Sprawozdania

Zgodnie z § 20 pkt 2, § 21 ust. 1 pkt 5 i § 24 w związku z § 10 statutu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, zarząd (a do końca 2017 r. również komisja rewizyjna) składa walnemu zebraniu członków sprawozdania ze swojej działalności. Zgodnie z tymi i odrębnymi przepisami, sporządzane są sprawozdania finansowe i merytoryczne. Te ostatnie odnoszą się do programu i celi. Dokumenty w tych sprawach:

za rok finansowe zarząd komisja rewizyjna
2015 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
sporządzenie
przyjęcie
2016 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
sporządzenie
przyjęcie
2017 sporządzenie
zatwierdzenie
sporządzenie
przyjęcie
nie dotyczy
kadencja 2015–2019 nie dotyczy sporządzenie
przyjęcie
sporządzenie
zatwierdzenie
2018 sporządzenie do 31.03.2019, zatwierdzenie rewizyjne – do 3 miesięcy od sporządzenia do 31.12.2019 nie dotyczy
 • uchwała Nr 16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie sprawozdań i absolutorium
 • uchwała Nr 10 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej [na zakończenie kadencji 2015–2019]
 • uchwała Nr 46 Zarządu z Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sprawozdań merytorycznych [za 2017, 2018 i na zakończenie kadencji 2015–2019]
 • uchwała Nr 9 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2017 (SOG.2018.175)
 • uchwała Nr 38 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 r. (SOG.2018.175)
 • uchwała Nr 15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie statutu (SOG.2017.142) — § 1 pkt 8 noweli (§ 21 ust. 1 pkt 5 lit. b statutu) zniósł obowiązek corocznych sprawozdań komisji rewizyjnej
 • uchwała Nr 13 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdań i absolutorium za 2016 r. (SOG.2017.142)
 • uchwała Nr 32 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 26 listopada 2017 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2016 r. (SOG.2017.142)
 • uchwała Nr 8 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2016 r. (SOG.2017.142)
 • uchwała Nr 7 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zakresu sprawozdawczości finansowej (SOG.2017.122)
 • uchwała Nr 6 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2016 (SOG.2017.122)
 • uchwała Nr 26 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 r. (SOG.2017.122)
 • uchwała Nr 10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania zarządu i absolutorium (SOG.2016.075)
 • uchwała Nr 9 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej (SOG.2016.075)
 • uchwała Nr 14 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego (SOG.2016.075)
 • uchwała Nr 5 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej (SOG.2016.075)
 • uchwała Nr 3 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2015 (SOG.2016.068)
 • uchwała Nr 11 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 r. (SOG.2016.068)
 • uchwała Nr 2 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie jednostki mikro (SOG.2016.075) — straciła moc, patrz uchwała Nr 7

W okresie koła (przed usamodzielnieniem):

 • uchwała Nr II/5/2015 Walnego Zebrania Członków Koła Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie sprawozdania z działalności koła w 2014 r. (SOG.2015.025)
 • sprawozdanie zarządu za 2014 r. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Nr 1 Zarządu Koła Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie sprawozdania i walnego zebrania (SOG.2015.025)

Zobacz też zestawienie uchwał. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami. Dla porównania, odsyłamy też do sprawozdań organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz archiwów państwowych.

Stowarzyszenie podlega obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), w tym od roku sprawozdawczego 2017 (rozliczanego w 2018) w brzmieniu załącznika nr 6 do tej ustawy, dodanym przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), z późn. zm.