Program GENEAMI Brzeg 10 (2023)

←2022inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji
program: piątek SOBOTA NIEDZIELATRANSMISJAprzerwytargi
sekretariatpakiet uczestnikalimity i wejściówkizmiany
rejestracja (obiady noclegi) ● lokalizacja (mapa) ● taxi/taksówkiorganizatorzy (kontakt) ●

Poniżej program zwołanej na 22–24.09.2023 konferencji genealogicznej GENEAMI Brzeg 10 (2023) w tutejszym zamku, ustalony w wyniku otwartego naboru, również do pobrania w formie informatora w PDF. Program nie daje gwarancji wysłuchania danego tematu i osoby konkretnego dnia czy godziny ani w podanej kolejności. Zastrzegamy możliwość zmian w programie (także na żywo w trakcie konferencji, w tym anulowania wystąpień) z przyczyn od nas niezależnych. Oczywiście zmiany staramy się minimalizować i będziemy o nich niezwłocznie informować. Dla prelegentów przygotowano dodatkowe informacje.

Zobacz też rejestracja uczestników. Konferencję zamierzamy transmitować (tj. na żywo) przez internet.

POBIERZ INFORMATOR (PDF)

informator konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 10 (2023), wyk. P. Szymański
informator (kliknij, aby pobrać PDF) konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 10 (2023), wyk. P. Szymański
grafika konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 10 (2023), projekt: Paweł Szymański
grafika konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 10 (2023), projekt: Paweł Szymański
logo konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 10 (2023), projekt: Paweł Szymański
logo konferencji genealogicznej Geneami Brzeg 10 (2023), projekt: Paweł Szymański

LIMITY I WEJŚCIE

Symbole np. A10S i B12N — oznaczają kolejno: salę (A, B), przybliżoną godzinę wejścia (1000, 1200, 1400 lub 1700) i dzień (Sobota/Niedziela). Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o rejestrację internetową. Zastrzegamy możliwość wstrzymania bądź anulowania wejściówki — po przekroczeniu dostępnych limitów. W trakcie konferencji wymagana punktualność, spóźnionych możemy nie wpuścić. Nie zgub ani nie zapomnij wejściówki. Samodzielnie wymień/zwróć wejściówki przy sekretariacie, by się nie zmarnowały, może ktoś skorzysta. UWAGA! Położenie sali B uległo zmianom względem lat ubiegłych (zamiast 3 sal mamy 2 sale: Pinottiego i myśliwską — brak sal: portretowej i Polonii). Sale będą wskazane strzałkami.

gdzie co warunek wstępu
limit koszt
zamek sala A
[Pinotti]
wystąpienia (wykłady) wejściówka
(nie dotyczy samego rozpoczęcia i zakończenia konferencji na sali A;
na prelegentów prowadzimy otwarty nabór z odpowiednim wyprzedzeniem)
do 100 osób (nie dotyczy samego rozpoczęcia i zakończenia konferencji) darmowe – nieodpłatne
zamek sala B
[dawna myśliwska, obecnie Izabeli Rapf-Sławikowskiej]
wystąpienia (wykłady, warsztaty, prezentacje produktów i usług) do 50 osób
zamkowe krużganki stoiska targowe brak
(wystawców obowiązuje otwarty nabór z odpowiednim wyprzedzeniem)
początek przed bramą frontową zamku zwiedzanie miasta z przewodnikiem imiennie zarejestrowani albo później zgłoszeni w sekretariacie do 30 osób
początek na zamkowej sali A zwiedzanie zamku z przewodnikiem do 50 osób
sala Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2 imiennie zarejestrowani do 100 osób
wieczorna integracja w sobotę
obiady (katering) uprzednio opłacony kupon obiadowy odpłatnie po kosztach
obiekty noclegowe noclegi imiennie po potwierdzeniu i uprzednim opłaceniu wg potwierdzeń odpłatnie po kosztach
marina rejsy Odrą imiennie zarejestrowani albo później zgłoszeni w sekretariacie minimum 10 osób płatne gotówką u kapitana

Wejściówki uzyskasz:

 • w sekretariacie konferencji w imiennej kopercie po uprzedniej rejestracji internetowej, o ile indywidualnie potwierdzimy mejlowo dostępność wejściówki;
 • jeżeli jakieś wejściówki zostaną niewykorzystane do rozpoczęcia konferencji, będą do samodzielnego pobrania przypięte do tablicy obok sekretariatu konferencji;
 • może się zdarzyć (ale nie należy na to liczyć), że w dniu konferencji będą jeszcze dostępne jakieś nieliczne niewykorzystane kupony obiadowe, wówczas będą do opłacenia odliczoną gotówką w sekretariacie.

Możliwe zwiększenie limitów, jeśli starczy nam krzeseł (ale wciąż obowiązują rejestracja, wejściówki, kupony i zapisy), albo zmniejszenie, w razie nawrotu epidemii.

PIĄTEK 22.09.2023

 • przyjazdy do noclegów
 • Stowarzyszenie nie organizuje piątkowej integracji ani nie wynajmuje w piątek żadnej sali — zbieramy siły na sobotę

SOBOTA 23.09.2023

 • 09:00 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd do zamku
 • sala A
  (duża, Pinottiego)
  liczba miejsc ograniczona
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  09:30–10:00 [A9S] sekretariat
  10:00 [A10S] wspólne otwarcie konferencji
  sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  obowiązują wejściówki
  do 45 minut
  10:30 [A10S] Brytyjska rodzina królewska i jej pokrewieństwo z brzeskimi Piastami, mgr Marek PYZOWSKI, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

