Program konferencji genealogicznej 2016

←2015inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2017→
programprzerwytargisekretariatpakiet uczestnikazmiany

Poniżej program III Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w dniach 14-16.10.2016 na zamku piastowskim w Brzegu, ustalony w wyniku otwartego naboru. Poniższa rozpiska może ulegać jeszcze zmianom i nie daje gwarancji wysłuchania danego tematu i osoby konkretnego dnia czy godziny ani w podanej kolejności; oczywiście zmiany staramy się minimalizować i będziemy je niezwłocznie tutaj aktualizować. Dla prelegentów przygotowano dodatkowe informacje. Poniżej program w punktach, przed samą konferencją pojawił się też skondensowany informator (drukowany + w formie PDF do ściągnięcia). Po konferencji dodamy tutaj także nagrania wideo.

pobierz informator PDF

uwaga! ta strona dotyczy roku 2016! zobacz 2017

uwaga! ta strona dotyczy roku 2016! zobacz 2017

PIĄTEK 14.10.2016

 • zapraszamy uczestników konferencji do przybywania już w piątek do wcześniej zarejestrowanych i opłaconych obiektów noclegowych w godz. 16-20 lub wcześniej wg uzgodnień
 • dla zapisanych przy rejestracji lub w sekretariacie uczestników konferencji, w godz. 20-24 PIĄTKOWA GENEALOGIA WIECZOROWĄ PORĄ(pierwsza, druga będzie w sobotę) w sali bankietowej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu (na parterze pod schroniskiem)
 • ok. godz. 20:15 jeden lub dwa wykłady
 • dr inż. Maciej Adam Markowski, Migracja drobnej szlachty Ziemi Liwskiej w XIX w. na przykładzie rodu Wyrzyków i rodzin skoligaconych
 • *Adam Pszczółkowski, Spacerem po kijowskich archiwach (zastrzegamy możliwość przeniesienia wykładu na sobotę lub niedzielę na zamek albo na sobotę wieczór, z przyczyn niezależnych od organizatorów)
 • w trakcie lub po wykładach pierwsza(=piątkowa) integracyjny drobny poczęstunek (uczestnicy sami przywożą regionalne specjały)
 • po wykładach proponujemy autoprezentację uczestników i naszych genealogicznych badań, poszukiwań i zainteresowań, dyskusję i integrację
 • kolacja ewentualnie możliwa również we własnym zakresie w obiektach noclegowych (kuchnie samoobsługowe Grobli 5 i schroniska Wyszyńskiego 23, restauracje hotelowe); osoby przybywające i nocujące w innych lokalizacjach prosimy o nawiązywanie kontaktu z najwcześniejszymi przyjezdnymi i organizatorami
 • jeżeli nie możesz lub nie chcesz przybyć w piątek, zapraszamy bezpośrednio na zamek w sobotę :)

