Program

Wszystkie szczegółowe cele statutowe stowarzyszenia i sposoby ich realizacji określa statut, natomiast zgodnie z jego § 20 pkt 1, działalność planowaliśmy poprzez:

  • uchwałę Nr 7 Walnego Zebrania Członków z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie kierunków i programu działalności (na lata 2015–2017, SOG.2015.034);
  • uchwałę Nr 14 Walnego Zebrania Członków z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie programu działalności na lata 2018–2019 (SOG.2017.142);
  • a od 2020 r. planujemy na bieżąco bez dodatkowego programu, poprzestając na celach statutowych i kontynuowaniu dotychczasowej działalności.

Działalność jest na bieżąco relacjonowana, a potem rozliczana sprawozdaniami. Jeśli szukasz programu konferencji, zobacz tutaj

wykres wzrostu CC0 tswedensky PixaBay
CC0 tswedensky pixabay.com/pl/w-1173935