  Powszechnie wiadomo, że europejskie dynastie królewskie są ze sobą spokrewnione. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ przez stulecia rodziny panujące ściśle zamykały się w swojej warstwie społecznej i nie dopuszczały do niej przedstawicieli niższych klas. Czy w takim razie najsłynniejsza rodzina królewska, brytyjscy Windsorowie, mają wśród swoich przodków książąt z brzeskiej linii Piastów? Jak się okazuje – tak!
  pracownik Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, badacz, autor artykułów o dziejach regionalnych, popularyzator historii, przewodnik.
  FB.com/brzeskiprzewodnik
  10:40 [B10S] Zobowiązania pańszczyźniane górnośląskich chłopów, dr Rafał OBETKON

  Wykład będzie składał się z dwóch części. W pierwszej zostaną przedstawione zachowane źródła zawierające dane dotyczące obciążeń pańszczyźnianych chłopów na Górnym Śląsku z okresu od XVI do połowy XIX wieku. Z uwagi na fakt, że informacje w nich zawarte dotyczą indywidualnych gospodarstw, a użytkujący je wymienieni są w większości przypadków z imienia i nazwiska, autor omówi możliwości wykorzystania tej dokumentacji w prowadzonych badaniach genealogicznych. Druga część będzie zawierać informacje na temat robocizn, różnicach w ich wymiarze i przyczynach zwolnienia z nich. Przedstawione zostaną również dane dotyczące rodzajów i wysokości czynszów i danin oraz o szeregu innych ograniczeń jakie ciążyły na użytkownikach gospodarstw. Autor przekaże także informacje na temat relacji panujących pomiędzy dworem i chłopami.
  Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii zdobyłem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuję się w sprawach majątkowych górnośląskiej szlachty, mieszczan i chłopów w okresie od XVI do XIX wieku. Jestem autorem 2 książek, w tym opracowania 119 miejscowości byłego pszczyńskiego wolnego państwa stanowego na podstawie katastru karolińskiego z lat 1722-1727 oraz kilkunastu artykułów naukowych.
  11:00 [A10S] Ojciec nieznany czyli jak odnaleźć przodka dzięki DNA – studium przypadku, mgr inż. Marta SOBOTA

  Genealogiczne testy DNA umożliwiają nam odnalezienie krewnych, poznanie rodziny, wymianę informacji, zdjęć, a nawet poznanie historii migracji naszej linii żeńskiej i męskiej na przestrzeni tysięcy lat. Co jednak, jeśli w metryce przodka napotykamy się na sformułowanie „ojciec nieznany”? Lub nie znamy obojga rodziców któregoś przodka np. z powodu braku dokumentów? Podczas wykładu opowiem, w jaki sposób wykorzystać potężne narzędzie jakim jest genealogia genetyczna do uzupełniania białych plam w naszej genealogii. Wykład będzie oparty na studium przypadku poszukiwań nieznanego dziadka z przedstawieniem kroków potrzebnych do wykonania, by odnaleźć dowolnego przodka/przodków.
  programistka i genealog genetyczny. Genealogią zajmuje się od 2005 roku. Dzięki genealogii genetycznej odkryła wiele rodzinnych historii tam, gdzie zabrakło metryk lub przekazu rodzinnego. Na swoim blogu saturdaydna.com oraz social mediach, uczy, jak interpretować wyniki testów DNA, wprowadzając czytelników w fascynujący świat genealogii genetycznej.
  SaturdayDNA.com
 • 11:30 dziedziniec: wspólna fotografia, krużganki: przerwa kawowa i stoiska targowe
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  obowiązują wejściówki
  do 90 minut
  12:00 [A12S] Nie tylko Pawłowscy. Archiwa rodzinne i spuścizny rodowe w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie jako pozametrykalne źródła do poszukiwań genealogicznych, mgr Adrian KOSSOWSKI, Archiwum Państwowe w Warszawie

  W ujęciu teoretycznym Polski Słownik Archiwalny definiuje spuściznę archiwalną jako „[…] termin stosowany na oznaczenie zespołu archiwalnego wytworzonego przez osobę (lub osoby) fizyczną. W praktyce włącza się do spuścizny także zbiory archiwalne powstałe z zainteresowań kolekcjonerskich twórcy spuścizny”. Idąc dalej tropem słownikowym, pojęcie archiwum można z kolei interpretować jako ”[…] zespół, grupa zespołów lub zbiór archiwalny powstały na skutek działalności urzędu, instytucji, organizacji, a zwłaszcza rodu, rodziny lub osoby fizycznej”. W zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie obecnie znajduje się 29 zespołów archiwalnych przejętych od osób prywatnych, zaklasyfikowanych w kategorii „archiwa prywatne i spuścizny”. Wśród podanej liczby zespołów zawarte są dokumenty wytworzone przez jedną lub więcej osób fizycznych – często członków rodzin oraz osób ze sobą spowinowaconych i skoligaconych. Jednak warto zaznaczyć, że w podanej liczbie nie zostały ujęte, np. spuścizny kancelarii prawniczych, które choć związane są często z jednoosobową działalnością danego podmiotu, nie są sensu stricto spuścizną rodową, lecz dokumentacją związaną z działalnością zakładową i prawniczą. Podana liczba nie obejmuje także „zbiorów i kolekcji” z zasobu APW. Dokumenty tworzące spuścizny rodowe trafiają do Archiwów Państwowych w formie darowizny, zakupu albo depozytu. Ich zawartość składa się z różnego rodzaju dokumentacji: aktowej i nieaktowej, wytworzonej na różnych etapach życia aktotwórcy/aktotwórców lub zebranej w formie kolekcji. Możemy skonstatować, że całość występującej omawianej dokumentacji rejestruje działalność od początku życia aż do śmierci jej wytwórców/kolekcjonerów. Dlaczego znajdujące się w nich akta mogą okazać się istotne w trakcie poszukiwań genealogicznych? Z punktu widzenia prób odtworzenia historii rodziny/rodu mogą stanowić uzupełnienie źródeł kancelaryjnych i metrykalnych. Archiwa rodzinne składają się z materiałów archiwalnych, które relatywnie mogą stać się kontekstem do poszukiwań genealogicznych, badań naukowych, próby odtworzenia jednej lub wielu historii rodzinnych, a także fragmentu historii regionu związanego z darczyńcą lub aktotwórcą. Dokumentacja może być interesującym nośnikiem opisów obyczajów z danego okresu, czy formą zapisu związków rodzinnych, towarzyskich i zawodowych. Akta te mogą w sposób nieodzowny stanowić elementy do odtworzenia fragmentów życia codziennego i potrzeb wyższego rzędu niż podstawowe, którymi mogli kierować się aktotwórcy, takich jak: realizacja zainteresowań i aspiracji, demonstracja zajmowanej pozycji społecznej, próba pokazania życia codziennego za pomocą dokumentacji fotograficznej, kolekcji pamiątkowych artefaktów, itd. Przez cel swojego przeznaczenia niektóre dokumenty mogą okazać się nośnikami wiedzy o wydarzeniach historycznych, zarówno tych istotnych, jak i mniej znanych. Celem wystąpienia będzie uchwycenie i prezentacja przykładowych materiałów archiwalnych, odtwarzających różne aspekty. Na przykładzie wybranych zespołów archiwalnych i spuścizn osób prywatnych, postaram się przybliżyć nie zawsze do końca odkrytą zawartość archiwów rodzinnych z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie.
  Archiwista, wschodoznawca, popularyzator historii, pasjonat genealogii. Ukończył studia w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących Europy Wschodniej, archiwistyki oraz historii Polski lat 1918-1939.
  12:00 [B12S] Tworzymy archiwum rodzinne/społeczne, mgr Joanna MICHAŁOWSKA, Centrum Archiwistyki Społecznej [limit miejsc osiągnięty]

  historyczka, archiwistka, trenerka, specjalistka ds. pisania wniosków dotacyjnych oraz zarządzania projektami, koordynatorka sieci konsultacyjnej w Centrum Archiwistyki Społecznej. Przez 13 lat kierowała archiwum Fundacji Ośrodka KARTA. Odpowiada za wsparcie merytoryczne i edukację archiwistów społecznych oraz koordynuje grupę Ambasadorów Archiwistyki Społecznej.

  Archiwa społeczne i archiwa rodzinne wzajemnie się przenikają. Większość zasobów archiwów społecznych stanowią bowiem materiały przekazywane przez osoby prywatne: spuścizny, materiały dotyczące pojedynczych osób lub całych rodzin. Wśród nich znajdziemy: dokumenty osobiste, korespondencję, dokumenty dotyczące nauki i pracy zawodowej, nekrologi i wreszcie fotografie.
  Przechowując takie materiały w naszych domach powinniśmy mieć świadomość tego, co powinniśmy i co możemy zrobić, by zapewnić im trwałość. Sami też możemy zagwarantować im właściwe uporządkowanie i opis, które dodatkowo zabezpieczą je przed zaginięciem, a nam zapewnią szybki dostęp do szukanych informacji.

  W trakcie spotkania opowiem uczestnikom o opracowaniu zbiorów archiwalnych, zwłaszcza spuścizn. Będą oni mieli okazję samodzielnie uporządkować przykładowe materiały i zostaną zapoznani z Otwartym Systemem Archiwizacji, który jest bezpłatnym narzędziem do opisywania zbiorów. Porozmawiamy również o zagrożeniach oraz właściwych warunkach przechowywania zdjęć i dokumentów, a także zbiorów cyfrowych.

  12:30 [A12S] Akta paszportowe w zasobie Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu (charakterystyka), mgr Ryszard DRĄG, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP we Wrocławiu

  Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie mało znanych materiałów archiwalnych – akt paszportowych z terenu Dolnego Śląska i Opolszczyzny, które znajdują się w zasobie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Podczas prelekcji scharakteryzuję je na przykładzie wybranych jednostek archiwalnych (prezentacja .ppt) oraz pokażę możliwości wykorzystania ich m.in. do badań genealogicznych.W zasobie Oddziału IPN we Wrocławiu jest prawie 10 km dokumentacji archiwalnej. Akta paszportowe zajmują 5,7 km., tj. ok. 58% zasobu, i według szacunkowych obliczeń jest to ok 1 300 000 j.a.

  W latach 2002-2003 trwał proces ich przejmowania od ówczesnych dysponentów, czyli Komend Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych Policji we Wrocławiu, Opolu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. Zostały one przejęte bez spisów zdawczo-odbiorczych oraz z zaburzoną kolejnością sygnatur wytwórcy. To do dziś powoduje duże trudności zarówno w wyszukiwaniu jak i porządkowaniu tych jednostek.

  Chcąc ułatwić genealogom korzystanie z akt paszportowych omówię typowy i jednocześnie najdłużej obowiązujący wniosek o wydanie paszportu.

  Zwrócę również uwagę na odnajdywane tzw. „perełki” np. odpisy metrykalne, stare koperty dowodowe wtórnie wykorzystywane a nawet donosy do służby bezpieczeństwa PRL.

  Opowiem również trochę historii o ciekawych przypadkach, np. o sprawach osób, które nielegalnie pozostały za granicą. Przybliżę dwie duże grupy jednostek archiwalnych – akta emigracji osób narodowości żydowskiej oraz narodowości niemieckiej, charakterystyczne dla naszego regionu.

  Dwadzieścia lat pracy nad układaniem akt paszportowych pokazały mi jak cennym źródłem są one do badań genealogicznych i historycznych.

