Relacja ze spotkania 12.02.2014

12 lutego 2014 r. (środa) w „pałacyku” WBP w Opolu odbyło się kolejne spotkanie Opolskich Genealogów, którego tematem tym razem były poszukiwania genealogiczne w internecie. Na ponad 2-godzinnym spotkaniu od godz. 17:00 obecne były 24 osoby, z prowadzącym Maciejem Rogiem, na bieżąco pokazującym na ściennym ekranie sposób korzystania z omawianych stron.

Do podstawowych genealogicznych witryn oraz forów i grup dyskusyjnych odesłano poprzez sekcję linków na stronie Opolskich Genealogów. Główną osią spotkania stało się odtworzenie podstawowej metody poszukiwań metrykalnych, tj. od ustalenia poprawnej nazwy, położenia i przynależności administracyjnej miejscowości (zwłaszcza w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego); poprzez ustalenie właściwych urzędów stanu cywilnego, parafii oraz archiwów państwowych i kościelnych; ustalenie dostępnych ksiąg metrykalnych i mikrofilmów; na ustaleniu, czy zostały one zindeksowane lub zdygitalizowane.

Uczestnikom spotkania przekazano następujący wydrukowany wykaz linków.

Zobacz też:

OpolGen-4/2014

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz