Digitalizacja

11 stycznia 2016 r. w Opolu przedstawiciele Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy i Archiwum Państwowego w Opolu (PL/45), w osobach dyrektora AP dra hab. Mirosława Lenarta, prezesa SOG Jolanty Ilnickiej i wiceprezesa Zbigniewa Nalichowskiego, zawarli w imieniu archiwum i stowarzyszenia — ramową umowę o współpracy przy digitalizacji archiwaliów z zasobów tego archiwum. Współpraca polega na przygotowywaniu uzgodnionych archiwaliów do digitalizacji przez członków i wolontariuszy stowarzyszenia, pod nadzorem pracownika archiwum i na jego terenie, a następnie samej ich digitalizacji, w celu późniejszej publikacji przez archiwum w serwisie Szukaj w archiwach (stara wersja SzwA, nowa wersja GOV). Umowa przewiduje również indeksację tych materiałów do SzwA, jak i Geneteki w ramach projektu OPI. Szczegóły przekazywane są indywidualnie uczestnikom tego projektu lub w trakcie spotkań. Zapraszamy chętnych do przyłączenia się. Poniżej lista zespołów w trakcie opracowania. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, są to pierwopisy akt stanu cywilnego (ASC) urodzeń (U seria 2.1), małżeństw (M seria 2.4) i zgonów (Z seria 2.5) z pruskich (1874+) urzędów stanu cywilnego (USC / Standesamt). Podano współczesny powiat (Kreis).

Zespoły, których skanowanie (digitalizację) ukończono, trafiły w kolejkę do publikacji w SzwA. Oczekiwanie może potrwać kilka lat. Do tego czasu, ze skanów można korzystać w AP Opole. Stowarzyszenie poza projektem indeksacyjnym OPI nie dysponuje skanami.

 • Stare Budkowice pow. opolski / Alt Budkowitz Kr. Oppeln 1874÷1914 zesp. 986/0 (SzwA) — zdigitalizowano 2016, opublikowano skany w 2020 r. na GOV
 • Stare Siołkowice pow. opolski / Alt Schalkowitz Kr. Oppeln 1874÷1935 zesp. 987/0 (SzwA) — zdigitalizowano 2017 █
 • Dobrzeń Wielki pow. opolski / Gross Döbern Kr. Oppeln 1874÷1914 zesp. 1002/0 (SzwA) — zdigitalizowano 2017 █
 • Nowa Wieś Królewska obecnie Opole / Königlich Neudorf jetzt Oppeln 1874÷1916 zesp. 1008/0 (SzwA) — zdigitalizowano 2019 █
 • Krapkowice  pow. krapkowicki / Krappitz Kr. Krappitz zesp. 1011/0 (SzwA) — trwa digitalizacja
 • Wawelno pow. opolski / Bowallno Kr. Oppeln zesp. 989/0 (SzwA) — spaginowano
 • Karczów pow. opolski / Schönwitz Kr. Oppeln zesp. 949/0 (SzwA) — spaginowano
 • Chmielowice obecnie Opole / Chmiellowitz jetzt Oppeln zesp. 991/0 (SzwA) — spaginowano
 • Czarnowąsy obecnie Opole / Czarnowanz jetzt Oppeln zesp. 995/0 (SzwA) — spaginowano
 • Szczepanowice obecnie Opole / Sczepanowitz jetzt Oppeln zesp. 1026/0 (SzwA) — spaginowano
 • Groszowice obecnie Opole / Groschowitz jetzt Oppeln zesp. 1865/0 (SzwA) — spaginowano
 • Sławice obecnie Opole / Slawitz jetzt Oppeln zesp. 1027/0 (SzwA) — spaginowano
 • Dąbrowa (Niemodlińska) pow. opolski / Dambrau Kr. Oppeln zesp. 932/0 (SzwA) — spaginowano
 • Jełowa pow. opolski / Jellowa-Ilnau Kr. Oppeln zesp. 1006/0 (GOV) — spaginowano
 • Dąbrówka Dolna pow. opolski / Königlich Kr. Oppeln zesp. 1007/0 (GOV) — spaginowano
 • Gosławice pow. oleski / Goslawitz Kr. Rosenberg zesp. 2708/0 (SzwA) — spaginowano
 • Osowiec (Śląski) – Węgry pow. opolski / Königshuld Kr. Oppeln zesp. 1009/0 (SzwA) — spaginowano
 • Krasiejów pow. opolski / Krascheow Kr. Oppeln zesp. 1010/0 (SzwA) — spaginowano
 • Kup pow. opolski / Kupp Kr. Oppeln zesp. 1012/0 (SzwA) — spaginowano
 • Łubniany pow. opolski / Lugnian Kr. Oppeln zesp. 1013/0 (SzwA) — spaginowano
 • Ozimek pow. opolski / Malapane Kr. Oppeln zesp. 1014/0 (SzwA) — spaginowano
 • 07.04.2016 uzupełniono skany stron poza mikrofilmami (wykonanymi 04.12.1991 i 22.01.1993 w Warszawie przez p. Annę Sokalską w ramach obecnego FamilySearch):
 • 28.06.2018 doskanowano kilka metryk z USC/Standesamt Łambinowice/Lamsdorf 943/0

SOG.052 = SOG.179