Wyniki ankiety pokonferencyjnej 2014

Prezentujemy wyniki ankiety ewaluacyjnej po I Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu w dniach 11-12.10.2014. Zwracamy uwagę, że jest to podsumowanie ankiety pierwszej konferencji (por. wyniki ewaluacji drugiej konferencji).

Ankietowano anonimowo za pomocą internetowego formularza Google. Link zamieszczono na konferencyjnej podstronie witryny Opolskich Genealogów (ale nie na jej głównej stronie), na forach dyskusyjnych genealodzy.pl i forgen.pl oraz w mediach społecznościowych na profilu/fanpage’u organizatora (ale nie na stronie wydarzenia, przynajmniej dziś nie potrafimy odnaleźć ☺). Nie przypominaliśmy się potem o ankiecie.

Pytania dotyczyły spraw organizacyjnych i merytorycznych. Odpowiedzi przeznaczone były dla głównego organizatora dla ulepszenia kolejnej konferencji. Nie badano profilu ankietowanego (wieku, płci, wykształcenia, zamieszkania itp.).


Pierwszą wypełnioną ankietę otrzymaliśmy 28.10.2014, ostatnią 27.11.2014. Formularz zamknięto w styczniu 2015 r.

ankieta-00
W konferencji przez 2 dni, według listy obecności i naszych uzupełniających szacunków, wzięło udział ok. 170 unikalnych uczestników. Ankietę wypełniło 37 osób, tj. 22% uczestników.

 

ankieta-2014-odpowiedzi-62
Czasowy rozkład otrzymywanych ankiet

ankieta-01
Ponad 86% ankietowanych, według ankiet, uczestniczyło w konferencji w obu dniach.

ankieta-02
Konferencja spełniła lub przerosła oczekiwania większości uczestników.

ankieta-03
Większość uczestników wysoko oceniła konferencję.

ankieta-04
Większość ankietowanych zapowiedziała obecność na konferencji w kolejnym roku.

ankieta-05
Większość ankietowanych należy tylko do jednego regionalnego towarzystwa genealogicznego.

 

ankieta-06
Większość ankietowanych o konferencji dowiedziała się z Facebooka i od znajomych.

Koncepcję konferencji przedstawiono w lutym 2014 r. Konferencję oficjalnie zapowiedzieliśmy 25.06.2014 z terminem realizacji na 11-12.10.2014, czyli 3 i pół miesiąca wcześniej.

ankieta-07
Większość uczestników o konferencji dowiedziała się pocztą pantoflową ☺

ankieta-08
Witryna konferencyjna Opolskich Genealogów spełniła swoje zadanie wg większości ankietowanych.

ankieta-09
Zaproszeń imiennych indywidualnych nie było zbyt wiele.

ankieta-10
Plakaty były słabo widoczne dla ankietowanych.

Plakaty rozwieszono w instytucjach związanych z organizatorami (muzeum, biblioteki, urzędy samorządowe, schronisko), natomiast nie rozwieszaliśmy ich na słupach ogłoszeniowych.


 

ankieta-11
Większość ankietowanych dobrze oceniło drukowany program konferencji.

Zobacz ulotkę z programem wewnątrz i zewnątrz.


ankieta-12
Poziom dostępności informacji o konferencji na Facebooku był wystarczający dla większości ankietowanych.

ankieta-13
Konferencja słabiej dotarła na fora i grupy dyskusyjne.

Te fora i grupy, o których wiemy, że dotarliśmy, to genealodzy.pl i forgen.pl.


ankieta-14
Poza pojedynczymi artykułami w prasie lokalnej bezpośrednio przed, w trakcie i bezpośrednio po konferencji, nie nakręcaliśmy wrzawy medialnej w prasie wokół konferencji, stąd odpowiedzi ankietowanych o niskiej dostępności informacji prasowych o konferencji.

Artykuły prasowe podlinkowane w dziale relacji pokonferencyjnych.


ankieta-15
Nie nakręcaliśmy wrzawy medialnej w radio wokół konferencji, stąd odpowiedzi ankietowanych o niskiej dostępności informacji radiowych o konferencji.

ankieta-16
Nam i ankietowanym nic nie wiadomo, jakoby gdziekolwiek konferencja 2014 była wzmiankowana w telewizji.

Konferencję oficjalnie zapowiedzieliśmy 25.06.2014 i rozgłosiliśmy w pierwszej połowie lipca, aczkolwiek w węższych gronach poprzez znajomych i towarzystwa genealogiczne, pocztą pantoflową informowaliśmy o zamiarze organizacji takiej konferencji jesienią.

ankieta-17
Dla większości ankietowanych 3 miesiące przed konferencją to wystarczający czas na podjęcie decyzji i przygotowanie się do przyjazdu na konferencję.

Miejscowość konferencyjna znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, zatem odległości działają na niekorzyść konferencji, a aby zachęcić kogoś do przyjechania na konferencję, organizatorzy muszą pracować nad pozostałymi aspektami konferencji.

ankieta-18
Większość ankietowanych przybyła z innych rejonów Polski niż Śląsk Dolny i Opolski, na których pograniczu znajduje się Brzeg.

ankieta-19
Większość ankietowanych przybyła w pojedynkę, ale widać istotną liczbę odpowiedzi wskazujących na przyłączanie się uczestników konferencji w trakcie podróży.

Niemałą wagę przywiązujemy do ułatwienia uczestnikom dotarcia na konferencje, opisując lokalizację, mapy, dojazd kolejowy i parkowanie.

ankieta-20
Większość ankietowanych przybyła samochodem, ale dość duża grupa przybyła pociągiem (autobusowi wcześniej musieli dojechać do większych węzłów komunikacyjnych z przesiadką na pociąg).

ankieta-21
Miejscowość, w której zlokalizowano konferencję, została dobrze oceniona przez większość ankietowanych.

ankieta-22
Obiekt, w którym zlokalizowano konferencję, niemal jednogłośnie ankietowani ocenili dobrze.

ankieta-23
Większość ankietowanych nie miała zastrzeżeń do pojemności sali konferencyjnej.

 

ankieta-24
Część ankietowanych przyznała, że z tyłu sali przeszkadzał gwar ze stoisk konsultacyjnych lub sali z poczęstunkiem

 

ankieta-25
Większość ankietowanych nie miała zastrzeżeń do ekranu, na który projektor rzucał obraz prezentacji prelegentów.

ankieta-26
Większość ankietowanych nie miała zastrzeżeń do przerw i poczęstunku, acz daje się dostrzec słyszane również poza ankietą sygnały, że zbyt mało było czasu na kuluarowe rozmowy i integrację ☺ i chyba zawsze pozostaje niedosyt ☺

ankieta-27
Zdecydowana większość ankietowanych nie miała zastrzeżeń do czasu rozpoczęcia konferencji w pierwszy dzień konferencji (sobota 10:00).

ankieta-28
Ankietowani byli podzieleni, mniej więcej połowa wolałaby krótszego czasu trwania konferencji w sobotę, pozostali nie mieli zastrzeżeń. Konferencja trwała w sobotę do godz. 19.

ankieta-29
Zdecydowana większość uczestników, którzy wypełnili ankietę, nie miała nic przeciwko subiektywnie wczesnej (godz. 09:00) porze rozpoczęcia konferencji w niedzielę ☺

ankieta-30
Zdecydowana większość ankietujących uczestników nie miała zastrzeżeń przeciwko czasowi zakończenia konferencji w niedzielę (po godz. 13:00).

ankieta-31
Większość ankietowanych nie miała zastrzeżeń do przerw obiadowych. Co piątemu ankietowanemu brakowało napojów wliczonych do obiadu. Tyle samo ankietowanych wydałoby mniej pieniędzy na obiad. Również tyle ankietowanych zwykło poświęcać więcej czasu na spożycie posiłku.

 

ankieta-32
Połowa ankietowanych nocowała w trakcie konferencji w schronisku zapewnionym przez organizatorów.

ankieta-33
Znakomita większość ankietowanych uczestników konferencji nie miała zastrzeżeń co do warunków swojego noclegu. Niektórzy zwrócili uwagę na niewielką cenę oraz problemy z WiFi w schronisku.

 

ankieta-34
Znakomita większość ankietowanych była zadowolona z doboru tematów poruszanych na konferencji.

ankieta-61
Jedna trzecia ankietowanych nie uczestniczyła nigdy wcześniej w żadnym podobnym spotkaniu genealogów — tyle samo uczestniczyło wcześniej w spotkaniach towarzystw genealogicznych lub innych spotkaniach genealogów — tyle samo miało porównanie naszej konferencji z innymi konferencjami

Jeżeli chodzi o poszczególne wystąpienia konferencyjne, jak się okazało, według ankietowanych szczególnie dobrze wypadły: genealogiczne zwiedzanie zamku z dyr. Pawłem Kozerskim; transatlantyckie połączenie z Małgorzatą Nowaczyk o badaniach genetycznych w genealogii; pozametrykalne źródła genealogiczne w Galicji Magdaleny Smolskiej-Kwinty; historia Heroldii Królestwa Polskiego opisana przez Adama Pszczółkowskiego; genealogiczne źródła w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przedstawione przez Mirosławę Koćwin i Barbarę Giedrojć; jak również opisy portalu SzukajWArchiwach.pl Kamili Jastrzębskiej z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz zabużańskie księgi metrykalne Archiwum Głównego Akt Dawnych Doroty Lewandowskiej i Małgorzaty Witeckiej. Z pozytywnym odzewem w ankietach spotkała się wieczorna integracja genealogów.

Nie publikujemy szczegółowych ankiet co do poszczególnych wystąpień, ale są one bardzo przydatne dla organizatorów.


Pośród propozycji merytorycznych tematów na przyszłość ankietowani wskazywali:

 • różnicować regiony poszukiwań
 • więcej czasu na integrację
 • mniej wątków indywidualnych (rodzin, miejscowości)
 • więcej stoisk z prezentacjami produktów i usług
 • tematy adresowane dla początkujących
 • mało popularne źródła do badań genealogicznych
 • odczytywanie aktów metrykalnych w różnych językach
 • indeksacja
 • czas na zadawanie pytań prelegentom
 • integracyjne zabawy genealogiczne
 • wydzielone sale na wykłady/dyskusje dla niektórych zainteresowanych
 • przegląd oprogramowania genealogicznego
 • źródła finansowania działalności dla genealogów

Pośród propozycji organizacyjnych na przyszłość ankietowani wskazywali (odpowiedzi mogą się wykluczać):

 • zmniejszyć liczbę prelekcji
 • wydłużyć przerwy kawowe
 • termin konferencji jest optymalny
 • wprowadzić wpisowe/składkę dla uczestników
 • wykłady rozpoczynać o późniejszej godzinie
 • zrezygnować z prelekcji towarzystw genealogicznych
 • odizolować stoiska od sali wykładowej
 • integrację robić w sali pod schroniskiem
 • kontynuować konferencje co roku
 • skrócić czas konferencji do 1 dnia
 • konferencję rozpoczynać już w piątek
 • zrezygnować z obiadów
 • rotacyjnie zmieniać miejscowość konferencji po całym kraju
 • w programie zapewnić zwiedzanie miasta

Dziękujemy za wypełnienie ankiet! Zdecydowanie przydały się organizatorom konferencji. Dla szerszej publiczności wyniki opracowano i opublikowano 02.04.2016.