  Mgr historii i pracownik Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu od 2002 r. Bierze udział w m.in. Międzynarodowej Nocy Muzeów, lekcjach archiwalnych podczas, których opowiada o zasobie akt paszportowych oraz w programach filmowych np. „Strażnik Złotego Pociągu”. Wieloletni i aktywny członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Prywatnie pasjonat genealogii od 30 lat – bierze udział w pracach nad indeksami w Genetece.
  13:00 [A12S] Zapytaj i #szukajwarchiwach. Sesja Q&A [formularz do zadawania pytań]

  Portal szukajwarchiwach.gov.pl od wielu lat należy do podstawowych narzędzi przeszukiwania zasobów Archiwów Państwowych w Polsce. Budzące emocje zmiany i niedoskonałości serwisu nie przesłaniają jego głównej zalety – dostępu online do ogromnej liczby skanów materiałów archiwalnych. W trakcie sesji specjaliści z Archiwów Państwowych odpowiedzą na pytania, nurtujące uczestników konferencji, przesłane wcześniej do organizatorów.
 • 13:30 krużganki: przerwa kawowa i stoiska targowe
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  14:00 [A14S] Historia jako nauka pomocnicza genealogii, dr Andrzej Marek NOWIK

  Przekorny tytuł wystąpienia ma z jednej strony zwrócić uwagę na znaczny rozwój genealogii polskiej w ostatnich latach, z drugiej strony zaś na szereg problemów związanych z metodami badawczymi na pograniczu genealogii i innych nauk historycznych. Wiążą się one przede wszystkim ze skutkami tzw. przełomu cyfrowego w humanistyce oraz toczącej się dyskusji o postmodernizmie w metodologii. W tle główne zagrożenia i trudności, ale również wyzwania i osiągnięcia genealogii polskiej.
  Historyk, nauczyciel akademicki; zainteresowania: historia filozofii oraz metodologia historii, historia regionalna i genealogia; afiliacja: Polskie TG (członek-założyciel i dwukrotnie wiceprezes); kanał YT: Historyk u źródeł.
  14:00 [B14S] System opresji stalinowskich i jego wpływ na życie wiejskiej nauczycielki, mgr inż. Iwona ŁAPTASZYŃSKA

  Opracowanie nawiązuje do działalności podziemnej Janiny Marynowskiej nauczycielki w szkole wiejskiej, czego efektem była jej konfrontacja z Milicją Obywatelską, Urzędem Bezpieczeństwa oraz sądownictwem wojskowym w latach 1947/1953. Podstawę opracowania stanowiły materiały pochodzące z archiwów rodzinnych oraz uzyskane za pośrednictwem Instytutu Pamięci Narodowej. Wiele dokumentów UB , akta nadzoru w sprawie Janiny Marynowskiej, świadczą o tym jak szybko prowadzono dochodzenia i jak szybko wydawano wysokie wyroki na osoby współpracujące z podziemiem w czasach stalinowskich. Analizując materiały odnosi się wrażenie, jakby efekt końcowy całego śledztwa był już znany przed rozpoczęciem właściwego dochodzenia. Wystarczyły dwa miesiące. Mimo odbycia wyroku i zatarcia skazania nadzór MO trwał do lat osiemdziesiątych ub.wieku.
  Absolwentka Politechniki Łódzkiej, wieloletni pracownik przemysłu włókienniczego. Jedna z założycieli Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski przez wiele lat pełniąca obowiązki prezesa stowarzyszenia. Główne zainteresowania: genealogia, fotografia reportażowa, podróże śladami przodków.
  14:30 [A14S] ChatGPT i inne wynalazki – jak sztuczna inteligencja może pomóc a jak zaszkodzić genealogom, Piotr NOJSZEWSKI, Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

  Celem wystąpienia jest pokazanie możliwości i zagrożeń użycia wybranych nowoczesnych narzędzi takich jak ChatGPT do celów genealogicznych.
  Nowe technologie mogą stanowić stanowić wparcie w pracy genealoga. Pozwalają na przykład zdecydowanie przyspieszyć niektóre monotonne prace. Jednak w pewnych sytuacjach ich użycie może prowadzić w niespodziewany sposób na manowce.
  Wystąpienie będzie ilustrowane czasem zabawnymi przykładami. Jego celem jest zachęcenie genealogów do sięgnięcia po nowe narzędzia ale ze świadomością ryzyk jakie niosą.
  Członek Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, współorganizator Środkowoeuropejskich Spotkań Genealogicznych, interesuje się obszarem historycznej Ziemi Liwskiej. Poszukiwał także w Estonii, Litwie, Niemczech, Ukrainie, Rosji i USA. Lubi listy strat i inne źródła genealogii żołnierskiej oraz mniej znane źródła pozametrykalne. Autor przewodnika do poszukiwań w Ziemi Liwskiej.
 • 15:00 przejście na obiad, wydawanie obiadów od 15:15 dla chętnych na sali Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2
 • 16:00 przed bramą zamku: zwiedzania miasta z przewodnikiem PTTK I tura dla chętnych na zapisy zamiast wykładów na koszt organizatorów maksimum 30 osób — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą
 • 15:30 oraz/albo 16:30 marina: rejs Odrą dla chętnych na zapisy zamiast wykładów brutto 400 zł od całej grupy min. 10 os. max 20 os., płatne gotówką u kapitana 60 minut
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  17:00 [A17S] Automatyzacja procesu przygotowywania wydruków danych genealogicznych – studium przypadku, mgr inż. Dariusz STEMSKI, PL-SOFT

  Celem wykładu jest opis procesu przygotowywania danych genealogicznych do wydruku. Na przykładzie wybranych aplikacji genealogicznych firmy PLSOFT zaprezentujemy ich możliwości w zakresie automatyzacji i parametryzacji procesu drukowania danych genealogicznych z uwzględnieniem powszechnie stosowanych urządzeń (drukarek i ploterów). W ramach studium przypadku przeanalizujemy możliwości drukowania „dużych” drzew genealogicznych (liczących co najmniej kilkanaście pokoleń i/lub kilka tysięcy osób).
  założyciel i współwłaściciel polskiej firmy informatycznej PL-SOFT z Sopotu tworzącej oprogramowanie dla genealogów.
  17:00 [B17S] Możliwości źródłowe dla badań genealogicznych na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach w zasobach wybranych archiwów niemieckich, dr Arkadiusz WEŁNIAK [limit miejsc osiągnięty]

  Prezentacja źródeł pobocznych (uzupełniających) przydatnych w badaniach genealogicznych dla terenów Polski Północnej z okresu XVIII-XX wiek zachowanych w zasobach wybranych archiwów niemieckich (Geheimes Staatsarchiv Pr. Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Bundesarchiv Bayreuth, Landesarchiv Berlin, Staatsarchiv Hamburg, Staatsarchiv Bochum). Poza możliwościami źródłowymi i kwestiami ich dostępności nacisk zostałby położony na zagadnienie rejestracji meldunkowej, migracji zarobkowej z byłych wschodnich prowincji Prus do Zagłębia Ruhry i Berlina w okresie poł. XIX wieku do 1920 roku.
  Dyplomowany archiwista, w latach 1999-2011 kustosz i kierownik Oddziału Opracowania Archiwum Państwowego w Malborku. Od 12 lat pracujący w branży poszukiwań genealogicznych i dokumentacyjnych w Polsce i w Niemczech. Zatrudniony od 2017 roku w GEN Gesellschaft mbH w Berlinie. Doktorat z historii na Uniw. Gdańskim. Długoletni członek VFFOW (Towarzystwa Genealogicznego Prus Wschodnich I Zachodnich).
  17:30 [A17S] Gala tytułu Genealog Roku
 • 18:00 przed bramą zamku: zwiedzania miasta z przewodnikiem PTTK II tura dla chętnych na zapisy zamiast wykładów na koszt organizatorów maksimum 30 osób — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą
 • 18:00 początek na sali A zamku: zwiedzanie zamku z przewodnikiem dla chętnych na zapisy, czas trwania ok. 60 minut
 • 18:00 czas wolny
 • 20:00 sala Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2: wieczorna integracja (każdy sam przynosi coś dla siebie i innych); liczba miejsc ograniczona

NIEDZIELA 24.09.2023

 • 08:30 przed bramą zamku: zwiedzania miasta z przewodnikiem PTTK III tura dla chętnych na zapisy zamiast wykładów na koszt organizatorów maksimum 30 osób — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą; przy III turze, wyjście z obiektów noclegowych najpóźniej 08:00–08:15
 • 09:30 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd do zamku
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  obowiązują wejściówki
  do 90 minut
  10:00 [A10N] Kuzyn, brat czy bratanek? Rodzinne powiązania trzech muzykujących Józefów Jawurków, mgr Tomasz FATALSKI, Uniwersytet Warszawski

  Referat będzie poświęcony badaniom nad trzema Józefami Jawurkami (vel Javůrkami), czeskimi muzykami działającymi na tym samym obszarze w tym samym czasie – na przełomie XVIII i XIX wieku. Ze względu na to samo imię i nazwisko informacje o nich i ich relacjach rodzinnych mylą się autorom leksykonów. Dzięki badaniom źródłowym udało mi się uporządkować wiedzę na ich temat. Najstarszy z nich był nie tylko muzykiem, lecz także tłumaczem i filologiem języka czeskiego, a średni działał jako ceniony skrzypek i kapelmistrz w Pradze. Najmłodszy natomiast prawdopodobnie był uczniem Wolfganga Amadeusza Mozarta, a jako pianista i dyrygent w Gdańsku i Warszawie stał się przyjacielem rodziny i mentorem młodego Fryderyka Chopina.
  Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2020 roku. Absolwent studiów podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
  imuz.uw.edu.pl
  10:00 [B10N] Drzewo krewnych – prezentacja programumgr inż. Dariusz STEMSKI, PL‑SOFT

  Prezentacja aplikacji pozwalającej na przygotowanie oraz wydruk na ploterze drzewa pokrewieństwa wybranej osoby (probanta) z krewnymi: w linii prostej (przodkami i potomkami) i w liniach bocznych (pochodzących od wspólnego przodka), ale także dodatkowo z jego powinowatymi (krewnymi małżonka).
  patrz A17S
  10:30 [A10N] Zwyczaje testamentowe żydowskich mieszkańców Warszawy w XIX wieku, dr Anna WIERNICKA

  W wystąpieniu zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w kancelarii wybranych notariuszy warszawskich. Analizie poddano 70 testamentów żydowskich mieszkańców Warszawy z lat 1815 – 1872. Przyjrzałam się zarówno testamentom spisanym przez mężczyzn jaki i przez kobiety – chociaż tych ostatnich jest znacznie mniej.
  Spisy ostatniej woli są najbardziej prywatnymi i dowolnymi dokumentami notarialnymi. Ich forma, obszerność, treść znacznie się różniła. Niektóre z nich od pierwszego akapitu utrzymane były w formie dziękczynienia oddawanemu Stwórcy za otrzymane błogosławieństwo w trakcie dotychczasowego życia . Inne spisano w mniej wyszukanym tonie wyliczenia: co ? Komu? I dlaczego się należy?
  Zapisy zawarte w testamencie miały na celu przede wszystkim uporządkowanie stosunków majątkowych po śmierci spadkodawcy. Niejednokrotnie czuli się oni w obowiązku, aby uzasadnić decyzję o sporządzeniu testamentu. Wskazywali zasadniczo na trzy przyczyny: wiek, problemy zdrowotne oraz chęć zapobieżenia wszelkim sporom, które po ich śmierci mogą między sukcesorami wyniknąć. Najistotniejszą kwestią regulowaną przez testament było zapewnienie godziwego bytu pozostającemu przy życiu małżonkowi oraz niesamodzielnym jeszcze finansowo dzieciom. Problem ten był szczególnie ważny, kiedy spadkobiercami stawały się również pełnoletnie dzieci z wcześniejszego małżeństwa lub małżeństw.
  Kodeks cywilny Królestwa Polskiego pozwalał na swobodne rozporządzenie połową majątku w przypadku pozostawienia jednego dziecka, 1/3 majątku przy dwojga dzieci oraz ¼, trojga lub większej liczby potomstwa. Prawo dowolnego dysponowania określoną częścią majątku wykorzystywano na wiele sposobów. Mogła oczywiście część ta zostać, jako dodatkowe uposażenie, przekazana pozostającemu przy życiu małżonkowi, ale praktykowano również wspieranie materialne bliższych i dalszych krewnych. Wynagradzano członkom rodziny poniesione przez nich, z powodu spadkodawcy lub członków jego rodziny, straty. Ustanawiano fundusze, jak i też przekazywano jednorazowe zapisy pieniężne, z których w przyszłości miała być finansowana działalność dobroczynną.
  Niemalże w każdym obszerniejszym spisie ostatniej woli pojawiały się niematerialne życzenia testatorów. Wskazywano na godne do naśladowania w życiu wzorce. Wyrażano oczekiwania w jaki sposób powinno się toczyć życie rodzinne po śmierci zapisodawców, a nawet werbalizowano życzenia co do rodzaju śmierci.
  Z punktu widzenia badań nad dziejami społeczności żydowskiej testamenty są niesłychanie ważnym źródłem. Zapisy ostatniej woli w sposób nieprzekłamany i bezpośredni relacjonują niemalże wszystkie sfery życia codziennego zarówno zawodowego jak i prywatnego. A ponadto, co jest rzadkością, wymownie charakteryzują samych ludzi, pokazując ich aspiracje i priorytety, słabostki i mocne strony, nadzieje, niepokoje i obawy. Dla genealoga mają wartość informacyjną, bowiem ujawniają nie zawsze oczywiste powiązania rodzinne i pozwalają odnaleźć nieznanych członków rodziny.
  badaczka, genealożka i historyczka. W latach 2011 do 2018 współpracowała z Pracownią Varsavianistyczną w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bliska jest jej problematyka życia codziennego, pozycji i roli kobiety żydowskiej w XIX wieku; doktorat obroniony na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2022 r. członkini Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy
  AncestorAntenat.pl
  11:00 [A10N] „Jak zarobim dwieście złotych…” Zarobki i wydatki naszych przodków w okresie II Rzeczypospolitej, dr Agnieszka MISIURSKA, Instytut Śląski, Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy

  Często posiadamy pozametrykalne źródła genealogiczne, które zawierają informacje dotyczące finansów naszych przodków: wysokość zarobków, wydatki związane z zawarciem małżeństwa, cenę zakupu działki ziemi. One pozwalają określić status materialny, a zarazem społeczny konkretnych osób i rodzin. Interesująca jest również siła nabywcza pieniądza, a także wiedza o tym, co naprawdę dla naszych przodków miało wartość materialną. Wystąpienie nawiąże do różnych systemów monetarnych pozostałych z czasów zaborczych na ziemiach polskich i przedstawi funkcjonowanie marki polskiej oraz polskiego złotego (po reformie walutowej W. Grabskiego) w różnych okresach II RP.
  Historyk, starszy specjalista w Zakładzie Badań Śląskoznawczych Instytutu Śląskiego w Opolu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii Polski XIX i I poł. XX w., biografistyki, historii prasy zachodniej i dydaktyki historii.
 • 11:30 krużganki: przerwa kawowa
 • sala A
  obowiązują wejściówki
  po 20 (+5) minut (transmisja)
  sala B
  obowiązują wejściówki
  do 60 minut
  12:00 [A12N] Jak zmienić wiedzę genealogiczną w książkę drukowaną lub elektroniczną o naszych przodkach, mgr Grażyna RYCHLIK

  Plan prezentacji:
  – o czym chcemy napisać książkę (histora jednej osoby, rodziny, genealogia itd.)
  – co możemy uzyskać poprzez sam proces przygotowywania manuskryptu
  – jak przerobić informacje z dokumentów na biogram w tym przykłady biogramów
  – różne przydatne zabiegi „technicze” przy spisywaniu genealogii (styl zapisu, numeracja, pisownia imion, nazwisk, opisy źródeł informacji genealogicznych itd.)
  – druk czy publikacja elektroniczna? plusy i minusy w tym redakcja, korekta, kolor druku, okładka wersus wnętrze książki, czcionka, rodzaj papieru, koszty druku, gdzie drukować, formy dystrybucji
  zajmuje się zawodowo genealogią. Jest członkiem stowarzyszeń genealogicznych APG, PTG, NGS i NEHGS. Jest autorką i wydawcą książek Praktykowanie genealogii. Pieniążkowie z Jedlińska XVIII- XIX w., Data urodzenia Fryderyka Chopina. Ewaluacja źródeł, analiza informacji, konkluzja, Genealogia i DNA oraz Szaniawscy z Parznic Genealogia. Prowadzi blog Praktykowanie genealogii.
  PraktykowanieGenealogii.wordpress.com
  12:00 [B12N] Polacy na Syberii i ich drogi powrotne do odrodzonej Ojczyzny, mgr Marta CZERWIENIEC-IVASYK, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  Syberia kojarzona jest przede wszystkim z miejscem wielkiej tragedii Polaków objętych katorżniczymi zsyłkami na przestrzeni wieków. Jednakże wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż Polacy przenosili się także dobrowolnie,
  szukając możliwości znalezienia lepszego zatrudnienia i podwyższenia statusu majątkowego rodziny. Wśród ludzi, którzy szukali dla siebie lepszego życia byli przedstawiciele wielu zawodów. Polacy zasiedlali zarówno miasta, jak i
  mniejsze miejscowości na Syberii. Rozwijało się również polskie osadnictwo wiejskie, głównie rozlokowane wzdłuż powstającej linii Kolei Transsyberyjskiej.
  Odzyskanie przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej w 1918 roku, umożliwiło repatriację tysięcy Polaków do odradzającej się Ojczyzny Szansa na repatriację pojawiła się wraz z zawartym Traktatem Ryskim w marcu 1921 roku. Wśród podpisanych postanowień znalazł się punkt określający losy ludności polskiej znajdującej się na terenach będących pod władzą bolszewików. Władze polskie liczyły, iż na Wschodzie może znajdować się ponad milion Polaków starających się o powrót do Ojczyzny. Traktat Ryski zakładał, że o przywrócenie polskiego obywatelstwa mogły się ubiegać osoby zarówno zapisane do ksiąg ludności stałej Królestwa Polskiego przed 1914 rokiem, jak osoby będące w stanie udokumentować polskie pochodzenie, w tym potomkowie zesłańców na Syberię w latach 1830-1865, jak i osoby podtrzymujące przywiązanie do polskiej mowy i wychowujące dzieci w tym języku.
  Dzięki zachowanej dokumentacji, możliwe jest szczegółowe prześledzenie dokumentacji związanej z repatriacją z Syberii, zarówno żołnierzy 5 dywizji strzelców polskich oraz ich rodzin jak również cywilów. Zachowana dokumentacja jest dostępna w różnych archiwach, choć czasami stanowi zupełnie nieznany zasób. Wszystkie te dokumenty stanowią ogromnie ciekawy materiał badawczy, umożliwiający szersze zapoznanie się z tematem obecności
  Polaków na Syberii i ich powrotu do niepodległej Ojczyzny.
  mgr archeologii, na 2 roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie historii, zawodowy genealog, zamiłowany w Kresach, starych cmentarzach i kolejarzach. Zaraża genealogią, organizuje sentymentalne wyjazdy w rodzinne strony, obecnie zaangażowana w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie.
  www.genealogiczne.pl

  po wystąpieniu (maksymalnie do 13:30) powrót na salę A

  12:30 [A12N] Zbiory dotyczące (byłych i teraźniejszych) terenów Polski w bazie danych Ancestry, dr Peter RASSEK, Ancestry.com

  Ancestry posiada największą bazę danych online cyfrowych dokumentów do badan genealogicznych, lecz na pierwszy rzut oka zbiory dotyczące terenów Polski nie są zbyt dobrze reprezentowane.
  Ancestry posiada jednak zbiory, które można określić mianem transnacjonalnych, które odnoszą się zarówno do terenów teraźniejszej Polski (przede wszystkim te należące wcześniej do Niemiec) jak i jej byłych terenów (Ukraina, Litwa).
  Prezentacja będzie próbą katalogowania tych zbiorów i pomocą, jak i gdzie ich szukać na stronie Ancestry.
  Studiował historię i slawistykę w Oldenburgu, gdzie w 2012 roku obronił doktorat z historii. Od 2014 pracownik Ancestry.com, początkowo jako kierownik projektów digitalizacji, od 2021 odpowiedzialny za projekt „World of Family Trees” oraz współpracę z genealogami i stowarzyszeniami genealogicznymi w Europie. Czyta komiksy, jeździ na rowerze i skleja modele, o ile czas pozwala.
  13:00 [A12N] Prawo w służbie genealogów, Michał ZIELIŃSKI, Polskie Towarzystwo Genealogiczne

  Opowiem na konkretnych przykładach o zastosowaniach przepisów prawnych w sytuacjach, w których często znajdują się genealodzy: kiedy mogą żądać udostępnienia akt metrykalnych w USC do przeglądania lub skanowania, jak pozyskiwać informacje lub skany od archiwum, czy i jak można fotografować materiały archiwalne, kiedy archiwum ma prawo odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych, jak wygląda sytuacja z dostępem do archiwaliów kościelnych i inne.
  Radca prawny, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, główny administrator Geneteki. Od najmłodszych lat interesuje się genealogią. Od 2014 r. (z przerwami) administrator Geneteki. Od 2022 r. Prezes Zarządu PTG.
  13:30 [A12N] wspólne zakończenie
 • 14:15 przejście na obiad, wydawanie obiadów od 14:30 dla chętnych na sali Klonex, wejście blisko ul. Strzeleckiej 2

TARGI

Niektóre organizacje w wybranych dniach i godzinach w trakcie konferencji genealogicznej mogą udzielać informacji i konsultacji lub promować swoją działalność genealogiczną na swoich stanowiskach (stoiskach) przy stolikach na zamkowych krużgankach na pierwszym piętrze:

 • TMLiKPW, SUOZUN i Kołomyja Info — stoisko „kresowe” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich (TMLiKPW) — pismo Semper Fidelis, Cracovia Leopolis, Zeszyty Tłumackie, Goniec Pokucki, inne pisma oddziałowe oraz materiały promocyjne i wydawnictwa kresowe z których zysk będzie przeznaczony na pozyskanie materiałów z archiwów ukraińskich. Ponadto publikacje Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN) we Wrocławiu – ludobójstwo w woj. stanisławowskim, lwowskim, pismo „Na Rubiezy”. Facebookowa grupa Kołomyja Info zaprezentuje na stoisku wyniki projektu przebadania testami autosomalnymi DNA firmy Ancestry członków grupy, pokaże dorobek grupy w postaci zgromadzonego archiwum ksiąg metrykalnych i zbudowanego w oparciu o te księgi drzewa Pokuckich rodzin lizącego ponad 50000 osób. Drzewo to pokazuje powiązania pomiędzy członkami grupy, zaś testy pomogły odszukać kolejne powiązania
 • Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne (WarTG) oraz Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e.V. (AGoFF e.V.) — AGOFF: informacja o działalności i publikacjach oraz wsparcie w poszukiwaniach przodków pochodzenia niemieckiego; WTG – informacja o działalności, wsparcie w poszukiwaniach na Mazowszu i prezentacja biuletynu Querenda
 • Aleksandra Kacprzak. Sklep dla genealogów — wszystko czego genealog bardzo potrzebuje i wszystko czego nie potrzebuje ale bardzo chciałby mieć; sklepik istnieje od 2017 r; duży wybór książek przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych; „drzewkowa” biżuteria, torby, koszulki i inne branżowe gadżety
 • Igor Strojecki – stoisko genealogiczno-antykwaryczne
 • stoisko (i kilka wystąpień) ma również PL-SOFT, autor oprogramowania dla genealogów
 • Ancestry — stoisko targowe z możliwością uzyskania informacji i (w miarę dostępu do Internetu) również możliwości bezpłatnego szukania dokumentów w bazie danych online. Ancestry łączy klasyczną genealogię w formie tworzenia drzewa genealogicznego online i dostępu do dokumentów historycznych z genealogią DNA do określania pochodzenia genetycznego. Indeksując źródła archiwalne i dokonując transkrypcji starych dokumentów, kolekcje z całego świata można przeszukiwać online w poszukiwaniu nazwisk. Obecnie na całym świecie Ancestry ma ponad trzy miliony członków, a użytkownicy utworzyli ponad 100 milionów drzew genealogicznych. Do tej pory firma Ancestry utworzyła ponad 30 miliardów dokumentów cyfrowych. Są to np. akty urodzenia, zgonu i ślubu, listy pasażerów/imigracyjne i emigracyjne, metryki kościelne, metryki zaginionych i księgi wojskowe oraz historyczne książki telefoniczne i adresowe. AncestryDNA jest również globalnie najpopularniejszym produktem do określania pochodzenia na podstawie testu DNA.
 • Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (ŚTG): Parantele
 • Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy (SOG): Varia Genealogica

PRZERWY

W programie zarezerwowano przerwy kawowe na drobny poczęstunek (kawę, herbatę, napoje, przekąski — nieodpłatne dla uczestników): w sobotę dwie, w niedzielę jedna, mniej więcej po kwadrans każda, mniej więcej co półtora godziny. Godzinna przerwa obiadowa w sobotę ok. godz. 15 i niedzielę ok. godz. 14 (już po zakończeniu konferencji); możliwy odpłatny obiad. Lokalizacja poczęstunku i obiadów powyżej.

SEKRETARIAT

Sekretariat konferencji znajdować będzie się przy wejściu na zamkową salę A, czynny w sobotę i niedzielę w godz. 09:30÷10:00 dla wszystkich uczestników konferencji.

Sekretariat po godzinach wyżej podanych, w miarę możliwości i potrzeb może być czynny także w czasie trwania konferencji, w podanym miejscu.

W sekretariacie konferencji, w podanych wyżej godzinach i lokalizacjach, można odebrać uprzednio zarejestrowane (albo dopiero tam zapisać się i opłacić, jeśli dotyczy, do wyczerpania dostępnych limitów):

 • kupony na zestawy obiadowe
 • wejściówki na sale określone w programie; jak również
 • zapisać się na wieczory/integracje
 • zapisać się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • odebrać pakiet uczestnika
 • potwierdzić swoją obecność w ozdobnej pamiątkowej księdze uczestników konferencji
 • a ponadto uzyskać informację w każdej sprawie organizacyjnej dotyczącej konferencji.

Sekretariat obsługują zawsze uśmiechnięci ☺ Opolscy Genealodzy, a jeśli chwilowo zabraknie im uśmiechu na twarzy, prosimy uczynić należny za ich pracę powód do takiego uśmiechu ☺

Uwaga! Pośrednictwo pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach mapy i listy uczestników i ich poszukiwań genealogicznych — tylko przy odrębnym stoisku targowym Opolskich Genealogów.

PAKIET UCZESTNIKA

Uczestnicy przechodzący przez sekretariat otrzymują zazwyczaj następujący pakiet:

 • drukowany informator z programem, biogramami występujących i mapką
 • twarda podkładka z notesem (papierem na notatki) formatu A5 i narzędziem pisarskim (długopis)
 • identyfikator imienny (drukowany przy odpowiednio wcześniejszej rejestracji, przy późniejszej do ręcznego wypisania), w celu integracji i wymiany informacji genealogicznych z innymi uczestnikami konferencji
 • ewentualnie inne gratisy i gadżety
 • torba papierowa (na powyższy zestaw oraz nabytki ze stoisk targowych).

W każdym roku zawartość pakietów może się różnić. Każdy może otrzymać maksymalnie jeden zestaw dla siebie. Jak dotąd udaje się nam zapewnić, by pakiety były nieodpłatne dla uczestników.

ZMIANY W PROGRAMIE

 • 20.09.2023 limity miejsc po zwiększeniu liczby krzeseł są bliskie osiągnięcia, ale jeszcze kilka miejsc jest na B10S, B14S, B10N, B12N
 • 30.08.2023 poprawiono oczywistą omyłkę pisarską (p. Marta SOBOTA występująca w sobotę ok. godz. 11:00 objęta jest wejściówką A10S, nie zaś: A12S)
 • 10.07.2023 po przekroczeniu limitów zablokowano możliwość kolejnych rejestracji na • B10S OBETKON zobowiązania pańszczyźniane • B12S MICHAŁOWSKA tworzymy archiwum • B14S ŁAPTASZYŃSKA opresje stalinowskie w życiu nauczycielki • B17S WEŁNIAK źródła archiwów niemieckich Pomorze Gd. Warmia Mazury • B10N STEMSKI PL‑SOFT program Drzewo krewnych • B12N CZERWIENIEC-IVASYK Polacy na Syberii
 • 18.06.2023 zaktualizowano program (w tym targi)
 • 11.06.2023 wstępnie wprowadzono program (bez opisów wystąpień i biogramów)
 • 05.03.2023 utworzono pusty szablon programu, rozpoczęto nabór

Patrz też inne podstrony o lokalizacji, posiłkach, noclegach i odpłatnościach w trakcie konferencji, jak również informacje dla prelegentów.