Organizatorzy konferencji genealogicznej GENEAMI

inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji
kontakt

Organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej GENEAMI w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu są:

  • Opolscy Genealodzy
  • Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
  • Archiwum Państwowe w Opolu (od 2015)
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

opolskie herb Opolscy Genealodzy (genealodzy.opole.pl, Fb/OpolscyGenealodzy) to działające non-profit stowarzyszenie zarejestrowane w 2015 r., współtworzone przez kilkudziesięciu członków. Jesteśmy młodą organizacyjnie i duchem, choć nie bez indywidualnych doświadczeń i osiągnięć, grupą pasjonatów genealogii, którzy jak wielu innych nam podobnych, doskonaląc wiedzę w tej dziedzinie, postanowiliśmy nie narzekać, lecz zakasać rękawy i podjąć się organizacji corocznych konferencji. Celem stowarzyszenia jest wzajemna pomoc, dzielenie się wiedzą i osiągnięciami genealogicznymi, doskonalenie warsztatu badawczego i upowszechnianie genealogii.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (zamek.brzeg.pl, Fb/zamekBrzeg) to położona na zamku piastowskim w Brzegu instytucja kultury, której współorganizatorami są Skarb Państwa – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Powiat Brzeski oraz Samorząd Województwa Opolskiego. Odbudowane po ostatniej wojnie, formalnie od 1965 r. muzeum statutowo zajmuje się całością problematyki Piastów Śląskich oraz tradycjami piastowskimi na historycznym obszarze Ziemi Śląskiej. Na wystawach stałych i czasowych udostępnia zbiory związane nie tylko z tą rodziną.

AP Opole Archiwum Państwowe (AP) w Opolu (opole.ap.gov.pl, SzwA, Fb/ArchiwumPanstwoweWOpolu) to instytucja działająca w oparciu o ustawę z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, podległa Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Przechowuje narodowy zasób archiwalny o długości ok. 9 km akt z lat 1256–2016, z którego korzystają m.in. historycy i genealodzy. Wśród archiwaliów sprzed 1945 r. cenną grupę stanowią zespoły miast (m.in. Brzegu, Grodkowa, Kluczborka, Krapkowic, Namysłowa, Nysy, Opola). Są w nich dokumenty pergaminowe i papierowe, wystawiane m.in. przez cesarzy niemieckich, królów czeskich i polskich oraz książąt śląskich.

WBPWojewódzka Biblioteka Publiczna (WBP) imienia Emanuela Smołki w Opolu (wbp.opole.pl) to posiadająca zespół zamkowo-parkowy centralna biblioteka publiczna województwa opolskiego i instytucja kultury, finansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego, która oprócz udostępniania i nadzoru nad zbiorami bibliotecznymi oraz promocji czytelnictwa, wykonuje również inne zadania z zakresu kultury i nauki. WBP istnieje od 1951 r. i posiada bogatą kolekcję starodruków.

KONTAKT WS. KONFERENCJI

W sprawach konferencji najlepiej kontaktować się z członkami zarządu stowarzyszenia poprzez e-mail:

w jakich sprawach kto telefon (+48) email czat** Facebook** Messenger**
kontakt z mediami i inne Jolanta Ilnicka
(prezes)
608 436 661 j.ilnicka (małpa) genealodzy.opole.pl link**
noclegi, obiady, płatności, dojazd, program, wystąpienia, sprawy techniczne Maciej Róg, Brzeg (sekretarz) podawany indywidualnie rejestracja (małpa) geneami.org link**

**Czat/email wyjaśnią wątpliwości, ale nie zastąpią rejestracji pobytu uczestnika lub zgłoszenia w naborze na prelegentów/wystawców odrębnymi formularzami. Staramy się wychodzić na przeciw oczekiwaniom, dlatego prosimy o zrozumienie, wyrozumiałość, rozsądek i wzajemność!☺♥

Pozostałe dane kontaktowe na ogólnej stronie kontaktowej stowarzyszenia lub witrynach innych współorganizatorów. Możesz też: