Deklaracja non-profit Geneami Brzeg

inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencjiprogram

Niżej podpisani (wymienieni) członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia dobrowolnie oświadczają, że organizując konferencje genealogiczne Geneami w Brzegu, świadczą usługi odpowiadające pracy tylko społecznie, nieodpłatnie, non-profit, pro bono, bezinteresownie, dla dobra wspólnego ruchu genealogicznego (środowiska genealogów), nie mając (sami ani wśród osób bliskich) z tego w zamian żadnych korzyści, finansowych ani materialnych. W związku z konferencją, nie oferują żadnych odpłatnych usług (swoich ani osób bliskich). Konferencję organizujemy dobrowolnie, zgodnie z ideą wolontariatu. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z usług, jakie oferują prelegenci konferencji i wystawcy targów, na takich samych zasadach ogólnych, jak pozostali uczestnicy konferencji. Nie wyklucza to zarobkowej działalności zawodowej poza konferencją.

  1. Maciej Róg
  2. Jolanta Ilnicka
  3. Zbigniew Nalichowski
  4. Honorata Nalborczyk
  5. Wiesław Grzegorz Zakrzewski
  6. Andrzej Zwoźniak

Niezależnie od deklaracji ww. osób, również Stowarzyszenie pośredniczy w usługach (noclegi, obiady, rejsy itp.) non-profit po kosztach bez zysku w ramach tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Nieodpłatnie realizowana jest natomiast sama konferencja (w tym zwiedzanie miasta), ponadto konsultacje i inne działania Stowarzyszenia.

Organizując konferencję i uczestnicząc w radzie programowej, wybieramy zakwalifikowane wystąpienia i prelegentów, ustalając ich kolejność. Deklarujemy, że układając ramówkę, kierujemy się względami merytorycznymi, nie zachodzą tu żadne aspekty finansowe ani znaczenia nie mają sympatie i animozje pomiędzy konkurencją i ośrodkami regionalnymi. Obecność różnorodnych przedsiębiorców i naukowców przy mikrofonie w poszczególnych latach jest najlepszym tego potwierdzeniem.

komiksowe przedstawienie zespołu kilku ludzi trzymających kciuki do góry, Pixabay 4386248, PaliGraficas 6638487 (thank you!)
komiksowe przedstawienie zespołu kilku ludzi trzymających kciuki do góry, Pixabay 4386248, PaliGraficas 6638487 (thank you!)
stały znak graficzny Geneami od edycji 8 (2021)
stały znak graficzny Geneami od edycji 8 (2021)