Nagrania konferencji genealogicznej 2018

←2017inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2019→

Poniżej nagrania z 5. Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej wg programu w dniach 21–23.09.2018, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, ze wszystkich sal (na żywo konferencja była nadawana w internecie tylko z sali A). Patrz też playlista i inne media o konferencji.

Droga do nieznanej Ojczyzny, Maria DUBICZYŃSKA:

Akta najnowsze z lat 1945–1990 — nowe pole badawcze dla genealoga, Iwona FISCHER:

Źródła genealogiczne w archiwach prywatnych na przykładzie wypisów z ksiąg ziemskich i grodzkich liwskich, dr Andrzej Marek NOWIK:

Pobór rekrutów z Królestwa Polskiego do armii Imperium Rosyjskiego od 1874 roku, Jan WYPIJEWSKI:

Analiza małżeństw parafii Odrowąż (woj. świętokrzyskie) za lata 1810–1936, Marcin MARYNICZ:

Materiały do poszukiwań genealogicznych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), mgr Maciej SARYUSZ-ROMISZEWSKI:

Tropem legendy rodzinnej: Skrzyneccy, ale którzy?, dr Barbara FURS:

Rodzina w przestrzeni miasta – XIV-wieczny Kraków w księgach miejskich, mgr Justyna ROSOWSKA:

Listy pasażerów jako źródło w badaniach genealogicznych osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w., Dominik PACTWA, Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne:

Miłość na wsi kociewskiej w czasach saskich, Joanna JENDRZEJEWSKA:

Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, mgr Joanna LUBIERSKA:

Poszukiwanie przodków w aktach sądów i urzędów stanowych końca XVIII w. z zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu, mgr Dobrosława GUCIA, WTG Gniazdo:

Historia indygenatu będącego w zbiorach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu, Wojciech DERWICH, WTG Gniazdo:

Polacy polegli w Armii Pruskiej, Wojciech JĘDRASZEWSKI, WTG Gniazdo:

Niedaleko pada jabłko od jabłoni, dr Błażej OSOWSKI, WTG Gniazdo:

Materiały genealogiczne w Oesterreichische Staatsarchiv w Wiedniu, dr Przemysław STANKO, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie:

Wykorzystanie ksiąg ludności w badaniach genealogicznych i demograficznych, dr historii Lech FRĄCZEK:

Prawda czy fałsz? Akta stanu cywilnego a przekaz rodzinny i odwrotnie, Igor STROJECKI:

Zbieranie okruchów czyli poszukiwania w bibliotekach tradycyjnych, cyfrowych darmowych i płatnych informacji, kim byli moi przodkowie, Maciej Adam MARKOWSKI — warsztaty:

RODO, czyli ochrona danych osobowych a genealogia, Bożena KRAWCZUK — warsztaty:

Cyrylica nie taka straszna – warsztaty, Maciej JANIK, Archiwum Państwowe w Łodzi:

Moc wizerunku. Fotografia jako źródło genealogiczne i narzędzie kształtowania tożsamości, mgr Marta RACZYŃSKA-KRUK i Łukasz KARPECKI:

Oficjaliści prywatni – ich życie i świat – promocja książki, Marcin NIEWALDA, Genealogia Polaków:

Szukajwarchiwach.pl – serwis przyjazny genealogom, dr Karol DOWGIAŁO, Narodowe Archiwum Cyfrowe — warsztaty:

←2017inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2019→