Program konferencji genealogicznej 2018

←2017inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2019→
program: piątek sobota niedziela alfabetycznieprzerwytargisekretariatpakiet uczestnikazmiany

Program 5. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w dniach 21-23.09.2018 na zamku piastowskim w Brzegu, ustalony w wyniku otwartego naboru. Po konferencji dodano nagrania wideo.

grafika nagłówkowa 5. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 21–23.09.2018

POBIERZ INFORMATOR (PDF) Z PROGRAMEM I BIOGRAMAMI

PIĄTEK 21.09.2018

 • 19:00 sala bankietowa powiatu na parterze ul. Wyszyńskiego 23: sekretariat
 • 20:00 jak wyżej: powitanie przyjezdnych i zapoznanie
 • 24:00 obiekty noclegowe: zakończenie wieczoru

SOBOTA 22.09.2018

 • 09:15 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
 • 09:30 zamek, wejście do sali a (głównej): sekretariat
 • 10:00 zamek sala a (główna): otwarcie konferencji, prowadzenie: Zbigniew Nalichowski
 • sala a (główna) sala b sala c
  10:20 Droga do nieznanej Ojczyzny, Maria DUBICZYŃSKA WIDEO🎦

  Opracowane na podstawie zachowanych dokumentów, listów i zdjęć losy rodziny Giżyckich w czasie wędrówki z Rosji do Polski.
  Obszar tematyczny: powroty do niepodległej Polski (po 1918).
  Od około 10 lat bada losy swojej bliższej i dalszej rodziny. Szuka śladów katolickich, mennonickich, prawosławnych i luterańskich przodków w archiwach polskich i ukraińskich. Planuje kiedyś napisać rodzinną sagę w oparciu o kilkaset zachowanych listów z XIX i XX w.
  10:50 Akta najnowsze z lat 1945–1990 — nowe pole badawcze dla genealoga, Iwona FISCHER WIDEO🎦

  Środowisko badaczy historii rodzinnych zazwyczaj omija oddziały akt najnowszych. Tymczasem kryją one w sobie wiele możliwości odszukania ciekawych danych o naszych przodkach, np. dotyczące okupacji, zniszczeń wojennych, migracji po 1945 r., wytworzone przez działające po 1950 r. rady narodowe, opisujące edukację, życie zawodowe, działalność społeczną, charytatywną i polityczną, a także rozwijanie talentów artystycznych.
  Historyk-archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV – akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w. Autorka artykułów z zakresu historii Krakowa i metodyki archiwalnej.
  11:20 zaproszenie na wystawę, Igor STROJECKI

  Wystawa o Leonie Barszczewskim
  Genealog z 40-letnim stażem, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor publikacji o swoich antenatach, w tym książek o pradziadku Leonie Barszczewskim, oraz wystaw o przodkach, które prezentowane były w instytucjach kultury w całej Polsce już ok. 130 razy. Jego motto brzmi: „Być może jeszcze nie narodził się ten, który kiedyś zapuka do twoich drzwi i o historię twojej rodziny poprosi”.
 • 11:25 dziedziniec: wspólna fotografia
 • 11:30 sala myśliwska: przerwa kawowa
 • sala a (główna) sala b sala c
  12:00 Źródła genealogiczne w archiwach prywatnych na przykładzie wypisów z ksiąg ziemskich i grodzkich liwskich, dr Andrzej Marek NOWIK WIDEO🎦

  Przedmiotowe księgi były przechowywane w AGAD i w całości zostały zniszczone w 1944 r. Do niedawna znane były z nielicznych i rozproszonych wypisów. Zbiór profesjonalnie wykonanych regestów został odnaleziony w 2015 r. w archiwum prywatnym ks. Władysława Roguskiego i opublikowany w Mińskim Archiwum Cyfrowym. Wcześniej ten zbiór został częściowo wykorzystany z jeszcze innymi regestami w nieopublikowanej pracy o. Roberta Świętochowskiego OP. Okazało się, że autorem tych regestów był Adolf Mysłowski i na tej podstawie został rozpoznany w 2017 r. obszerny zbiór jeszcze innych regestów w jego spuściźnie przechowywanej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Regesty te powstały głównie przy realizacji licznie zamawianych kwerend genealogicznych.
  Doktor filozofii, nauczyciel akademicki, konsultant w zakresie edukacji. Prowadzi badania w dziedzinie historii filozofii oraz metodologii historii, historii regionalnej i genealogii. Od 2015 r. rozbudowuje archiwum cyfrowe Muzeum Ziemi Mińskiej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego; w latach 2009–2012 i 2015–2018 wiceprezes.
  12:00 Zbieranie okruchów czyli poszukiwania w bibliotekach tradycyjnych, cyfrowych darmowych i płatnych informacji, kim byli moi przodkowie, Maciej Adam MARKOWSKIwarsztaty WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  Większość moich przodków, to nikt specjalnie ważny dla historii Polski. Nie zapisali się w żadnych annałach. Jednak o niektórych udało mi się dowiedzieć całkiem sporo. Niewyczerpanym źródłem wiedzy (bo wciąż odkrywam nowe) są stare i nowe gazety oraz książki. Czasami udaje się odnaleźć jedno lub dwa zdania poświęcone członkowi rodziny, które stanowi kolejny kawałek układanki opisujący ich życie lub stanowi lepiszcze sklejające inne cząstki w większy fragment. W trakcie warsztatu chcę przekonać słuchaczy do mozolnych poszukiwań nie tylko w księgach metrykalnych, ale także w innych źródłach zgromadzonych w bibliotekach cyfrowych i fizycznych. Podzielę się swoimi znaleziskami oraz zamierzam pokazać jak korzystać z bibliotek cyfrowych i tradycyjnych. Do powrotu do tych ostatnich będę zachęcał, gdyż w dobie Internetu zostały nieco zapomniane.
  Z wykształcenia doktor nauk technicznych, przez większość swojej pracy zawodowej zarządzał marketingiem w korporacjach, a z zamiłowania historyk rodziny. Od prawie pięciu lat prowadzi blog KimOnibyli.pl, w którym nie tylko stara się opisać kim byli jego przodkowie, ale również, gdzie warto szukać o nich informacji oraz jak dotrzeć do różnych wzmianek i dokumentów o swoich przodkach. Członek zarządu Warszawskiego TG.
  17.06.2018 wyłączono rejestrację na ten warsztat, limit liczby krzeseł (wejściówek) już się wyczerpał!
  12:00 Szukajwarchiwach.pl – serwis przyjazny genealogom, dr Karol DOWGIAŁO, Narodowe Archiwum Cyfrowewarsztaty WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  Serwis szukajwarchiwach.pl to rozwiązanie nakierowane na użytkowników, w tym również przedstawicieli środowiska genealogów. Zostaną pokrótce przedstawione statystyki i założenia serwisu oraz wpływ decyzji takich jak np. retrokonwersja, na możliwość korzystania przez użytkowników ze zbiorów udostępnianych w serwisie. Słuchacze dowiedzą się jak wygląda procedura umieszczania skanów w serwisie oraz jakie są plany na przyszłość, w tym projekt modernizacji ze środków unijnych Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, który wpłynie na m.in. na łatwiejszy dostęp do zbiorów niedostępnych online.
  Archiwista, badacz, entuzjasta rozwiązań cyfrowych w instytucjach kultury. Zdobywał doświadczenie w archiwach różnego typu: kościelnym, zakładowym, społecznych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem cyfrowych narzędzi w archiwach. W badaniach naukowych zajmował się tematyką archiwistyki oraz polskimi organizacji studenckich.
  12:30 Pobór rekrutów z Królestwa Polskiego do armii Imperium Rosyjskiego od 1874 roku, Jan WYPIJEWSKI WIDEO🎦

  W 1874 r. w Cesarstwie Rosyjskim wprowadzono powszechną, obowiązkową służbę wojskową, jednak w pewnych przypadkach prawo pozwalało na uzyskanie zwolnienia. W powszechnym mniemaniu wśród genealogów panuje wiele błędnych opinii na temat służby polskich rekrutów, zazwyczaj demonizujących zasady i warunki służby. Przedstawiony zostanie przebieg procesu poborowego od przygotowywania danych o osobach przez organy administracji do faktycznego poboru, na konkretnych źródłach.
  Genealog-amator od 2011 r., kiedy odziedziczył „bakcyla” genealogii po dziadku. Pochodzi z Kujaw i w tym regionie prowadzi poszukiwania. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Inżynier gazownictwa. Zainteresowania: tradycyjna duchowość i liturgia katolicka, genealogia klasyczna i genetyczna.
  13:00 Analiza małżeństw parafii Odrowąż (woj. świętokrzyskie) za lata 1810–1936, Marcin MARYNICZ WIDEO🎦

  Szczegółowa analiza 7,5 tysiąca małżeństw zawartych w parafii Odrowąż w latach 1810–1936 daje nam obraz społeczeństwa jednej ze świętokrzyskich parafii — m.in. sezonowość zawieranych małżeństw, wpływy wydarzeń historycznych na ich ilość, czy wiek i pochodzenie małżonków.
  Student IV roku logistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim, na co dzień pracujący w Kancelarii Radcy Prawnego. Genealogią zajmuje się już od przeszło 10 lat. Uwielbia podróżować, szczególnie w miejsca związane z życiem przodków oraz szeroko pojętą polskością. Własne poszukiwania prowadzi głównie na Wołyniu, Podkarpaciu, Kielecczyźnie, ziemi łódzkiej oraz Wielkopolsce.
 • 13:30 sala myśliwska: przerwa kawowa
 • sala a (główna) sala b sala c
  14:00 Materiały do poszukiwań genealogicznych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI WIDEO🎦

  Przedstawienie zasad i sposobu korzystania z zasobu IPN, w tym dostępnych pomocy archiwalnych. Omówienie różnych rodzajów dokumentów źródłowych zgromadzonych w tych archiwach i ich przydatności w poszukiwaniach genealogicznych.
  Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Oprogramowanie i Metody Informatyki. Przez całe swe życie zawodowe związany z działalnością handlową w obszarze tzw. nowych technologii. Członek licznych stowarzyszeń, w tym: MTG, PTHer, ZSzP, ZKwP. Zainteresowania: genealogia, heraldyka, numizmatyka, kynologia, Kresy – ich historia i teraźniejszość.
  14:00 Moc wizerunku. Fotografia jako źródło genealogiczne i narzędzie kształtowania tożsamości, mgr Marta RACZYŃSKA-KRUK i Łukasz KARPECKI WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  Stare fotografie to jedne z ważniejszych źródeł, będących dla genealogów wstępem do poszukiwań. Ich treść nie wyczerpuje się jednak na etapie ustalenia widniejących na nich członków rodziny. Fotografia nie tylko ma moc odtwarzania więzi rodzinnych, ale i jest w stanie zastępować konkretne osoby i być czymś więcej aniżeli tylko wizerunkiem. Dzisiaj w przechowywanych w domowych archiwach fotografiach próbujemy często odnajdywać nie tylko swoich przodków, ale i nas samych lub naszych żyjących członków rodziny. Ciekawych wniosków na ten temat dostarczają wyniki badań etnograficznych. Omówimy historie wybranych poszukiwań genealogicznych, w których fotografie odegrały kluczową rolę jako genealogiczne „tropy”, tzw. „żyjące obrazy”, lub posiadające charakter niemal sakralny.
  Członkowie Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, genealodzy w firmie Your Roots in Poland.
  MRK: magister etnologii i archeologii, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne zainteresowania: fenomen uprawianych współcześnie „amatorskich” poszukiwań genealogicznych, a także sposoby kreowania rodzinnej wizji przeszłości. Specjalizuje się w antropologii pamięci i antropologii rzeczy. Autorka książki pt. „Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością” (Kraków, Libron 2016).
  ŁK: licencjat polonistyki, magistrant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne zainteresowania: kultura wsi, genealogia pogranicza południowo-wschodniego, imiona i nazwiska występujące w rodzinach greckokatolickich, mikrotoponimy. Specjalizuje się w onomastyce kulturowej.
  14:00 Prawo a genealogia. Co, jak i gdzie załatwić – warsztaty praktyczne z prawa urzędniczego dla genealogów, Michał Jan MARCINIAK, Warszawskie TG WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  Podstawy prawne wniosków do USC. Genealog w archiwach państwowych. Formularz zgłoszeniowy. Dostęp do materiałów archiwalnych np. metryki, hipoteka, notariat. Odwołania. Skarga do sądów administracyjnych
  radca prawny, genealog, prezes WTG,właściciel kancelarii PolGen Research
  17.06.2018 wyłączono rejestrację na ten warsztat, limit liczby krzeseł (wejściówek) już się wyczerpał!
  14:30 Tropem legendy rodzinnej: Skrzyneccy, ale którzy?, dr Barbara FURS WIDEO🎦

  Weryfikacja legendy rodzinnej, według której jej protoplasta Józef był krewnym gen. Jana Skrzyneckiego, wodza naczelnego powstania listopadowego. Ojciec Józefa utracił majątek na skutek konfiskaty przez władze carskie za udział w powstaniu styczniowym, sam zaś małoletni Józef znalazł się w Turcji(?!), skąd wrócił w wieku dojrzałym. Do legendy tej z dumą odwoływał się Piotr Skrzynecki, słynny konferansjer Piwnicy Pod Baranami. Opowieść ta zaintrygowała mnie i zainspirowała na tyle, że postanowiłam dociec, czy jest prawdziwa. Nie było to łatwe zadanie, a efekty – dość nieoczekiwane.
  Z wykształcenia historyk sztuki (UJ), doktorat w Instytucie Historii Akademii Jana Długosza w Częstochowie, autorka książki nt. parku klasztornego OO. Paulinów na Jasnej Górze. Genealog amator, członek Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej.
 • 15:15 przerwa obiadowa (obiad dla chętnych) – katering (stół szwedzki) w Szkole Podstawowej ul. Oławska 2 (kwadrans od 15:00 to ewentualny poślizg☺ w programie i 5 minut na dojście)
 • 16:00 przed bramą zamku: I tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (zamiast wykładów, na zapisy) — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z II turą z godz. 18:00; pozostali uczestnicy mają jeszcze pół godziny przerwy do pierwszych wykładów
 • sala a (główna) sala b sala c
  16:30 Rodzina w przestrzeni miasta – XIV-wieczny Kraków w księgach miejskich, mgr Justyna ROSOWSKA WIDEO🎦

  Średniowieczne krakowskie księgi miejskie to bogate źródło genealogiczne. Ich główną część stanowią zapisy testamentowe wyliczające dobra i ich lokalizacje, członków rodziny, ich funkcje urzędnicze i wykonywane zawody, najbliższe sąsiedztwo oraz uwzględniające interesujące notki na temat samej zabudowy miejskiej. Umożliwia to pochylenie się nad wybranymi historiami konkretnych rodzin zamieszkujących XIV-wieczny Kraków, śledząc ich dzieje, losy ich posesji oraz związki łączące społeczność mieszczan. Dotychczasowe próby badaczy tego typu źródeł dowodzą, że możliwe jest również prześledzenie losów z uwzględnieniem następnych stuleci.
  Doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie: historyk-archiwista i archeolog. Zainteresowanie historią średniowieczną Krakowa związane z przedmiotem badań historycznych, magisterium: Socjotopografia ulicy Floriańskiej w XIV-wiecznym Krakowie.
  16:30 Oficjaliści prywatni – ich życie i świat – promocja książki, Marcin NIEWALDA, Genealogia Polaków WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  Grupa oficjalistów dóbr prywatnych to w XIX wieku blisko pół miliona osób, niezwykle istotnych społecznie. To osoby o których nie ma opracować naukowych a których badanie jest niezwykle trudne. Wykład jest kontynuacją prezentacji sprzed dwóch lat, poszerzeniem tematu o nowe ustalenia, w tym o opis życia codziennego i lokację źródeł. Obecny etap badań został podsumowany książką „Święta-nieświęta”, który przez pryzmat Bronisławy Steckiej pokazuje specyfikę tej grupy społecznej, stanowiącej swoiste spoiwo stanów i światów między dworem a wsią.
  Od 20 lat prowadzi Fundację Odtworzeniową Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Genealogia Polaków”. Zajmuje się głównie badaniem źródeł tożsamości narodowej, kulturą i życiem codziennym na Kresach i w Galicji. W Fundacji prowadzi liczne narzędzia wspomagające prace genealogów amatorów i profesjonalistów. Liczne publikacje w prasie i mediach. Członek MTG.
  16:30 wykład połączony:
  Mody onomastyczne panujące wśród osiemnastowiecznej szlachty kaszubskiej, mgr Anna STACHOWSKA-KRZYŻANKOWSKA WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  Charakterystyka imion nadawanych dzieciom szlacheckim na terenie północnych Kaszub w XVIII w. Przedstawione zostaną najpopularniejsze imiona, zasady, jakimi kierowano się przy ich wyborze, oraz jak zmieniała się moda onomastyczna na przestrzeni XVIII w.
  Pracownik IH PAN, uczestnik grantów naukowych: „Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika”, „Szlachta Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Studium heraldyczno-genealogiczne” i „Od szlachty do ziemiaństwa, geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej RP”. Główne obszary badawcze: genealogia i demografia okresu staropolskiego.

  Nazwy miejscowe, nazwiska i imiona w księgach protokolarnych sądów rozjemczych z 2. połowy XIX w., mgr Aleksandra STARCZEWSKA-WOJNAR, dr Małgorzata IŻYKOWSKA, Archiwum Państwowe w Opolu

  Obszerny zbiór oryginalnych polskich tekstów protokolarnych z 33 ksiąg sądowych pochodzących z powiatu strzeleckiego dokumentuje ciekawe zjawiska związane z onomastyką: różne odmiany funkcjonujących wówczas powszechnie nazw miejscowych oraz imiona i nazwiska osób wraz z nazwami zawodowymi lub nazwami statusów w społeczności wiejskiej. Dzięki zachowanym aktom dowiadujemy się dzisiaj, kim byli ówcześni mieszkańcy powiatu strzeleckiego, jakie były ich nawyki językowe, obyczajowość, mentalność.
  Współautorki dwóch książek.
  ASW: doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania: pieczęcie gmin wiejskich Rejencji Opolskiej, historia Śląska. Kierownik działu w Archiwum Państwowym w Opolu.
  MI: dr nauk humanistycznych. Zainteresowania: sytuacja językowa na Śląsku w XIX wieku, leksykologia i dialektologia polska.
  17:00 Listy pasażerów jako źródło w badaniach genealogicznych osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w., Dominik PACTWA, Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne WIDEO🎦

  Przybliżenie informacji znajdujących się na listach pasażerów (ze szczególnym naciskiem na wyjaśnienie wszelkiego rodzaju dodatkowych adnotacji, oznaczeń, stempli i skreśleń znajdujących się na większości list); procesu ich powstawania, stanu ich zachowania i dostępności; procesu selekcji emigrantów oraz procedur, jakim byli poddawani przed zaokrętowaniem i po dopłynięciu na Ellis Island w USA; powodów zatrzymania niektórych pasażerów i ich dalszych losów.
  Genealog z zainteresowania, zainteresowany tematyką emigracji do USA. Od 2015 r. współpracuje z Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie prowadzi warsztaty genealogiczne i konsultacje z wykorzystaniem portalu Ancestry.com. Członek Pomorskiego TG.
  17:30 Miłość na wsi kociewskiej w czasach saskich, Joanna JENDRZEJEWSKA WIDEO🎦

  Współcześnie archiwa nie przyjmują różnorodnych niesklasyfikowanych dokumentów („varia”), ale warto ich szukać w wykazach starszych zespołów archiwalnych. Jest tam wszystko, czego ktoś nie uporządkował, od akt dzierżawy poprzez testamenty, rachunki, skargi czy sprawy sądowe. W ten sposób prelegentka znalazła przy okazji romans Julianny i Adama: jesienią 1753 r. w Gętomie wybuchł skandal, jedna z dziewcząt była w ciąży. Byłby to pierwszy znany tam przypadek dziecka nieślubnego, tylko czy na pewno dziecko było nieślubne? Będzie o moralności mieszkańców wsi. Zawsze warto dociekać, co było dalej.
  Rodzinne Kociewie nieodłącznie jest w zasięgu jej zainteresowań. Historyk, muzealnik, archiwista, a przede wszystkim genealog. Współzałożycielka Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 18:00 sala a główna: możliwość zwiedzania muzeum; albo przed bramą zamku: II tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy); albo czas wolny
 • 20:00 wystawa, panel dyskusyjny i kolacji (każdy sam przynosi coś dla siebie i innych)

NIEDZIELA 23.09.2018

 • 08:30 przed bramą zamku: III ostatnia tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy); wówczas wyjście z obiektów noclegowych najpóźniej 08:15
 • 09:15 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
 • 10:00 zamek: rozpoczęcie ostatniego dnia konferencji
 • sala a (główna) sala b sala c
  BLOK: WIELKOPOLSKA W BRZEGU
  10:00 Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, mgr Joanna LUBIERSKA, WTG Gniazdo WIDEO🎦

  Nieopracowane dotychczas szczątki zespołu HKP, mogące mieć znaczenie dla badań nad szlachtą (nie: wielkopolską).
  Członek współzałożyciel WTG „Gniazdo”, właścicielka firmy genealogicznej „ORIGO”, współpracująca z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, prowadząca wykłady oraz warsztaty z genealogami i studentami poznańskich uczelni, autorka publikacji dotyczących pozametrykalnych źródeł w genealogii. Wielbicielka przedwojennego Poznania, architektury ziemiańskiej, średniowiecznych warowni oraz bliższych i dalszych podróży. W 2016 r. uhonorowana za wieloletnią społeczną pracę przy redagowaniu Rocznika WTG „Gniazdo”.
  10:00 RODO, czyli ochrona danych osobowych a genealogia, Bożena KRAWCZUKwarsztaty WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  Co RODO oznacza dla zwykłych genealogów i tych prowadzących biura genealogiczne; prawo a publikacja danych w internecie, RODO a parafie i archiwa
  Ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, czynny inspektor ochrony danych (administrator bezpieczeństwa informacji) w kilku firmach, auditor ISO 27001, szkoleniowiec, właściciel Kancelarii Bezpieczeństwo Informacji, prezes Zrzeszenia Inspektorów Ochrony Danych, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem unijnym nr 679/2016 zwanym RODO. Ma za sobą ponad dwieście wdrożeń w firmach branż medycznych, przemysłowych i szkoleniowych oraz wiele przeprowadzonych szkoleń, których wartość wypływa z doświadczenia zawodowego, zdobytego podczas pracy z podmiotami gospodarczymi.
  17.06.2018 wyłączono rejestrację na ten warsztat, limit liczby krzeseł (wejściówek) już się wyczerpał!
  10:00 Warsztaty z zabezpieczenia archiwum domowego, Beata PETRYSZYN i Katarzyna KWAŚNIEWICZ, Archiwum Państwowe w Opolu i Katowicach WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  17.06.2018 wyłączono rejestrację na ten warsztat, limit liczby krzeseł (wejściówek) już się wyczerpał!
  10:25 Poszukiwanie przodków w aktach sądów i urzędów stanowych końca XVIII w. z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu, mgr Dobrosława GUCIA, WTG Gniazdo WIDEO🎦

  Jeden z ciekawszych sposobów na odnajdywanie przodków.
  Absolwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z zamiłowania genealog, miłośniczka „małych ojczyzn”, zgłębiająca również historię PTPN. Członek WTG „Gniazdo”, w którym odpowiedzialna jest za publikacje WTG, bierze czynny udział w wielu działaniach i projektach Towarzystwa.

  wspłóautor wystąpienia: Bartosz Małecki

  Z wykształcenia programista, z zamiłowania tłumacz łacińskich źródeł historycznych, prowadzi bloga zawierającego transkrypcje łacińskich akt sądowych. Związany z WTG „Gniazdo”.
  10:50 Historia indygenatu będącego w zbiorach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu, Wojciech DERWICH, WTG Gniazdo WIDEO🎦

  Indygenat to uznanie obcego szlachectwa i nadanie rodowi przywilejów szlacheckich w państwie uznającym.
  Członek WTG Gniazdo, dziadek sześcioro wnuczek, w wolnym czasie zajmujący się m.in. genealogią i tłumaczeniem z niemieckiego.
  11:10 Polacy polegli w Armii Pruskiej, Wojciech JĘDRASZEWSKI, WTG Gniazdo WIDEO🎦

  Bardzo trudno odnaleźć nazwiska i miejsca zgonów Polaków poległych w Armii Pruskiej. W referacie przedstawię prosty sposób znalezienia tych danych na podstawie własnych poszukiwań.
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, autor kilku publikacji około genealogicznych.
 • 11:30 sala myśliwska: przerwa kawowa
 • sala a (główna) sala b sala c
  12:00 Niedaleko pada jabłko od jabłoni, dr Błażej OSOWSKI, WTG Gniazdo WIDEO🎦

  [koniec bloku: Wielkopolska w Brzegu]
  O zmianach form nazwisk i warunkujących je procesach językowych.
  Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skupiają się na gwarach, regionalnych odmianach języka, terenach pogranicza i peryferii.
  12:00 Cyrylica nie taka straszna – warsztaty, Maciej JANIK, Archiwum Państwowe w Łodzi WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  dr nauk humanistycznych (1998 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – historia. Od 1981 r. pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi, gdzie przechodząc poszczególne stopnie awansu zawodowego, obejmuje w 1994 r. stanowisko zastępcy dyrektora. Autor książek i artykułów dotyczących dziejów Łodzi oraz regionu, w szczególności historii przemysłu, rozwoju przestrzennego i kultury muzycznej.
  12:00 Życie codzienne rodziny mieszczańskiej w XIX w. w zaborze rosyjskim na podstawie dokumentów wytwarzanych przez kancelarie prawnicze, mgr Maria KLAWE-MAZUROWA WIDEO🎦 KIEPSKI DŹWIĘK*

  (*) Przepraszamy za złej jakości dźwięk, spowodowany akustyką sali oraz brakiem nagłośnienia i kierunkowego mikrofonu. Ponieważ mieliśmy prośby o publikację nagrań mimo tych niedoskonałości, udostępniamy je z tym zastrzeżeniem
  Historia potomków młynarza, który w XVIII w. przybył z Meklemburgii na ziemie polskie, to przykład wykorzystania źródeł powstających w kancelariach prawniczych. Dzięki nim udało się odtworzyć zajęcia i stosunki z ludnością lokalną w małym mieście oraz szczegóły z życia synów w Warszawie. W odróżnieniu od akt stanu cywilnego, w zaborze rosyjskim zawierających wiele błędów, akta spisywane przez notariuszy prawie ich nie zawierają. W większości przypadków zachowały się kompletnie do naszych czasów, a klienci większość aktów spisywali w jednej kancelarii.
  Absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim. Życie zawodowe związała z edukacją – w szkole, w ośrodku doskonalenia nauczycieli i ministerstwie. Od 2011 r. pracuje nad historią swojej rodziny. Autorka książki „Z Meklemburgii do Warszawy, dzieje potomków Jana Henryka Klawe” (2017) oraz około setki artykułów i innych książek, w tym na temat różnych typów źródeł historycznych. Członek Warszawskiego TG.
  12:30 Materiały genealogiczne w Oesterreichische Staatsarchiv w Wiedniu, dr Przemysław STANKO, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie WIDEO🎦

  Omówienie źródeł historycznych z terenu Śląska, Małopolski i części Mazowsza, zachowanych w zasobach ÖStA z lat 1550-1918. Przedstawione zostaną zasoby Kriegsarchiv, Finanzarchiv i Hoffkammerarchiv (księgi szlacheckie, poborowe, kartoteki osobowe, kolejowe, urzędnicze i wojskowe).
  adiunkt w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie. Specjalizuje się w badaniach archiwów watykańskich oraz osadnictwa śląsko-małopolskiego w XV-XVI w. Zainteresowania naukowe to także genealogia, heraldyka i sfragistyka
  13:00 Wykorzystanie ksiąg ludności w badaniach genealogicznych i demograficznych, dr historii Lech FRĄCZEK WIDEO🎦

  Omówione zostaną wybrane reprezentatywne przykłady tego typu źródeł przechowywane w zasobach archiwów państwowych z centralnej Polski: księgi ludności stałej i niestałej, księgi meldunkowe, a także podobne rejestry mieszkańców miast oraz wsi mające charakter dokumentacji urzędowej. Celem jest zwrócenie uwagi na wielotorowe możliwości wykorzystania tych źródeł oraz sposoby uzupełniania informacji gromadzonych w trakcie badań genealogicznych.
  W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk historycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią społeczno-gospodarczą północno-zachodniej Małopolski XIX-XX w., demografią historyczną oraz genealogią.
  13:30 Prawda czy fałsz? Akta stanu cywilnego a przekaz rodzinny i odwrotnie, Igor STROJECKI WIDEO🎦

  Rezultaty badań na konkretnych przykładach wykazują, iż oficjalne dokumenty urzędów stanu cywilnego nierzadko różnią się z informacjami przekazanymi przez krewnych. Zapis urzędowy okazuje się być swoistą wypadkową tego, co ówcześni świadkowie chcieli, a może musieli poświadczać, zgodnie z ówczesnymi okolicznościami lub konkretnymi potrzebami. Kiedy zatem zapis urzędowy jest prawdą, a kiedy świadectwem manipulacji? Bywają również odwrotne sytuacje: kronikarze rodzinni, którzy namiętnie opowiadają lub zapisują zdarzenia z historii rodziny, tworząc niekiedy niemal mitologiczne opowieści, które nijak się mają do stanu faktycznego. Jak zatem w gąszczu tak różnorodnych możliwych przypadków powinien się poruszać wytrawny genealog? Jak oddzielić „ziarna od plew” i dotrzeć do prawdy, nie zawsze wygodnej i oczekiwanej?
  Genealog z 40-letnim stażem, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor publikacji o swoich antenatach, w tym książek o pradziadku Leonie Barszczewskim, oraz wystaw o przodkach, które prezentowane były w instytucjach kultury w całej Polsce już ok. 130 razy. Jego motto brzmi: „Być może jeszcze nie narodził się ten, który kiedyś zapuka do twoich drzwi i o historię twojej rodziny poprosi”.
 • 14:00 sala a główna: zakończenie
 • 14:15 obiad (dla chętnych) – katering (stół szwedzki) w Szkole Podstawowej ul. Oławska 2

INDEKS ALFABETYCZNY

 1. Derwich
 2. Dowgiało
 3. Dubiczyńska
 4. Fischer
 5. Frączek
 6. Furs
 7. Gucia
 8. Iżykowska
 9. Janik
 10. Jendrzejewska
 11. Jędraszewski
 12. Karpecki
 13. Klawe-Mazurowa
 14. Krawczuk
 15. Kruk
 16. Krzyżankowska
 17. Kwaśniewicz
 18. Lubierska
 19. Małecki
 20. Marciniak
 21. Markowski
 22. Marynicz
 23. Mazurowa
 24. Niewalda
 25. Nowik
 26. Osowski
 27. Pactwa
 28. Petryszyn
 29. Raczyńska-Kruk
 30. Romiszewski
 31. Rosowska
 32. Saryusz-Romiszewski
 33. Stachowska-Krzyżankowska
 34. Stanko
 35. Starczewska-Wojnar
 36. Strojecki (+wystawa)
 37. Wojnar
 38. Wypijewski

Razem: 32 osób występujących, 30 wystąpień (wykładów lub warsztatów).

TARGI

Niektóre organizacje w wybranych dniach i godzinach w trakcie konferencji genealogicznej mogą udzielać informacji i konsultacji lub promować swoją działalność genealogiczną na swoich stanowiskach (stoiskach) przy stolikach na zamkowych krużgankach:

