Nagrania konferencji genealogicznej 2017

←2016inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2018→

Nagrania z 4. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej wg programu w dniach 08-10.09.2017 na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu (por. plejlista). Konferencja była nadawana na żywo w internecie z sali A. Por. inne media o konferencji.

Retrokonwersja pomocy archiwalnych w archiwach państwowych, mgr Michał SERDYŃSKI (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych):

Księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich. Gdzie ich szukać? Archiwa i instytucje w kraju i za granicą, Dorota LEWANDOWSKA (Archiwum Główne Akt Dawnych):

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, mgr inż. Jacek TOMCZYK (Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej):

Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego Dekanatu Augustowskiego, Daniel PACZKOWSKI, Zbigniew MIERZEJEWSKI (Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny):

Przydatność akt dziekańskich (dekanalnych) do badań genealogicznych, dr Piotr SZKUTNIK (Uniwersytet Łódzki):

Źródła genealogiczne dotyczące ewangelików przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu, dr Dariusz CHYŁA (Archiwum Państwowe w Toruniu):

Małżeństwa cywilne i ich rejestracja w Galicji – na przykładzie Krakowa, dr Małgorzata ŚLIŻ-MARCINIEC (Akademia Pomorska w Słupsku):

Anatomia pokrewieństwa, czyli genealogia genetyczna, Eryk Jan GRZESZKOWIAK:

Źródła archiwalne do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Poznaniu, Stefan OLEJNICZAK:

XIX-wieczne sprawy małżeńskie na przykładzie zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Joanna LUBIERSKA:

XVIII-wieczne wizje i lustracje wsi jako źródło do historii rodziny, Dobrosława GUCIA:

Rekonstrukcja wiejskich siedlisk, także jako metoda poszukiwań genealogicznych, Krzysztof RANIOWSKI:

Architektura krajobrazu a genealogia, mgr inż. architekt krajobrazu Magdalena DĄBROWSKA:

Śladami starych fotografii rodzinnych. Szumańscy w latach 1850–1939, Jacek SZUMAŃSKI (Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy):

←2016inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2018→