej oprogramowanie dla genealogów.
 • 13:30 krużganki: przerwa kawowa i stoiska targowe
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  sala C
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  14:00 [A14S] Demografia w służbie genealogii. O wpływie badań demograficznych na zwiększenie świadomości genealogicznej mieszkańców regionu, mgr inż. Marcin Maciej KRASUSKI, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach WIDEO🎦

  Wystąpienie ma na celu przedstawienie wpływu prowadzonych badań demograficznych – w oparciu o akta metrykalne – na rozwój świadomości genealogicznej mieszkańców badanego regionu. Autor w wystąpieniu pragnie przedstawić jak za pomocą metody rekonstrukcji rodzin, używanej w badaniach demograficznych, można wykonać odtworzenie powiązań genealogicznych rodzin zamieszkujących badany teren. Autor przedstawi efekty odtworzenia powiązań genealogicznych rodzin dla których dokonano rekonstrukcji rodzin w trakcie prowadzonych badań demograficznych na terenie północnej ziemi łukowskiej.
  Ukończył historię na UPH w Siedlcach. Pracuje w Archiwum Państwowych w Siedlcach oraz kontynuuje studia w Szkole Doktorskiej UPH w dyscyplinie historia. Interesuje się dziejami, genealogią i demografią społeczności szlacheckiej w północnej ziemi łukowskiej. W 2021 roku za pracę magisterską pt. Karwów i jego mieszkańcy w latach 1815-1914, otrzymał nagrodę „Złote pióro”.
  14:00 [B14S] Tworzenie księgi przodków i potomkówmgr inż. Dariusz STEMSKI, PL‑SOFT

  Prezentacja automatycznego generowania ksiąg przodków i potomków z oprogramowania firmy PL-SOFT.
  patrz A12S
  14:00 [C14S] Po kim mam ten fragment DNA? Mapowanie chromosomów w służbie genealogiimgr inż. Marta SOBOTA

  Celem prezentacji jest odpowiedź na pytania, czym jest mapowanie chromosomów oraz jakie korzyści daje genealogowi. Przedstawione zostanie krok po kroku, jak zastosować tę technikę korzystając z bezpłatnego narzędzia DNAPainter Chromosome Map.
  Marta Sobota jest programistką. Genealogią zajmuje się od 2005 roku. Na swoim blogu saturdaydna.com, poprzez tworzenie instrukcji, tutoriali i dzielenie się doświadczeniami, zachęca do odkrywania historii rodzinnych z genealogią genetyczną.
  14:30 [A14S] Archiwum wołyńskie Kulikowskich, Romiszewskich (Moskalewów) i Popielów, mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI, Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie WIDEO🎦

  Krótkie omówienie zawartości zespołu materiałów rodzinnych, sto lat temu ukrytego na Wołyniu i odnalezionego przypadkowo podczas remontu domu w Żytomierzu.
  heraldyk i genealog amator; z wykształcenia informatyk teoretyk, absolwent UJ; zawodowo handlowiec w obszarze nowych technologii informatycznych; afiliacja: Małopolskie TG, czł. wielu NGO.
 • 15:00 przejście na obiad, wydawanie obiadów od 15:15 dla chętnych na sali Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2
 • 16:00 przed bramą zamku: zwiedzania miasta z przewodnikiem PTTK I tura dla chętnych na zapisy zamiast wykładów na koszt organizatorów maksimum 30 osób — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą
 • 16:30 marina: rejs Odrą dla chętnych na zapisy zamiast wykładów brutto 20 zł/os. gotówką u kapitana 60 minut minimum 10 osób
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  sala C
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  17:00 [A17S] Indeksowanie ksiąg metrykalnych z Polski południowo-wschodniejmgr Łukasz KARPECKI, Zakład Geografii Politycznej i Historycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski WIDEO🎦

  Indeksowanie ksiąg metrykalnych jest jedną z najistotniejszych czynności ułatwiających poszukiwanie śladów pozostawionych po przodkach. W ramach szeroko zakrojonego projektu naukowego pt. „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim” (2020-2024) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki prowadzone są również m. in. prace tego rodzaju. Zespół kilku osób zajmuje się indeksacją różnej natury źródeł archiwalnych, których istotną część zajmują księgi urodzonych, zaślubionych i zmarłych (od XVI do XIX wieku) przede wszystkim z obszaru Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, ale również z okolic Łańcuta i Krosna. Owa część prac znajduje się na zaawansowanym etapie, uznano więc, że warto podzielić się jej efektami z szerszą publiką genealogów i genealożek. Podczas wystąpienia najpierw przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące projektu, ze szczególnym naciskiem na zakres oraz teren badań i charakterystykę metrykaliów, które na nim występują, następnie zaś założenia i zasady indeksowania opracowane na potrzeby projektu wraz z formularzem wykorzystywanym w trakcie prac indeksacyjnych oraz wybrane metody analizy materiału nazewniczego, z którym spotykamy się również podczas poszukiwań genealogicznych.
  Absolwent Filologii polskiej ze spec. antropologiczno-kulturową na UJ, doktorant na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, pracownik dwóch projektów badawczych („Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim” i „Geograficzno- polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022″) oraz genealog.
  17:00 [B17S] Wprowadzenie do genealogii dla początkujących, Piotr NOJSZEWSKI

  Krok po kroku od czego zacząć, o co pytać, czego i gdzie szukać, jak zapisywać.
  patrz A10S
  17:00 [C17S] O pożytkach płynących z badania materiałów archiwalnych dotyczących szkół. Na podstawie własnych poszukiwań z okresu od końca XVIII w. do II wojny światowej, mgr Anna KONTKIEWICZ

  Poszukiwania genealogiczne prowadzę razem z moim mężem Andrzejem. Nasze badania historii rodziny zaczęliśmy od jego 2xpradziadka Józefa Kontkiewicza urodzonego w 1816 roku. Latem 1855 roku napisał on do dwójki swoich przebywających na wakacjach dzieci list, w którym opisał dotychczasowe życie. Wspomniał o latach nauki w krakowskim liceum, o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także o egzaminach, które pozwoliły mu zostać nauczycielem w szkołach rządowych w Królestwie Polskim. Sięgnięcie do archiwalnych zasobów dokumentujących pracę szkół i uczelni było w takiej sytuacji naturalnym działaniem.
  Dla genealoga interesujące są wszelkie regestry studentów, katalogi imienne uczniów, księgi wpisów, księgi zapisów uczniów, ale też wykazy uczniów, którzy uzyskali świadectwa maturalne, listy uczniów przybyłych z Królestwa Kongresowego, katalogi uczniów z klasyfikacją promocyjną itp. Samo odnalezienie kogoś z przodków lub jego bliskich na takich listach sprawia ogromną radość. Często też jest szansa znaleźć różne inaczej niedostępne informacje i ciekawostki. W różnych szkołach, w różnych okresach odnotowywano różne informacje o uczniach, chyba jedyną niezmienną poza imieniem i nazwiskiem ucznia było imię ojca. Często trafia się na datę urodzenia, ale bywa, że jest tylko wiek ucznia w latach, a ten nie zawsze był dokładnie określony. Odnotowywano miejsce urodzenia dziecka, lub skąd przybyło, co nie było tożsame z miejscem urodzenia. Inne dane to wyznawana religia, kiedy przybył np. do Krakowa, czy Lublina, złożone świadectwo szczepienia przeciwko ospie, imię matki, stan rodziców, gdzie mieszka, pod czyją jest opieką/ dozorem, na czyim jest utrzymaniu, uiszczona opłata za szkołę, ewentualnie zwolnienie z niej, data zapisania do klasy, od jak dawna uczeń jest w danej szkole, do jakiej wcześniej uczęszczał. Czasem podawano ile dzieci mieli rodzice ucznia i w jakim wieku one były. Dzięki danym z Księgi wpisu uczniów Szkół Departamentowych Lubelskich zaczętej dnia 1 września 1812 r. (zespół 527 Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie) udało się zidentyfikować nieznanych braci 2xpradziadka Seweryna Wagnera: starszego o rok Edwarda i młodszego o rok Juliana. Innym przykładem może być ustalenie drogi zawodowej przodka na podstawie informacji o jego dzieciach uczęszczających do szkół.
  Listy i księgi postępów w nauce pokazują, jakie przedmioty były mocniejszą, a jakie słabszą stroną przodków. Tam też są wzmianki o opuszczonych lekcjach, czasem z adnotacją, z jakiego powodu. I tak jeden z przodków opuszczał lekcje „z powodu muzyki”. Czasami krótkie opinie nauczycieli o przodkach zdają się zapowiadać ich przyszłe dokonania. Bardzo ciekawe potrafią być informacje o podręcznikach używanych w szkole i nagrodach przyznawanych uczniom. I tak w 1864 r. nagrodą pradziadka Stanisława Kontkiewicza w piątej klasie był Wykład początków fizyki doświadczalnej i stosowanej oraz meteorologii Adolphe’a Ganota.
  Dokumentacje dotyczące działalności szkół zawierają niejednokrotnie decyzje organów nadzorujących dotyczące egzaminów wymaganych od nauczycieli, ich przenosin między szkołami, opinie po przeprowadzonych kontrolach, wysokość zarobków, wykazy wykładanych przedmiotów. Wiele cennych informacji o przodkach nauczycielach. W niektórych archiwach można natrafić na plany zajęć, opisy i plany szkół, inwentarze przedmiotów używanych w szkołach, opisy i ilustracje mundurków szkolnych. To wszystko przybliża nam okoliczności, w jakich przodkom przyszło żyć i uczyć się, bądź pracować.
  Absolwentka Wydziału Fizyki UW. Prowadziła badania naukowe, następnie związała się z edukacją, pracę zawodową zakończyła w Redakcji Czasopism Pedagogicznych Edu Press. W 2015 roku zajęła się, razem z mężem Andrzejem, zgłębianiem i dokumentowaniem historii rodziny. Efekty prac prezentowała na spotkaniach w Ursynotece Muzeum i publikowała w różnych artykułach, m.in. w „Przeglądzie Górniczym”.
  kontkiewiczfamily.wordpress.com
  17:30 [A17S] Jak pasja do poszukiwania przodków wróciła po kontakcie z kuzynami z Brazyliimgr Marcin RYBICKI WIDEO🎦

  W 1996 roku rozpocząłem poszukiwanie przodków. W 2002 roku wspólnie z ojcem, Markiem Rybickim wydaliśmy skromne wydawnictwo poświęcone Naszej Rodzinie i poprzestaliśmy dalszych poszukiwań. w 2013 roku odezwała się rodzina z Brazylii, dzięki której wróciłem do pasji, jaką jest genealogia i nie zamierzam jej porzucić.
  Pasjonat genealogii, moderator na lubelskich korzeniach.
 • 18:00 przed bramą zamku: zwiedzania miasta z przewodnikiem PTTK II tura dla chętnych na zapisy zamiast wykładów na koszt organizatorów maksimum 30 osób — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą
 • 18:00 początek na sali A zamku: zwiedzanie zamku z przewodnikiem dla chętnych na zapisy, czas trwania ok. 60 minut
 • 18:00 czas wolny
 • 20:00 sala Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2: wieczorna integracja (każdy sam przynosi coś dla siebie i innych); liczba miejsc ograniczona

NIEDZIELA 25.09.2022

 • 08:30 przed bramą zamku: zwiedzania miasta z przewodnikiem PTTK III tura dla chętnych na zapisy zamiast wykładów na koszt organizatorów maksimum 30 osób — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą; przy III turze, wyjście z obiektów noclegowych najpóźniej 08:00–08:15
 • 09:30 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd do zamku
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 90 minut
  sala C
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 90 minut
  10:00 [A10N] Dworce Kolejowe PoznaniaWojciech JĘDRASZEWSKI, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” → w zastępstwie odczytała Barbara CYWIŃSKA WIDEO🎦

  Wystąpienie będzie dotyczyło nie tylko kwestii architektonicznej i historii budynków dworcowych Poznania, ale przybliży także sylwetki budowniczych.
  Z wykształcenia budowlaniec, z zamiłowania genealog. Długoletni prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 'Gniazdo”. Autor wielu książek przydatnych genealogom.
  10:00 [B10N] Drzewo genealogiczne – od czego zacząć?mgr inż. Dariusz STEMSKI, PL‑SOFT

  Prezentacja możliwości programu Drzewo genealogiczne w zakresie przetwarzania danych genealogicznych rodziny.
  patrz A12S
  10:00 [C10N] Schemat relacji rodzinnych „drzewo genealogiczne” na ścianę, do prezentacji lub do badań, dr inż. Maciej A. MARKOWSKI, KimOnibyli.pl, członek zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Na zeszłorocznym warsztacie o utrwalaniu osiągnięć genealogicznych, temat wykresu relacji genealogicznych (wykresu przodków, potomków, klepsydry) był zaledwie poruszony. Tym razem chciałbym pokazać różne możliwości uzyskania wykresu. Począwszy od uporządkowania terminologii wykresów relacji, skończywszy na różnych sposobach prezentacji. Większość czasu zajmie przedstawienie różnych możliwości zarówno programów genealogicznych jak i programów ogólnego przeznaczenia np. Excel, Word, czy proste programy graficzne. Na zakończenie chcę omówić różne rodzaje technik druku oraz podłoży do drukowania.
  dr n. technicznych (telekomunikacja); zawodowo zarządzał marketingiem w korporacjach informatycznych; zainteresowania: historia rodziny i miejsc przodków, aktywnie od roku 2007; afiliacja: Warszawskie TG (zarząd)
  10:30 [A10N] Muzeum fotografii ślubnejMariusz FIGAJ → wykład nie odbył się, słowo wytłumaczenia: Wojciech JĘDRASZEWSKI WIDEO🎦

  W wystąpieniu zostanie poruszona tematyka historii fotografii ślubnej, specyfika tego źródła dla genealogów.
  Podjęta zostanie próba porównania fotografii ślubnych w poszczególnych regionach Polski.
  Redaktor w rozgłośniach zakładowych Polfy i HCP Cegielaski 1990-1998
  Dziennikarz Gazety Poznańskie w latach 90-tych XX wieku.
  Organizator Targów Ślubnych w Wielkopolsce.
  Opieka merytoryczna i techniczna wystaw fotografii ślubnych i projektów filmowych.
  Autorskie opracowanie historii fotografii ślubnej.
  Członek SDRP (Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej).
  11:00 [A10N] Spisy miejscowości zaborów i terenów poniemieckich w wersji niemieckiej i polskiej → Spisy miejscowości z zaboru pruskiego i terenów poniemieckichWojciech JĘDRASZEWSKI, Dobrosława GUCIA WIDEO🎦

  Spisy ludności jako źródło dla genealogów, różnice w dokumentach spisowych.
  Wojciech JĘDRASZEWSKI jw.
  Dobrosława GUCIA – absolwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z zamiłowania genealog, miłośniczka „małych ojczyzn”, zgłębiająca również historię PTPN. Członek WTG „Gniazdo”, w którym odpowiedzialna jest za publikacje WTG, bierze czynny udział w wielu działaniach i projektach Towarzystwa.
 • 11:30 krużganki: przerwa kawowa
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  sala C
  (w zależności od liczby zainteresowanych)
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  12:00 [A12N] Rodzina Hirschberger von Bischofswalde. Zaginiona szlachta śląsko-morawskamgr Michał PLUTARSKI, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu WIDEO🎦

  Celem niniejszego wystąpienia jest przybliżenie sylwetki rodziny Hirschberger von Bischofswalde, zapomnianej szlachty z pogranicza śląsko-morawskiego. Impulsem do podjęcia badań nad przeszłością tegoż rodu było dotarcie do płyty nagrobnej Krzysztofa Hirschbergera z 1567 r. wmurowanej do ściany zewnętrznej kościoła parafialnego w Biskupowie pod Głuchołazami. W pracy wykorzystane zostaną źródła rękopiśmienne z zasobu archiwów polskich (AP Wrocław, AP Wrocław – Oddz. Kamieniec Ząbkowicki) oraz czeskich (ZA Opava, MZA Brno) a także rzymskokatolickie księgi metrykalne z pogranicza śląsko-morawskiego oraz obszaru Hrabstwa Kłodzkiego. Pomocne okażą się również czeskie herbarze, m.in. autorstwa Josefa Pilnačka, które jako jedyne zawarły informacje na temat powyższej familii. Następnie nakreślone zostaną perspektywy dalszej eksploracji niniejszego zagadnienia. Na koniec autor będzie starał się odpowiedzieć na pytanie, co stało się z tymże rodem i dlaczego niespodziewanie zniknął z kart historii.
  Patrz B12S
  12:00 [B12N] Projekt Wojak C.K. – indeksacja kart poborowych urodzonych w latach 1865–1900Paulina STARZEC

  1. Krótki zarys historyczny dokumentacji poborowych z Galicji do wojska austriackiego (1772-1918).
  2. Żołnierze z Galicji z lat 1914-1918. Przebieg poboru do wojska, liczba poborowych, zmiany w wieku poborowych itd.
  3. Dokumentacja poborowych z Galicji w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie
  a) Sposób organizacji zbiorów;
  b) Dostęp online;
  c) Przykłady dokumentów poborowych: karty poboru, Konduiteliste, zdjęcia, kartki do domu i otrzymane, dodatkowa dokumentacja.
  4. Projekt indeksacji, opis formularza indeksacyjnego, indeksacja zasobu, plany rozwoju projektu.
  5. Projekt Wojak – wyszukiwarka na genealodzy.pl, fanpage
  Absolwentka UŚ w Katowicach. Sympatyk genealogii i genealog amator od 2014 roku. Autorka bloga genealogicznego (https://genztarnowa.blogspot.com/), projektu indeksacji kart poborowych do Armii C.K. Austro-Węgier (wojak.genealodzy.pl oraz Fb.com/ProjektWojak) oraz artykułów More Maiorum (listopad 2019 11/2019, grudzień 2019 12/2019).

  po wystąpieniu (maksymalnie do 13:00) powrót na salę A

  12:00 [C12N] Jak opublikować kronikę rodzinną? Mój sposób na książkę w kilku egzemplarzachJacek SZUMAŃSKI, Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy → wykład nie odbył się

  Pierwsze wydanie książki „SZUMAŃSCY” miało być jedynym dlatego nie było ono nawet oznakowane jako pierwsze. Jednak w latach 2014 – 2019 ta kronika rodzinna miała wydań osiem, przy czym jej łączny nakład wyniósł zaledwie 62 egzemplarze. Na własnym przykładzie autor przedstawi w jaki sposób publikacja kroniki rodzinnej nawet dla niewielkiego kręgu odbiorców może pobudzić do dalszych poszukiwań genealogicznych oraz zrelacjonuje swój sposób na publikację książki w kilku egzemplarzach.
  inżynier mechanik z Nysy, członek Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, autor – bogatej w stare, unikalne fotografie i dokumenty – kroniki rodzinnej. W 2021 r. Jego kronika rodzinna „SZUMAŃSCY” została wybrana na wystawę w Muzeum Historii Polski przygotowaną w ramach konkursu #MojaPamiątka. Trzykrotny prelegent na OKG w Brzegu (2017, 2019, 2020), popularyzator historii.

  po wystąpieniu (maksymalnie do 13:00) powrót na salę A

  12:30 [A12N] O tych, którzy dołączyli do pierwszych kolonistów we fryderycjańskiej kolonii Miedziana (niem. Kupferberg) w końcu XVIII wiekudr Antonina ŻABA, Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy WIDEO🎦

  Fryderycjańską kolonię Miedziana (niem. Kosorowitz Collony, a później niem. Kupferberg) utworzono na terenie powiatu opolskiego (niem. Kreis Oppeln) w roku 1773. Raport gminny z tego roku zawiera informację o pierwszych kolonistach. Później część z nich odeszła z kolonii. Do tych, którzy zostali dołączyli nowi koloniści. W raporcie z 1775, w księgach parafii Kamień Śląski (niem. Gross Stein) oraz dokumentach dotyczących kolonii znajdujemy szczątkowe informacje o nowych przybyszach. Autorka przedstawi informacje na ich temat, które odnalazła w ww. dokumentach z lata 1773-1800.
  Absolwentka a później pracownik Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Doktoryzowała się na Wydziale Architektury tej samej uczelni. Ukończyła studia podyplomowe „Konserwacji sztuki sakralnej” na UMK w Toruniu, gdzie prowadzi wykłady o wnętrzach kościół barokowych. Jest członkiem stowarzyszeń: Opolscy Genealodzy i Konserwatorów Zabytków oraz ICOMOS.
  13:00 [A12N] „Niewiasta mocno już przejrzała i nieponętna”. Pianistka Jadwiga Brzowska-Méjan w świetle dokumentów źródłowychmgr Tomasz FATALSKI, Uniwersytet Warszawski imuz.uw.edu.pl WIDEO🎦

  Jadwiga Brzowska-Méjan, urodzona w 1830 roku córka warszawskiego kompozytora Józefa Brzowskiego (1805–1888) i Anny Elżbiety Dückert z domu Ketschon (1795?–1843), była pianistką europejskiej sławy, występującą także w Nowym Orleanie. Celem referatu będzie przedstawienie nieznanych źródeł genealogicznych dotyczących jej osoby z archiwów polskich, francuskich i amerykańskich, a także zestawienie doniesień prasowych i przekazu z pamiętnika na temat jej występów.
  Muzykolog i genealog, doktorant w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, uczestnik studiów podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka” na UKSW. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą muzyce religijnej Carla Dittersa von Dittersdorfa (1739–1799) na Śląsku.
  13:30 [A12N] A jego imię czterdzieści i cztery: 44 lata pasji genealogicznejIgor STROJECKI WIDEO🎦

  Pasja genealoga to nieustanne pasmo poszukiwań, przeplatane sukcesami i porażkami. W wystąpieniu chciałbym podsumować moją działalność na niwie genealogicznej, która trwa nieprzerwanie od czterdziestu czterech lat. Pasja genealoga to nie tylko rysowanie kolejnych gałęzi drzewa genealogicznego i poznawanie rodowodu. To także pamięć oraz nieustające działania mające na celu upamiętnianie i przypominanie przodków poprzez różnego rodzaju działalność „promocyjną”. Po wielu latach funkcjonowania w środowisku genealogicznym oraz na podstawie podejmowanych działań mogę się pokusić o swoiste podsumowanie. Od początku wydawało mi się, że najważniejsze w tej działalności było dzielenie się wiedzą o swoich korzeniach, dokonaniami przodków i historiami ich życia. W 1989 r. moje drzewo genealogiczne zostało pokazane w „Teleexpresie”. Potem ukazał się artykuł w magazynie kolekcjonerów HOBBY, zaczęło się propagowanie genealogii przez organizowanie wystaw poświęconych moim przodkom, a także opowieści w różnych mediach, udział w konferencjach czy pisanie artykułów. Przyszedł też czas na odkrywanie grobów antenatów, budowę nowego nagrobka czy ekshumacje. Bywa też, że ta nietypowa działalność jest dostrzegana za czym idą nawet różne wyróżnienia, nagrody czy odznaczenia. Czy udało mi się „zarazić kogoś do genealogii”? Trudno powiedzieć… Najważniejsze w moich działaniach jest dla mnie motto: „Być może nie narodził się jeszcze ten, który kiedyś zapuka do twoich drzwi i o historię twojej rodziny poprosi”. Dlatego warto tę pamięć o przodkach utrwalać i przekazywać w różny sposób, na różnych nośnikach i docierać do szerokich kręgów odbiorców.
  Od 1977 r. pasjonuje się i popularyzuje genealogię na przykładzie własnej rodziny. Autor kilku książek i licznych artykułów, a także ponad dwustu wystaw oraz gość i prelegent w kilkuset audycjach radiowych, telewizyjnych i na innych spotkaniach publicznych propagując genealogię. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Za swoją działalność został uhonorowany w Warszawie „Złotym Liściem Retro”, w Siedlcach Nagrodą im. Ludomira Benedyktowicza oraz Nagrodą Złotego Jacka. W 2021 r. został odznaczony przez prezydenta Uzbekistanu Shavkata Mirziyoyeva medalem „30-lecia Niepodległości Uzbekistanu” za propagowanie dziedzictwa i kultury tego kraju.
 • 14:00 sala A: wspólne zakończenie WIDEO🎦
 • 14:15 przejście na obiad, wydawanie obiadów od 14:30 dla chętnych na sali Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2

TARGI

Niektóre organizacje w wybranych dniach i godzinach w trakcie konferencji genealogicznej mogą udzielać informacji i konsultacji lub promować swoją działalność genealogiczną na swoich stanowiskach (stoiskach) przy stolikach na zamkowych krużgankach na pierwszym piętrze:

 • Renata DOBIES, stoisko rękodzielnicze „Z ręką na sercu”jednoosobowa działalność rękodzielnicza wyrastająca z pasji tworzenia unikatowych dzieł od serca, które zapadają w pamięć ich nowym właścicielom. Nieoczywiste połączenie tradycyjnych materiałów rękodzielniczych (wełna, sznurek) z elementami pochodzącymi z natury (takimi jak nadmorskie kamienie czy mech chrobotek) sprawia, że każde dzieło jest „żywe” i jedyne w swoim rodzaju. Wśród planowanych wyrobów stworzonych specjalnie z okazji konferencji genealogicznej znajdą się: małe obrazki drzew ze sznurka i mchu, nostalgiczne obrazki stworzone z kamieni nadmorskich czy wełniane leśne skrzaty.
 • Iwona SUDNIK, Alena KAROUCHANKA (Елена КОРОВЧЕНКО), Białoruskie książki pomocne w genealogiiprezentacja książek pomocnych w poszukiwaniach przodków na terenie obecnej Białorusi, herbarze i spisy ziemskie; Iwona to członek Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, gospodyni domowa od kilkunastu lat poszukująca przodków na terenach nowogródczyzny, dawnego hrabstwa mirskiego.
 • Gabriele DROP, Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e.V. (AGoFF e.V.)
 • kilka wystąpień ma również PL-SOFT, autor oprogramowania dla genealogów
 • Ancestryjako światowy lider, Ancestry łączy klasyczną genealogię w formie tworzenia drzewa genealogicznego online i dostępu do dokumentów historycznych z genealogią DNA do określania pochodzenia genetycznego. Indeksując źródła archiwalne i dokonując transkrypcji starych dokumentów, kolekcje z całego świata można przeszukiwać online w poszukiwaniu nazwisk. Obecnie na całym świecie Ancestry ma ponad trzy miliony członków, a użytkownicy utworzyli ponad 100 milionów drzew genealogicznych. Do tej pory firma Ancestry utworzyła ponad 30 miliardów dokumentów cyfrowych. Są to np. akty urodzenia, zgonu i ślubu, listy pasażerów/imigracyjne i emigracyjne, metryki kościelne, metryki zaginionych i księgi wojskowe oraz historyczne książki telefoniczne i adresowe. AncestryDNA jest również globalnie najpopularniejszym produktem do określania pochodzenia na podstawie testu DNA.
 • Wojciech JĘDRASZEWSKI, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”: wydawnictwa
 • Majka RĄGOWSKA, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne: Parantele
 • Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy: Varia Genealogica 4 (2022) oraz do wyczerpania 3 (2019)

PRZERWY

W programie zarezerwowano przerwy kawowe na drobny poczęstunek (kawę, herbatę, napoje, przekąski — nieodpłatne dla uczestników): w sobotę dwie, w niedzielę jedna, mniej więcej po kwadrans każda, mniej więcej co półtora godziny. Godzinna przerwa obiadowa w sobotę ok. godz. 15 i niedzielę ok. godz. 14 (już po zakończeniu konferencji); możliwy odpłatny obiad. Lokalizacja poczęstunku i obiadów powyżej.

SEKRETARIAT

Sekretariat konferencji znajdować będzie się przy wejściu na zamkową salę A, czynny w sobotę i niedzielę w godz. 09:30÷10:00 dla wszystkich uczestników konferencji.

Sekretariat po godzinach wyżej podanych, w miarę możliwości i potrzeb może być czynny także w czasie trwania konferencji, w podanym miejscu.

W sekretariacie konferencji, w podanych wyżej godzinach i lokalizacjach, można odebrać uprzednio zarejestrowane (albo dopiero tam zapisać się i opłacić, jeśli dotyczy, do wyczerpania dostępnych limitów):

 • kupony na zestawy obiadowe
 • wejściówki na sale określone w programie; jak również
 • zapisać się na wieczory/integracje
 • zapisać się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • odebrać pakiet uczestnika
 • potwierdzić swoją obecność w ozdobnej pamiątkowej księdze uczestników konferencji
 • a ponadto uzyskać informację w każdej sprawie organizacyjnej dotyczącej konferencji.

Sekretariat obsługują zawsze uśmiechnięci ☺ Opolscy Genealodzy, a jeśli chwilowo zabraknie im uśmiechu na twarzy, prosimy uczynić należny za ich pracę powód do takiego uśmiechu ☺

Uwaga! Pośrednictwo pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach mapy i listy uczestników i ich poszukiwań genealogicznych — tylko przy odrębnym stoisku targowym Opolskich Genealogów.

PAKIET UCZESTNIKA

Uczestnicy przechodzący przez sekretariat otrzymują zazwyczaj następujący pakiet:

 • drukowany informator z programem, biogramami występujących i mapką
 • twarda podkładka z notesem (papierem na notatki) formatu A5 i narzędziem pisarskim (długopis)
 • identyfikator imienny (drukowany przy odpowiednio wcześniejszej rejestracji, przy późniejszej do ręcznego wypisania), w celu integracji i wymiany informacji genealogicznych z innymi uczestnikami konferencji
 • ewentualnie inne gratisy i gadżety
 • torba papierowa (na powyższy zestaw oraz nabytki ze stoisk targowych).

W każdym roku zawartość pakietów może się różnić. Każdy może otrzymać maksymalnie jeden zestaw dla siebie. Jak dotąd udaje się nam zapewnić, by pakiety były nieodpłatne dla uczestników.

ZMIANY W PROGRAMIE

 • 04.09.2022 wyczerpane wejściówki C12S, B14S, C14S, C17S, C10N, C12N
 • 02.07.2022 od 20:00 rozpoczęto rejestrację pobytu uczestników
 • 29.06.2022 opublikowano program
 • 12.06.2022 utworzono pusty szablon programu
 • 07.06.2022 rada programowa ustaliła projekt programu

Patrz też inne podstrony o lokalizacji, posiłkach, noclegach i odpłatnościach w trakcie konferencji, jak również informacje dla prelegentów.