Stowarzyszenie

Pod nazwą Opolscy Genealodzy jesteśmy młodą organizację pozarządową, której misją jest rozwijanie pasji genealogicznej i rozwój ruchu pasjonatów genealogii, a naszą wizją — łatwość poszukiwań genealogicznych przy ich wsparciu i przychylności ze strony społeczeństwa oraz służb publicznych i wyznaniowych. Dlatego powołaliśmy stowarzyszenie rejestrowe, aby podnosić świadomość i wiedzę z zakresu genealogii, ułatwiać dostęp do przydatnych nam źródeł i wzajemnie sobie pomagać w dziedzinie genealogii oraz realizować inne cele statutowe i programowe. Działamy non-profit (bez zysku) w sferze działalności pożytku publicznego, dbając o przejrzystość, jako przyczynek do pozyskiwania środków na naszą działalność. Siedzibę mamy w Opolu dzięki Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, w której pałacyku organizujemy spotkania, wykłady i warsztaty, a na brzeskim zamku corocznie organizujemy ogólnopolskie konferencje genealogiczne. Rozpoczęliśmy również działalność wydawniczą.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością, jej wsparciem i członkostwem do dołączenia lub kontaktu.

Opolscy-logo-duze