Działalność edukacyjna

Naszym celem w Stowarzyszeniu Opolscy Genealodzy jest m.in. działalność oświatowa i naukowa na rzecz popularyzacji i doskonalenia wiedzy w zakresie genealogii, wymiany doświadczeń i umiejętności oraz wzajemnej pomocy, dlatego organizujemy m.in. spotkania i konferencje, publikujemy wydawnictwa drukowane i nagrania wideo. W ten sposób aktualizowana jest lista osób (prelegenci, wykładowcy, prowadzący warsztaty i szkolenia, autorzy artykułów itp.) i tematów (wystąpienia, prelekcje, wykłady, warsztaty, artykuły itp.) — działalności edukacyjnej zorganizowanej przez nas, dla nas albo z naszym udziałem (byliśmy słuchaczami, zapraszaliśmy lub relacjonowaliśmy na naszych łamach). Czasami istnieje bowiem potrzeba przypomnienia sobie, o czym, kto i kiedy mówił, tudzież czy zostawił po sobie jakiś materiał tekstowy lub audiowizualny. Skorowidz ma kolejność alfabetyczną lub chronologiczną (od najnowszego do najstarszego lub odwrotnie).

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
201920182017201620152014
szkolenie (Pixabay 2449726 rawpixel CC0)
szkolenie (Pixabay 2449726 rawpixel CC0)

ALFABETYCZNIE

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

A

 • AUGUSTYN Krystyna → ŻARECKA-AUGUSTYN Krystyna

B

 • BANASIAK Majka/Maria → RĄGOWSKA Majka/Maria
 • BAYER-SMYKOWSKA Monika 08.03.2017 Opole WBP Poszukiwania w bibliotekach cyfrowych
 • BLACH-MARGOS Małgorzata 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Warsztaty z rozczytywania (transkrypcji) pisma niemieckiego – neogotyku
 • BLACH-MARGOS Małgorzata et alia 19.04.2017 Opole AP Warsztaty z transkrypcji pisma niemieckiego
 • BLEWĄSKA Małgorzata → ŻYWICKA Małgorzata
 • BŁASZAK Robert 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Publikacja jako niezbędny element zachowania od niepamięci tradycji i wzorców kulturowych
 • BRAUN Monika dr 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 ONI… i jak ich szukałam, czyli niezwykłe peregrynacje genów i dokumentów przez trzy kontynenty, cztery wieki oraz setki właścicieli
 • BRYŚ Martyna 10.12.2016 Praszka Muzeum Genealogiczna świadomość młodzieży

C

 • CHYŁA Dariusz 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 45 SOG.2018.156 Źródła genealogiczne dotyczące ewangelików przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu
 • CHYŁA Dariusz dr 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Źródła genealogiczne dotyczące ewangelików przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu
 • CZERWIENIEC Marta 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Kolejarze w rodzinnych genealogiach
 • CZERWIENIEC Marta 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 GenArch, genealogiczne.pl
 • CZYŻOWICZ Stanisław 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Monografia Krotoszyna koło Lwowa
 • CZYŻOWICZ Stanisław 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Monografia Krotoszyna koło Lwowa
 • ĆWIKLAK Adam 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 75 SOG.2017.062 Genealogia genetyczna Y-DNA w teorii i praktyce
 • ĆWIKLAK Adam 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Genealogia genetyczna Y-DNA, w teorii i praktyce (wideo)

D

 • DĄBROWSKA Magdalena 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 73 SOG.2018.156 Architektura a genealogia, czyli dlaczego mój dziadek spoczywa pod rynną?
 • DĄBROWSKA Magdalena mgr inż. 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Architektura krajobrazu a genealogia
 • DĄBROWSKI Tomasz M. 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 projektPodlasie.pl – źródła do genealogii Podlasia (wideo)
 • DERWICH Wojciech 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Historia indygenatu będącego w zbiorach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
 • DOWGIAŁO Karol dr 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Szukajwarchiwach.pl – serwis przyjazny genealogom
 • DUBICZYŃSKA Maria 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Droga do nieznanej Ojczyzny

F

 • FISCHER Iwona 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Akta najnowsze z lat 1945–1990 — nowe pole badawcze dla genealoga
 • FLOREK Daniel 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Synergia społeczna w projekcie digitalizacji (wideo)
 • FRĄCZEK Lech dr 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Wykorzystanie ksiąg ludności w badaniach genealogicznych i demograficznych
 • FRĄCZEK Lech dr 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 143 SOG.2017.062 Wykorzystanie źródeł do historii rzemiosła w badaniach genealogicznych
 • FRĄCZEK Lech dr 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Wykorzystanie źródeł do historii rzemiosła w badaniach genealogicznych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 143 SOG.2017.062
 • FRONCZAK Waldemar 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 93 SOG.2017.062 Olszewscy herbu Lis, czyli jak fałszowano genealogie rodzinne w XIX-w. Galicji
 • FRONCZAK Waldemar 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Olszewscy herbu Lis, czyli jak fałszowano genealogie rodzinne w XIX-wiecznej Galicji (wideo)
 • FURS Barbara dr 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Tropem legendy rodzinnej: Skrzyneccy, ale którzy?

G

 • GAJEWSKI Maciej 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Od mikrofilmu do kopii online (wideo)
 • GIEDROJĆ Barbara et alia 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Tradycyjne i cyfrowe zasoby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu źródłem informacji dla genealogów
 • GOLUBIŃSKI Michał 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
 • GRZESZKOWIAK Eryk Jan 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Anatomia pokrewieństwa, czyli genealogia genetyczna
 • GRZESZKOWIAK Eryk Jan 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Genealogia genetyczna: jak szukać, żeby znaleźć?
 • GUCIA Dobrosława mgr et alia 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Poszukiwanie przodków w aktach sądów i urzędów stanowych końca XVIII w. z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • GUCIA Dobrosława 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 61 SOG.2018.156 Chałupa w chrust pleciona, czyli XVIII-wieczne wizje, lustracje oraz inwentarze wsi jako źródło do historii rodziny
 • GUCIA Dobrosława 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 XVIIIwieczne wizje i lustracje wsi jako źródło do historii rodziny
 • GUCIA Dobrosława et alia 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 191 SOG.2017.062 Przodek na bakier z prawem. Listy gończe i spisy wypędzonych jako źródło w badaniach genealogicznych
 • GUCIA Dobrosława et alia 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 205 SOG.2017.062 Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego
 • GUCIA Dobrosława et alia 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Gdy przodek był na bakier z prawemVaria Genealogica 1 (2017) s. 191 SOG.2017.062
 • GUCIA Dobrosława et alia 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola MarcinkowskiegoVaria Genealogica 1 (2017) s. 205 SOG.2017.062

H

 • HELLFEIER Robert 19.06.2014 Smolarnia Monografia Smolarni
 • HIMANEK Joachim dr 19.06.2014 Smolarnia Od drzewa genealogicznego do historii lokalnej

I

 • ILNICKA Jolanta 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Teresa Kurowska-Kroczak (1953–2017)
 • ILNICKA Jolanta et alia 10.01.2018 Opole WBP Nowe zasady korzystania ze strony i czytelni mormonów
 • ILNICKA Jolanta 21.10.2016 Opole MBP Genealogia na przykładzie Piastów
 • ILNICKA Jolanta 13.05.2015 Opole WBP Tajemnice naszych nazwisk
 • IŻYKOWSKA Małgorzata dr et alia 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Nazwy miejscowe, nazwiska i imiona w księgach protokolarnych sądów rozjemczych z 2. połowy XIX w.
 • IŻYKOWSKA Małgorzata dr et alia 19.04.2017 Opole AP Warsztaty z transkrypcji pisma niemieckiego
 • IŻYKOWSKA Małgorzata 18.11.2015 Opole AP „Ty bestya! Ty kamelo!” Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu

J

 • JAKMAN Alan 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 PR i social media a genealogia
 • JAKMAN Alan et alia 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 prezentacja czasopisma More Maiorum (wideo)
 • JAKMAN Alan et alia 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 More Maiorum, pierwszy polski periodyk genealogicznyZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 215
 • JANIK Maciej 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Cyrylica nie taka straszna – warsztaty
 • JASTRZĘBSKA Kamila 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Portal Szukaj w Archiwach w teorii i praktyce
 • JENDRZEJEWSKA Joanna 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Miłość na wsi kociewskiej w czasach saskich
 • JENDRZEJEWSKA Joanna 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 61 SOG.2017.062 Archiwista a użytkownik Archiwum Państwowego
 • JENDRZEJEWSKA Joanna 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Użytkownik a pracownik archiwum (wideo)
 • JĘDRASZEWSKI Wojciech 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Polacy polegli w Armii Pruskiej
 • JĘDRASZEWSKI Wojciech 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 215 SOG.2017.062 Powstanie wielkopolskie 1918‒1919
 • JĘDRASZEWSKI Wojciech 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Powstańcy WielkopolscyVaria Genealogica 1 (2017) s. 215 SOG.2017.062
 • JĘDRASZEWSKI Wojciech 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Program BASIA – indeksacja zdigitalizowanych materiałów metrykalnych jako forma crowdsourcingu archiwalnego (wideo)
 • JURCZYK-ROMANOWSKA Ewa dr 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Rekonstrukcja biografii zbiorowej w rodzinach pasjonatów genealogiiZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 221

K

 • KACPRZAK Aleksandra 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 183 SOG.2017.062 Dodatkowe źródła informacji genealogicznych w archiwach kościelnych
 • KACPRZAK Aleksandra 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dodatkowe źródła informacji genealogicznych w archiwach kościelnych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 183 SOG.2017.062
 • KACPRZAK Aleksandra 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Jak oni to robią w Stanach Zjednoczonych. Genealogiczno-konferencyjne inspiracjeZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 225
 • KARPECKI Łukasz et alia 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Moc wizerunku. Fotografia jako źródło genealogiczne i narzędzie kształtowania tożsamości
 • KARPECKI Łukasz 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Imiona i nazwiska też mówią
 • KLAWE-MAZUROWA Maria mgr 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Życie codzienne rodziny mieszczańskiej w XIX w. w zaborze rosyjskim na podstawie dokumentów wytwarzanych przez kancelarie prawnicze
 • KOCHAŃSKI Piotr 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Ogrody Wspomnień
 • KOĆWIN Mirosława et alia 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Tradycyjne i cyfrowe zasoby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu źródłem informacji dla genealogów
 • KOLAŃSKA Joanna 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Petronela
 • KOSKA Błażej 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Niektóre aspekty życia wsi wielkopolskiej XIX w. na podstawie ksiąg stanu cywilnego
 • KOSKA Błażej 13.12.2017 Opole WBP Moje poszukiwania
 • KOSTRZEWSKA Ewelina Maria dr 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Transakcja czy uczucie? Dobory małżeńskie w rodzinach ziemiańskich Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w.
 • KRAWCZUK Bożena 14.11.2018 Opole WBP SOG.2018.171 RODO, czyli ochrona danych osobowych a genealogia
 • KRAWCZUK Bożena 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 RODO, czyli ochrona danych osobowych a genealogia
 • KRUBA-RACZEK Dorota 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Pruskie akta urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1912 na przykładzie akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w OpoluZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 261
 • KRUK Marta → RACZYŃSKA-KRUK Marta
 • KRZYŻANKOWSKA Anna → STACHOWSKA-KRZYŻANKOWSKA Anna
 • KRZYŻANOWSKI Sebastian ks. dr 12.03.2014 Opole WBP Archiwum Diecezjalne w Opolu
 • KWAŚNIEWICZ Katarzyna 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Warsztaty z zabezpieczenia archiwum domowego
 • KWAŚNIEWICZ Katarzyna 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Archiwum rodzinne – ochrona i zabezpieczanie dokumentów na podłożu papierowym (wideo)

L

 • LASZUK Anna 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 123 SOG.2017.062 Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą być pomocne?
 • LASZUK Anna dr 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą być pomocne? (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 123 SOG.2017.062
 • LEWANDOWSKA Dorota 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich. Gdzie ich szukać? Archiwa i instytucje w kraju i za granicą
 • LEWANDOWSKA Dorota 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 27 SOG.2018.156 Księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich. Gdzie ich szukać? Archiwa i instytucje w kraju i za granicą
 • LEWANDOWSKA Dorota 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 135 SOG.2017.062 Możliwości poszukiwań genealogicznych w zespołach akt kancelarii parafialnych z terenów tzw. zabużańskich przechowywanych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • LEWANDOWSKA Dorota 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Możliwości poszukiwań genealogicznych w zespołach akt kancelarii parafialnych z terenów tzw. zabużańskich ze szczególnym uwzględnieniem akt parafii archidiecezji lwowskiej (wideo)
 • LEWANDOWSKA Dorota et alia 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Księgi metrykalne parafii i gmin różnych wyznań i obrządków z terenów tzw. zabużańskich w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • LEWANDOWSKA Joanna → LUBIERSKA Joanna
 • LIPIŃSKA Jolanta → TACAKIEWICZ-LIPIŃSKA Jolanta
 • LUBICZ-ŁAPIŃSKI Łukasz dr 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Y-DNA, mtDNA czy badania autosomalne? Genealogia genetyczna w praktyce
 • LUBICZ-ŁAPIŃSKI Łukasz dr 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Genetyka jako nowe narzędzie wspierające genealogię. Zalety i wady badań DNA na przykładzie projektu Y-DNA szlachty mazowieckiej (wideo)
 • LUBIERSKA Joanna mgr 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • LUBIERSKA Joanna 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 XIXwieczne sprawy małżeńskie na przykładzie zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • LUBIERSKA Joanna 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 87 SOG.2018.156 XIX-wieczne sprawy małżeńskie w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • LUBIERSKA Joanna et alia 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 191 SOG.2017.062 Przodek na bakier z prawem. Listy gończe i spisy wypędzonych jako źródło w badaniach genealogicznych
 • LUBIERSKA Joanna et alia 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Gdy przodek był na bakier z prawemVaria Genealogica 1 (2017) s. 191 SOG.2017.062
 • ŁAPIŃSKI Łukasz → LUBICZ-ŁAPIŃSKI Łukasz
 • ŁAPTASZYŃSKA Iwona 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski

M

 • MAJOWICZ Mariola et alia 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Warsztaty z korzystania z akt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 • MAJOWICZ Mariola 10.05.2017 Opole AP Akta repatriacyjne w Archiwum Państwowym w Opolu
 • MAŁECKI Bartosz et alia 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Poszukiwanie przodków w aktach sądów i urzędów stanowych końca XVIII w. z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • MARCHEL Sławomir 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 33 SOG.2017.062 Koncepcja cyfrowego archiwum rodzinnego – czyli co po nas zostanie?
 • MARCHEL Sławomir 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Projekt cyfrowego archiwum rodzinnego (wideo)
 • MARCINIAK Michał Jan 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Prawo a genealogia. Co, jak i gdzie załatwić – warsztaty praktyczne z prawa urzędniczego dla genealogów
 • MARCINIEC Małgorzata → ŚLIŻ-MARCINIEC Małgorzata
 • MARGOS Małgorzata → BLACH-MARGOS Małgorzata
 • MARKOWSKI Maciej Adam 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Zbieranie okruchów czyli poszukiwania w bibliotekach tradycyjnych, cyfrowych darmowych i płatnych informacji, kim byli moi przodkowie
 • MARKOWSKI Maciej Adam dr inż. 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100Finansowanie towarzystw genealogicznych
 • MARKOWSKI Maciej Adam 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 107 SOG.2017.062 Poszukiwanie przodków w wojsku w czasach napoleońskich
 • MARKOWSKI Maciej Adam 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Subiektywnie o genealogii w Polsce
 • MARKOWSKI Maciej Adam dr inż. 14.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Migracja drobnej szlachty Ziemi Liwskiej w XIX w. na przykładzie rodu Wyrzyków i rodzin skoligaconych
 • MARKOWSKI Maciej Adam dr inż. 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Poszukiwanie przodków w wojsku w czasach napoleońskich (wideo)
 • MARYNICZ Marcin 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Analiza małżeństw parafii Odrowąż (woj. świętokrzyskie) za lata 1810–1936
 • MARYNICZ Marcin 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 15 SOG.2018.156 Akta notarialne jako źródło danych o przodkach
 • MARYNICZ Marcin 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 87 SOG.2017.062 Koperty dowodowe jako źródło do badań genealogicznych
 • MARYNICZ Marcin 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Akta notarialne jako źródło danych o przodkach → Varia Genealogica 2 (2018) s. 15 SOG.2018.156
 • MARYNICZ Marcin 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Koperty dowodowe jako źródło do badań genealogicznych (wideo)
 • MARYNICZ Marcin et alia 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 prezentacja czasopisma More Maiorum (wideo)
 • MARYNICZ Marcin et alia 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 More Maiorum, pierwszy polski periodyk genealogicznyZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 215
 • MAZUROWA Maria → KLAWE-MAZUROWA Maria
 • MECHOWSKA Alicja 16.01.2019 Opole WBP SOG.2019.202 Pradziadowie z Litwy i Białorusi, czyli jak poruszać się w świecie metryk i innych źródeł genealogicznych z tych terenów
 • MENDYKA Grzegorz 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Pasjonaci genealogii w Polsce: przyczynek do dyskusji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłościZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 185, 193, por. wideo: 10.10.2015 Kraków Sympozjum genealogiczne 10-lecie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
 • MENDYKA Grzegorz 14.01.2014 Opole WBP Genealogia dla wszystkich. Jak zacząć przygodę z genealogią
 • MIERZEJEWSKI Zbigniew 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 55 SOG.2018.156 Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego dekanatu augustowskiego
 • MIERZEJEWSKI Zbigniew et alia 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego Dekanatu Augustowskiego
 • MISIURSKA Agnieszka 19.07.2018 Opole WBP Podróż w krainę przodków
 • MOMONT Mariusz 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
 • MSZYCA Marta, Michał 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Archiwum Państwowe w Częstochowie — zasób, udostępnianie, źródła do badań genealogicznych

N

 • NALICHOWSKI Zbigniew 10.10.2018 Opole WBP SOG.2018.170 Spotkanie z radcą dworu Faustynem Dobrowolskim
 • NALICHOWSKI Zbigniew et alia 10.12.2016 Praszka Muzeum Leon Dobrowolski – 154 lata tajemnicy
 • NICIEJA Stanisław prof. dr hab. 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Kresowa Atlantyda (wideo)
 • NIESTRÓJ Henryk 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 45 SOG.2017.062 Prawo, a udostępnianie i wykorzystanie materiałów archiwalnych
 • NIESTRÓJ Henryk dr 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Prawo a udostępnianie i wykorzystanie materiałów archiwalnych (wideo)
 • NIEWALDA Marcin 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Oficjaliści prywatni – ich życie i świat
 • NIEWALDA Marcin et alia 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 165 SOG.2017.062 Odtwarzanie genealogii rodzin oficjalistów prywatnych w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem terenów dawnych Kresów Wschodnich
 • NIEWALDA Marcin et alia 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Jak odtwarzać genealogię rodzin prywatnych oficjalistów dworskich w XIX w. (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 165 SOG.2017.062
 • NOJSZEWSKI Piotr 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Wprowadzenie do genealogii dla zupełnie początkujących
 • NOWACZYK Małgorzata 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Badania genetyczne DNA w genealogii (wideo)
 • NOWIK Andrzej Marek dr 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Źródła genealogiczne w archiwach prywatnych na przykładzie wypisów z ksiąg ziemskich i grodzkich liwskich

O

 • OLEJNICZAK Stefan 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Źródła archiwalne do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Poznaniu
 • OSOWSKI Błażej dr 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Niedaleko pada jabłko od jabłoni
 • OSTASZEWSKI Michał 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Nowoczesna technologia w rękach genealoga Zeszyty ŚTG 2 (2015) s. 201
 • OSYPIUK Jerzy 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 219 SOG.2017.062 Cmentarze olęderskie czekają na ratunek. Podzwonne czy nekielska alternatywa?
 • OSYPIUK Jerzy 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Cmentarze olęderskie czekają na ratunekVaria Genealogica 1 (2017) s. 219 SOG.2017.062
 • OZIEMBŁOWSKI Maciej dr inż. 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Autosomalne DNA w genealogii genetycznej i profilaktyce zdrowotnej rodziny (wideo)

P

 • PACTWA Dominik 12.12.2018 Opole WBP SOG.2018.172 Listy pasażerów jako źródło w badaniach genealogicznych osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.
 • PACTWA Dominik 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Listy pasażerów jako źródło w badaniach genealogicznych osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.
 • PACZKOWSKI Daniel et alia 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 55 SOG.2018.156 Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego dekanatu augustowskiego
 • PACZKOWSKI Daniel et alia 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego Dekanatu Augustowskiego
 • PETRYSZYN Beata et alia 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Warsztaty z zabezpieczenia archiwum domowego
 • POZNAR Anna 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Zagłębiowskie Koło Genealogiczne (wideo)
 • PRACKI Wojciech ks. 08.06.2016 Opole WBP Poszukiwania genealogiczne w zasobach parafii ewangelicko-augsbburskich na terenach RP
 • PRUSAK Piotr 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Drzewo Genealogiczne PL-SOFT
 • PSZCZÓŁKOWSKI Adam 14.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Spacerem po kijowskich archiwach
 • PSZCZÓŁKOWSKI Adam A. 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Okoliczna szlachta powiatu lidzkiego – wybrane przykłady (wideo)
 • PSZCZÓŁKOWSKI Adam A. 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Funkcjonowanie Heroldii Królestwa Polskiego 1836-1918 (wideo)

R

 • RACZEK Dorota → KRUBA-RACZEK Dorota
 • RACZYŃSKA-KRUK Marta mgr et alia 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Moc wizerunku. Fotografia jako źródło genealogiczne i narzędzie kształtowania tożsamości
 • RANIOWSKI Krzysztof 14.03.2018 Opole WBP SOG.2018.165 Rekonstrukcja wiejskich siedlisk, także jako metoda poszukiwań genealogicznych
 • RANIOWSKI Krzysztof 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Rekonstrukcja wiejskich siedlisk, także jako metoda poszukiwań genealogicznych
 • RĄGOWSKA Maria 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 111 SOG.2017.062 Autoprezentacja Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (2015‒2017)
 • RĄGOWSKA Majka 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (wideo)
 • ROMISZEWSKI Maciej → SARYUSZ-ROMISZEWSKI Maciej
 • ROSOWSKA Justyna mgr 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Rodzina w przestrzeni miasta – XIV-wieczny Kraków w księgach miejskich
 • RÓG Maciej 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Porządkowanie chaosu w genealogii amatorskiej
 • RÓG Maciej et alia 10.01.2018 Opole WBP Nowe zasady korzystania ze strony i czytelni mormonów
 • RÓG Maciej 12.12.2015 Praszka Muzeum Wprowadzenie do genealogii Praszki (PDF+PDF+wideo)
 • RÓG Maciej 10.06.2015 Opole WBP Poszukiwania genealogiczne w internecie. Część druga z warsztatami praktycznymi (PDF)
 • RÓG Maciej 11.03.2015 Częstochowa TGZC Kształtowanie się nazwisk nad Prosną na podstawie zapisów metrykalnych w parafii Praszka (PDF)
 • RÓG Maciej 14.01.2015 Opole WBP Mój warsztat genealogiczny, czyli jak nie pozwolić genealogowi zginąć w chaosie (PDF)
 • RÓG Maciej 12.02.2014 Opole WBP Poszukiwania genealogiczne w internecie (PDF)

S

 • SARYUSZ-ROMISZEWSKI Maciej mgr 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Materiały do poszukiwań genealogicznych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej
 • SERDYŃSKI Michał mgr 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Retrokonwersja pomocy archiwalnych w archiwach państwowych
 • SHEA Jonathan prof. 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Co się stało z wujkiem Wincentym? Jak odnaleźć w amerykańskich źródłach archiwalnych członków rodziny, którzy wyemigrowali do Nowego Świata (wideo)
 • SMOLSKA-KWINTA Magdalena 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Pozametrykalne źródła w pracy genealoga dostępne dla terenów byłej Galicji (wideo)
 • SMYKOWSKA Monika → BAYER-SMYKOWSKA Monika
 • SOŚNIK Franciszek 09.03.2016 Opole WBP Jak badania genealogiczne pomogły w napisaniu kroniki wsi Chróścice (wideo)
 • STACHOWSKA-KRZYŻANKOWSKA Anna mgr 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Mody onomastyczne panujące wśród osiemnastowiecznej szlachty kaszubskiej
 • STANISZEWSKA Żanna 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Kryzys przeszczepu korzeni mieszkańców wsi Dowbysz jako przykład wewnętrznej migracji psychologicznej
 • STANKO Przemysław dr 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Materiały genealogiczne w Oesterreichische Staatsarchiv w Wiedniu
 • STANKO Przemysław dr 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Heraldyka – podstawowe zasady tworzenia herbów
 • STANKO Przemysław dr 11.01.2017 Opole WBP Wybrane kategorie źródeł historycznych z XV-XIX wieku i ich przydatność w badaniach genealogicznych
 • STARCZEWSKA-WOJNAR Aleksandra mgr et alia 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Nazwy miejscowe, nazwiska i imiona w księgach protokolarnych sądów rozjemczych z 2. połowy XIX w.
 • STARCZEWSKA-WOJNAR 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Aleksandra et alia Warsztaty z korzystania z akt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 • STARCZEWSKA-WOJNAR Aleksandra 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 65 SOG.2017.062 Akta sądów obwodowych jako źródło do badań genealogicznych na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Opolu
 • STARCZEWSKA-WOJNAR Aleksandra IŻYKOWSKA Małgorzata 18.11.2015 Opole AP „Ty bestya! Ty kamelo!” Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu
 • STARCZEWSKA-WOJNAR Aleksandra 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Akta sądów obwodowych jako źródło do badań genealogicznych na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Opolu (wideo)
 • STARCZEWSKA-WOJNAR Aleksandra 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Źródła do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowym w Opolu wytworzonym do 1945 r. oraz ich udostępnianie
 • STEMSKI Dariusz mgr inż. 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Drzewo rodziny – program (nie) tylko dla genealogów
 • STEMSKI Dariusz 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Drzewo genealogiczne – wersja stacjonarna vs. wersja mobilna
 • STEMSKI Dariusz 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Możliwości udostępniania i prezentacji danych zawartych w programie Drzewo genealogiczne (wideo)
 • STREMBSKI Piotr 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 39 SOG.2017.062 Cyfrowe kopie materiałów archiwalnych do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi
 • STREMBSKI Piotr 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Cyfrowe kopie materiałów archiwalnych do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi (wideo)
 • STROJECKI Igor 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Prawda czy fałsz? Akta stanu cywilnego a przekaz rodzinny i odwrotnie
 • STROJECKI Igor 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne (wideo)
 • STRZETELSKI Piotr et alia 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 165 SOG.2017.062 Odtwarzanie genealogii rodzin oficjalistów prywatnych w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem terenów dawnych Kresów Wschodnich
 • STRZETELSKI Piotr dr et alia 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Jak odtwarzać genealogię rodzin prywatnych oficjalistów dworskich w XIX w. (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 165 SOG.2017.062
 • SZCZERBIK Zbigniew dr 10.12.2016 Praszka Muzeum Wierusz-Kowalscy pierwsi właściciele dóbr praszkowskich
 • SZKUTNIK Piotr 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 37 SOG.2018.156 Przydatność akt dziekańskich (dekanalnych) do badań genealogicznych
 • SZKUTNIK Piotr dr 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Przydatność akt dziekańskich (dekanalnych) do badań genealogicznych
 • SZKUTNIK Piotr dr 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Koloniści niemieccy na ziemiach centralnej Polski — egzemplifikacje (wideo)
 • SZLĘZAK Karolina 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Księgi grodzkie i ziemskie, jako źródło do badań genealogicznych rodziny szlacheckiej w okresie staropolskim
 • SZUMAŃSKI Jacek 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 99 SOG.2018.156 Śladami starych fotografii rodzinnych. Szumańscy w latach 1850–1939
 • SZUMAŃSKI Jacek 08.11.2017 Opole WBP List Tadeusza Szumańskiego i odnalezione fotografie.Od powstań XIX wieku do II wojny światowej
 • SZUMAŃSKI Jacek 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Śladami starych fotografii rodzinnych. Szumańscy w latach 1850-1939
 • SZUMAŃSKI Jacek 08.02.2017 Opole WBP Szumańscy. Odkrywanie rodziny — od fotografii do faktografii
 • SZYBKA Zbigniew 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne
 • ŚLIŻ-MARCINIEC Małgorzata dr 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Małżeństwa cywilne i ich rejestracja w Galicji – na przykładzie Krakowa
 • ŚWITAŁA Janina et alia 10.12.2016 Praszka Muzeum Leon Dobrowolski – 154 lata tajemnicy

T

 • TACAKIEWICZ-LIPIŃSKA Jolanta 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Jak Nartowski tworzył drzewo genealogiczne rodziny Gaberle
 • TACAKIEWICZ-LIPIŃSKA Jolanta 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Fortepian
 • TOMCZYK Jacek mgr inż. 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
 • TOMCZYK Jacek 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej (wideo)
 • TOMCZYK Jacek 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej (wideo)

W

 • WASIK Dorena 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Tajemnica Juliusza Długołęckiego (wideo)
 • WITECKA Małgorzata et alia 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Księgi metrykalne parafii i gmin różnych wyznań i obrządków z terenów tzw. zabużańskich w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • WOJNAR Aleksandra → STARCZEWSKA-WOJNAR Aleksandra
 • WOJTCZAK Jakub et alia 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 205 SOG.2017.062 Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego
 • WOJTCZAK Jakub et alia 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola MarcinkowskiegoVaria Genealogica 1 (2017) s. 205 SOG.2017.062
 • WOŹNICKI Dariusz dr 10.02.2016 Opole WBP Kalendarze Gotajskie i inne dokumenty oraz roczniki jako źródło badań genealogicznych (wideo)
 • WYPIJEWSKI Jan 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Pobór rekrutów z Królestwa Polskiego do armii Imperium Rosyjskiego od 1874 roku

Z

 • ZAKRZEWSKI Wiesław Grzegorz 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Zlot rodziny Zakrzewskich
 • ZMUDZIŃSKI Mateusz (wykład nie odbył się)
 • ŻARECKA-AUGUSTYN Krystyna 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 60 lat temu…
 • ŻENKIEWICZ Jerzy 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Źródła genealogiczne województwa kujawsko-pomorskiego (wideo)
 • ŻYWICKA Małgorzata 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Skąd to moje pisanie?

CHRONOLOGICZNIE

201920182017201620152014

2019

 • 16.01.2019 Opole WBP SOG.2019.202 Alicja MECHOWSKA Pradziadowie z Litwy i Białorusi, czyli jak poruszać się w świecie metryk i innych źródeł genealogicznych z tych terenów

2018

 • 12.12.2018 Opole WBP SOG.2018.172 Dominik PACTWA Listy pasażerów jako źródło w badaniach genealogicznych osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.
 • 14.11.2018 Opole WBP SOG.2018.171 Bożena KRAWCZUK RODO, czyli ochrona danych osobowych a genealogia
 • 10.10.2018 Opole WBP SOG.2018.170 Zbigniew NALICHOWSKI Spotkanie z radcą dworu Faustynem Dobrowolskim
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Maria DUBICZYŃSKA Droga do nieznanej Ojczyzny
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Iwona FISCHER Akta najnowsze z lat 1945–1990 — nowe pole badawcze dla genealoga
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Andrzej Marek NOWIK Źródła genealogiczne w archiwach prywatnych na przykładzie wypisów z ksiąg ziemskich i grodzkich liwskich
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Maciej Adam MARKOWSKI Zbieranie okruchów czyli poszukiwania w bibliotekach tradycyjnych, cyfrowych darmowych i płatnych informacji, kim byli moi przodkowie
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Karol DOWGIAŁO Szukajwarchiwach.pl – serwis przyjazny genealogom
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Jan WYPIJEWSKI Pobór rekrutów z Królestwa Polskiego do armii Imperium Rosyjskiego od 1874 roku
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Marcin MARYNICZ Analiza małżeństw parafii Odrowąż (woj. świętokrzyskie) za lata 1810–1936
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI Materiały do poszukiwań genealogicznych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Marta RACZYŃSKA-KRUK i Łukasz KARPECKI Moc wizerunku. Fotografia jako źródło genealogiczne i narzędzie kształtowania tożsamości
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Michał Jan MARCINIAK Prawo a genealogia. Co, jak i gdzie załatwić – warsztaty praktyczne z prawa urzędniczego dla genealogów
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Barbara FURS Tropem legendy rodzinnej: Skrzyneccy, ale którzy?
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Justyna ROSOWSKA Rodzina w przestrzeni miasta – XIV-wieczny Kraków w księgach miejskich
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Marcin NIEWALDA Oficjaliści prywatni – ich życie i świat
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Anna STACHOWSKA-KRZYŻANKOWSKA Mody onomastyczne panujące wśród osiemnastowiecznej szlachty kaszubskiej
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR, dr Małgorzata IŻYKOWSKA Nazwy miejscowe, nazwiska i imiona w księgach protokolarnych sądów rozjemczych z 2. połowy XIX w.
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Dominik PACTWA Listy pasażerów jako źródło w badaniach genealogicznych osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Joanna JENDRZEJEWSKA Miłość na wsi kociewskiej w czasach saskich
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Joanna LUBIERSKA Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Bożena KRAWCZUK 3
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Beata PETRYSZYN i Katarzyna KWAŚNIEWICZ Warsztaty z zabezpieczenia archiwum domowego
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Dobrosława GUCIA, Bartosz MAŁECKI Poszukiwanie przodków w aktach sądów i urzędów stanowych końca XVIII w. z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Wojciech DERWICH Historia indygenatu będącego w zbiorach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Wojciech JĘDRASZEWSKI Polacy polegli w Armii Pruskiej
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Błażej OSOWSKI Niedaleko pada jabłko od jabłoni
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Maciej JANIK Cyrylica nie taka straszna – warsztaty
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Maria KLAWE-MAZUROWA Życie codzienne rodziny mieszczańskiej w XIX w. w zaborze rosyjskim na podstawie dokumentów wytwarzanych przez kancelarie prawnicze
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Przemysław STANKO Materiały genealogiczne w Oesterreichische Staatsarchiv w Wiedniu
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Lech FRĄCZEK Wykorzystanie ksiąg ludności w badaniach genealogicznych i demograficznych
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Igor STROJECKI Prawda czy fałsz? Akta stanu cywilnego a przekaz rodzinny i odwrotnie
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 15 SOG.2018.156 Marcin MARYNICZ Akta notarialne jako źródło danych o przodkach
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 27 SOG.2018.156 Dorota LEWANDOWSKA Księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich. Gdzie ich szukać? Archiwa i instytucje w kraju i za granicą
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 37 SOG.2018.156 Piotr SZKUTNIK Przydatność akt dziekańskich (dekanalnych) do badań genealogicznych
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 45 SOG.2018.156 Dariusz CHYŁA Źródła genealogiczne dotyczące ewangelików przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 55 SOG.2018.156 Daniel PACZKOWSKI, Zbigniew MIERZEJEWSKI Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego dekanatu augustowskiego
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 61 SOG.2018.156 Dobrosława GUCIA Chałupa w chrust pleciona, czyli XVIII-wieczne wizje, lustracje oraz inwentarze wsi jako źródło do historii rodziny
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 73 SOG.2018.156 Magdalena DĄBROWSKA Architektura a genealogia, czyli dlaczego mój dziadek spoczywa pod rynną?
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 87 SOG.2018.156 Joanna LUBIERSKA XIX-wieczne sprawy małżeńskie w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 99 SOG.2018.156 Jacek SZUMAŃSKI Śladami starych fotografii rodzinnych. Szumańscy w latach 1850–1939
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Jolanta TACAKIEWICZ-LIPIŃSKA Jak Nartowski tworzył drzewo genealogiczne rodziny Gaberle
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Joanna KOLAŃSKA Petronela
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Małgorzata ŻYWICKA Skąd to moje pisanie?
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Błażej KOSKA Niektóre aspekty życia wsi wielkopolskiej XIX w. na podstawie ksiąg stanu cywilnego
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Żanna STANISZEWSKA Kryzys przeszczepu korzeni mieszkańców wsi Dowbysz jako przykład wewnętrznej migracji psychologicznej
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Maciej RÓG Porządkowanie chaosu w genealogii amatorskiej
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Jolanta ILNICKA Teresa Kurowska-Kroczak (1953–2017)
 • 19.07.2018 Opole WBP Agnieszka MISIURSKA Podróż w krainę przodków
 • 13.06.2018 Opole WBP Nasz wyjątkowy przodek
 • 14.03.2018 Opole WBP SOG.2018.165 Krzysztof RANIOWSKI Rekonstrukcja wiejskich siedlisk, także jako metoda poszukiwań genealogicznych
 • 10.01.2018 Opole WBP Maciej RÓG, Jolanta ILNICKA Nowe zasady korzystania ze strony i czytelni mormonów

2017

 • 13.12.2017 Opole WBP Błażej KOSKA Moje poszukiwania
 • 08.11.2017 Opole WBP Jacek SZUMAŃSKI List Tadeusza Szumańskiego i odnalezione fotografie.Od powstań XIX wieku do II wojny światowej
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 mgr Michał SERDYŃSKI Retrokonwersja pomocy archiwalnych w archiwach państwowych
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Dorota LEWANDOWSKA Księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich. Gdzie ich szukać? Archiwa i instytucje w kraju i za granicą
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Piotr NOJSZEWSKI Wprowadzenie do genealogii dla zupełnie początkujących
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Małgorzata BLACH-MARGOS Warsztaty z rozczytywania (transkrypcji) pisma niemieckiego – neogotyku
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 mgr inż. Jacek TOMCZYK Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Daniel PACZKOWSKI, Zbigniew MIERZEJEWSKI Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego Dekanatu Augustowskiego
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 mgr inż. Dariusz STEMSKI Drzewo rodziny – program (nie) tylko dla genealogów
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Mariola MAJOWICZ, Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR Warsztaty z korzystania z akt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr Piotr SZKUTNIK Przydatność akt dziekańskich (dekanalnych) do badań genealogicznych
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr Dariusz CHYŁA Źródła genealogiczne dotyczące ewangelików przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr Przemysław STANKO Heraldyka – podstawowe zasady tworzenia herbów
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr inż. Maciej Adam MARKOWSKI Finansowanie towarzystw genealogicznych
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr Małgorzata ŚLIŻ-MARCINIEC Małżeństwa cywilne i ich rejestracja w Galicji – na przykładzie Krakowa
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Eryk Jan GRZESZKOWIAK Anatomia pokrewieństwa, czyli genealogia genetyczna
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Stefan OLEJNICZAK Źródła archiwalne do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Poznaniu
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Joanna LUBIERSKA XIX-wieczne sprawy małżeńskie na przykładzie zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Dobrosława GUCIA XVIII-wieczne wizje i lustracje wsi jako źródło do historii rodziny
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Krzysztof RANIOWSKI Rekonstrukcja wiejskich siedlisk, także jako metoda poszukiwań genealogicznych
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 mgr inż. Magdalena DĄBROWSKA Architektura krajobrazu a genealogia
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Jacek SZUMAŃSKI Śladami starych fotografii rodzinnych. Szumańscy w latach 1850-1939
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Stanisław CZYŻOWICZ Monografia Krotoszyna koło Lwowa
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 33 SOG.2017.062 Sławomir MARCHEL Koncepcja cyfrowego archiwum rodzinnego – czyli co po nas zostanie?
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 39 SOG.2017.062 Piotr STREMBSKI Cyfrowe kopie materiałów archiwalnych do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 45 SOG.2017.062 Henryk NIESTRÓJ Prawo, a udostępnianie i wykorzystanie materiałów archiwalnych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 61 SOG.2017.062 Joanna JENDRZEJEWSKA Archiwista a użytkownik Archiwum Państwowego
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 65 SOG.2017.062 Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR Akta sądów obwodowych jako źródło do badań genealogicznych na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Opolu
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 75 SOG.2017.062 Adam ĆWIKLAK Genealogia genetyczna Y-DNA w teorii i praktyce
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 87 SOG.2017.062 Marcin MARYNICZ Koperty dowodowe jako źródło do badań genealogicznych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 93 SOG.2017.062 Waldemar FRONCZAK Olszewscy herbu Lis, czyli jak fałszowano genealogie rodzinne w XIX-w. Galicji
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 107 SOG.2017.062 Maciej Adam MARKOWSKI Poszukiwanie przodków w wojsku w czasach napoleońskich
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 111 SOG.2017.062 Maria RĄGOWSKA Autoprezentacja Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (2015‒2017)
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 123 SOG.2017.062 Anna LASZUK Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą być pomocne?
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 135 SOG.2017.062 Dorota LEWANDOWSKA Możliwości poszukiwań genealogicznych w zespołach akt kancelarii parafialnych z terenów tzw. zabużańskich przechowywanych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 143 SOG.2017.062 Lech FRĄCZEK Wykorzystanie źródeł do historii rzemiosła w badaniach genealogicznych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 165 SOG.2017.062 Marcin NIEWALDA, Piotr STRZETELSKI Odtwarzanie genealogii rodzin oficjalistów prywatnych w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem terenów dawnych Kresów Wschodnich
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Aleksandra KACPRZAK Dodatkowe źródła informacji genealogicznych w archiwach kościelnych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 191 SOG.2017.062 Joanna LUBIERSKA, Dobrosława GUCIA Przodek na bakier z prawem. Listy gończe i spisy wypędzonych jako źródło w badaniach genealogicznych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 205 SOG.2017.062 Dobrosława GUCIA, Jakub WOJTCZAK Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 215 SOG.2017.062 Wojciech JĘDRASZEWSKI Powstanie wielkopolskie 1918‒1919
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 219 SOG.2017.062 Jerzy OSYPIUK Cmentarze olęderskie czekają na ratunek. Podzwonne czy nekielska alternatywa?
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Maciej Adam MARKOWSKI Subiektywnie o genealogii w Polsce
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Jolanta TACAKIEWICZ-LIPIŃSKA Fortepian
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Wiesław Grzegorz ZAKRZEWSKI Zlot rodziny Zakrzewskich
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Krystyna ŻARECKA-AUGUSTYN 60 lat temu…
 • 10.05.2017 Opole AP Mariola MAJOWICZ Akta repatriacyjne w Archiwum Państwowym w Opolu
 • 19.04.2017 Opole AP Małgorzata BLACH-MARGOS, Małgorzata IŻYKOWSKA Warsztaty z transkrypcji pisma niemieckiego
 • 08.03.2017 Opole WBP Monika BAYER-SMYKOWSKA Poszukiwania w bibliotekach cyfrowych
 • 08.02.2017 Opole WBP Jacek SZUMAŃSKI Szumańscy. Odkrywanie rodziny — od fotografii do faktografii
 • 11.01.2017 Opole WBP dr Przemysław STANKO Wybrane kategorie źródeł historycznych z XV-XIX wieku i ich przydatność w badaniach genealogicznych

2016

 • 10.12.2016 Praszka Muzeum Martyna BRYŚ Genealogiczna świadomość młodzieży
 • 10.12.2016 Praszka Muzeum dr Zbigniew SZCZERBIK Wierusz-Kowalscy pierwsi właściciele dóbr praszkowskich
 • 10.12.2016 Praszka Muzeum Janina ŚWITAŁA, Zbigniew NALICHOWSKI Leon Dobrowolski – 154 lata tajemnicy
 • 21.10.2016 Opole MBP Jolanta ILNICKA Genealogia na przykładzie Piastów
 • 14.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr inż. Maciej Adam MARKOWSKI Migracja drobnej szlachty Ziemi Liwskiej w XIX w. na przykładzie rodu Wyrzyków i rodzin skoligaconych
 • 14.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Adam PSZCZÓŁKOWSKI Spacerem po kijowskich archiwach
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Anna LASZUK Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą być pomocne? (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 123 SOG.2017.062
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dorota LEWANDOWSKA Możliwości poszukiwań genealogicznych w zespołach akt kancelarii parafialnych z terenów tzw. zabużańskich ze szczególnym uwzględnieniem akt parafii archidiecezji lwowskiej (wideo)
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Tomasz M. DĄBROWSKI projektPodlasie.pl – źródła do genealogii Podlasia (wideo)
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Marcin NIEWALDA dr Piotr STRZETELSKI Jak odtwarzać genealogię rodzin prywatnych oficjalistów dworskich w XIX w. (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Lech FRĄCZEK Wykorzystanie źródeł do historii rzemiosła w badaniach genealogicznych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 143 SOG.2017.062
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Aleksandra KACPRZAK Dodatkowe źródła informacji genealogicznych w archiwach kościelnych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 183 SOG.2017.062
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Piotr SZKUTNIK Koloniści niemieccy na ziemiach centralnej Polski — egzemplifikacje (wideo)
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dorena WASIK Tajemnica Juliusza Długołęckiego (wideo)
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 prof. Jonathan SHEA Co się stało z wujkiem Wincentym? Jak odnaleźć w amerykańskich źródłach archiwalnych członków rodziny, którzy wyemigrowali do Nowego Świata (wideo)
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Monika BRAUN ONI… i jak ich szukałam, czyli niezwykłe peregrynacje genów i dokumentów przez trzy kontynenty, cztery wieki oraz setki właścicieli
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Marcin MARYNICZ Akta notarialne jako źródło danych o przodkach → Varia Genealogica 2 (2018) s. 15 SOG.2018.156
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Eryk Jan GRZESZKOWIAK Genealogia genetyczna: jak szukać, żeby znaleźć?
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Łukasz KARPECKI Imiona i nazwiska też mówią
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Alan JAKMAN PR i social media a genealogia
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Łukasz LUBICZ-ŁAPIŃSKI Y-DNA, mtDNA czy badania autosomalne? Genealogia genetyczna w praktyce
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Karolina SZLĘZAK Księgi grodzkie i ziemskie, jako źródło do badań genealogicznych rodziny szlacheckiej w okresie staropolskim
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Ewelina Maria KOSTRZEWSKA Transakcja czy uczucie? Dobory małżeńskie w rodzinach ziemiańskich Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w.
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dariusz STEMSKI Drzewo genealogiczne – wersja stacjonarna vs. wersja mobilna
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Marta CZERWIENIEC Kolejarze w rodzinnych genealogiach
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Joanna LUBIERSKA Dobrosława GUCIA Gdy przodek był na bakier z prawem
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Wojciech JĘDRASZEWSKI Powstańcy WielkopolscyVaria Genealogica 1 (2017) s. 215 SOG.2017.062
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dobrosława GUCIA Jakub WOJTCZAK Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola MarcinkowskiegoVaria Genealogica 1 (2017) s. 205 SOG.2017.062
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Jerzy OSYPIUK Cmentarze olęderskie czekają na ratunekVaria Genealogica 1 (2017) s. 219 SOG.2017.062
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Michał GOLUBIŃSKI Polskie Towarzystwo Genealogiczne
 • 08.06.2016 Opole WBP ks. Wojciech PRACKI Poszukiwania genealogiczne w zasobach parafii ewangelicko-augsbburskich na terenach RP
 • 09.03.2016 Opole WBP Franciszek SOŚNIK Jak badania genealogiczne pomogły w napisaniu kroniki wsi Chróścice (wideo)
 • 10.02.2016 Opole WBP dr Dariusz WOŹNICKI Kalendarze Gotajskie i inne dokumenty oraz roczniki jako źródło badań genealogicznych (wideo)

2015

 • 12.12.2015 Praszka Muzeum Maciej RÓG Wprowadzenie do genealogii Praszki (PDF+PDF+wideo)
 • 18.11.2015 Opole AP Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR, Małgorzata IŻYKOWSKA „Ty bestya! Ty kamelo!” Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 dr Henryk NIESTRÓJ Prawo a udostępnianie i wykorzystanie materiałów archiwalnych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 45 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Daniel FLOREK Synergia społeczna w projekcie digitalizacji (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Wojciech JĘDRASZEWSKI Program BASIA – indeksacja zdigitalizowanych materiałów metrykalnych jako forma crowdsourcingu archiwalnego (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Maciej GAJEWSKI Od mikrofilmu do kopii online (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Piotr STREMBSKI Cyfrowe kopie materiałów archiwalnych do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 39 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Katarzyna KWAŚNIEWICZ Archiwum rodzinne – ochrona i zabezpieczanie dokumentów na podłożu papierowym (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Sławomir MARCHEL Projekt cyfrowego archiwum rodzinnego (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 33 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Jerzy ŻENKIEWICZ Źródła genealogiczne województwa kujawsko-pomorskiego (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Dariusz STEMSKI Możliwości udostępniania i prezentacji danych zawartych w programie Drzewo genealogiczne (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Dariusz STEMSKI Pamiątki rodzinne – Twoje bezcenne źródło informacji o rodzinie – prezentacja programu (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Adam PSZCZÓŁKOWSKI Okoliczna szlachta powiatu lidzkiego – wybrane przykłady (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Waldemar FRONCZAK Olszewscy herbu Lis, czyli jak fałszowano genealogie rodzinne w XIX-wiecznej Galicji (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 93 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 dr Maciej Adam MARKOWSKI Poszukiwanie przodków w wojsku w czasach napoleońskich (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 107 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Marcin MARYNICZ Koperty dowodowe jako źródło do badań genealogicznych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 87 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Alan JAKMAN, Marcin MARYNICZ prezentacja czasopisma More Maiorum (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Joanna JENDRZEJEWSKA Użytkownik a pracownik archiwum (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 61 SOG.2017.062
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Majka RĄGOWSKA Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 111 SOG.2017.062
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Anna POZNAR Zagłębiowskie Koło Genealogiczne (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Igor STROJECKI Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Jacek TOMCZYK Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR Akta sądów obwodowych jako źródło do badań genealogicznych na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Opolu (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 65 SOG.2017.062
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 prof. dr hab. Stanisław NICIEJA Kresowa Atlantyda (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 dr Łukasz LUBICZ-ŁAPIŃSKI Genetyka jako nowe narzędzie wspierające genealogię. Zalety i wady badań DNA na przykładzie projektu Y-DNA szlachty mazowieckiej (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Adam ĆWIKLAK Genealogia genetyczna Y-DNA, w teorii i praktyce (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 75 SOG.2017.062
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 dr inż. Maciej OZIEMBŁOWSKI Autosomalne DNA w genealogii genetycznej i profilaktyce zdrowotnej rodziny (wideo)
 • 10.06.2015 Opole WBP Maciej RÓG Poszukiwania genealogiczne w internecie. Część druga z warsztatami praktycznymi (PDF)
 • 13.05.2015 Opole WBP Jolanta ILNICKA Tajemnice naszych nazwisk
 • 08.04.2015 Opole AP Sławomir MARCHEL, Beata PETRYSZYN Warsztaty o archiwum domowym
 • 11.03.2015 Częstochowa TGZC Maciej Róg Kształtowanie się nazwisk nad Prosną na podstawie zapisów metrykalnych w parafii Praszka (PDF)
 • 14.01.2015 Opole WBP Maciej RÓG Mój warsztat genealogiczny, czyli jak nie pozwolić genealogowi zginąć w chaosie (PDF)

2014

 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Grzegorz MENDYKA Pasjonaci genealogii w Polsce: przyczynek do dyskusji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłościZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 185, 193
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Michał OSTASZEWSKI Nowoczesna technologia w rękach genealogaZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 201
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Kamila JASTRZĘBSKA Portal Szukaj w Archiwach w teorii i praktyce
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Alan JAKMAN, Marcin MARYNICZ More Maiorum, pierwszy polski periodyk genealogicznyZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 215
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI Funkcjonowanie Heroldii Królestwa Polskiego 1836-1918 (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 dr Ewa JURCZYK-ROMANOWSKA Rekonstrukcja biografii zbiorowej w rodzinach pasjonatów genealogiiZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 221
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Grzegorz MENDYKA Śląskie Towarzystwo Genealogiczne
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Maria RĄGOWSKA Państwowy Urząd Repatriacyjny, wolontariat przy dygitalizacji i indeksacji spuścizny archiwalnej
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Zbigniew LIGUS Domowe muzeua historii rodzinnej w Mrozowie
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI Związek Szlachty Polskiej
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Dorota LEWANDOWSKA, Małgorzata WITECKA Księgi metrykalne parafii i gmin różnych wyznań i obrządków z terenów tzw. zabużańskich w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Magdalena SMOLSKA-KWINTA Pozametrykalne źródła w pracy genealoga dostępne dla terenów byłej Galicji (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Małgorzata NOWACZYK Badania genetyczne DNA w genealogii (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Magdalena SMOLSKA-KWINTA Indeksowanie na przykładzie projektu Galicja FamilySearch Indexing (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Piotr PRUSAK Drzewo Genealogiczne PL-SOFT
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Marta MSZYCA, Michał MSZYCA Archiwum Państwowe w Częstochowie — zasób, udostępnianie, źródła do badań genealogicznych
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Jacek TOMCZYK Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Zbigniew SZYBKA Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Iwona ŁAPTASZYŃSKA Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Mariusz MOMONT Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Mirosława KOĆWIN, Barbara GIEDROJĆ Tradycyjne i cyfrowe zasoby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu źródłem informacji dla genealogów
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Stanisław CZYŻOWICZ Monografia Krotoszyna koło LwowaVaria Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Dorota KRUBA-RACZEK Pruskie akta urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1912 na przykładzie akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w OpoluZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 261
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR Źródła do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowym w Opolu wytworzonym do 1945 r. oraz ich udostępnianie
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Aleksandra KACPRZAK Jak oni to robią w Stanach Zjednoczonych. Genealogiczno-konferencyjne inspiracjeZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 225
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Marta CZERWIENIEC GenArch, genealogiczne.pl
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Piotr KOCHAŃSKI Ogrody Wspomnień
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Robert BŁASZAK Publikacja jako niezbędny element zachowania od niepamięci tradycji i wzorców kulturowych
 • 19.06.2014 Smolarnia dr Joachim HIMANEK Od drzewa genealogicznego do historii lokalnej
 • 19.06.2014 Smolarnia Robert HELLFEIER Monografia Smolarni
 • 12.03.2014 Opole WBP ks. dr Sebastian KRZYŻANOWSKI Archiwum Diecezjalne w Opolu
 • 12.02.2014 Opole WBP Maciej RÓG Poszukiwania genealogiczne w internecie (PDF)
 • 14.01.2014 Opole WBP Grzegorz MENDYKA Genealogia dla wszystkich. Jak zacząć przygodę z genealogią

TEMATY

Klasyfikacja (systematyzacja, taksonomia, skorowidz, indeks, regestr, układ) według haseł (słów kluczowych) musi być i jest subiektywna. Tym nie mniej, mamy nadzieję, że przyjęta — zda egzamin w praktyce.

ARCHITEKTURACMENTARZEFOTOGRAFIAGENETYKAGEOGRAFIAHERALDYKAINICJATYWYKOŚCIÓŁMETODYKAMETRYKALIAMIGRACJEONOMASTYKAPISMOPOZAMETRYKALNEPRACAPROTESTANCIPRYWATNETECHNOLOGIEWALKIZAGRANICAZNANI

AKTA STANU CYWILNEGO → METRYKALIA

ALFABET → PISMO

ARCHITEKTURA:

 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 mgr inż. Magdalena DĄBROWSKA Architektura krajobrazu a genealogia
 • CMENTARZE

ARCHIWALIA:

 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Beata PETRYSZYN i Katarzyna KWAŚNIEWICZ Warsztaty z zabezpieczenia archiwum domowego
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Stefan OLEJNICZAK Źródła archiwalne do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Poznaniu
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 123 SOG.2017.062 Anna LASZUK Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą być pomocne?
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 45 SOG.2017.062 Henryk NIESTRÓJ Prawo, a udostępnianie i wykorzystanie materiałów archiwalnych
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Anna LASZUK Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą być pomocne? (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 123 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 dr Henryk NIESTRÓJ Prawo a udostępnianie i wykorzystanie materiałów archiwalnych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 45 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Katarzyna KWAŚNIEWICZ Archiwum rodzinne – ochrona i zabezpieczanie dokumentów na podłożu papierowym (wideo)
 • 08.04.2015 Opole AP Sławomir MARCHEL, Beata PETRYSZYN Warsztaty o archiwum domowym
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Marta MSZYCA, Michał MSZYCA Archiwum Państwowe w Częstochowie — zasób, udostępnianie, źródła do badań genealogicznych
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR Źródła do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowym w Opolu wytworzonym do 1945 r. oraz ich udostępnianie
 • KOŚCIÓŁPROTESTANCIMETRYKALIAPOZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA → ZAGRANICA

BAZY DANYH → TECHNOLOGIE

BIAŁORUŚ → ZAGRANICA

BIBLIOTEKI:

 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Maciej Adam MARKOWSKI Zbieranie okruchów czyli poszukiwania w bibliotekach tradycyjnych, cyfrowych darmowych i płatnych informacji, kim byli moi przodkowie
 • 08.03.2017 Opole WBP Monika BAYER-SMYKOWSKA Poszukiwania w bibliotekach cyfrowych
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Mirosława KOĆWIN, Barbara GIEDROJĆ Tradycyjne i cyfrowe zasoby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu źródłem informacji dla genealogów
 • TECHNOLOGIE

BUDOWLE → ARCHITEKTURA

CHRZTY → METRYKALIA

CMENTARZE:

 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 73 SOG.2018.156 Magdalena DĄBROWSKA Architektura a genealogia, czyli dlaczego mój dziadek spoczywa pod rynną?
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 219 SOG.2017.062 Jerzy OSYPIUK Cmentarze olęderskie czekają na ratunek. Podzwonne czy nekielska alternatywa?
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Jerzy OSYPIUK Cmentarze olęderskie czekają na ratunekVaria Genealogica 1 (2017) s. 219 SOG.2017.062
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Marta CZERWIENIEC GenArch, genealogiczne.pl

CYFRYZACJA → TECHNOLOGIE

CYRYLICA → PISMO

CZASOPISMA → INICJATYWY

CZYTANIE → PISMO

DANE OSOBOWE → METODYKA

DIGITALIZACJA → TECHNOLOGIE

DNA → GENETYKA

DOMOWE → ARCHIWALIAINICJATYWY

EMIGRACJA → MIGRACJE

ETYMOLOGIA → ONOMASTYKA

EWIDENCJA ZASOBÓW → ARCHIWALIATECHNOLOGIE

FOTOGRAFIA:

 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Marta RACZYŃSKA-KRUK i Łukasz KARPECKI Moc wizerunku. Fotografia jako źródło genealogiczne i narzędzie kształtowania tożsamości
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 99 SOG.2018.156 Jacek SZUMAŃSKI Śladami starych fotografii rodzinnych. Szumańscy w latach 1850–1939
 • 08.11.2017 Opole WBP Jacek SZUMAŃSKI List Tadeusza Szumańskiego i odnalezione fotografie.Od powstań XIX wieku do II wojny światowej
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Jacek SZUMAŃSKI Śladami starych fotografii rodzinnych. Szumańscy w latach 1850-1939
 • 08.02.2017 Opole WBP Jacek SZUMAŃSKI Szumańscy. Odkrywanie rodziny — od fotografii do faktografii

GENETYKA:

 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Eryk Jan GRZESZKOWIAK Anatomia pokrewieństwa, czyli genealogia genetyczna
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 75 SOG.2017.062 Adam ĆWIKLAK Genealogia genetyczna Y-DNA w teorii i praktyce
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Eryk Jan GRZESZKOWIAK Genealogia genetyczna: jak szukać, żeby znaleźć?
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Łukasz LUBICZ-ŁAPIŃSKI Y-DNA, mtDNA czy badania autosomalne? Genealogia genetyczna w praktyce
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 dr Łukasz LUBICZ-ŁAPIŃSKI Genetyka jako nowe narzędzie wspierające genealogię. Zalety i wady badań DNA na przykładzie projektu Y-DNA szlachty mazowieckiej (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Adam ĆWIKLAK Genealogia genetyczna Y-DNA, w teorii i praktyce (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 75 SOG.2017.062
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 dr inż. Maciej OZIEMBŁOWSKI Autosomalne DNA w genealogii genetycznej i profilaktyce zdrowotnej rodziny (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Małgorzata NOWACZYK Badania genetyczne DNA w genealogii (wideo)

GEOGRAFIA:

 • 14.03.2018 Opole WBP SOG.2018.165 Krzysztof RANIOWSKI Rekonstrukcja wiejskich siedlisk, także jako metoda poszukiwań genealogicznych
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Krzysztof RANIOWSKI Rekonstrukcja wiejskich siedlisk, także jako metoda poszukiwań genealogicznych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Stanisław CZYŻOWICZ Monografia Krotoszyna koło Lwowa
 • 09.03.2016 Opole WBP Franciszek SOŚNIK Jak badania genealogiczne pomogły w napisaniu kroniki wsi Chróścice (wideo)
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Stanisław CZYŻOWICZ Monografia Krotoszyna koło Lwowa
 • 19.06.2014 Smolarnia dr Joachim HIMANEK Od drzewa genealogicznego do historii lokalnej
 • 19.06.2014 Smolarnia Robert HELLFEIER Monografia Smolarni
 • ONOMASTYKA

GROBY → CMENTARZE

HERALDYKA:

 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Joanna LUBIERSKA Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Wojciech DERWICH Historia indygenatu będącego w zbiorach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr Przemysław STANKO Heraldyka – podstawowe zasady tworzenia herbów
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 93 SOG.2017.062 Waldemar FRONCZAK Olszewscy herbu Lis, czyli jak fałszowano genealogie rodzinne w XIX-w. Galicji
 • 14.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr inż. Maciej Adam MARKOWSKI Migracja drobnej szlachty Ziemi Liwskiej w XIX w. na przykładzie rodu Wyrzyków i rodzin skoligaconych
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Adam PSZCZÓŁKOWSKI Okoliczna szlachta powiatu lidzkiego – wybrane przykłady (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Waldemar FRONCZAK Olszewscy herbu Lis, czyli jak fałszowano genealogie rodzinne w XIX-wiecznej Galicji (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 93 SOG.2017.062
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI Funkcjonowanie Heroldii Królestwa Polskiego 1836-1918 (wideo)
 • POZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA

IMIGRACJA → MIGRACJE

IMIONA → ONOMASTYKA

INDEKSACJA → TECHNOLOGIE

INFORMATYZACJA → TECHNOLOGIE

INICJATYWY:

 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 55 SOG.2018.156 Daniel PACZKOWSKI, Zbigniew MIERZEJEWSKI Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego dekanatu augustowskiego
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Daniel PACZKOWSKI, Zbigniew MIERZEJEWSKI Działania Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego na Podlasiu w obszarze dawnego Dekanatu Augustowskiego
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr inż. Maciej Adam MARKOWSKI Finansowanie towarzystw genealogicznych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 111 SOG.2017.062 Maria RĄGOWSKA Autoprezentacja Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (2015‒2017)
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Maciej Adam MARKOWSKI Subiektywnie o genealogii w Polsce
 • 10.12.2016 Praszka Muzeum Martyna BRYŚ Genealogiczna świadomość młodzieży
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Michał GOLUBIŃSKI Polskie Towarzystwo Genealogiczne
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Daniel FLOREK Synergia społeczna w projekcie digitalizacji (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Alan JAKMAN, Marcin MARYNICZ prezentacja czasopisma More Maiorum (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Majka RĄGOWSKA Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 111 SOG.2017.062
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Anna POZNAR Zagłębiowskie Koło Genealogiczne (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Igor STROJECKI Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Jacek TOMCZYK Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Grzegorz MENDYKA Pasjonaci genealogii w Polsce: przyczynek do dyskusji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Alan JAKMAN, Marcin MARYNICZ More Maiorum, pierwszy polski periodyk genealogiczny
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 dr Ewa JURCZYK-ROMANOWSKA Rekonstrukcja biografii zbiorowej w rodzinach pasjonatów genealogii
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Grzegorz MENDYKA Śląskie Towarzystwo Genealogiczne
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Zbigniew LIGUS Domowe muzeua historii rodzinnej w Mrozowie
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI Związek Szlachty Polskiej
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Jacek TOMCZYK Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Zbigniew SZYBKA Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Iwona ŁAPTASZYŃSKA Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Mariusz MOMONT Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Piotr KOCHAŃSKI Ogrody Wspomnień
 • TECHNOLOGIE

JĘZYKI → PISMO

KAPLICZKI → ARCHITEKTURA

KOLONIŚCI → MIGRACJE

KOMPUTERYZACJA → TECHNOLOGIE

KONSERWACJA → ARCHIWALIA

KOŚCIÓŁ:

 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 37 SOG.2018.156 Piotr SZKUTNIK Przydatność akt dziekańskich (dekanalnych) do badań genealogicznych
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 mgr inż. Jacek TOMCZYK Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 183 SOG.2017.062 Aleksandra KACPRZAK Dodatkowe źródła informacji genealogicznych w archiwach kościelnych
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Aleksandra KACPRZAK Dodatkowe źródła informacji genealogicznych w archiwach kościelnych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 183 SOG.2017.062
 • 12.03.2014 Opole WBP ks. dr Sebastian KRZYŻANOWSKI Archiwum Diecezjalne w Opolu
 • METRYKALIAPOZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA → ARCHITEKTURA

KSIĘGI STANU CYWILNEGO → METRYKALIA

LITWA → ZAGRANICA

MAŁŻEŃSTWA → METRYKALIA

METODYKA:

 • 14.11.2018 Opole WBP SOG.2018.171 Bożena KRAWCZUK RODO, czyli ochrona danych osobowych a genealogia
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Michał Jan MARCINIAK Prawo a genealogia. Co, jak i gdzie załatwić – warsztaty praktyczne z prawa urzędniczego dla genealogów
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Bożena KRAWCZUK RODO, czyli ochrona danych osobowych a genealogia
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Maciej RÓG Porządkowanie chaosu w genealogii amatorskiej
 • 19.07.2018 Opole WBP Agnieszka MISIURSKA Podróż w krainę przodków
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Piotr NOJSZEWSKI Wprowadzenie do genealogii dla zupełnie początkujących
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 61 SOG.2017.062 Joanna JENDRZEJEWSKA Archiwista a użytkownik Archiwum Państwowego
 • 21.10.2016 Opole MBP Jolanta ILNICKA Genealogia na przykładzie Piastów
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Joanna JENDRZEJEWSKA Użytkownik a pracownik archiwum (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 61 SOG.2017.062
 • 14.01.2015 Opole WBP Maciej RÓG Mój warsztat genealogiczny, czyli jak nie pozwolić genealogowi zginąć w chaosie (PDF)
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Robert BŁASZAK Publikacja jako niezbędny element zachowania od niepamięci tradycji i wzorców kulturowych
 • 14.01.2014 Opole WBP Grzegorz MENDYKA Genealogia dla wszystkich. Jak zacząć przygodę z genealogią
 • METRYKALIAPISMOARCHIWALIATECHNOLOGIE

METRYKALIA:

 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Marcin MARYNICZ Analiza małżeństw parafii Odrowąż (woj. świętokrzyskie) za lata 1810–1936
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Joanna JENDRZEJEWSKA Miłość na wsi kociewskiej w czasach saskich
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Igor STROJECKI Prawda czy fałsz? Akta stanu cywilnego a przekaz rodzinny i odwrotnie
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 87 SOG.2018.156 Joanna LUBIERSKA XIX-wieczne sprawy małżeńskie w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Błażej KOSKA Niektóre aspekty życia wsi wielkopolskiej XIX w. na podstawie ksiąg stanu cywilnego
 • 13.12.2017 Opole WBP Błażej KOSKA Moje poszukiwania
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr Małgorzata ŚLIŻ-MARCINIEC Małżeństwa cywilne i ich rejestracja w Galicji – na przykładzie Krakowa
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Joanna LUBIERSKA XIX-wieczne sprawy małżeńskie na przykładzie zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Ewelina Maria KOSTRZEWSKA Transakcja czy uczucie? Dobory małżeńskie w rodzinach ziemiańskich Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w.
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Dorota KRUBA-RACZEK Pruskie akta urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1912 na przykładzie akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu
 • KOŚCIÓŁPROTESTANCIZAGRANICAPISMOARCHIWALIATECHNOLOGIE

MIASTO → POZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA

MIESZCZANIE → POZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA → PRACA

MIGRACJE:

 • 12.12.2018 Opole WBP SOG.2018.172 Dominik PACTWA Listy pasażerów jako źródło w badaniach genealogicznych osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Dominik PACTWA Listy pasażerów jako źródło w badaniach genealogicznych osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Żanna STANISZEWSKA Kryzys przeszczepu korzeni mieszkańców wsi Dowbysz jako przykład wewnętrznej migracji psychologicznej
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Mariola MAJOWICZ, Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR Warsztaty z korzystania z akt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 • 10.05.2017 Opole AP Mariola MAJOWICZ Akta repatriacyjne w Archiwum Państwowym w Opolu
 • 14.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr inż. Maciej Adam MARKOWSKI Migracja drobnej szlachty Ziemi Liwskiej w XIX w. na przykładzie rodu Wyrzyków i rodzin skoligaconych
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Piotr SZKUTNIK Koloniści niemieccy na ziemiach centralnej Polski — egzemplifikacje (wideo)
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 191 SOG.2017.062 Joanna LUBIERSKA, Dobrosława GUCIA Przodek na bakier z prawem. Listy gończe i spisy wypędzonych jako źródło w badaniach genealogicznych
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Maria RĄGOWSKA Państwowy Urząd Repatriacyjny, wolontariat przy dygitalizacji i indeksacji spuścizny archiwalnej
 • ZAGRANICA

MIŁOŚĆ → METRYKALIA

MONOGRAFIA → GEOGRAFIA

MUZEA → INICJATYWYPOZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA

NAGROBKI → CMENTARZE

NAZWISKA → ONOMASTYKA

NAZWY → ONOMASTYKA

NGO → INICJATYWY

NIEMIECKI → CZYTANIE

NOTARIAT → POZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH → METODYKA

ONOMASTYKA:

 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Anna STACHOWSKA-KRZYŻANKOWSKA Mody onomastyczne panujące wśród osiemnastowiecznej szlachty kaszubskiej
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR, dr Małgorzata IŻYKOWSKA Nazwy miejscowe, nazwiska i imiona w księgach protokolarnych sądów rozjemczych z 2. połowy XIX w.
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Błażej OSOWSKI Niedaleko pada jabłko od jabłoni
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Łukasz KARPECKI Imiona i nazwiska też mówią
 • 13.05.2015 Opole WBP Jolanta ILNICKA Tajemnice naszych nazwisk
 • 11.03.2015 Częstochowa TGZC Maciej Róg Kształtowanie się nazwisk nad Prosną na podstawie zapisów metrykalnych w parafii Praszka (PDF)

ORGANIZACJE → INICJATYWY

PISMO:

 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Maciej JANIK Cyrylica nie taka straszna – warsztaty
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Małgorzata BLACH-MARGOS Warsztaty z rozczytywania (transkrypcji) pisma niemieckiego – neogotyku
 • 19.04.2017 Opole AP Małgorzata BLACH-MARGOS, Małgorzata IŻYKOWSKA Warsztaty z transkrypcji pisma niemieckiego

POCHODZENIE → ONOMASTYKA

POMOCE ARCHIWALNE → ARCHIWALIATECHNOLOGIE

POWSTANIA → WALKI ZBROJNE

POZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA:

 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Iwona FISCHER Akta najnowsze z lat 1945–1990 — nowe pole badawcze dla genealoga
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Andrzej Marek NOWIK Źródła genealogiczne w archiwach prywatnych na przykładzie wypisów z ksiąg ziemskich i grodzkich liwskich
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI Materiały do poszukiwań genealogicznych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Justyna ROSOWSKA Rodzina w przestrzeni miasta – XIV-wieczny Kraków w księgach miejskich
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Dobrosława GUCIA, Bartosz MAŁECKI Poszukiwanie przodków w aktach sądów i urzędów stanowych końca XVIII w. z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 mgr Maria KLAWE-MAZUROWA Życie codzienne rodziny mieszczańskiej w XIX w. w zaborze rosyjskim na podstawie dokumentów wytwarzanych przez kancelarie prawnicze
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Lech FRĄCZEK Wykorzystanie ksiąg ludności w badaniach genealogicznych i demograficznych
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 15 SOG.2018.156 Marcin MARYNICZ Akta notarialne jako źródło danych o przodkach
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 61 SOG.2018.156 Dobrosława GUCIA Chałupa w chrust pleciona, czyli XVIII-wieczne wizje, lustracje oraz inwentarze wsi jako źródło do historii rodziny
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr Piotr SZKUTNIK Przydatność akt dziekańskich (dekanalnych) do badań genealogicznych
 • 10.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Dobrosława GUCIA XVIII-wieczne wizje i lustracje wsi jako źródło do historii rodziny
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 65 SOG.2017.062 Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR Akta sądów obwodowych jako źródło do badań genealogicznych na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Opolu
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 87 SOG.2017.062 Marcin MARYNICZ Koperty dowodowe jako źródło do badań genealogicznych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 191 SOG.2017.062 Joanna LUBIERSKA, Dobrosława GUCIA Przodek na bakier z prawem. Listy gończe i spisy wypędzonych jako źródło w badaniach genealogicznych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 205 SOG.2017.062 Dobrosława GUCIA, Jakub WOJTCZAK Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego
 • 11.01.2017 Opole WBP dr Przemysław STANKO Wybrane kategorie źródeł historycznych z XV-XIX wieku i ich przydatność w badaniach genealogicznych
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Marcin MARYNICZ Akta notarialne jako źródło danych o przodkachVaria Genealogica 2 (2018) s. 15 SOG.2018.156
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Karolina SZLĘZAK Księgi grodzkie i ziemskie, jako źródło do badań genealogicznych rodziny szlacheckiej w okresie staropolskim
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Joanna LUBIERSKA Dobrosława GUCIA Gdy przodek był na bakier z prawemVaria Genealogica 1 (2017) s. 191 SOG.2017.062
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dobrosława GUCIA Jakub WOJTCZAK Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola MarcinkowskiegoVaria Genealogica 1 (2017) s. 205 SOG.2017.062
 • 10.02.2016 Opole WBP dr Dariusz WOŹNICKI Kalendarze Gotajskie i inne dokumenty oraz roczniki jako źródło badań genealogicznych (wideo)
 • 18.11.2015 Opole AP Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR, Małgorzata IŻYKOWSKA „Ty bestya! Ty kamelo!” Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Marcin MARYNICZ Koperty dowodowe jako źródło do badań genealogicznych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 87 SOG.2017.062
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR Akta sądów obwodowych jako źródło do badań genealogicznych na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Opolu (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 65 SOG.2017.062
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Magdalena SMOLSKA-KWINTA Pozametrykalne źródła w pracy genealoga dostępne dla terenów byłej Galicji (wideo)
 • KOŚCIÓŁPROTESTANCIZAGRANICAPRACA

POZARZĄDOWE → INICJATYWY

PRACA:

 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Jan WYPIJEWSKI Pobór rekrutów z Królestwa Polskiego do armii Imperium Rosyjskiego od 1874 roku
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Marcin NIEWALDA Oficjaliści prywatni – ich życie i świat
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 143 SOG.2017.062 Lech FRĄCZEK Wykorzystanie źródeł do historii rzemiosła w badaniach genealogicznych
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 165 SOG.2017.062 Marcin NIEWALDA, Piotr STRZETELSKI Odtwarzanie genealogii rodzin oficjalistów prywatnych w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem terenów dawnych Kresów Wschodnich
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Marcin NIEWALDA dr Piotr STRZETELSKI Jak odtwarzać genealogię rodzin prywatnych oficjalistów dworskich w XIX w. (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 165 SOG.2017.062
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Lech FRĄCZEK Wykorzystanie źródeł do historii rzemiosła w badaniach genealogicznych (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 143 SOG.2017.062
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Marta CZERWIENIEC Kolejarze w rodzinnych genealogiach

PRAWO → ARCHIWALIAMETODYKA

PROFESJE → PRACA

PROTESTANCI:

 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 45 SOG.2018.156 Dariusz CHYŁA Źródła genealogiczne dotyczące ewangelików przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 dr Dariusz CHYŁA Źródła genealogiczne dotyczące ewangelików przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu
 • 08.06.2016 Opole WBP ks. Wojciech PRACKI Poszukiwania genealogiczne w zasobach parafii ewangelicko-augsbburskich na terenach RP
 • METRYKALIA

PRYWATNE HISTORIE:

 • 10.10.2018 Opole WBP SOG.2018.170 Zbigniew NALICHOWSKI Spotkanie z radcą dworu Faustynem Dobrowolskim
 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Barbara FURS Tropem legendy rodzinnej: Skrzyneccy, ale którzy?
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Joanna KOLAŃSKA Petronela
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Jolanta TACAKIEWICZ-LIPIŃSKA Jak Nartowski tworzył drzewo genealogiczne rodziny Gaberle
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Małgorzata ŻYWICKA Skąd to moje pisanie?
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) SOG.2018.156 Jolanta ILNICKA Teresa Kurowska-Kroczak (1953–2017)
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Jolanta TACAKIEWICZ-LIPIŃSKA Fortepian
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Wiesław Grzegorz ZAKRZEWSKI Zlot rodziny Zakrzewskich
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) SOG.2017.062 Krystyna ŻARECKA-AUGUSTYN 60 lat temu…
 • 10.12.2016 Praszka Muzeum Janina ŚWITAŁA, Zbigniew NALICHOWSKI Leon Dobrowolski – 154 lata tajemnicy
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dorena WASIK Tajemnica Juliusza Długołęckiego (wideo)
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 dr Monika BRAUN ONI… i jak ich szukałam, czyli niezwykłe peregrynacje genów i dokumentów przez trzy kontynenty, cztery wieki oraz setki właścicieli
 • 12.12.2015 Praszka Muzeum Maciej RÓG Wprowadzenie do genealogii Praszki (PDF+PDF+wideo)

PRYWATNE → INICJATYWYTECHNOLOGIE

PRZETŁUMACZYĆ → PISMO

REPATRIACJA → MIGRACJE

RETROKONWERSJA → TECHNOLOGIE

ROCZNIK → INICJATYWY

RODO → METODYKA

ROZCZYTYWANIE → PISMO

RZEMIOSŁO → PRACA

STAN CYWILNY → METRYKALIA

STOWARZYSZENIA → INICJATYWY

ŚMIERĆ → METRYKALIACMENTARZE

TECHNOLOGIE:

 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Karol DOWGIAŁO Szukajwarchiwach.pl – serwis przyjazny genealogom
 • 10.01.2018 Opole WBP Maciej RÓG, Jolanta ILNICKA Nowe zasady korzystania ze strony i czytelni mormonów
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 mgr Michał SERDYŃSKI Retrokonwersja pomocy archiwalnych w archiwach państwowych
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 mgr inż. Dariusz STEMSKI Drzewo rodziny – program (nie) tylko dla genealogów
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 33 SOG.2017.062 Sławomir MARCHEL Koncepcja cyfrowego archiwum rodzinnego – czyli co po nas zostanie?
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 39 SOG.2017.062 Piotr STREMBSKI Cyfrowe kopie materiałów archiwalnych do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Tomasz M. DĄBROWSKI projektPodlasie.pl – źródła do genealogii Podlasia (wideo)
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Alan JAKMAN PR i social media a genealogia
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dariusz STEMSKI Drzewo genealogiczne – wersja stacjonarna vs. wersja mobilna
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Wojciech JĘDRASZEWSKI Program BASIA – indeksacja zdigitalizowanych materiałów metrykalnych jako forma crowdsourcingu archiwalnego (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Maciej GAJEWSKI Od mikrofilmu do kopii online (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Piotr STREMBSKI Cyfrowe kopie materiałów archiwalnych do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 39 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Sławomir MARCHEL Projekt cyfrowego archiwum rodzinnego (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 33 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Jerzy ŻENKIEWICZ Źródła genealogiczne województwa kujawsko-pomorskiego (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Dariusz STEMSKI Możliwości udostępniania i prezentacji danych zawartych w programie Drzewo genealogiczne (wideo)
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 Dariusz STEMSKI Pamiątki rodzinne – Twoje bezcenne źródło informacji o rodzinie – prezentacja programu (wideo)
 • 10.06.2015 Opole WBP Maciej RÓG Poszukiwania genealogiczne w internecie. Część druga z warsztatami praktycznymi (PDF)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Michał OSTASZEWSKI Nowoczesna technologia w rękach genealoga
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Kamila JASTRZĘBSKA Portal Szukaj w Archiwach w teorii i praktyce
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Magdalena SMOLSKA-KWINTA Indeksowanie na przykładzie projektu Galicja FamilySearch Indexing (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Piotr PRUSAK Drzewo Genealogiczne PL-SOFT
 • 12.02.2014 Opole WBP Maciej RÓG Poszukiwania genealogiczne w internecie (PDF)
 • BIBLIOTEKIARCHIWALIA

TŁUMACZENIA → PISMO

TOWARZYSTWA → INICJATYWY

WALKI ZBROJNE:

 • 22.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Jan WYPIJEWSKI Pobór rekrutów z Królestwa Polskiego do armii Imperium Rosyjskiego od 1874 roku
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 Wojciech JĘDRASZEWSKI Polacy polegli w Armii Pruskiej
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 107 SOG.2017.062 Maciej Adam MARKOWSKI Poszukiwanie przodków w wojsku w czasach napoleońskich
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 215 SOG.2017.062 Wojciech JĘDRASZEWSKI Powstanie wielkopolskie 1918‒1919
 • 16.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Wojciech JĘDRASZEWSKI Powstańcy WielkopolscyVaria Genealogica 1 (2017) s. 215 SOG.2017.062
 • 12.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 dr Maciej Adam MARKOWSKI Poszukiwanie przodków w wojsku w czasach napoleońskich (wideo) → Varia Genealogica 1 (2017) s. 107 SOG.2017.062

UKRAINA → ZAGRANICA

URODZENIA → METRYKALIA

WOJNA → WALKI ZBROJNE

WYDAWNICTWA → INICJATYWY

ZABUŻAŃSKIE → ZAGRANICA

ZAGRANICA:

 • 16.01.2019 Opole WBP SOG.2019.202 Alicja MECHOWSKA Pradziadowie z Litwy i Białorusi, czyli jak poruszać się w świecie metryk i innych źródeł genealogicznych z tych terenów
 • 23.09.2018 Brzeg OKG 5 SOG.2018.145 dr Przemysław STANKO Materiały genealogiczne w Oesterreichische Staatsarchiv w Wiedniu
 • 21.09.2018 Varia Genealogica 2 (2018) s. 27 SOG.2018.156 Dorota LEWANDOWSKA Księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich. Gdzie ich szukać? Archiwa i instytucje w kraju i za granicą
 • 09.09.2017 Brzeg OKG 4 SOG.2017.100 Dorota LEWANDOWSKA Księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich. Gdzie ich szukać? Archiwa i instytucje w kraju i za granicą
 • 08.09.2017 Varia Genealogica 1 (2017) s. 135 SOG.2017.062 Dorota LEWANDOWSKA Możliwości poszukiwań genealogicznych w zespołach akt kancelarii parafialnych z terenów tzw. zabużańskich przechowywanych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • 14.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Adam PSZCZÓŁKOWSKI Spacerem po kijowskich archiwach
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 Dorota LEWANDOWSKA Możliwości poszukiwań genealogicznych w zespołach akt kancelarii parafialnych z terenów tzw. zabużańskich ze szczególnym uwzględnieniem akt parafii archidiecezji lwowskiej (wideo)
 • 15.10.2016 Brzeg OKG 3 SOG.2016.046 prof. Jonathan SHEA Co się stało z wujkiem Wincentym? Jak odnaleźć w amerykańskich źródłach archiwalnych członków rodziny, którzy wyemigrowali do Nowego Świata (wideo)
 • 13.09.2015 Brzeg OKG 2 SOG.2015.027 prof. dr hab. Stanisław NICIEJA Kresowa Atlantyda (wideo)
 • 11.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Dorota LEWANDOWSKA, Małgorzata WITECKA Księgi metrykalne parafii i gmin różnych wyznań i obrządków z terenów tzw. zabużańskich w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • 12.10.2014 Brzeg OKG 1 SOG.2014.010 Aleksandra KACPRZAK Jak oni to robią w Stanach Zjednoczonych. Genealogiczno-konferencyjne inspiracjeZeszyty ŚTG 2 (2015) s. 225
 • MIGRACJE

ZASOBY → ARCHIWALIABIBLIOTEKIMETRYKIKOŚCIÓŁPOZAMETRYKALNE ŹRÓDŁA → PRACAPROTESTANCIZAGRANICA

ZAWÓD → PRACA

ZGONY → METRYKALIACMENTARZE

ZMARLI → METRYKALIACMENTARZE

ZNANI:

 • 10.12.2016 Praszka Muzeum dr Zbigniew SZCZERBIK Wierusz-Kowalscy pierwsi właściciele dóbr praszkowskich
 • 21.10.2016 Opole MBP Jolanta ILNICKA Genealogia na przykładzie Piastów

Zobacz też: