Historia opolskiej integracji genealogów

Środowisko opolskich genealogów, amatorów-pasjonatów historii rodzinnej, od dawna czuło potrzebę integracji.

Pierwszą jej próbą było założenie 23 września 2006 r. na zebraniu założycielskim m.in. przez Kamila Jeleńskiego i Marcina Mehla Opolskiego Towarzystwa Genealogicznego z siedzibą w Nysie jako stowarzyszenia zwykłego ― niezarejestrowanego w KRS, wpisanego do ewidencji starosty 25 października 2006 r. Główną formą działalności OTG stało się forum dyskusyjne otg.mojeforum.net, dostępne do 2012 r. (potem właściciel domeny zmienił jej przeznaczenie, link prowadzi do wersji zarchiwizowanej, nie wszystkie wątki zachowały się). Niestety te formy nie przetrwały próby czasu: zarówno nyskie OTG, jak i forum, już nie istnieją.

Próby reaktywacji podejmowała Jolanta Ilnicka, a z wykorzystaniem mediów społecznościowych Maciej Róg, zakładając 23 września 2011 r. nieoficjalny profil OTG na Facebooku, który 30 listopada 2013 r. przekształcono w profil pod nazwą Opolscy Genealodzy.

Po kilku spotkaniach w 2013 r. m.in. w Opolu i Łosiowie, z inicjatywy czwórki pasjonatów genealogii: Teresy Kroczak, Jolanty Ilnickiej, Zbigniewa Nalichowskiego i Macieja Roga, w styczniu 2014 r. powstało Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym. Było to opolskie koło terenowe stowarzyszenia rejestrowego o macierzystej siedzibie we Wrocławiu. Ze względów organizacyjnych i finansowych, koło nie było rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, bo i sami nie wiedzieliśmy wówczas, jakiej przyszłości oczekujemy. Na potrzeby koła utworzono niniejszą witrynę i wykorzystano ww. profil na Facebooku. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 stycznia 2014 r. a oficjalne założycielskie pierwsze walne zebranie członków koła ― 24 stycznia 2014 r.

Już wtedy zwracano uwagę na naturalną możliwość rozwoju i usamodzielnienia się koła. Stało się to 11 lutego 2015 r. Na zakończenie sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Koła podjęto uchwałę o usamodzielnieniu i rozwiązaniu koła. Bezpośrednio po nim odbyło się założycielskie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Ostatecznie po drobnych poprawkach, stowarzyszenie zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 25 maja 2015 r. pod nazwą Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy.

Od początku (styczeń 2014 r.) współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, w której pałacyku zazwyczaj co miesiąc mamy spotkania.

Od 2014 r. organizujemy ogólnopolskie konferencje genealogiczne na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, które od drugiej (2015) edycji nagrywamy; od trzeciej (2016) także transmitujemy na żywo; od czwartej (2017) prowadzimy także kameralne równoległe warsztaty na zapisy w dwóch dodatkowych salach; od piątej (2018) kameralne sale także nagrywamy. Od 2016 r. digitalizujemy i indeksujemy opolskie metryki. Od 2017 r. organizujemy konkursy oraz wydajemy czasopismo Varia Genealogica.