Relacja ze spotkania 14.01.2014

14 stycznia 2014 r. (wtorek) w „pałacyku” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (WBP) odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie pasjonatów badania historii rodzinnych na Śląsku Opolskim w „nowym” wydaniu, tj. z zamiarem wznowienia takich form integracji (w „realu”, poprzez spotkania „na żywo”) środowiska genealogów-amatorów. Za główne miejsce spotkań obrano Opole, ale już wcześniej ok. 2006 r. istniało Opolskie Towarzystwo Genealogiczne, stowarzyszenie zwykłe z siedzibą w Nysie, które inicjatywna grupa genealogów postanowiła reaktywować w Opolu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele WBP, którym i której za zapewnienie technicznych warunków spotkania serdecznie dziękujemy.

Spotkanie o godz. 17:00 prelekcją-wykładem pt. „Genealogia dla wszystkich. Jak zacząć przygodę z genealogią” rozpoczął Pan Grzegorz Mendyka, Prezes Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego z siedzibą we Wrocławiu (ŚTG). Prezes ŚTG wręczył legitymacje członkowskie członkom ŚTG — inicjatorom utworzenia opolskiego koła terenowego tego stowarzyszenia oraz pierwszym członkom Koła, tj. Jolancie Ilnickiej, Teresie Kroczak, Zbigniewowi i Dorocie Nalichowskim oraz Maciejowi Rogowi, jak również wcześniej nieodebraną legitymację — Jolancie Tacakiewicz-Lipińskiej.

Dalszą część spotkania prowadziła Jolanta Ilnicka, która przedstawiła cele i zadania, jakie możemy realizować w ramach koła terenowego stowarzyszenia. Kilka osób z sali krótko przedstawiło swoje oczekiwania wobec spotkań opolskich genealogów. Dostrzegliśmy szczególny charakter Opolszczyzny dla genealogów rodzinnych, z jednej strony zamieszkałej przez osoby często posiadające w korzeniach jedną lub więcej linii przodków zamieszkałych tutaj od wieków w ramach państwa pruskiego i niemieckiego, z drugiej strony — osiedlonej po drugiej wojnie światowej przez osoby z całej Polski i tzw. Kresów. Obecne województwo opolskie zarazem inkorporuje w sobie ziemie niegdyś historycznie przynależne do Dolnego Śląska związanego z Wrocławiem oraz do Ziemi Wieluńskiej. Skutkiem tego jest skupienie wielu z naszych poszukiwań genealogicznych poza samym Śląskiem Opolskim, choć to tu łączą się nasze spotkania, miejsca zamieszkania, pracy czy studiów.

Pani Aleksandra Starczewska-Wojnar z Archiwum Państwowego w Opolu (AP) wstępnie zadeklarowała możliwość współpracy AP z Opolskimi Genealogami oraz przedstawiła możliwe pola współpracy związane z akcją „archiwa rodzinne”, sprowadzaniem mikrofilmów i udostępnianiem posiadanych w Opolu ksiąg metrykalnych i innych zespołów archiwalnych, tudzież możliwością przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dla genealogów. Z kolei Jolanta i Janusz Lipińscy z Nysy przedstawili drobną część swojego drzewa genealogicznego i rodzinnych zbiorów.

Zgodnie z listą obecności, obecnych było 37 osób, z czego 20 osób złożyło deklaracje członkowskie do ŚTG na spotkaniu lub wcześniej, z zamiarem przystąpienia do opolskiego koła terenowego tego stowarzyszenia, którego założycielskie walne zebranie członków zaplanowano na 24 stycznia br.

Po oficjalnej części spotkania, chętni głębszej integracji, znający się doskonale od lat wirtualnie z internetowych forów i grup dyskusyjnych, spotkali się w pobliskiej herbaciarni Jasminum, w której z inicjatywy Prezesa Mendyki z różnym powodzeniem testowaliśmy transmisję na żywo z Opola jedynej ogólnopolskiej telewizji genealogicznej na stronach Polskiego Towarzystwa Genealogicznego :)

Zobacz też:

OpolGen-1/2014

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz