Opolskie archiwalia ok. 1945

Niewyczerpujące zestawienie źródeł do historii administracji opolskich ziem po i sprzed 1945 r. Jeśli nie wskazano inaczej, numer oznacza zespół w Archiwum Państwowym (AP) w Opolu, link prowadzi do SzwA.

pol.

niem.

PUR

UL

SP

POP (SP)

(P) RN

WP

LA

Brzeg

Brieg

334

612

1259

2092

1286

1239

Głubczyce

Leobschütz

335

1774

1795

1802

Grodków

Grottkau

336

1260

2156

1240

Kluczbork

Kreuzburg

337

686

712

666

Koźle

Cosel

338

613

587

2211

599

589

547

Namysłów

Namslau

339

1402

2253

1403+1415

1400

Niemodlin

Falkenberg

340

1549

2285

1597

1510

Nysa

Neisse

341

1550

1598

1511

Olesno

Rosenberg

342

687

2333

713

667

Opole

Oppeln

343

330+614

178

2368

226

2

Prudnik

Neustadt

344

615

1551

1599

1512

Racibórz

Ratibor

345

Strzelce Opolskie

Gross Strehlitz

346

179

2450

227

184

3

Strzelin

Strehlen

2929

PUR:

POWOJENNE POWIATY:

PRZEDWOJENNE LANDRATURY:

INNE: