Program konferencji genealogicznej 2019

←2018inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2020→
program: piątek sobota niedziela alfabetycznieprzerwytargi
sekretariatpakiet uczestnikaoznaczenia wejściówekzmiany
rejestracja (obiady noclegi) ● lokalizacja (mapa) ● organizatorzy (kontakt) ●

Program 6. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w dniach 20-22.09.2019 na zamku piastowskim w Brzegu, ustalony w wyniku otwartego naboru, wraz z nagraniami wideo publikowanymi po konferencji.

baner 6. OKG 2019 wyk. P. Szymański
baner 6. OKG 2019 wyk. P. Szymański

POBIERZ INFORMATOR (PDF)

pobierz informator (PDF) 6. OKG 2019
pobierz informator (PDF) 6. OKG 2019

OZNACZENIA WEJŚCIÓWEK

Są 3 sale. Na największą salę główną A, od której zaczyna i na której kończy się konferencja, gdzie jest ok. 200 miejsc siedzących, wstęp jest wolny (nie trzeba wejściówek). Na mniejsze sale B/C wstęp wymaga wejściówki, ze względu na ograniczoną ilość miejsc i bardziej kameralne założenia wykładów lub warsztatów (do 30 miejsc siedzących na sali B, do 100 miejsc na sali C). Wejściówki uzyskasz:

 • w sekretariacie konferencji w imiennej kopercie po uprzedniej rejestracji, o ile indywidualnie potwierdzimy mejlowo dostępność wejściówki;
 • jeżeli jakieś wejściówki zostaną niewykorzystane do rozpoczęcia konferencji, będą do samodzielnego pobrania przypięte do tablicy obok sekretariatu konferencji

Dla ułatwienia każda wejściówka jest oznaczona, np. b12s, czyli kolejno: literą sali (np. B), następnie godziną rozpoczęcia wystąpienia (np. 12) i pierwszą literą dnia tygodnia (np. s=sobota).

Zastrzegamy możliwość wstrzymania bądź anulowania wejściówki — po przekroczeniu dostępnych limitów.

PIĄTEK 20.09.2019

 • 19:00 sala bankietowa powiatu na parterze ul. Wyszyńskiego 23: sekretariat
 • 20:00 jak wyżej: powitanie przyjezdnych i zapoznanie
 • 24:00 obiekty noclegowe: zakończenie wieczoru

SOBOTA 21.09.2019

 • 09:15 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
 • 09:30 zamek, wejście do sali a (głównej): sekretariat
 • 10:00 zamek sala a (główna): otwarcie konferencji, prowadzenie: Zbigniew NALICHOWSKI WIDEO🎦
 • sala a (główna) do 200 osób sala b sala c
  10:20 [a10s] Genealogia też ma już swoją historię – czyli o pierwszych kwerendach i drzewach genealogicznych, Iwona FISCHER WIDEO🎦

  Pierwsze drzewa genealogiczne panujących i sławnych rodów w inkunabułach, freskach, kościołach, archiwach aż do XIX w. Dlaczego archiwiści nie wykonują dziś kwerend genealogicznych mimo wiedzy i warsztatu.
  historyk-archiwista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie kierownik Oddziału IV – akt najnowszych. Zainteresowania badawcze: historia Krakowa, metodyka archiwalna.
  10:50 [a10s] O potrzebie kształcenia i poszukiwania narzędzi do badań genealogicznych, prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA, ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WIDEO🎦

  Zachęta do Podyplomowych Studiów Genealogicznych Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, organizowanych we współpracy z zawodowymi genealogami
  prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA – profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Zainteresowania badawcze: staropolska kultura piśmiennictwa, monastycyzm, księgozbiory klasztorne.
  ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK – dyrektor ww. Instytutu i kierownik katedry Historii Średniowiecza. Zainteresowania badawcze: dzieje Mazowsza, polski monastycyzm, historia książki.
  11:20 [a11s] Zapowiedź – zaproszenie na wystąpienie b17s „Archiwa Rodzinnej Niepodległej…”, Sławomir Marchel
 • 11:25 dziedziniec: wspólna fotografia
 • 11:30 sala myśliwska: przerwa kawowa
 • sala a (główna) sala b do 30 osób, do 90 minut sala c do 100 osób, do 90 minut
  12:00 [a12s] Źródła historyczne do biografii zawodowych kolejarzy polskich, dr hab. Zbigniew TUCHOLSKI, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie WIDEO🎦