  • GenoGaleria, Aleksandra KACPRZAK
  • ręcznie robiona biżuteria dla genealogów, Anna STACHOWSKA-KRZYŻANKOWSKA
  • informacje o firmach genealogicznych; poszukiwaniach genealogicznych, podróżach na Białoruś, Iwona SUDNIK
 • Z biblioteczki genealoga, Piotr KOWALSKI
 • Oficjaliści prywatni – ich życie i świat – promocja książki, Marcin NIEWALDA
 • Życie codzienne rodziny mieszczańskiej w XIX w w zaborze rosyjskim na podstawie dokumentów wytwarzanych przez kancelarie prawnicze. Z Meklemburgii do Warszawy, dzieje potomków Jana Henryka Klawe, Maria KLAWE-MAZUROWA
 • wydawnictwa, Igor STROJECKI
 • wydawnictwa, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”
 • wydawnictwa, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu
 • wydawnictwa, Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy (niezależnie od sekretariatu), tu lista i mapa uczestników
 • wydawnictwa, Związek Szlachty Polskiej, Adam Pszczółkowski

PRZERWY

W programie zarezerwowano przerwy na kawę, herbatę, napoje, przekąski (nieodpłatne dla uczestników): w sobotę dwie, w niedzielę jedna, mniej więcej po kwadrans każda, mniej więcej co półtora godziny. Poczęstunek znajduje się na I piętrze w sali myśliwskiej (tj. wychodząc na krużganki z sali A głównej Pinnottiego zielonej koncertowej). Godzinna przerwa obiadowa (w odrębnie tam wskazanych lokalizacjach) w sobotę ok. godz. 15, obiad dla chętnych w niedzielę (już po zakończeniu konferencji) ok. godz. 14.

SEKRETARIAT

Sekretariat konferencji znajdować będzie się przy wejściu na salę:

 • wykładową na zamku — czynny w sobotę i niedzielę w godz. 09:30÷10:30 dla wszystkich uczestników konferencji;
 • bankietową na integrację na parterze pod schroniskiem przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu — czynny w piątek w godz. 19:00÷20:30 tylko dla uprzednio zarejestrowanych uczestników konferencji.

W sekretariacie konferencji, w podanych wyżej godzinach i lokalizacjach, można odebrać uprzednio zarejestrowane (albo dopiero tam zapisać się i opłacić, jeśli dotyczy, do wyczerpania dostępnych limitów):

 • kupony na zestawy obiadowe
 • wejściówki na sale warsztatowe określone w programie; jak również
 • zapisać się na wieczory/integracje połączone z wystawą/dyskusją
 • zapisać się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • odebrać pakiet uczestnika
 • potwierdzić swoją obecność w ozdobnej pamiątkowej księdze uczestników konferencji
 • a ponadto uzyskać informację w każdej sprawie organizacyjnej dotyczącej konferencji.

Sekretariat po godzinach wyżej podanych, w miarę potrzeb i możliwości będzie czynny także w czasie trwania konferencji w podanych lokalizacjach (odpowiednio za dnia na zamku, wieczorem na sali bankietowej).

Sekretariat obsługują zawsze uśmiechnięci ☺ Opolscy Genealodzy, a jeśli chwilowo zabraknie im uśmiechu na twarzy, prosimy uczynić należny za ich pracę powód do takiego uśmiechu ☺

Uwaga! Pośrednictwo pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach mapy i listy uczestników i ich poszukiwań genealogicznych — tylko przy odrębnym stoisku targowym Opolskich Genealogów.

PAKIET UCZESTNIKA

Uczestnicy przechodzący przez sekretariat otrzymują zazwyczaj następujący pakiet:

 • drukowany informator z programem, biogramami występujących i mapką
 • miękka teczka z notesem (papierem na notatki) formatu A4 i narzędziem pisarskim (długopis)
 • identyfikator imienny (drukowany przy odpowiednio wcześniejszej rejestracji, przy późniejszej do ręcznego wypisania), w celu integracji i wymiany informacji genealogicznych z innymi uczestnikami konferencji
 • ewentualnie inne gratisy i gadżety
 • torba papierowa na powyższy zestaw oraz nabytki ze stoisk targowych.

W każdym roku zawartość pakietów może się różnić. Każdy może otrzymać maksymalnie jeden zestaw dla siebie. Jak dotąd udaje się nam zapewnić, by pakiety były nieodpłatne dla uczestników.

ZMIANY W PROGRAMIE

 • 07.08.2018 na salach B/C zostały już tylko wejściówki na 2 kameralne warsztaty/wykłady S16B i N12C
 • 05.06.2018 w obrębie bloku „Wielkopolska w Brzegu” (niedziela 10:00÷12:30) przesunięto J. Lubierską i D. Gucię na początek
 • 05.06.2018 opublikowano po licznych aktualizacjach☺
 • 30.05.2018 zaktualizowano szkic po radzie programowej i naborze, w oczekiwaniu na potwierdzenie kilku prelegentów
 • 21.02.2018 założono pustą podstronę do dalszego aktualizowania ☺

Patrz też inne podstrony o lokalizacji, posiłkach, noclegach i odpłatnościach w trakcie konferencji, jak również informacje dla prelegentów.