Ciasteczka

powrót na stronę główną

Korzystanie z niniejszej strony (witryny) internetowej wymaga wyrażenia przez internautę zgody na korzystanie z technologii tzw. ciasteczek (cookies) oraz web storage. Tutaj tłumaczymy, na czym to polega i jak nimi zarządzać, natomiast odsyłamy też do odrębnej polityki prywatności oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Ciasteczka polegają na przechowywaniu w przeglądarce internetowej (Microsoft Windows Internet Explorer / Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari itp.) na urządzeniu użytkownika (czyli Twoim komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) drobnych domyślnie niewidocznych porcji tekstowych informacji (np. wp_uid=123456789), wysyłanych na serwer przy każdym przeładowaniu (zmianie) adresu w ramach witryny, także przy ponownych odwiedzinach witryny po jakimś czasie. Technologia web storage tym się różni od ciasteczek, że porcje danych przechowywane są tylko w pamięci przeglądarki użytkownika na Twoim urządzeniu, nie są wysyłane na serwer.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza przetwarzanie następujących informacji:

 • tylko w obrębie niniejszej witryny — o zalogowaniu się, wylogowaniu się, wysłaniu komentarzy czy niektórych innych ustawieniach wyświetlania witryny przez użytkownika, dzięki czemu strona może być lepiej wykorzystywana przez użytkowników, co bez wskazanych technologii nie byłoby możliwe; odpowiada za to nasz system zarządzania treścią (CMS WordPress), odpowiedzialny za wyświetlanie i działanie naszej witryny i jej części, w tym jego wtyczki (pluginy) i motywy (skórki) graficzne;
 • o adresie IP, który jest weryfikowany w zewnętrznych serwisach (czarnych listach) — w przypadku komentowania, logowania się lub wysyłania formularzy, jako forma zabezpieczenia antyspamowego; odpowiada za to system operacyjny naszego serwera (hosting), w tym włączone w nim skrypty i bazy danych;
 • zagnieżdżonych ramek i skryptów, w celu umożliwienia korzystania z tych serwisów społecznościowych, przy czym cele i zakres przetwarzanych informacji opisują regulaminy tych serwisów (w skrócie, wiadomo nam, że ich ciasteczka lub ich webstorage mogą być wykorzystywane do profilowania reklam poza niniejszą witryną — oznacza to, że odwiedzenie niniejszej witryny może spowodować wyświetlanie na innych cudzych stronach reklam związanych z genealogią, choć nasza witryna nie uczestniczy w systemach reklam):

Aby zobaczyć listę pozostawionych ciasteczek:

 • w przeglądarce Firefox na danej stronie internetowej wywołaj menu kontekstowe (domyślnie prawy przycisk myszki lub touchpada), z niego wybierz pozycję „Pokaż informację o stronie”, następnie w oknie dialogowym wybierz zakładkę „Bezpieczeństwo”, a w niej w sekcji „Prywatność i historia” przycisk „Wyświetl ciasteczka”; pokażą się nazwy, zawartości i daty ważności ciasteczek.

Jeżeli chcesz zakazać możliwość lub zmienić zasady pozostawiania ciasteczek na Twoim komputerze:

 • w przeglądarce Firefox w menu „Narzędzia” w górnej części okna (jeżeli nie widzisz napisu „Narzędzia”, kliknij wpierw napis „Firefox”) wybierz pozycję „Opcje”, następnie w oknie dialogowym wybierz zakładkę Prywatność, a w niej w sekcji „Historia” przy pozycji „Program Firefox:” wybierz z listy pozycję „Będzie używał ustawień użytkownika”; możesz odznaczyć zgodę na akceptowanie ciasteczek w ogóle dla wszystkich stron internetowych (wprowadzając wyjątki przyciskiem po prawej), ewentualnie zmienić dostępne tam zasady ich przechowywania;
 • w przeglądarce Internet Explorer w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe”, a tam zakładkę „Prywatność”; suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych witryn;
 • w przeglądarce Google Chrome w prawym górnym rogu przeglądarki w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami wybierz „Narzędzia”, a potem „Wyczyść dane przeglądania…”; możesz usunąć ciasteczka lub poprzez link „Więcej informacji” zapoznać się z innymi możliwościami;
 • w przeglądarce Opera z menu dostępnego poprzez napis „Opera” w lewym górnym rogu wybierz „Ustawienia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania…”; możesz usunąć ciasteczka lub poprzez przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” zmodyfikować zasady gromadzenia ciasteczek;
 • w przeglądarce Safari z menu „Safari” wybierz „Preferencje”, a tam zakładkę „Prywatność”, gdzie możesz zmienić zasady przechowywania ciasteczek.

Konieczność uzyskania zgody wynika z przepisów krajowych i unijnych, których celem jest zwiększenie świadomości internautów na temat prywatności w elektronicznych środkach komunikacji, wykorzystujących technologie umożliwiające dostarczanie treści lepiej dostosowane do preferencji i zainteresowań użytkowników.

Podstawa prawna:

 • w prawie krajowym: art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.) w obowiązującym od 23 marca 2013 r. brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 122 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445), w związku z art. 2 pkt 31, 35, 43, 46, 48, 50 i 52 Prawa telekomunikacyjnego,
 • w prawie unijnym: art. 6 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej; Dz. Urz. UE L 201 z 31.7.2002, str. 37; polskie wydanie specjalne: rozdział 13, tom 29, str. 514) w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 11).

Jeszcze więcej

powrót na stronę główną