  Najważniejsze źródła historyczne do badań biografii zawodowych kolejarzy i inżynierów komunikacji z archiwów polskich i zagranicznych oraz wydawnictw (spisy urzędników, wykazy absolwentów, dzienniki urzędowe) ministerstw i zarządów kolejowych z czasów zaborów i II RP.
  prof. Polskiej Akademii Nauk, historyk techniki i komunikacji, pracownik Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia kolejnictwa na ziemiach Polski i infrastruktury technicznej śródlądowych dróg wodnych.
  12:00 [b12s] Księgi metrykalne jako źródło do badań w demografii historycznej, mgr Dariusz JÓŹWIAK WIDEO🎦

  Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem

  Metrykaliami interesują się również demografowie, publikujący wyniki badań w monografiach i czasopismach naukowych. Prelegent przybliży sposób i wyniki tych badań na przykładzie wybranych prac.
  magister historii i doktorant ostatniego roku studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Zainteresowania badawcze: demografia historyczna w świetle ksiąg parafialnych.
  12:00 [c12s] Typowe przedmioty i dokumenty jako nietypowe źródła genealogiczne, mgr Maria KLAWE-MAZUROWA WIDEO🎦

  Czy genealog powinien pytać o przechowywane w domu rodzinnym dokumenty i przedmioty? Spisy rachunków, księgi rodzinne i dla potomków, spisy posagowe, inwentarze pośmiertne, notatki prasowe, listy i zdjęcia rodzinne — domowe kufry i strychy też mogą być źródłem do historii rodziny.
  historyk z wykształcenia, genealog z zamiłowania, autorka publikacji z zakresu edukacji historycznej i genealogii, w tym książki łączącej opis dziejów rodziny z metodyką poszukiwań i analizą krytyczną źródeł. Członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego.
  12:30 [a12s] Przodkowie znanych Polaków, inż. Marcin MARYNICZ WIDEO🎦

  Odskocznią od własnych poszukiwań genealogicznych bywa pomoc dla osób znanych osobiście lub poszukiwanie źródeł o pochodzeniu i rodzinie znanych Polaków, najczęściej tych już zmarłych, urodzonych ponad wiek temu. W konfrontacji danych encyklopedycznych ze źródłami nie zawsze wszystko się zgadza…
  inżynier logistyki, magistrant na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Genealog od ponad 12 lat. Zainteresowania: Wołyń, Podkarpacie, Kielecczyzna, ziemia łódzka, Wielkopolska, podróżuje po kraju i zagranicy w poszukiwaniu przodków.
  13:00 [a13s] Materiały genealogiczne w Morawskim Archiwum Ziemskim w Brnie, dr Przemysław STANKO, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ODWOŁANE

  To słabo rozpoznawane przez większość genealogów archiwum jest w posiadaniu ciekawych poloników m.in. wśród zasobów dokumentów poklasztornych oraz ksiąg hipotecznych, które mogą uzupełniać wiedzę genealogiczną.
  adiunkt w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania badawcze: archiwa watykańskie, osadnictwo śląsko-małopolskie w XV–XVI w., genealogia, heraldyka, sfragistyka.
 • 13:30 sala myśliwska: przerwa kawowa
 • sala a (główna) sala b do 30 osób, do 60 minut sala c do 100 osób, do 60 minut
  14:00 [a14s] Genetyczna rewolucja w genealogii, mgr Eryk Jan GRZESZKOWIAK GenealogiaGenetyczna.com WIDEO🎦

  Omówienie skutecznych sposobów wykorzystania badań genetycznych w genealogii i obecnego stanu genealogii genetycznej.
  genealog genetyczny, magister genetyki złożonych cech ludzkich i doktorant epidemiologii genetycznej w Instytucie Ushera na Uniwersytecie Edynburskim. Absolwent studiów na kierunku filozofia, politologia i ekonomia na Uniwersytecie w Jorku w Anglii. Członek ISOGG (Międzynarodowe Stowarzyszenie Genealogiczno-Genetyczne). Genealog od ponad 15 lat. Autor artykułów w „More Maiorum” i bloga www.GenealogiaGenetyczna.com
  14:00 [b14s] warsztaty praktyczne🛠️: Podstawy odczytywania narracyjnej łaciny metrykalnej, mgr Joanna LUBIERSKA, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”

  Prośby o tłumaczenie to najczęstszy wątek na forach genealogicznych. Warsztaty wprowadzą w podstawy terminów i skrótów z metryk tabelarycznych i narracyjnych.
  założycielka WTG Gniazdo, właścicielka firmy genealogicznej ORIGO. Współpracuje z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Prowadzi kwerendy genealogiczne i spadkowe. Ponadto wykłady i warsztaty edukujące z dziedziny genealogii. Zainteresowania: historia przedwojennego Poznania i Wielkopolski, architektura ziemiańska i obronna, szlachta wielkopolska, źródła pozametrykalne.
  14:00 [c14s] Łacińskie pozametrykalne źródła kościelne przydatne w poszukiwaniach genealogicznych, dr Patrycja Ewa HEROD, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WIDEO🎦

  Metrykalia nie wyczerpują źródeł do wiedzy o historii rodziny, Kościół nakazywał tworzenie również mniej znanych ksiąg i spisów, dających obraz życia parafialnej społeczności. Zachęta do Podyplomowych Studiów Genealogicznych UKSW.
  adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawnik adwokat. Zainteresowania badawcze: historia prawa oraz ziemi mazowieckiej w średniowieczu i epoce nowożytnej.
  14:30 [a14s] Weryfikacja przekazów rodzinnych. Historia z lat 1846–1946 na przykładzie jednego listu i odnalezionych fotografii, mgr inż. Jacek SZUMAŃSKI WIDEO🎦

  Do rąk autora trafiły cudem zachowane fotografie rodzinne z lat ok. 1880–1939, które ilustrują wydarzenia z historii Polski i będą przykładem, jak fotografie potwierdzają i uwiarygadniają przekazy rodzinne oraz jak przekaz rodzinny pomaga w identyfikacji fotografii.
  inżynier mechanik, członek Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, autor – bogatej w stare, unikalne fotografie i dokumenty – kroniki rodziny Szumańskich w latach 1800–1946.
 • 15:15 przerwa obiadowa (obiad dla chętnych) – katering (stół szwedzki) w … (kwadrans od 15:00 to ewentualny poślizg w programie i czas na dojście)
 • 16:00 przed bramą zamku: I tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (zamiast wykładów, na zapisy) — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z II turą z godz. 18:00; pozostali uczestnicy mają jeszcze pół godziny przerwy do pierwszych wykładów
 • sala a (główna) sala b do 30 osób, do 45 minut sala c do 100 osób, do 45 minut
  16:30 [a16s] Kataster fryderycjański przechowywany w Archiwum Państwowym w Toruniu jako przykład źródła do badań genealogicznych, dr Dariusz CHYŁA, Archiwum Państwowe w Toruniu WIDEO🎦

  Z katastru 1772/1773 genealodzy korzystają o tyle chętniej, że lekturę ułatwia maszynopis, a późniejsze katastry słabiej opisują majątki rodzinne. Wystąpienie wyjaśni informacje zawarte w katastrach, stosowane schematy i najczęściej występujące skróty.
  pracownik Oddziału I w Archiwum Państwowym w Toruniu www.torun.ap.gov.pl gdzie zajmuje się m.in. kwerendami genealogicznymi oraz działalnością edukacyjną. Dysertację poświęcił opiece społecznej na Kujawach (1577–1772). Zainteresowania badawcze: życie codzienne w okresie staropolskim.
  16:30 [b16s] warsztaty praktyczne🛠️: Odczytywanie łaciny metrykalnej, Tomasz MAZEWSKI WIDEO🎦

  Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem

  Każdy genealog prędzej czy później zetknie się z metrykami w języku łacińskim. Mimo że są zapisane tym samym alfabetem, który używamy na co dzień, mogą sprawić początkującym pewne trudności. Prowadzący zacznie od prostych, schematycznych aktów, a następnie pokaże te bardziej rozbudowane i różne pomocne metody ich rozczytywania.
  programista zainteresowany genealogią od kilku lat. Mazowszanin od kilkunastu pokoleń. Zainteresowania: łacina, astronomia.

  17:15 [b17s] Archiwa Rodzinne Niepodległej – założenia projektu i perspektywy rozwoju, Sławomir MARCHEL, Archiwum Państwowe w Opolu WIDEO🎦

  Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem

  Wznowienie projektu dotyczącego archiwów rodzinnych, z okazji obchodów rocznicy odbudowy państwa polskiego po 1918 r., stanowi szansę na poszerzenie zakresu współpracy archiwistów państwowych z wszystkimi, którym bliska jest idea dbania o pamiątki naszej wspólnej przeszłości. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia nowej edycji projektu oraz praktyczne wnioski z dotychczasowych doświadczeń w tym obszarze.
  Zastępca Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu
  16:30 [c16s] Kuchnia naszych przodków, Agnieszka DAWICKA WIDEO🎦

  Celem prelekcji jest przedstawienie podróży w przeszłość kulinarną. Jak jadali nasi przodkowie, jakich używali przyborów kuchennych, jakiej używali zastawy. Jak wyglądała kuchnia codzienna, a jak od święta. Co jadali i jakimi trunkami popijali. Prelegentka przedstawi przedwojenne reklamy kulinarne i prywatne fotografie kulinarne.
  z wykształcenia zootechnik, obecnie pracownik biblioteki. Pasjonatka genealogii, członkini Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego Pomerania.

  17:15 [c17s] Oprogramowanie dla genealogów, Dariusz STEMSKI, PL-SOFT WIDEO🎦

  17:00 [a17s] Historia kolonistów niemieckich w Dobrach Ordynacji Zamoyskiej, mgr Przemysław PORTUŚ, Stowarzyszenie Genealodzy Zamojszczyzny WIDEO🎦

  Geneza kolonizacji po I rozbiorze Polski w obszarze wpływów Habsburgów w Galicji. Umiejscowienie kolonistów, królewszczyzny i dóbr kościelnych na mapie. Źródła do badań kolonistów z lat 1758–1945.
  założyciel i prezes Stowarzyszenia Genealodzy Zamojszczyzny, prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zamościu. Pasjonat historii, regionalista, genealog rodzinny od 1996 r. Zainteresowania: tłumaczenie metryk z języka rosyjskiego, fotografia.
  17:30 [a17s] Rozpoznawanie resztek po dawnych układach dworskich i pałacowych – architektura krajobrazu a genealogia, mgr inż. Magdalena DĄBROWSKA WIDEO🎦

  Odnajdujemy posiadłość, w której mieszkali przodkowie, ale dziś to ruiny. Gdzie był front, gdzie tył? Co można wyczytać z drzew? Jak rozpoznać, które z nich pamiętają świetność ogrodu? Jakie informacje mogą odkryć archiwa?
  absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Genealog rodzinny od 16. roku życia. Zainteresowania: kapliczki przydrożne drzewo-z-historia.blogspot.com
 • 18:00 sala a główna: możliwość zwiedzania muzeum; albo przed bramą zamku: II tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy); albo czas wolny
 • 20:00 wystawa, panel dyskusyjny i kolacji (każdy sam przynosi coś dla siebie i innych)

NIEDZIELA 22.09.2019

 • 08:30 przed bramą zamku: III ostatnia tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy); wówczas wyjście z obiektów noclegowych najpóźniej 08:15
 • 09:15 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
 • 10:00 zamek: rozpoczęcie ostatniego dnia konferencji
 • sala a (główna) sala b (max 30) sala c (max 100)
  10:00–11:30 blok: WIELKOPOLSKA W BRZEGU, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”
  10:00 [a10n] Chłapowscy – krótka historia wielkiego rodu, dr Emilian PRAŁAT WIDEO🎦

  Jeden z najważniejszych rodów ziemiańskich w XIX w., kluczowy dla wielkopolskiego ruchu pracy organicznej. Sylwetka gen. Dezyderego Chłapowskiego, adiutanta Napoleona i przywódcy z czasów powstania listopadowego. Inne postacie, gałęzie, ich siedziby, działalność, literatura, źródła.
  doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, regionalista i filolog slawista z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Społeczny opiekun zabytków powiatu kościańskiego. Zainteresowania badawcze: sztuka wielkopolska, ikonografia, procesy recepcji, pogranicza kulturowe. epralat.edu.pl
  10:00 [b10n] warsztaty praktyczne 🛠️: Akta najnowsze z lat 1945–1990 — nowe pole badawcze dla genealoga, Iwona FISCHER WIDEO🎦

  Wskazówki przydatne do kwerend, nazewnictwo jednostek, Szukajwarchiwach, przykładowe zespoły.
  historyk-archiwista, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie kierownik Oddziału IV – akt najnowszych. Zainteresowania badawcze: historia Krakowa, metodyka archiwalna.
  10:00 [c10n] Wprowadzenie do genealogii, dr Andrzej Marek NOWIK WIDEO🎦

  Czym jest dziś genealogia; metody, jakimi się posługuje; perspektywy jej rozwoju. Charakter źródeł genealogicznych i ich dostępność (zwłaszcza metryk i ewidencji ludności). Archiwa rodzinne. Wpływ cyfryzacji na genealogię.
  doktor filozofii, nauczyciel akademicki, konsultant w zakresie edukacji. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, w przeszłości dwukrotnie wiceprezes. Rozbudowuje archiwum cyfrowe Muzeum Ziemi Mińskiej. Zainteresowania badawcze: historia filozofii, metodologia historii, historii regionalnej i genealogii. nowik.info
  10:20 [a10n] Nowe materiały dla badania szlachty małopolskiej: baza Łuszczyńskiego, dr Magdalena BINIAŚ-SZKOPEK WIDEO🎦

  Biblioteka Narodowa przechowuje rękopisy spisów szlachty małopolskiej przygotowane przez Łuszczyńskiego, podobne w formie do Tek Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka stworzyła z nich nową bazę.
  doktor historii, adiunkt Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: Piastowie w dobie rozbicia dzielnicowego.
  10:40 [a10n] Księgi wieczyste i akta gruntowe dla genealogów, mgr Dobrosława GUCIA, mgr Joanna LUBIERSKA WIDEO🎦

  Nowe możliwości poszukiwań przodków w oparciu o źródła dotyczące nieruchomości, które zamieszkiwali.
  Dobrosława GUCIA – absolwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z zamiłowania genealog, miłośniczka „małych ojczyzn”, zgłębiająca również historię PTPN. Członek WTG „Gniazdo”, w którym odpowiedzialna jest za publikacje WTG, bierze czynny udział w wielu działaniach i projektach Towarzystwa.
  11:00 [a11n] Kujawy, Marian PRZYBYLSKI, Wojciech JĘDRASZEWSKI WIDEO🎦

  Krótki rys historyczny oraz umiejscowienie zapisów metrykalnych.
  Marian PRZYBYLSKI – regionalista, prezes Towarzystwa Miłośników Strzelna, genealog WTG, członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej. Autor artykułów, książek i bloga „Strzelno moje miasto”. Zainteresowania: historia leśnictwa i Kujaw.
  Wojciech JĘDRASZEWSKI – z wykształcenia budowlaniec, z zamiłowania genealog. Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. Autor m.in. spisów parafii i miejscowości kilku archidiecezji i metropolii. Zainteresowania: historia Wielkopolski.
 • 11:30 sala myśliwska: przerwa kawowa
 • sala a (główna) sala b (max 30) sala c (max 100)
  12:00 [a12n] Bracia Czescy w Wielkopolsce, mgr Bartosz MAŁŁEK WIDEO🎦

  Nie tylko o Braciach Czeskich, lecz także o Czechach i Szkotach, którzy znaleźli się w Wielkopolsce po 1548 r.
  absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku politologia o specjalizacji dziennikarskiej, doktorant UO w zakresie historii. Animator kultury, pilot wycieczek, podróżnik, genealog. Prezes Fundacji Czas Podróżników. Autor bloga www.tropemkorzeni.pl
  12:00 [b12n] warsztaty praktyczne🛠️: Centralne Archiwum Wojskowe w praktyce, Monika BAYER-SMYKOWSKA, Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski WIDEO🎦

  Dla genealogów przydatnym źródłem o żołnierzach są akta personalne i odznaczeniowe, akta jednostek wojskowych i zbiory kartograficzne. Warsztaty krok po kroku pokażą jak poruszać się w CAW i co można tam znaleźć.
  genealog-amator od ponad 15 lat, Genealog Roku 2017 portalu Genpol.com, członek Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, autorka bloga genealogicznego „Bayerkowe Opowieści” bayerkoweopowiesci.blogspot.com. Zainteresowania: Kresy (Lwów, Podhajce), Galicja (młynarstwo wodne 1 poł. XIX w.), Zamość.
  12:00 [c12n] Badania genealogiczne nad węgierską dynastią Arpadów – źródła wiedzy o najwcześniejszych węgierskich władcach, mgr Adam LUBOCKI, Uniwersytet Gdański WIDEO🎦

  Przyjaźń polsko-węgierska nie przekłada się na znajomość wspólnej historii. Tymczasem kroniki średniowiecznych dziejopisarzy są znakomitym źródłem do odtwarzania genealogii dynastycznych. Metody badawcze mediewistów na przykładzie dynastii węgierskiej.
  historyk, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zainteresowania badawcze: wczesne średniowiecze, kontakty polsko-węgierskie, dzieje państwa węgierskiego, nomadyczne plemiona Wielkiego Stepu Eurazji.
  12:30 [a12n] O błędach i fałszerstwach w źródłach genealogicznych, mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI, Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie WIDEO🎦

  Pułapki czyhające na genealoga eksplorującego źródła. Od subiektywizmu pamiętników, poprzez przekłamania powstałe w źródłach obiektywnych na etapie tworzenia odpisów dokumentów, aż po przypadkowe błędy i świadome fałszerstwa w dokumentach źródłowych.
  heraldyk i genealog amator. Z wykształcenia informatyk teoretyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z praktyki zawodowej handlowiec w obszarze nowych technologii informatycznych. Członek wielu organizacji pozarządowych, w tym Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie.
  13:00 [a13n] Moje żydowskie koligacje, Igor STROJECKI WIDEO🎦

  Relacje z osobami wyznania Mojżeszowego rzadko goszczą na forach genealogicznych. Koligacje z Wieniawskimi i Meyerami to przyczynek do opisu zróżnicowanego stosunku wobec Żydów, od powinowatego publikującego w prasie znanej z antysemickich łam, po ojca, który ratował Żydów i otrzymał medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
  pasjonat genealogii, publicysta, fotografik. Przez artykuły, prelekcje i wystawy przywraca pamięć o swoich niezwykłych przodkach, m.in. aktorce Elżbiecie Barszczewskiej, psychologu i wynalazcy Julianie Ochorowiczu, podróżniku Leonie Barszczewskim.
  13:30 [a13n] Genealogia to nie tylko przodkowie, mgr Justyna TROJANOWSKA WIDEO🎦

  Badania genealogiczne odkrywają nie tylko przodków, ale też współcześnie żyjących krewnych: przez internet, prywatne strony i blogi, adnotacje w metrykach, lokalną prasę i publikacje regionalne, cmentarze. Nowe znajomości ułatwiają zjazdy i spotkania.
  absolwentka International Business Program na Uniwersytecie Warszawskim, zawodowo związana z transportem morskim. Zainteresowania: genealogia (od 19 lat; Mazowsze Płockie, ziemia dobrzyńska, Podlasie), Skandynawia, muzyka, sport. Wyróżniona w konkursie Polskiego Radia i NDAP „Zostań rodzinnym archiwistą”.
 • 14:00 sala a główna: zakończenie WIDEO🎦
 • 14:15 obiad (dla chętnych) – katering (stół szwedzki) w …

INDEKS ALFABETYCZNY

Poniżej nazwiska, słowa kluczowe z tytułów oraz oznaczenie wejściówki:

