Sprawozdania

Zgodnie z § 20 pkt 2, § 21 ust. 1 pkt 5 i § 24 w związku z § 10 statutu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, zarząd (a do końca 2017 r. również komisja rewizyjna) składa walnemu zebraniu członków sprawozdania ze swojej działalności. Zgodnie z tymi i odrębnymi przepisami, sporządzane są sprawozdania merytoryczne, a były – finansowe. Te pierwsze odnoszą się do programu i celi. Dokumenty w tych sprawach:

za rok finansowe zarząd komisja rewizyjna absolutorium
2015 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
sporządzenie
przyjęcie
wniosek
udzielenie
2016 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
sporządzenie
przyjęcie
wniosek
udzielenie
2017 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
nie dotyczy wniosek
udzielenie
kadencja 2015–2019 nie dotyczy sporządzenie
przyjęcie
sporządzenie
przyjęcie
udzielenie
2018 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
nie dotyczy wniosek
udzielenie
2019 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
wniosek
udzielenie
2020 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
wniosek
udzielenie
2021 nie dotyczy sporządzenie
przyjęcie
wniosek
udzielenie
2022 sporządzenie
przyjęcie
wniosek
udzielenie
kadencja 2015–2019 sporządzenie
przyjęcie
sporządzenie
przyjęcie
wniosek
udzielenie
2023 sporządzenie
przyjęcie
nie dotyczy wniosek
udzielenie
 • uchwała Nr 25 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie sprawozdania i absolutorium (SOG.2023.264)
 • uchwała Nr 81 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 31 października 2023 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego [za 2023 r.] (SOG.2023.264)
 • uchwała Nr 19 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 31 października 2023 r. w sprawie absolutorium (SOG.2023.264)
 • uchwała Nr 22 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdań i absolutorium (SOG.2022.252)
 • uchwała Nr 17 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sprawozdania (SOG.2022.252)
 • uchwała Nr 16 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie absolutorium (SOG.2022.252)
 • uchwała Nr 76 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego [za 2022 r.] (SOG.2022.252)
 • uchwała Nr 21 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprawozdania i absolutorium (SOG.2021.242)
 • uchwała Nr 72 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego [za 2021 r.] (SOG.2021.242)
 • uchwała Nr 15 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 30 września 2021 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2020 (SOG.2021.235)
 • uchwała Nr 71 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 r. (SOG.2021.235)
 • uchwała Nr 20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdania i absolutorium (SOG.2020.234)
 • uchwała Nr 66 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 6 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego [za 2020 r.] (SOG.2020.234)
 • uchwała Nr 13 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2019 (SOG.2020.221)
 • uchwała Nr 63 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 r. (SOG.2020.221)
 • uchwała Nr 19 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie sprawozdania i absolutorium (SOG.2019.218)
 • uchwała Nr 58 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego [za 2019 r.] (SOG.2019.218)
 • uchwała Nr 12 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2018 (SOG.2019.205)
 • uchwała Nr 52 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. (SOG.2019.205)
 • uchwała Nr 16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie sprawozdań i absolutorium (SOG.2018.171)
 • uchwała Nr 10 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej [na zakończenie kadencji 2015–2019] (SOG.2018.171)
 • uchwała Nr 46 Zarządu z Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sprawozdań merytorycznych [za 2017, 2018 i na zakończenie kadencji 2015–2019] (SOG.2018.171)
 • uchwała Nr 9 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2017 (SOG.2018.175)
 • uchwała Nr 38 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 r. (SOG.2018.175)
 • uchwała Nr 15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie statutu (SOG.2017.142) — § 1 pkt 8 noweli (§ 21 ust. 1 pkt 5 lit. b statutu) zniósł obowiązek corocznych sprawozdań komisji rewizyjnej
 • uchwała Nr 13 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdań i absolutorium za 2016 r. (SOG.2017.142)
 • uchwała Nr 32 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 26 listopada 2017 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2016 r. (SOG.2017.142)
 • uchwała Nr 8 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2016 r. (SOG.2017.142)
 • uchwała Nr 7 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zakresu sprawozdawczości finansowej (SOG.2017.122)
 • uchwała Nr 6 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2016 (SOG.2017.122)
 • uchwała Nr 26 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 r. (SOG.2017.122)
 • uchwała Nr 10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania zarządu i absolutorium (SOG.2016.075)
 • uchwała Nr 9 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej (SOG.2016.075)
 • uchwała Nr 14 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego (SOG.2016.075)
 • uchwała Nr 5 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej (SOG.2016.075)
 • uchwała Nr 3 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2015 (SOG.2016.068)
 • uchwała Nr 11 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 r. (SOG.2016.068)
 • uchwała Nr 2 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie jednostki mikro (SOG.2016.075) — straciła moc, patrz uchwała Nr 7

W okresie koła (przed usamodzielnieniem):

 • uchwała Nr II/5/2015 Walnego Zebrania Członków Koła Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie sprawozdania z działalności koła w 2014 r. (SOG.2015.025)
 • sprawozdanie zarządu za 2014 r. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Nr 1 Zarządu Koła Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie sprawozdania i walnego zebrania (SOG.2015.025)

Zobacz też zestawienie uchwał. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami. Dla porównania, odsyłamy też do sprawozdań organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz archiwów państwowych.

Od 2021 r. prowadzimy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie uchwały Nr 14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z 23 stycznia 2021 r. w sprawie uproszczenia rachunkowości (SOG.2021.235) w związku z art. 10a ust. 1 in fine ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050).