Nazwa

Oficjalnie zarejestrowani, działamy pod pełną oficjalną nazwą Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy. Funkcjonujemy podobnie jak inne podobne organizacje, takie jak:

Większość ma status stowarzyszeń (wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) lub stowarzyszeń zwykłych.

Pamiętając o Opolskim Towarzystwie Genealogicznym, którego nie udało się reaktywować, zaczęliśmy integrować lokalnych genealogów poprzez fejsbukowy profil Opolscy Genealodzy. Zorganizowaliśmy „Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym”. Potem usamodzielniliśmy się pod  aktualną nazwą, statutowo dopuszczając skróty: „stowarzyszenie Opolskich Genealogów” oraz „Opolscy Genealodzy”. Obecnie oficjalnie korzystamy z loga zawierającego w nazwie te właśnie słowa. Nazwa jest więc wyrazem ciągłości, bez względu na formy działalności (portale społecznościowie, koło, stowarzyszenie).

Kontynuując dobre tradycje i pasję pod własną nazwą, jesteśmy wszak regionalnym towarzystwem genealogicznym, co wynika literalnie ze statutu.