 1. BAYER-SMYKOWSKA CAW warsztaty b12n
 2. BINIAŚ-SZKOPEK Teki Łuszczyńskiego a10n
 3. CHYŁA Kataster fryderycjański a16s
 4. DAWICKA Kuchnia przodków c16s
 5. DĄBROWSKA Resztki zabudowań dworskich a17s
 6. FISCHER Akta najnowsze b10n
 7. FISCHER Pierwsze kwerendy drzewa a10s
 8. GRACZYK Kształcenie z genealogii a10s (zmiana 12→10)
 9. GRZESZKOWIAK Genetyczna rewolucja w genealogii a14s
 10. GUCIA Księgi wieczyste gruntowe a10n
 11. HEROD Pozametrykalne źródła kościelne c14s
 12. JĘDRASZEWSKI Kujawy a11n
 13. JÓŹWIAK Metryki w demografii b12s
 14. KLAWE-MAZUROWA Domowe kufry przedmioty c12s
 15. LUBIERSKA Warsztaty łacina metrykalna b14s
 16. LUBIERSKA Księgi wieczyste gruntowe a10n
 17. LUBOCKI Arpadowie c12n
 18. MAŁŁEK Bracia Czescy Wielkopolska a12n
 19. MARCHEL Archiwa Rodzinne Niepodległej b17s
 20. MARSZALSKA Kształcenie z genealogii a10s (zmiana 12→10)
 21. MARYNICZ Przodkowie znanych Polaków a12s (zmiana 10→12)
 22. MAZEWSKI Warsztaty łacina metrykalna b16s
 23. MAZUROWA Domowe kufry przedmioty c12s
 24. NOWIK Wprowadzenie początkujących c10n
 25. PORTUŚ Koloniści niemieccy na Zamojszczyźnie a17s
 26. PRAŁAT Chłapowscy a10n
 27. PRZYBYLSKI Kujawy a11n
 28. SARYUSZ-ROMISZEWSKI Błędy fałszerstwa a12n
 29. SMYKOWSKA-BAYER CAW warsztaty b12n
 30. STANKO Morawskie Archiwum Brno a13s
 31. STROJECKI Żydowskie koligacje a13n
 32. SZKOPEK-BINIAŚ Teki Łuszczyńskiego a10n
 33. SZUMAŃSKI Weryfikacja przekazów a fotografie a14s
 34. TROJANOWSKA Poszukiwania żyjących krewnych a13n
 35. TUCHOLSKI Źródła kolejarzy a12s

Razem: 32 osoby występujące, 30 wystąpień (wykładów lub warsztatów).

TARGI

Niektóre organizacje w wybranych dniach i godzinach w trakcie konferencji genealogicznej mogą udzielać informacji i konsultacji lub promować swoją działalność genealogiczną na swoich stanowiskach (stoiskach) przy stolikach na zamkowych krużgankach:

PRZERWY

W programie zarezerwowano przerwy na kawę, herbatę, napoje, przekąski (nieodpłatne dla uczestników): w sobotę dwie, w niedzielę jedna, mniej więcej po kwadrans każda, mniej więcej co półtora godziny. Poczęstunek znajduje się na I piętrze w sali myśliwskiej (tj. wychodząc na krużganki z sali A głównej Pinnottiego zielonej koncertowej). Godzinna przerwa obiadowa (w odrębnie tam wskazanych lokalizacjach) w sobotę ok. godz. 15, obiad dla chętnych w niedzielę (już po zakończeniu konferencji) ok. godz. 14.

SEKRETARIAT

Sekretariat konferencji znajdować będzie się przy wejściu na salę:

 • wykładową na zamku — czynny w sobotę i niedzielę w godz. 09:30÷10:30 dla wszystkich uczestników konferencji;
 • bankietową na integrację na parterze pod schroniskiem przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu — czynny w piątek w godz. 19:00÷20:30 tylko dla uprzednio zarejestrowanych uczestników konferencji.

Sekretariat po godzinach wyżej podanych, w miarę potrzeb i możliwości będzie czynny także w czasie trwania konferencji w podanych lokalizacjach (odpowiednio za dnia na zamku, wieczorem na sali bankietowej).

W sekretariacie konferencji, w podanych wyżej godzinach i lokalizacjach, można odebrać uprzednio zarejestrowane (albo dopiero tam zapisać się i opłacić, jeśli dotyczy, do wyczerpania dostępnych limitów):

 • kupony na zestawy obiadowe
 • wejściówki na sale warsztatowe określone w programie; jak również
 • zapisać się na wieczory/integracje połączone z wystawą/dyskusją
 • zapisać się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • odebrać pakiet uczestnika
 • potwierdzić swoją obecność w ozdobnej pamiątkowej księdze uczestników konferencji
 • a ponadto uzyskać informację w każdej sprawie organizacyjnej dotyczącej konferencji.

Sekretariat obsługują zawsze uśmiechnięci ☺ Opolscy Genealodzy, a jeśli chwilowo zabraknie im uśmiechu na twarzy, prosimy uczynić należny za ich pracę powód do takiego uśmiechu ☺

Uwaga! Pośrednictwo pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach mapy i listy uczestników i ich poszukiwań genealogicznych — tylko przy odrębnym stoisku targowym Opolskich Genealogów.

PAKIET UCZESTNIKA

Uczestnicy przechodzący przez sekretariat otrzymują zazwyczaj następujący pakiet:

 • drukowany informator z programem, biogramami występujących i mapką
 • twarda podkładka z notesem (papierem na notatki) formatu A5 i narzędziem pisarskim (długopis) — zrezygnowaliśmy z teczki A4
 • identyfikator imienny (drukowany przy odpowiednio wcześniejszej rejestracji, przy późniejszej do ręcznego wypisania), w celu integracji i wymiany informacji genealogicznych z innymi uczestnikami konferencji
 • ewentualnie inne gratisy i gadżety
 • torba papierowa na powyższy zestaw oraz nabytki ze stoisk targowych.

W każdym roku zawartość pakietów może się różnić. Każdy może otrzymać maksymalnie jeden zestaw dla siebie. Jak dotąd udaje się nam zapewnić, by pakiety były nieodpłatne dla uczestników.

ZMIANY W PROGRAMIE

 • 15.09.2019 16:45 wstrzymano zapisy na obiady
 • 15.09.2019 11:45 wstrzymano zapisy na regularne noclegi (można zgłosić potrzebę, ale nie wiemy, czy uda się pomóc)
 • 15.09.2019 11:45 wstrzymano zapisy na PTTK niedziela godz. 08:30 przed wykładami
 • 08.09.2019 14:15 zamieniono a12s↔a10s (MARYNICZ na godz. 12:30, MARSZALSKA&GRACZYK na godz. 10:50)
 • 08.09.2019 13:30 wstrzymano zapisy na MARCHEL Archiwa Rodzinne Niepodległej b17s
 • 28.06.2019 00:01 wstrzymano dostępność wyboru noclegu: Skarbimierz
 • 22.06.2019 21:10 w targach dodane Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy
 • 22.06.2019 15:15 w targach dodany Igor Strojecki
 • 22.06.2019 15:10 wstrzymano dostępność wyboru noclegu: schronisko/Grobla (czekaliśmy na prelegentów i wolontariiuszy)
 • 22.06.2019 15:10 wstrzymano zapisy na JÓŹWIAK Metryki w demografii b12s
 • 09.06.2019 12:00 wstrzymano zapisy na PTTK sobota godz. 18:00 po wykładach
 • 09.06.2019 12:00 wstrzymano zapisy na FISCHER Akta najnowsze b10n
 • 09.06.2019 11:45 wstrzymano zapisy na LUBIERSKA Warsztaty łacina metrykalna b14s
 • 03.06.2019 23:25 wstrzymano zapisy na MAZEWSKI Warsztaty łacina metrykalna b16s
 • 03.06.2019 23:15 wstrzymano zapisy na BAYER-SMYKOWSKA CAW warsztaty b12n
 • 03.06.2019 21:01 ruszyła rejestracja
 • 26.05.2019 opublikowano wyniki naboru
 • 16.02.2019 założono pustą podstronę do dalszego aktualizowania ☺

Patrz też inne podstrony o lokalizacji, posiłkach, noclegach i odpłatnościach w trakcie konferencji, jak również informacje dla prelegentów.