Program

Na cele do osiągnięcia do końca 2019 r. stowarzyszenia obrało:

  • obecność (ROZPOZNAWALNOŚĆ) stowarzyszenia w Opolu i nowych środowiskach poprzez współpracę z mediami (radio, telewizja, prasa, internet) oraz uczelniami, instytucjami i stowarzyszeniami pokrewnych dziedzin, tak aby zwiększyć zasięg stowarzyszenia na Facebooku lub grono członków stowarzyszenia
  • UATRAKCYJNIENIE (uczynienie przydatnymi) legitymacji członkowskich poprzez współpracę z instytucjami i firmami, tak aby zwiększyć fundusz składkowy
  • utrzymanie dotychczasowej stałej działalności poprzez jej PROFESJONALIZACJĘ, tak aby zwiększyć ilość jej uczestników, poprzez działania:

Wszystkie szczegółowe cele statutowe stowarzyszenia i sposoby ich realizacji określa statut, natomiast zgodnie z jego § 20 pkt 1, działalność planujemy poprzez:

  • uchwałę Nr 7 Walnego Zebrania Członków z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie kierunków i programu działalności (na lata 2015–2017, OpolGen.2015.034)
  • uchwałę Nr 14 Walnego Zebrania Członków z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie programu działalności na lata 2018–2019 (OpolGen.2017.142)

Działalność jest na bieżąco relacjonowana, a potem rozliczana sprawozdaniami.

wykres wzrostu CC0 tswedensky PixaBay
CC0 tswedensky pixabay.com/pl/w-1173935