Po spotkaniu majowym 2015

13 maja 2015 r. jak co miesiąc w drugą środę w pałacyku WBP spotkali się Opolscy Genealodzy. Obecne były 23 osoby według listy obecności.

Tym razem z okazji tegorocznego Tygodnia Bibliotek (pod hasłem Wybieram bibliotekę) głównym tematem spotkania od godz. 17:00 były tajemnice naszych nazwisk. Jolanta Ilnicka opowiedziała o historii powstawania nazwisk, przezwisk i przydomków; omówiła patronimiczne, odmiejscowe i odapelatywne typy nazwisk; poruszyła specyfikę nazwisk szlacheckich i niedziedzicznych; przedstawiła kilka ciekawostek związanych z nazwiskami; wspomniała podstawową literaturę onomastyczną.

W drugiej części wykładu Maciej Róg przedstawił kształtowanie się nazwisk na przykładzie zapisów metrykalnych parafii Praszka (wykład przedstawiony wcześniej w Częstochowie i Wrocławiu; zobacz prezentację z wykładu).

Odsyłamy do forów dyskusyjnych (np. Forgen, PTG) oraz do literatury, której autorami są:

Warto podkreślić, że etymologia (źródłosłów, pochodzenie, geneza, znaczenie) nazwiska jest często hipotetycznym, abstrakcyjnym i teoretycznym wytłumaczeniem, skąd mogło się wziąć jakieś nazwisko, w przeciwieństwie do genealogii, która na tyle, na ile można, stanowi dowód faktycznego pochodzenia konkretnych osób w danej rodzinie, danym miejscu i czasie.

Wykłady przeciągnęły się do godz. 18:15, kiedy rozpoczęto II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy w obecności 19 (spośród wszystkich 31) członków założycieli. W lutym złożyliśmy wniosek o wpis do KRS, Sąd zobowiązał nas do poprawienia statutu, co wykonaliśmy jednogłośnie uchwałą Nr 6 zmieniającą statut (w § 9 uchylono ust. 6, który miał umożliwiać zarządowi zmianę formy działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, co po zmianie już nie będzie możliwe; w § 14 w ust. 2 w pkt 2 dopisano, że walne zebranie członków musi rozpatrzyć odwołanie od wykluczenia w ciągu 3 miesięcy od złożenia odwołania). Przy okazji uchwaliliśmy kierunki i program działalności uchwałą Nr 7. Dokumentację złożyliśmy już następnego dnia, czekamy na ciąg dalszy wymaganej procedury :)

Po walnym zebraniu rozważaliśmy możliwość wystawienia 20 czerwca 2015 r. (sobota) w godz. 10-15 własnego stoiska na VII Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych w Opolu. Akces chętnych członków lub sympatyków można zgłaszać do sekretarza stowarzyszenia do 28 maja br. włącznie.

Nie przyłączyliśmy się zbiorowo jako stowarzyszenie do nocy muzeów, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy otwarci do pomocy przy organizacji dnia archiwów, jeśli będzie takie oczekiwanie i możliwość.

Długo ustalaliśmy też techniczno-organizacyjne kwestie związane z II Ogólnopolską Konferencją Genealogiczną na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 11-13 września 2015 r.

Zobacz też:

OpolGen-34/2015 (walne), OpolGen-35/2015 (wykład)

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz