Program konferencji genealogicznej 2020

←2019inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2021→
epidemiaprogram: piątek sobota niedzielaprzerwytargi
sekretariatpakiet uczestnikaoznaczenia wejściówekzmiany
rejestracja (obiady noclegi) ● lokalizacja (mapa) ● organizatorzy (kontakt) ●

Poniżej program 7. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej 25–27.09.2020 w brzeskim zamku, ustalony w wyniku otwartego naboru. Po konferencji dodajemy nagrania wideo. Program nie daje gwarancji wysłuchania danego tematu i osoby konkretnego dnia czy godziny ani w podanej kolejności. Zastrzegamy możliwość zmian w programie (także na żywo w trakcie konferencji, w tym anulowania wystąpień) z przyczyn od nas niezależnych. Oczywiście zmiany staramy się minimalizować i będziemy o nich niezwłocznie informować. Dla prelegentów przygotowano dodatkowe informacje.

baner Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna Brzeg 2020 (wyk. Paweł Szymański)
baner Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna Brzeg 2020 (wyk. Paweł Szymański)

POBIERZ INFORMATOR (PDF)

informator (PDF)
informator (PDF)

EPIDEMIA

Ze względu na stan epidemii COVID-19, warunkiem udziału w bieżącym roku jest dostosowanie się do rządowego reżimu sanitarnego. Każdy wchodzący na teren konferencji musi:

 • być uprzednio internetowo zarejestrowanym wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszych warunków;
 • poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury;
 • wypełnić ankietę epidemiczną dotyczącą kontaktów i objawów przed konferencją oraz na wypadek objawów po konferencji;
 • być zdrowy i nie mieć objawów chorób zakaźnych; rząd zaleca, aby w konferencjach i targach (cytujemy) „nie brały udziału osoby powyżej 70. roku życia i posiadające choroby przewlekłe”…;
 • przez cały czas mieć zakryty nos i usta we wszystkich obiektach konferencyjnych (z wyjątkiem czasu spożywania posiłku w wyznaczonych miejscach oraz osób naprawdę mających problemy zdrowotne z układem oddechowym);
 • zachować odstępy 2 m między uczestnikami (z wyjątkiem domowników i osób nocujących w jednym pokoju);
 • używać rękawiczki; oraz
 • zdezynfekować ręce.

Nieprzestrzeganie ww. reżimu spotka się z niewpuszczeniem lub wydaleniem z terenu konferencji!

Przyjeżdżasz na własne ryzyko. Jeśli uważasz, że konferencja w epidemii to za duże ryzyko, albo przeciwnie, że epidemii nie ma lub warunki są przesadne — w tym roku nie przyjeżdżaj, chętnie ugościmy Cię w przyszłym roku. Nie narażaj nas i innych na problemy! Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się! ☺

Zastrzegamy również możliwość dalszych zmian, w tym zmiany formy konferencji ze stacjonarnej w transmisję lub retransmisję wideo online, na wypadek gdyby wymusiły to na nas aktualne wymagania rządowe bliżej nadejścia terminu konferencji.

OZNACZENIA WEJŚCIÓWEK

Prócz ww. warunków udziału z powodu epidemii, na wszystkie sale, katering/obiady i wieczory/integracje obowiązują zapisy i limity. Łączna liczba wszystkich jednoczesnych uczestników nie może przekroczyć 100 osób (bez obsługi) zgodnie z obowiązującym od 08.08.2020 i 26.09.2020 przepisem § 25 ust. 9 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm. m.in. 1654). Na zamkową salę A możemy wpuścić maksymalnie 100 osób, na salę Bdo 20 osób, na salę Cdo 50 osób. Miejsca będą odpowiednio od siebie oddalone, zajmując całą powierzchnię sal. Wspólne otwarcie i zakończenie konferencji, sekretariat, przerwy kawowe oraz stoiska targowe — na dziedzińcu (D), w razie niepogody pod arkadami lub w bramie — nie będzie sali myśliwskiej ani krużganków. Na salę K (sala weselna Klonex ul. Strzelecka 2: katering/obiady, wieczory/integracje) możemy wpuścić do 100 osób — nie będzie obiadów w szkole ani wieczorów sali bankietowej powiatu na parterze Wyszyńskiego 23 (schronisko dostępne bez zmian, obiady i wieczory na sali K jak wyżej). Wejściówki uzyskasz:

 • w sekretariacie konferencji w imiennej kopercie po uprzedniej rejestracji, o ile indywidualnie potwierdzimy mejlowo dostępność wejściówki;
 • jeżeli jakieś wejściówki zostaną niewykorzystane do rozpoczęcia konferencji, będą do samodzielnego pobrania przypięte do tablicy obok sekretariatu konferencji

Dla ułatwienia każda wejściówka jest oznaczona, np. B12S, czyli kolejno: literą sali (np. B), następnie godziną rozpoczęcia wystąpienia (np. 12) i pierwszą literą dnia tygodnia (np. S=sobota).

Zastrzegamy możliwość wstrzymania bądź anulowania wejściówki — po przekroczeniu dostępnych limitów.

PIĄTEK 25.09.2020

SOBOTA 26.09.2020

 • 09:00 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
 • 09:30 dziedziniec zamku: sekretariat
 • 10:00 dziedziniec zamku: wspólne otwarcie konferencji, prowadzenie: Zbigniew NALICHOWSKI
 • 10:15 zamknięcie sekretariatu konferencji rozejście się na sale wg zapisów
 • 10:30 rozpoczęcie wykładów
 • sala A
  (duża, Pinottiego)
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  (po lewej, obraz Polonia)
  do 20 osób na zapisy
  do 60 minut
  sala C
  (po prawej, portretowa)
  do 50 osób na zapisy
  do 60 minut
  10:30 [A10S] Genealogia – kierunki rozwoju i perspektywy na przyszłość, mgr Karolina SZLĘZAK & mgr Kinga URBAŃSKA, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce WIDEO🎦

  Już niejedna konferencja genealogiczna w Brzegu pokazała, że historycy powinni zastanowić się nad próbą nowego ujęcia metodologicznego genealogii, która dzięki nowym narzędziom badań wykracza poza ramy stworzone dla niej jako nauki pomocniczej historii w XIX wieku. Naszym wystąpieniem pokażemy, że naukowcy powinni wykorzystywać dorobek genealogów amatorów, bazy archiwalne, portale i strony genealogiczne- to przede wszystkim szybszy dostęp do informacji o danej osobie, rodzinie, ale również konkretnej grupie społecznej czy zawodowej. Naszym zdaniem, dziś genealogia to również doskonałe narzędzie do promowania, popularyzacji historii, dzięki której możemy uczyć się historii od szczegółu do ogółu. Idąc dalej historycy powinni wykorzystać modę i uwzględnić zapotrzebowanie rynku, na wykwalifikowanych historyków- genealogów, którzy będą wprowadzać profesjonalne podejście do badań nad historią rodziny.
  Nie inaczej jest z branżą genealogiczną, która powinna wziąć pod uwagę to, co dzieje się na świecie. Globalne serwisy genealogiczne: FamilySearch, Ancestry.com oraz MyHeritage mają ogromne bazy informacji o swoich użytkownikach i ich przodkach, jak również miliardy zdigitalizowanych źródeł do badań genealogicznych od ksiąg metrykalnych, poprzez różnego rodzaju spisy, rejestry ludności itp. Portale te nie są już tylko źródłem potrzebnych informacji, ale także miejscem gdzie użytkownik może nawiązać kontakt z krewnymi – czy to ze względu na spójne fragmenty uzupełnianego przez wykresu genealogicznego, czy wspólne części DNA. Portale genealogiczne stały się, zatem jednocześnie portalami społecznościowymi.
  Podsumujemy wszystkie te informacje i podejmiemy próbę nakreślenia nowych kierunków rozwoju zarówno genealogii jako nauki, jak również jako rozwijającej się gałęzi usług.

  mgr Karolina Szlęzak — Genealog, historyk, archiwista, autorka książek, założycielka firmy Your Roots in Poland i Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, magister historii specjalność archiwistyka i edytorstwo źródeł. Jest autorką tekstów historycznych, monografii naukowych. Chętnie dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia warsztaty oraz prelekcje.

  mgr Kinga Urbańska — Genealog, historyk, archiwista, założycielka Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce i firmy
  Your Roots in Poland. Absolwentka historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, specjalność: archiwistyka i edytorstwo źródeł. Współprowadzi warsztaty genealogiczne i wykłady dotyczące polskiej genealogii – zarówno w Polsce jak i za granicą.

  10:30 [B10S] wakat

  ODWOŁANE Warsztaty – podstawy łaciny metrykalnej i sądowej, mgr Bartosz MAŁECKI

  Zajęcia praktyczne z czytania rękopisów łacińskich. Pokażę jak rozpoznawać osoby i pokrewieństwa między nimi w księgach metrykalnych i sądowych (akta grodzkie i miejskie).
  Z wykształcenia programista, z zamiłowania tłumacz łacińskich źródeł historycznych, prowadzi blog zawierający transkrypcje łacińskich akt sądowych. Związany z Wielkopolskim Towarzystwem Genealogicznym „Gniazdo”.
  10:30 [C10S] Księgi metrykalne z punktu widzenia genealoga i demografa. Podobieństwa i różnice, mgr Dariusz JÓŹWIAK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Stowarzyszenie Genealodzy Zamojszczyzny WIDEO🎦

  Niniejszy temat ma za zadanie przedstawienie ksiąg metrykalnych jako źródła nie tylko do badań genealogicznych ale również innych dziedzin naukowych. Jak wiemy księgi metrykalne są źródłem pracy dla genealoga ale także źródłem badań dla demografów zajmujących się badaniem struktur ludności. Świadczy o tym mnogość informacji jakie dają nam księgi metrykalne. W tym referacie chciałbym je omówić i wyjaśnić Temat ten wynika z zainteresowań badawczych autora, który oprócz genealogii prowadzi również badania naukowe nad zagadnieniami demografii społecznej obejmującej między innymi genealogię, migrację ludności, przyrost naturalny itp. W swoim wystąpieniu chciałbym ukazać także wyniki swoich dotychczasowych badań. Na zakończenie zaprezentowane zostaną prace przydatne tak dla genealoga jak i demografa.
  magister „Historii”. Zainteresowania badawcze to demografia społeczna w szczególności badanie migracji na terenach parafii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Obecnie kończę rozprawę doktorską. Dodatkowo posiadam tytuł naukowy magistra w dziedzinie dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.
 • 11:30 dziedziniec zamku (nie: sala myśliwska, krużganki): wspólna fotografia, przerwa kawowa, stoiska targowe
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 90 minut
  sala c
  do 50 osób
  do 90 minut
  12:00 [A12S] Źródła metrykalne archiwów archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej w projekcie „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”, dr Piotr KOŁPAK, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie WIDEO🎦