SOBOTA 15.10.2016

NIEDZIELA 16.10.2016

 • śniadanie w miejscu noclegowym lub restauracji w niedzielę proponujemy rozpocząć odpowiednio wcześnie np. o godz. 08:15 (lub 07:30 w przypadku zwiedzających miasto w niedzielę)
 • od godz. 08:30 możliwe godzinne zwiedzanie miasta dla drugiej grupy uczestników, wspólne wyjście spod bramy zamku (czas trwania: maksymalnie około godziny) — zapisy w trakcie rejestracji lub w sekretariacie konferencji
 • wejście na zamek od godz. 09:30 poprzez sekretariat konferencji (dla przyjezdnych dopiero w niedzielę, jeżeli jeszcze zostały z soboty: wydawanie pakietów uczestnika)
 • pierwszy niedzielny wykład na zamku o godz.10:00
 • dr hab. prof. Sławomir Górzyński, Heraldyka a genealogia. Genealogiaa heraldyka (*zastrzegamy możliwość odwołania wykładu, z przyczyn niezależnych od organizatorów) niestety nasz Prelegent nie może przybyć; dopiero na konferencji na żywo podamy, który wykład zostanie przesunięty w to miejsce
 • Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu), Herby rodów na pieczęciach wiejskich Rejencji Opolskiej niestety nasza Prelegentka nie mogła przybyć
 • Karolina Szlęzak, Księgi grodzkie i ziemskie, jako źródło do badań genealogicznych rodziny szlacheckiej w okresie staropolskim
 • w niedzielę przed obiadem dwie przerwy kawowe ok. godz. 11:30 oraz 13:30
 • dr Ewelina Maria Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki), Transakcja czy uczucie? Dobory małżeńskie w rodzinach ziemiańskich Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w.
 • dr Przemysław Stanko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wybrane kategorie źródeł historycznych z XV-XIX wieku i ich przydatność w badaniach genealogicznych niestety nasz Prelegent nie mógł przybyć
 • Dariusz Stemski (PL-SOFT), Drzewo genealogiczne – wersja stacjonarna vs. wersja mobilna
 • Tomasz M. Dąbrowski, projektPodlasie.plźródła do genealogii Podlasia (prezentacja przeniesiona w trakcie konferencji z niedzieli na sobotę)
 • Marta Czerwieniec, Kolejarze w rodzinnych genealogiach
 • blok tematyczny: WIELKOPOLSKA W BRZEGU Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”
 • Joanna Lubierska, Dobrosława Gucia, Gdy przodek był na bakier z prawem
 • Wojciech Jędraszewski, Powstańcy Wielkopolscy
 • Dobrosława Gucia, Jakub Wojtczak, Darczyńcy i stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego
 • Jerzy Osypiuk, Cmentarze olęderskie czekają na ratunek
 • Michał Golubiński, Polskie Towarzystwo Genealogiczne (autoprezentacja PTG)
 • oficjalne podsumowanie i zamknięcie konferencji ok. godz. 14:30÷15:00
 • obiad dla chętnych po zakończeniu konferencji ok. godz. 15:00÷15:30
 • ok. godz. 16:00 możliwe zwiedzanie miasta dla ostatniej grupy uczestników, wspólne wyjście spod bramy zamku — zapisy w trakcie rejestracji lub w sekretariacie konferencji
 • zamiast obiadu lub po obiedzie (według indywidualnego wyboru) możliwe rejsy Odrą (barka sama zbiera chętnych na marinie, brak wcześniejszych zapisów)

Uwaga: w przypadku złej pogody rejsy Odrą w czasie konferencji mogą być odwołane.

TARGI

Niektóre organizacje w wybranych dniach i godzinach w trakcie konferencji genealogicznej mogą udzielać informacji i konsultacji lub promować swoją działalność genealogiczną na swoich stanowiskach przy stolikach na zamkowych krużgankach:

PRZERWY

Przerwy na kawę (herbatę, napoje, przekąski), w sobotę trzy, w niedzielę dwie, mniej więcej po kwadrans każda, mniej więcej co półtora godziny. Godzinna przerwa obiadowa w sobotę oraz obiad w niedzielę (już po zakończeniu konferencji) ok. godz. 15.

Patrz też inne podstrony o lokalizacji, posiłkach, noclegach i odpłatnościach w trakcie konferencji, jak również informacje dla prelegentów.

SEKRETARIAT

Tak jak w biegłych latach, zorganizowaliśmy sekretariat, który znajdował się przy wejściu na salę:

 • wykładową na zamku — czynny w sobotę 15 października i niedzielę 16.10.2016 w godz. 09:30÷10:30 dla wszystkich uczestników konferencji;
 • bankietową na integrację pod schroniskiem przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu — czynny w piątek 14 października 2016 r. co najmniej w godz. 19:30÷20:30 tylko dla uprzednio zarejestrowanych uczestników konferencji.

W sekretariacie konferencji w podanych wyżej godzinach i lokalizacjach, jeżeli uczestnik nie dokonał tego wcześniej przy rejestracji (do odpowiednich poniższych), aż do wyczerpania limitów można było:

 • zamówić i opłacić zestaw obiadowy
 • odebrać kupony na wcześniej zarejestrowane lub wówczas zamówione zestawy obiadowe
 • zapisać się na wieczorne integracyjne kolacje połączone z wykładami i dyskusją
 • zapisać się na zwiedzanie miasta
 • skompletować grupę chętnych na rejs Odrą
 • odebrać pakiet uczestnika z programem i identyfikatorem
 • potwierdzić swoją obecność w ozdobnej pamiątkowej księdze uczestników konferencji
 • a ponadto uzyskać informację w każdej sprawie organizacyjnej dotyczącej konferencji.

Sekretariat po godzinach wyżej podanych, w miarę potrzeb i możliwości będzie czynny także w czasie trwania konferencji w podanych lokalizacjach (odpowiednio za dnia na zamku, wieczorem na sali bankietowej).

Sekretariat obsługują zawsze uśmiechnięci ☺ Opolscy Genealodzy, a jeśli chwilowo zabraknie im uśmiechu na twarzy, prosimy uczynić należny za ich pracę powód do takiego uśmiechu ☺

Uwaga! Pośrednictwo pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach mapy i listy uczestników i ich poszukiwań genealogicznych — tylko przy odrębnym stoisku targowym Opolskich Genealogów.

PAKIET UCZESTNIKA

Uczestnicy przechodzący przez sekretariat otrzymali następujący pakiet:

 • drukowany informator z programem, biogramami występujących i mapką
 • miękka teczka z papierem na notatki A4 i długopisem
 • identyfikator imienny (drukowany przy odpowiednio wcześniejszej rejestracji, przy późniejszej do ręcznego wypisania), w celu integracji i wymiany informacji genealogicznych z innymi uczestnikami konferencji
 • torba papierowa na powyższy zestaw oraz nabytki ze stoisk targowych.

W każdym roku zawartość pakietów może się różnić. Każdy może otrzymać maksymalnie jeden zestaw dla siebie. Jak dotąd udaje się nam zapewnić, by pakiety były nieodpłatne dla uczestników.

ZMIANY W PROGRAMIE

 • 27.06.2016 zmiana dnia wykładu Eryka Grzeszkowiaka (genetyka) z niedzieli po pierwszej przerwie kawowej na sobotę po przerwie obiadowej w miejsce autoprezentacji Dariusza Stemskiego (Drzewo Genealogiczne PL-SOFT), która zamiast w sobotę po przerwie obiadowej będzie w niedzielę po pierwszej przerwie kawowej
 • 27.06.2016 naniesiono zgodę dra Markowskiego na piątkowo-wieczorną lokalizację wykładu
 • 03.07.2016 naniesiono zgodę A. Jakmana na sobotnio-wieczorną lokalizację wykładu
 • 09.08.2016 naniesiono rezygnację z wykładu WTG Barbary Cywińskiej Edukacja genealogiczna młodzieży na rzecz wykładu Jerzego Osypiuka, Cmentarze olęderskie czekają na ratunek
 • 09.08.2016 dodano zgłoszone stoiska targowe
 • 09.08.2016 dodano wystąpienie M. Golubińskiego (PTG)
 • 09.08.2016 dodano nazwę i autora rysunków z wystawy (**, Genealogia subiektywnie)
 • 31.08.2016 dodano zgodę Ł. Karpeckiego na sobotnio-wieczorną lokalizację wykładu
 • 01.10.2016 zaktualizowano listę stolików targowych; zamieniono piątkowy wykład o słownictwie wieczornym na wykład o kijowskich archiwach.
 • 09.10.2016 wykreślono wykład prof. Górzyńskiego
 • 18.10.2016 pro forma skreślono wykłady nieobecnych Prelegentów (A. Staraczewska-Wojnar, P. Stanko)
 • zastrzegamy też możliwość zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatorów!