Nagrania konferencji genealogicznej 2015

←2014inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2016→

Nagrania z II Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej wg programu w dniach 11-13.09.2015 na zamku piastowskim w Brzegu (zobacz też plejlista):

Otwarcie konferencji:

panel archiwistów i genealogów:
CYFROWA HISTORIA RODZINY

Prawo a udostępnianie i wykorzystanie materiałów archiwalnych, dr Henryk Niestrój, Narodowe Archiwum Cyfrowe:

Synergia społeczna w projekcie digitalizacji, Daniel Florek, Archiwum Narodowe w Krakowie:

Program BASIAindeksacja zdigitalizowanych materiałów metrykalnych jako forma crowdsourcingu archiwalnego, Wojciech Jędraszewski, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”:

Od mikrofilmu do kopii online, Maciej Gajewski, Narodowe Archiwum Cyfrowe:

Cyfrowe kopie materiałów archiwalnych do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi, Piotr Strembski, Archiwum Państwowe w Łodzi:

Archiwum rodzinne – ochrona i zabezpieczanie dokumentów na podłożu papierowym, Katarzyna Kwaśniewicz, Archiwum Państwowe w Katowicach:

Projekt cyfrowego archiwum rodzinnego, Sławomir Marchel, Archiwum Państwowe w Opolu:

Źródła genealogiczne województwa kujawsko-pomorskiego, Jerzy Żenkiewicz, Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Możliwości udostępniania i prezentacji danych zawartych w programie Drzewo genealogiczne
+
Pamiątki rodzinneTwoje bezcenne źródło informacji o rodzinie – prezentacja programu
Dariusz Stemski, firma PL-SOFT:

rycerze i salwy armatnie na zamkowym dziedzińcu

Okoliczna szlachta powiatu lidzkiego – wybrane przykłady, Adam Pszczółkowski, Związek Szlachty Polskiej:

Olszewscy herbu Lis, czyli jak fałszowano genealogie rodzinne w XIX-wiecznej Galicji, Waldemar Fronczak:

Poszukiwanie przodków w wojsku w czasach napoleońskich, dr Maciej Adam Markowski:

Koperty dowodowe jako źródło do badań genealogicznych, Marcin Marynicz:

prezentacja czasopisma More Maiorum, Alan Jakman, Marcin Marynicz:

zakończenie sobotnich wykładów na zamku:

wprowadzenie do zwiedzania muzeum, Paweł Kozerski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu:

Użytkownik a pracownik archiwum, Joanna Jendrzejewska, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku:

wprowadzenie do autoprezentacji organizacji i inicjatyw genealogicznych
+
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne (Majka Rągowska)
+
Zagłębiowskie Koło Genealogiczne (Anna Poznar)
+
Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne (Igor Strojecki)
+
Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej (Jacek Tomczyk):

Akta sądów obwodowych jako źródło do badań genealogicznych na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Opolu, Aleksandra Starczewska-Wojnar, Archiwum Państwowe w Opolu:

Kresowa Atlantyda, prof. dr hab. Stanisław Nicieja, Uniwersytet Opolski:

panel:
GENEALOGIA GENETYCZNA

Genetyka jako nowe narzędzie wspierające genealogię. Zalety i wady badań DNA na przykładzie projektu Y-DNA szlachty mazowieckiej, dr Łukasz Lubicz-Łapiński, Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku:

Genealogia genetyczna Y-DNA, w teorii i praktyce, Adam Ćwiklak:

Autosomalne DNA w genealogii genetycznej i profilaktyce zdrowotnej rodziny, dr inż. Maciej Oziembłowski:

oficjalne podsumowanie i zamknięcie konferencji:

making of: kulisy konferencji

←2014inne podstrony (powrót do menu nawigacyjnego) konferencji2016→