  W ramach prac nad projektem Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej realizowanym w Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJP2 ważne miejsce zajmuje opracowanie i udostępnianie ksiąg metrykalnych (od XVI do początku XX wieku) przechowywanych w zasobach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz ponad 40 parafii diecezji bielsko-żywieckiej – w tym interesującego i zróżnicowanego zbioru ksiąg metrykalnych cieszyńskich i bielskich zawierających wpisy dotyczące społeczności rzymskokatolickiej i augsburskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014–2020 i zakłada wykonanie ponad 500 000 skanów archiwaliów ze wskazanych instytucji oraz ich udostępnienie w domenie publicznej na portalu internetowym Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Prezentacja będzie miała na celu scharakteryzowanie tych zespołów archiwalnych jako niezwykle pomocnych dla badań genealogicznych.
  W 2020 roku w Instytucie Historii UJ obronił doktorat pt. „Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów”. W latach 2014-2017 pracownik naukowy w projekcie Corpus Vitrearum Medii Aevi (Instytut Historii Sztuki UJ), a w latach 2017-2019 projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski (UPJP2). Od stycznia 2020 roku archiwista Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.
  12:00 [B12S] Warsztaty dotyczące źródeł własnościowych, dr Andrzej Marek NOWIK WIDEO🎦

  Celem warsztatów jest przedstawienie głównych źródeł genealogicznych o charakterze własnościowym oraz problematyki związanej z ich poszukiwaniem i opracowywaniem.
  Andrzej Marek Nowik – dr filozofii, prowadzi badania w dziedzinie historii filozofii oraz metodologii historii, historii regionalnej i genealogii. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, wiceprezes w latach 2009-20012 i 2015-2018.
  12:00 [C12S] Moi przodkowie mieszkali w obecnej Białorusi, Iwona SUDNIK WIDEO🎦

  Genealogia to poważne słowo. Nie było moim zamiarem prowadzenie badań historycznych. Znałam jedynie słowa nazywające dalekie miejsca. Inny kraj- Białoruś. Kiedy przesuniemy palcem po mapie, sto pięćdziesiąt kilometrów od wspólnej granicy leżą „moje” miejscowości. Poszukiwania internetowe, które prowadziłam przed trzynastoma laty były zupełnie inne, hasłowe, mało konkretne, nienamacalne. Pierwszy portal społecznościowy „Nasza Klasa” umożliwił mi kontakt z osobami o tym samym nazwisku. W ten sposób znalazłam potomków brata mojego dziadka. Każda nowa informacja mocno rozbudzała ciekawość i świadomość niedosytu. Pierwsza wizyta w archiwum przekonała mnie do planowania wyjazdu na Białoruś. Nikt tam na mnie nie czekał, nie mam tam rodziny a jednak musiałam tam pojechać! Stanąć na ziemi w miejscach, do których tęsknił mój tato. Zaskakujące, jak mały chłopczyk, wywieziony z tamtej ziemi, przez tyle lat tęsknił za czymś co pamiętał w kilku nazwach, słowach, określeniach. Pamiętał zapach ziół,chleba, sera, szum Niemna, Uszy i kolor nieba –który, jak opowiadał, był bardziej niebieski.
  Internet przydał się bardzo do stworzenia sieci nowych kontaktów i do zaplanowania pierwszego wyjazdu na Białoruś. Mój syn nazwał mnie „kosmitką”. Wizyta u obcych ludzi trwała pięć dni a ja byłam pewna że jeszcze tam powrócę. Ostatecznie byłam tam zaledwie 5 razy. Odnalazłam groby przodków. Poszukiwanie przodków na Białorusi jest nie tylko bezpieczne a czasami bardzo zaskakujące. Można dowiedzieć się choćby o szlacheckim pochodzeniu przodków. Przez lata zgromadziłam skany dokumentów, zdjęcia grobów, spisy parafii, teraz nadchodzi czas opracowania. Wystąpienie będzie dotyczyło drogi, którą pokonałam i którą nadal pokonuję,aby poznać koleje losu moich przodków z terenów dzisiejszej Białorusi.
  amatorka szukająca swoich przodków, członek ŚTG, babcia dwójki wnuków
  12:30 [A12S] Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej, dr hab. Mariusz AUSZ, Piotr GLĄDAŁA WIDEO🎦

  Wystąpienie przedstawi informację na temat bazy internetowej pt. Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej. Jest ona przygotowywana przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, na podstawie materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Lublinie. Referat przybliży ideę stworzenia takiej bazy oraz działania jakie podjęto podczas jej tworzenia. Strona ta wzbudziła duże zainteresowanie w gronie genealogów amatorów, dlatego pragniemy ją przedstawić.
  dr hab. Mariusz Ausz — pracownik Instytutu Historii UMCS, Prezes Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.
  mgr Piotr Glądała — wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
  13:00 [A13S] Wartość gniazda rodzinnego na podstawie losu 8 synów, mgr Michał PAŁAMARZ‑PODGÓRNY WIDEO🎦

  Jak ważne jest „gniazdo rodzinne” nikogo przekonywać chyba nie trzeba. Na podstawie historii 8-miu braci chciałbym opowiedzieć o moim pradziadku, jego braciach, zmarłej matce, a następnie o tym, jak bracia podczas pożogi wojennej rozjechali się po Polsce i po świecie oraz jak utracona „ojcowizna” przyczyniła się do osłabnięcia, a wręcz do utraty więzi między rodziną. Wojciech Pałamarz vel Podgórny był synem Antoniny Pałamarz z nieprawego łoża – nazwisko ojca nie jest podane w zachowanych dokumentach. Miał ośmiu synów, a jego żona Maria (z domu Łeśków) zmarła po porodzie córki. Podczas II wojny światowej wszyscy bracia mieszkali w okolicy Podwołoczysk i Skałatu, jednak wojenne losy ich rozdzieliły. Dwaj bracia osiedlili się w Bytomiu i oni mieli ze sobą kontakt, pozostali powoli się od siebie oddalali. Próby scalenia rodziny, z powodu braku gniazda rodzinnego są bardzo trudne.
  Pedagog, wychowawca, niedoszły doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z publikacji można wymienić jedynie artykuły dotyczące harcerstwa i skautingu w czasopismach oraz biuletynach harcerskich. biwakiztata.blogspot.com
 • 13:30 dziedziniec zamku (nie: sala myśliwska, krużganki): przerwa kawowa, stoiska targowe
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 60 minut
  sala C
  do 50 osób na zapisy
  do 60 minut
  14:00 [A14S] Badania szlachty z powiatu oszmiańskiego, Wasili JURSZA WIDEO🎦

  Информация о некоторых промежуточных итогах 20-летнего исследования генеалогии шляхты бывшего Ошмянского повета (уезда) и о работе по популяризации собранной базы данных.
  Informacja na temat niektórych wyników 20-letniego badania genealogii szlachty byłego powiatu Oszmiańskiego oraz prac nad popularyzacją zebranej bazy danych.
  1. Region Oszmiański. Tom 1. Szlacheckie rody w Oszmiańszczyźnie. Mińsk 2015
  2. Region Oszmiański. Tom 2. Kapłani i kościoły. Mińsk 2016.
  3. Region Oszmiański. Tom 3. Herbarz A – G. Mińsk 2018
  14:00 [B14S] Poszukiwania genealogiczne motywacją do niezwykłych podróży. Od Bóbrki do Katynia, Jacek SZUMAŃSKI WIDEO🎦

  W swojej prezentacji chcę pokazać jak podróże śladami przodków są zarówno motywacją do poszukiwań genealogicznych jak też sposobem na rozwijanie własnej wiedzy o historii i otaczającym świecie.

  W 2010 r. wraz z żoną wybrałem się do Bóbrki koło Krosna, gdzie w latach 1930-tych kierownikiem kopalni ropy naftowej był inż. Stanisław Szumański, zamordowany w Katyniu brat mojego Dziadka.
  Podróż do Bóbrki była jednym z głównych impulsów do napisania kroniki Szumańskich, opublikowanej w 2014 r.
  Badając historię rodziny, odbyłem wraz żoną wiele podróży, odwiedzając nieznanych wcześniej krewnych, poznając ich osobiste historie, fotografie, dokumenty i pamiątki. Przy okazji poznawaliśmy miejsca, których wcześniej nie mieliśmy okazji odwiedzić.
  Odbyte spotkania poszerzały moją wiedzę o rodzinie i dawały początek kolejnym podróżom, które przynosiły nową wiedzę, dokumenty i fotografie, zachęcając do dalszych badań. Np. odnalezienie rodziny pod Paryżem zaowocowało podróżą do Francji, a zdobyte tam informacje skierowały nas do Wilna, co zapoczątkowało prawdziwą lawinę poszukiwań genealogicznych i historycznych związanych z tamtejszą gałęzią Szumańskich.
  Specyficznym rodzajem naszych podróży genealogicznych były wędrówki śladami inż. Stanisława Szumańskiego, w tym wyprawy do miejsc utrwalonych na jego starych fotografiach – ich odnalezienie i sprawdzenie jak wyglądają współcześnie, czego przykłady pokazuję w prezentacji.
  Domknięciem naszych dotychczasowych podróży genealogicznych był mój wyjazd do Katynia we wrześniu 2019 roku.
  Warte podkreślenia jest, że nasze podróże związane z badaniem historii rodziny zawiodły nas przy okazji w inne piękne i ważne miejsca, których być może nie mielibyśmy impulsu odwiedzić, a których poznanie wzbogaciło nas wewnętrznie.

  Członek Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, autor kroniki Szumańskich.
  Niektóre osiągnięcia:
  Wystawa w Muzeum Powiatowym w Nysie pt. „Śladami starych fotografii rodzinnych. Szumańscy w latach 1850-1939” oraz prelekcja na 4. OKG Brzeg 2017.
  Wystawa w WBP w Opolu „List do Joasi>. Historia wileńskiej rodziny Szumańskich w latach 1870-1945”, a na 6. OKG Brzeg 2019 związana z tą wystawą prelekcja
  14:00 [C14S] Po nitce do kłębka – jak rozpocząć poszukiwania w USA, Beth WHITSON (tłum. Agnieszka Mizgalska), Polish Genealogy Facebook Group WIDEO🎦

  Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z bezpośrednim tłumaczeniem. Beth na podstawie przykładu poszukiwań swojego przodka, przedstawi techniki oraz dostępne źródła poszukiwań w USA. Wykład będzie połączony z warsztatem
  Beth rozpoczęła swoją przygodę z genealogią 20 lat temu udoskonalając swoja wiedzę na temat zbiorów i technik poszukiwania przodków w USA i w Polsce. Beth jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Genealogicznego mieszczącego się w Cleveland również jest adminem FB Polish Genealogy gdzie pomaga Amerykanów odnaleźć swoje korzenie w Polsce oraz indeksuje parafie dla Geneteki.
  14:30 [A14S] Szlachta powiatu Ihumeńskiego guberni mińskiej na Syberii. Zesłani za udział w powstaniu 1863 r., Alena KAROUCHANKA WIDEO🎦

  Podstawę książki stanowią spisy rodzin szlachciców zesłanych z zaścianku Sutin ujezdu Ihumieńskiego guberni Mińskiej za udział w powstaniu 1863 roku w odległe gubernie imperium Rosyjskiego.
  Przez autorów zostało zbadane i przeanalizowane mnóstwo źródeł genealogicznych w archiwach Białorusi, Litwy oraz Rosji, były przeglądane zapisy ksiąg metrycznych Tomskiego, Tobolskiego, Omskiego, Ufmskiego, Kazańskiego, Samarskiego, Spaskiego i Nowonikołajewskiego kościołów.
  fb.com/ShlyahtavSibiri
  dziedziniec zamku (D):
  14:00 [D14S] Wypalanie drzewa genealogicznego w drewnie, mgr Michał PAŁAMARZ‑PODGÓRNY

  Warsztat wypalania drzew genealogicznych w drewnie za pomocą pirografu.
  Pedagog, wychowawca, niedoszły doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z publikacji można wymienić jedynie artykuły dotyczące harcerstwa i skautingu w czasopismach oraz biuletynach harcerskich. biwakiztata.blogspot.com
 • 15:00 przerwa obiadowa – od 15:15 obiad/katering dla chętnych na sali K (sala weselna Klonex ul. Strzelecka 2), max 110 osób; kwadrans (15:00–15:15) to ewentualny poślizg w programie i czas na dojście
 • 16:00 przed bramą zamku: dla chętnych I tura zwiedzających miasto bez obiadu z przewodnikiem PTTK (zamiast wykładów, na zapisy, max 15 osób) — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą; pozostali uczestnicy udają się na sale zamkowe
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 60 minut
  sala C
  do 50 osób na zapisy
  do 60 minut
  17:00 [A17S] Archiwum rodziny Rostworowskich w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dr Leszek S. ZAKRZEWSKI, Archiwum Akt Nowych w Warszawie WIDEO🎦

  Wystąpienie zostanie poświęcone obszernemu archiwum rodziny Rostworowskich, które zostało przekazane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie w 2018 roku przez Panią Barbarę Rostworowską, wdowę po pisarzu i publicyście Stanisławie Janie Rostworowskim. Liczy ono ponad 500 jednostek archiwalnych i ponad 15 m.b. akt. W prelekcji zostaną omówione podstawowe składniki tego zespołu archiwalnego, prezentujące historię, genealogię i biografie członków wzmiankowanego rodu.
  Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracownik Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Oddziału V Archiwów Społecznych
  17:00 [B17S] Źródła i techniki poszukiwania w USA, Beth WHITSON (tłum. Agnieszka Mizgalska) WIDEO🎦

  Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z bezpośrednim tłumaczeniem. Beth na podstawie przykładu poszukiwań swojego przodka, przedstawi techniki oraz dostępne źródła poszukiwań w USA. Wykład będzie połączony z warsztatem.
  Beth rozpoczęła swoją przygodę z genealogią 20 lat temu udoskonalając swoja wiedzę na temat zbiorów i technik poszukiwania przodków w USA i w Polsce. Beth jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Genealogicznego mieszczącego się w Cleveland również jest adminem FB Polish Genealogy gdzie pomaga Amerykanów odnaleźć swoje korzenie w Polsce oraz indeksuje parafie dla Geneteki.
  17:00 [C17S] Teczki grobowe kolejne źródło do badań genealogicznych, Jolanta SIKORA WIDEO🎦

  Zwrócenie uwagi na Teczki grobowe jako kolejne źródło do badań genealogicznych.
  Prezentacja dokumentów z teczek grobowych.
  Omówienie danych z dokumentów złożonych przy pochówkach.
  Informacja o sposobie dotarcia teczek grobowych.
  Członek Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Genealog od 14 lat. Z wykształcenia pedagog, z zawodu lic.doradca personalny. Zainteresowania: historia sztuki i podróże po zakątkach Podlasia.
  17:30 [A17S] Źródła do badania adwokatury II Rzeczypospolitej, mgr Bartosz RÓŻANEK WIDEO🎦

  Adwokatura i adwokaci to jedna z najważniejszych grup społecznych niezależnie od czasów w jakich żyła. Adwokaci, osoby wszechstronnie wykształcone i dobrze zaznajomione z sytuacją społeczno – polityczną czasów w jakich przyszło im żyć, poza pracą związaną z obroną swych klientów pełnili rozmaite funkcje w życiu politycznym na poziomie samorządowym i państwowym, byli członkami rozmaitych organizacji społecznych i kulturalnych, często pełnili wysokie stanowiska w wojsku. Swoim działaniem wpływali na życie swoich małych społeczności ale i odpowiadali za losy całego kraju. W swojej pracy doktorskiej badam środowisko adwokatów Poznania okresu międzywojennego, jednak w ramach zaproponowanych warsztatów chciałbym zaprezentować szeroką paletę rozmaitych źródeł od badania życia i działalności adwokatów II Rzeczypospolitej. Będą to źródła o charakterze państwowym, jak Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Sprawiedliwości, regionalnym, np. Kartoteka ewidencji mieszkańców Poznania , zawodowym – akta poszczególnych adwokatów znajdujące się w izbach adwokackich, wojskowym zawartych głównie w Centralnym Archiwum Wojskowym, czy wreszcie akta organizacji, których członkami byli przedstawiciele palestry oraz wspomnienia ludzi z epoki, np kilka pozycji książkowych Zbigniewa Zakrzewskiego. W ramach wystąpienia przedstawię poszczególne grupy źródeł i zaprezentuję poszczególne ich przykłady.
  Doktorant Studiów Doktoranckich Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
  Ukończone Studia I i II stopnia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Jedna publikacja książkowa, kilka opublikowanych artykułów, uczestnictwo w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, Uczestnictwo w kilku projektach naukowych.
 • 18:00 przed bramą zamku: dla chętnych II tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy, max 15 osób) — jeśli będzie za mało chętnych, będziemy prosić o połączenie z inną turą
 • 20:00 sala K (sala weselna Klonex ul. Strzelecka 2), max 110 osób: wieczorna integracja (każdy sam przynosi coś dla siebie i innych)

NIEDZIELA 27.09.2020

 • 08:30 przed bramą zamku: dla chętnych III ostatnia tura zwiedzających miasto z przewodnikiem PTTK (na zapisy, max 15 osób); wówczas wyjście z obiektów noclegowych najpóźniej 08:00–08:15
 • 09:30 obiekty noclegowe: wyjście/wyjazd na zamek
 • 10:00 zamek: rozpoczęcie ostatniego dnia konferencji
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 90 minut
  sala C
  do 50 osób na zapisy
  do 90 minut
  10:00 [A10N] Elektroniczny Słownik Biograficzny Żydów w Zabrzu, mgr Piotr HNATYSZYN, Muzeum Miejskie w Zabrzu WIDEO🎦

  Elektroniczny Słownik Biograficzny Żydów w Zabrzu został uruchomiony 10.11.2014 r. na stronie http://muzeum-miejskie-zabrze.pl/slownik-zydow-w-zabrzu.php Jest on próbą zebrania informacji o wszystkich dorosłych Żydach, którzy mieszkali w Zabrzu do 1945 r. Obecnie w słowniku znajduje się 3269 biogramów ilustrowanych 6589 plikami graficznymi. Ogólnoświatowy zasięg słownika powoduje, że z Muzeum Miejskim w Zabrzu nawiązało kontakt kilkadziesiąt osób, będących potomkami zabrzańskich Żydów, a do dnia dzisiejszego Zabrze odwiedziło dwanaścioro z nich (z Izraela, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chile, Kanady, USA i Australii). Kontakty te powodują wzbogacenie słownika o brakujące informacje, a także cenny materiał ilustracyjny. Umieszczenie słownika na stronie www. umożliwia jego bieżącą aktualizację o informacje znajdowane w nowo udostępnianych źródłach (np. księgi USC).
  W wystąpieniu chcę przedstawić genezę powstania słownika, omówić wybór prezentowanych w nim rubryk i problemy z ich wypełnianiem.
  historyk, muzealnik, pracownik Muzeum Miejskiego w Zabrzu, zajmuję się historią Zabrza w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności żydowskiej, jestem autorem kilkudziesięciu artykułów i redaktorem rocznika muzealnego „Kroniki Miasta Zabrza”
  10:00 [B10N] Zmiany terytorialne na Zamojszczyźnie w okresach 1772-1815 i 1915-1918 i ich wpływ na zasób metrykalny, mgr Przemysław PORTUŚ, Stowarzyszenie Genealodzy Zamojszczyzny WIDEO🎦

  1. Zmiany terytorialne na Zamojszczyźnie:
  -Prezentacja Rzeczpospolitej przed zaborami.
  -Granice zaborów w obszarze Zamojszczyzny do roku 1809.
  -Zmiany terytorialne zaistniałe w latach 1809-1815.
  -Zmiany zaborców w latach 1915-1918.
  2. Wpływ Habsburgów na zasób archiwalny w latach 1772-1815 na Zamojszczyźnie.
  3. Od Księstwa Warszawskiego do Królestwa Polskiego. Zmiany w systemie prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz reperkusje po Powstaniu Styczniowym odczuwalne w zasobie archiwalnym.
  4.Wpływ monarchii austro-węgierskiej w latach 1915-1918 na zasób metrykalny na przykładzie AP w Zamościu.
  5. Język ASC na omawianym terenie.
  Genealog amator od 1996 roku. Od 2011 prowadzę profesjonalne badania genealogiczne. Zainteresowania: historia, geografia, kolejnictwo, policja, kryminalistyka, języki słowiańskie. Uczestnik trzech konferencji w Brzegu. Inicjator powstania grupy, a następnie założyciel Stowarzyszenia Genealodzy Zamojszczyzny. Autor kilku publikacji z zakresu ekspertyzy dokumentów i genealogicznych.
  10:00 [C10N] Fotografie z albumu – wizualny zapis historii naszych przodków, mgr inż. Andrzej GROCHOWALSKI WIDEO🎦

  W wyniku analizy zdjęć i innych źródeł (mapy, plany, pocztówki) można dużo dowiedzieć się o losach naszych przodków. Jest to historia nie z podręczników, lecz z prawdziwego życia dotycząca konkretnej osoby, rodziny, miejsca. Zebrane materiały i informacje zostaną przedstawione w postaci filmu dokumentalnego.
  Andrzej Grochowalski – absolwent Politechniki Częstochowskiej, od lat zgłębiający tematykę historyczną i genealogiczną. Członek Sekcji Genealogicznej przy Polskim Towarzystwie Historycznym oddział w Radomsku. Zainteresowania: historia regionalna, historia lat międzywojennych, służby mundurowe II RP.
  10:30 [A10N] Schematyzmy galicyjskie jako źródło pomocnicze do badań nad dziejami rodzin urzędniczych w zaborze austriackim. Przykład rodziny Hirschberg v. Habenschwert, mgr Michał PLUTARSKI, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu WIDEO🎦

  Celem niniejszego wystąpienia jest problemowe ukazanie Schematyzmów galicyjskich jako źródła pomocniczego w badaniach genealogicznych rodów urzędniczych z terenów dawnej C. k. Galicji. Jako przykład wybrana została rodzina Hirschberg v. Habenschwert. Na podstawie samych Schematyzmów wypisano kilka istotnych informacji, pozwalających na kontynuację bardziej szczegółowych studiów, tj.: forma zapisu imienia i nazwiska danego oficjała, stan społeczny, lata pracy na określonym stanowisku służbowym, przebieg zatrudnienia w konkretnej jednostce administracyjnej, awanse i przeniesienia oraz w przypadku Lwowa i Krakowa także dokładny adres zamieszkania. W powyższym wydawnictwie Hirschbergowie wyszczególniani byli praktycznie nieprzerwanie od 1780 r. aż do wybuchu I wojny światowej. Pozwoliło to uznać członków familii za wiarygodnych do reprezentatywnego przedstawienia na tle innych rodzinnych urzędniczych w zaborze austriackim. W efekcie sporządzono personalne zestawienia w formie tabelarycznej, uwzględniające wszystkie zawarte ww. aspekty. Mając opracowane wykazy z rozpisanymi danymi każdego urzędników z osobna spróbowano dotrzeć do odpowiednich ksiąg metrykalnych, o ile takowe były dostępne lub zachowały się do czasów obecnych. W oparciu o te szczątkowe dane pojawiła się także szansa na dalszą eksplorację niniejszego zagadnienia w oparciu o zasoby archiwów państwowych oraz kościelnych. Przykładem są zespoły: akt miejskich, archiwów podworskich, sądowych, czy też szkół obwodowych i gimnazjów.
  mgr historii (UWr, 2006), podyplomowe studia z muzealnictwa (UJ, 2012)
  kustosz w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (zatrudniony od 2010)
  dwa katalogi wystaw czasowych dot. J. Piłsudskiego i Legionów Polskich (2013, 2018)
  artykuł: Rodzina Hirschberg von Habenschwert w Galicji w latach 1777-1815, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 27 (2015), s. 41-62
  11:00 [A11N] wakat
 • 11:30 dziedziniec zamku (nie: sala myśliwska, krużganki): przerwa kawowa
 • sala A
  do 100 osób na zapisy
  po 20 minut
  sala B
  do 20 osób na zapisy
  do 90 minut
  sala C
  do 50 osób na zapisy
  do 90 minut
  12:00 [A12N] wakat

  [ODWOŁANE] Zjazdy rodzinne – kilka porad organizacyjnych, mgr Justyna TROJANOWSKA

  Genealogia pozwala odkryć nasze korzenie, a także współcześnie żyjących krewnych. Często dalecy familianci nigdy wcześniej o sobie nie słyszeli, nie wspominając już o poznaniu się osobiście. Niekiedy nawet bliskiej rodzinie trudno jest znaleźć czas na wspólne spotkanie. Warto im w tym pomóc! Najlepszą okazją jest zjazd rodzinny. Jak się za niego zabrać? Na co zwrócić uwagę? O czym nie zapomnieć? Bazując na swoim doświadczeniu chciałabym podzielić się z uczestnikami konferencji kilkoma poradami organizacyjnymi, które mogą ich zainspirować i ułatwić zaplanowanie całego wydarzenia.
  Pochodząca z Sierpca absolwentka International Business Program na Uniwersytecie Warszawskim, zawodowo związana z transportem morskim. Pasjonatka genealogii z 20-letnim stażem (Mazowsze Płockie, ziemia dobrzyńska, Podlasie) oraz miłośniczka krajów nordyckich. Wyróżniona w konkursie Polskiego Radia i NDAP „Zostań rodzinnym archiwistą”.
  12:00 [B12N] Senator Eugeniusz Wiszniewski (1864-1921). Od źródeł do próby biografii, Igor STROJECKI WIDEO🎦

  W swoim założeniu ma to być warsztat otwarty na interakcję, reakcję i potrzeby zainteresowanych. W głównej części mojego wystąpienia skierowanej do zebranych chciałbym przedstawić w prezentacji multimedialnej próbę odtworzenia biografii zasłużonego lekarza, senatora i społecznika siedleckiego Eugeniusza Wiszniewskiego głównie na podstawie anonsów, artykułów prasowych, archiwum wojskowego i gubernialnego, ale także, choć w mniejszym stopniu, na podstawie wspomnień rodzinnych.
  Igor Strojecki — pasjonat genealogii, publicysta, varsavianista. Z zapałem przywraca pamięć o swoich niezwykłych przodkach, m.in. aktorce Elżbiecie Barszczewskiej, psychologu i wynalazcy Julianie Ochorowiczu oraz pradziadku Leonie Barszczewskim.
  12:00 [C12N] Dominia z obszaru powiatu Nowy Targ, jako poza metrykalne źródło genealogiczne dla Podhala, mgr Kinga URBAŃSKA i Karolina SZLĘZAK WIDEO🎦

  Dominia z obszaru powiatu Nowy Targ, jako poza metrykalne źródło genealogiczne dla Podhala.

  Wykład przybliży zespół Dominia z obszaru powiatu Nowy Targ – zbiór szczątków zespołów, który jest niezwykle bogatym źródłem dla genealogii rodzin Podhala. Zespół składa się z 194 jednostek, a daty skrajne to [1799] 1816 – 1855 [1879]. Zespół przechowywany jest w Archiwum Narodowym w Krakowie.

  Zespół zwiera między innymi sprawy i zarządzenia gminne, które dotyczyły mieszkańców poszczególnych dominiów. Można tu odnaleźć dokumentację związaną ze sporami, spadkową, gruntową i listy podatkowe. Z punktu widzenia genealogii ciekawe będą też sprawy wojskowe (listy rekrutów), ewidencja domów – często wraz mieszkańcami, spisy gruntów z właścicielami, a także wyodrębnione jednostki dotyczące mniejszości narodowych (głównie Żydów i Cyganów).

  Zakres geograficzny obejmuje:
  1.Dominium Czarny Dunajec
  2. Dominium Czorsztyn
  3. Dominium Harklowa
  4. Dominium Klikuszowa
  5. Dominium Kościelisko, Ludzimierz
  6. Dominium Krościenko
  7. Dominium Łącko 1851
  8. Dominium Łopuszna 1849-1852
  9. Dominium Ochotnica 1842
  10. Dominium Szczawnica 1851
  11. Dominium Szaflary 1837-1855 (1875)
  12. Dominium Zakopane 1816-1855 (1879)

  W ramach wystąpienia pokażemy przykładowe dokumenty, przedstawimy strukturę zespołu i powiemy jak się po nim poruszać.

  jw.
  12:30 [A12N] wakat
  13:00 [A13N] wakat
 • 13:30 dziedziniec zamku (nie: sala myśliwska, krużganki): wspólne zakończenie WIDEO🎦
 • 14:00 przejście na obiad/katering od 14:15 dla chętnych na sali K (sala weselna Klonex ul. Strzelecka 2), max 110 osób; kwadrans (14:00–14:15) to ewentualny poślizg w programie i czas na dojście

TARGI

Niektóre organizacje w wybranych dniach i godzinach w trakcie konferencji genealogicznej mogą udzielać informacji i konsultacji lub promować swoją działalność genealogiczną na swoich stanowiskach (stoiskach) przy stolikach na zamkowych krużgankach:

PRZERWY

W programie zarezerwowano przerwy kawowe na drobny poczęstunek (kawę, herbatę, napoje, przekąski — nieodpłatne dla uczestników): w sobotę dwie, w niedzielę jedna, mniej więcej po kwadrans każda, mniej więcej co półtora godziny. Godzinna przerwa obiadowa w sobotę ok. godz. 15 i niedzielę ok. godz. 14 (już po zakończeniu konferencji); możliwy odpłatny obiad. Lokalizacja poczęstunku i obiadów w odrębnie wskazanych pobliskich lokalizacjach. Ze względu na epidemię, gotowe porcje i napoje będą wydawane wyłącznie przez obsługę.

SEKRETARIAT

Sekretariat konferencji znajdować będzie się przy wejściu:

Sekretariat po godzinach wyżej podanych, w miarę możliwości i potrzeb może być czynny także w czasie trwania konferencji w podanych lokalizacjach.

W sekretariacie konferencji, w podanych wyżej godzinach i lokalizacjach, można odebrać uprzednio zarejestrowane (albo dopiero tam zapisać się i opłacić, jeśli dotyczy, do wyczerpania dostępnych limitów):

 • kupony na zestawy obiadowe
 • wejściówki na sale warsztatowe określone w programie; jak również
 • zapisać się na wieczory/integracje
 • zapisać się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • odebrać pakiet uczestnika
 • potwierdzić swoją obecność w ozdobnej pamiątkowej księdze uczestników konferencji
 • a ponadto uzyskać informację w każdej sprawie organizacyjnej dotyczącej konferencji.

Sekretariat obsługują zawsze uśmiechnięci ☺ Opolscy Genealodzy, a jeśli chwilowo zabraknie im uśmiechu na twarzy, prosimy uczynić należny za ich pracę powód do takiego uśmiechu ☺

Uwaga! Pośrednictwo pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach mapy i listy uczestników i ich poszukiwań genealogicznych — tylko przy odrębnym stoisku targowym Opolskich Genealogów.

PAKIET UCZESTNIKA

Uczestnicy przechodzący przez sekretariat otrzymują zazwyczaj następujący pakiet:

 • drukowany informator z programem, biogramami występujących i mapką
 • twarda podkładka z notesem (papierem na notatki) formatu A5 i narzędziem pisarskim (długopis) — zrezygnowaliśmy z teczki A4
 • naklejka np. na podkładkę
 • identyfikator imienny (drukowany przy odpowiednio wcześniejszej rejestracji, przy późniejszej do ręcznego wypisania), w celu integracji i wymiany informacji genealogicznych z innymi uczestnikami konferencji
 • ewentualnie inne gratisy i gadżety
 • torba papierowa na powyższy zestaw oraz nabytki ze stoisk targowych.

W każdym roku zawartość pakietów może się różnić. Każdy może otrzymać maksymalnie jeden zestaw dla siebie. Jak dotąd udaje się nam zapewnić, by pakiety były nieodpłatne dla uczestników.

ZMIANY W PROGRAMIE

 • 13.09.2020 nie wiadomo, czy dojdzie do wystąpień Prelegentów zza granicy, ale robimy wszystko, aby się odbyły☺
 • 13.09.2020 B10S (Małecki): odwołano wystąpienie (20.09.2020 nie znaleźliśmy zastępcy)
 • 09.09.2020 A12N (Trojanowska): odwołano wystąpienie
 • 23.08.2020 20:00 zaostrzono limit sali A ze 110 do 100 osób zgodnie z aktualnymi przepisami (powierzchnia 4 m² na osobę); bez zmian (110) sala K; dodano limit 150 łącznej liczby uczestników (bez obsługi) na wszystkich salach
 • 27.07.2020 21:01 rozpoczęto rejestrację uczestnictwa
 • 15.07.2020 23:00 opublikowano program w wyniku naboru

Patrz też inne podstrony o lokalizacji, posiłkach, noclegach i odpłatnościach w trakcie konferencji, jak również informacje dla prelegentów.