Nagrania konferencji genealogicznej 2021

←2020inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji

Poniżej nagrania z ogólnopolskiej konferencji genealogicznej GENEAMI 8. Brzeg 2021 wg programu w dniach 24–26.09.2021, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, docelowo ze wszystkich sal (na żywo konferencja była transmitowana na żywo w internecie tylko z sali A – z pozostałych sal nagrania jeszcze nie są udostępnione ani zmontowane, ale będą). Patrz też playlista i inne media o konferencji.

sala AB/C

sala A

Pierwsi mieszkańcy kolonii fryderycjańskiej Miedziana (Kupferberg) w świetle najwcześniejszych raportów i wybranych ksiąg parafialnych z Kamienia Śląskiego, dr Antonina ŻABA:

Oficjałowie C. k. Urzędu Cyrkularnego w Rzeszowie w latach 1772–1798, mgr Michał PLUTARSKI, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu:

Podwójne życie Marcina R., mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI:

Genealogia polska i jej wrogowie, dr Andrzej Marek NOWIK:

Uczniowie w krainie przodków. Genealogia w edukacji szkolnej – stan obecny i perspektywy, mgr Dariusz GOŁĘBIOWSKI:

Przypadek Marii Barr, Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI:

Akta Michała Gieysztora w zasobie Archiwum Akt Nowych, dr Leszek S. ZAKRZEWSKI:

Akta osobowe jako źródło do badań genealogicznych, Piotr FALKOWSKI:

Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickich z terenu obecnej Rosji w zasobach białoruskich i rosyjskich archiwów państwowych, mgr Marcin RYBICKI (prelegent udostępnił też prezentację do pobrania):

Family Tree Project – program Ancestry dla genealogów, dr Peter RASSEK:

Przyszłość genealogii – genealogia przyszłości, Piotr NOJSZEWSKI:

Od Andrzeja i Ewy do pierwszego miejsca w Polsce, czyli jak Glińscy opanowali Częstochowę, dr Henryk GLIŃSKI:

Korespondencja jako źródło wyjściowe do badań genealogicznych na przykładzie zespołu „Archiwum rodziny Pawłowskich”, mgr Adrian KOSSOWSKI:

Nie tylko akta metrykalne – alternatywne źródła do badań genealogicznych warszawskich żydów w zasobie Archiwum Akt Nowych, mgr Rafał SZTARSKI:

sale B/C

CDN… (z pozostałych sal nagrania jeszcze nie są udostępnione ani zmontowane, ale będą)

←2020inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji