Varia Genealogica 4 (2022)

METRYKA PUBLIKACJI:

 

rodzaj czasopismo
tytuł Varia Genealogica
numer 4 (2022)
forma papierowa
okładka miękka
objętość 264 strony
nakład 200 egzemplarzy
cena 24 zł (brutto=netto) + ewentualna wysyłka
forma dystrybucji odpłatna działalność pożytku publicznego (non profit – po koszcie bez zysku, nie podlega podatkowi VAT od towarów i usług) PKD 58.14.Z (§ 9 ust. 4 pkt 5 statutu)
data publikacji 03.03.2022 (wg ISBN)
miejsce publikacji Opole
wydawca Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy
KRS 0000558917 NIP 7543093593 REGON 361591180
redaktor naczelny Jolanta Ilnicka
korekta Stanisław Czyżowicz, Jolanta Ilnicka, Małgorzata Lissowska, Agnieszka Misiurska, Maciej Róg
skład i łamanie Maciej Róg
okładka Zygfryd Mazur, Majka Rągowska
druk i oprawa Drukarnia PARA s.c., Mechnice k. Opola
ISBN 978-83-948911-3-8 (9788394891138)
ISSN 2544-4638
rejestr czasopism Opole Rej. Pr. 802 sygn. akt SO Opole I Ns Rej. Pr 20/17 z 04.12.2017
znak sprawy SOG.2022.227

FORMULARZ ZAMÓWIENIA:

  * pola wymagane

  Czas realizacji zamówienia: do 7 dni od (otrzymania) potwierdzenia zapłaty. W razie ewentualnych pytań, jak również w sprawach bezpłatnych egzemplarzy autorskich i obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, prosimy o kontakt mejlowo na adres sklep(małpa)genealodzy.opole.pl. Asortyment sprzedawany jest po kosztach bez zysku (kwota netto=brutto bez VAT) w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, dlatego nie stosuje się prawa konsumenckiego o sprzedaży na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa (m.in. nie przysługuje prawo zwrotu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni ). Do należności należy doliczyć również koszty opakowania i przesyłki. Poza Polskę wysyłamy tylko po indywidualnym uzgodnieniu możliwości i kosztów. Płatność tylko w złotych (PLN) z góry przelewem na nasze konto, indywidualnie skontaktujemy się z zamawiającym, potwierdzając gotowość do realizacji zamówienia. Aby złożyć zamówienie i wysłać formularz, należy wcisnąć przycisk „ZAMAWIAM I ZAPŁACĘ – WYŚLIJ FORMULARZ” na dole formularza; jeżeli pokaże się komunikat o wysłaniu, dopiero on oznacza wysłanie zamówienia; w przeciwnym razie błędy zostaną wskazane/zakomunikowane.

  szt. ×

  Koszt OPAKOWANIA I PRZESYŁKI:
  Dokładny koszt zostanie podany w mejlowym potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia, w przypadku poczty od około 8 lub 13 itd. zł, w zależności od liczby egzemplarzy.

  Dane ZAMAWIAJĄCEGO + do wysyłki + na fakturę (jeśli potrzebna):
  Email*:
  Telefon:
  Imię*:
  Nazwisko*:
  Firma/nazwa:
  Miejscowość*:
  Kod pocztowy*:
  Adres*:
  Kraj:

  (poza Polskę wysyłamy tylko po indywidualnym uzgodnieniu kosztów)

  Dane do WYSYŁKI, jeśli inne niż zamawiającego
  (tzn. jeśli już podano wyżej, to NIE trzeba kopiować/powtarzać):
  Firma (nazwa albo imię i nazwisko):
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  Adres:
  Kraj:

  (poza Polskę wysyłamy tylko po indywidualnym uzgodnieniu możliwości i kosztów)

  FAKTURA (do rozliczeń INNYCH niż vat):

  Dane do faktury, jeśli inne niż zamawiającego (tzn. jeśli już podano wyżej, to NIE trzeba kopiować/powtarzać):
  Firma (nazwa albo imię i nazwisko):
  NIP:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  Adres:
  Kraj:

  Uwagi:

  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy
  ul. Piastowska 18-20 (WBP) 45-081 Opole
  IBAN: PL 76105015041000009030630223
  BIC (SWIFT): INGBPLPW
  W tytule/opisie podać:
  zwrot kosztów wydawnictwa i wysyłki

  Jeśli jest Pan(i) zadowolony(a) z działalności stowarzyszenia, może Pan(i) wesprzeć tę działalność dodatkową darowizną, zwiększając powyższą kwotę z dodatkowym dopiskiem: "oraz darowizna na cele statutowe … PLN" z podaniem kwoty darowizny.

  TAK* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzam zapoznanie się z powyższymi zasadami zamówień.

  informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych (poniżej)


  Tutaj kończy się formularz zamówienia — nie zapomnij kliknąć poniżej, że nie jesteś robotem, a następnie na „ZAMAWIAM I ZAPŁACĘ – WYŚLIJ FORMULARZ”☺:

  SPIS TREŚCI:

  Od redakcji s. 5
  Rozdział I: Konferencje genealogiczne s. 7
  5. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna Brzeg 2018 s. 9
  Lech Frączek, Księgi ludności stałej jako źródło do badań genealogicznych i demograficznych s. 11
  6. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna Brzeg 2019 s. 25
  Program s. 27
  Dariusz Chyła, Kataster fryderycjański przechowywany w Archiwum Państwowym w Toruniu jako przykład źródła do badań genealogicznych s. 31
  Joanna Lubierska, Skróty stosowane w łacińskich metrykach narracyjnych s. 45
  Maciej Saryusz-Romieszewski, O błędach i fałszerstwach w źródłach genealogicznych s. 63
  Bartosz Małłek, Bracia czescy w Wielkopolsce s. 73
  Magdalena Dąbrowska, Rozpoznawanie resztek po dawnych układach dworskich i pałacowych – architektura krajobrazu a genealogia s. 81
  Justyna Trojanowska, Genealogia to nie tylko przodkowie s. 99
  Marcin Marynicz, Przodkowie znanych Polaków s. 113
  7. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna Brzeg 2020 s. 123
  Program s. 125
  Leszek S. Zakrzewski, Archiwum rodziny Rostworowskich w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie 129
  Michał Plutarski, Schematyzmy galicyjskie jako źródło do badań historii rodzin urzędniczych w C. k. Galicji. Przykład rodziny Hirschberg v. Habenschwert 139
  Jolanta Sikora, Teczki grobowe – kolejne źródło do badań genealogicznych 173
  Jacek Szumański, Poszukiwania genealogiczne motywacją do niezwykłych podróży. Od Bóbrki do Katynia 181
  Rozdział II: My i genealogia 189
  Barbara Bukład, Dzieckiem będąc 191
  Joanna Kolańska, Dziadka szewcowanie 199
  Anna Kontkiewicz, Józef Guzowski, oficjalista Branickich 205
  Błażej Koska, Przedsiębiorcy i rewolucjoniści. Janotowie z Czeladzi 225
  Daniel Przywara, Krótka historia o ks. Michale Przywarze – dialektologu 251

  OD REDAKCJI:

  Lata 2020–2021 na świecie zostały naznaczone pandemią COVID-19. Ten trudny czas odbił się na pracy stowarzyszeń genealogicznych, także naszego. Co roku największym zadaniem SOG jest przygotowanie wraz ze współorganizatorami – Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Muzeum Piastów Śląskich i Archiwum Państwowym w Opolu – Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej. Niestety, ze względu na pandemiczne obostrzenia pojawiła się groźba, iż kolejna konferencja nie dojdzie do skutku. Pokonaliśmy jednak przeciwności losu i udało się zorganizować siódmą, a potem i ósmą Ogólnopolską Konferencję Genealogiczną w Brzegu, od bieżącego roku zwaną Geneami. Oczywiście, nie mogło w nich uczestniczyć tak liczne grono słuchaczy, jak w poprzednich latach, ale cieszymy się, że chociaż tylu miłośników genealogii spotkało się w zamkowych murach.
  Trudny czas nie oszczędził nam pożegnań. Środowisko genealogów najbardziej poruszyło odejście do Krainy Przodków dwóch młodych genealożek: Joanny Jendrzejewskiej i Magdaleny Dąbrowskiej. Obie były prelegentkami i uczestniczkami naszych konferencji.
  Z powyższych przyczyn, także wydanie kolejnego numeru Varia Genealogica przesunęło się w czasie. Niniejszy tom zawiera w sobie artykuły pokonferencyjne z obu konferencji.
  Co szczególnie polecamy w tym numerze rocznika?
  Po raz kolejny dawkę wiedzy z zakresu pozametrykalnych źródeł do genealogii: od katastru fryderycjańskiego poprzez schematyzmy galicyjskie, archiwa rodzinne i teczki grobowe, do roli architektury krajobrazu w genealogii. Osobom borykającym się z aktami pisanymi po łacinie polecamy artykuł Joanny Lubierskiej Skróty stosowane w łacińskich metrykach narracyjnych. Nie mniej interesujący dla czytelników będzie rozdział III, w którym członkowie i sympatycy SOG przedstawiają swoje dokonania na polu genealogii rodzinnej, przyczyniające się do jej popularyzacji w środowisku lokalnym.
  Czytelnikom życzę zatem przyjemnej lektury!
  Szczególne podziękowania należą się prelegentom występującym podczas obu konferencji za to, że mimo tak niepewnej sytuacji pandemicznej zdecydowali się przyjechać i wygłosić swoje referaty na żywo i pro bono publico.
  Dziękujemy uczestnikom za zdyscyplinowanie i zrozumienie, jakie okazywali organizatorom. Do zobaczenia na następnym Brzegu!

  W imieniu zespołu redakcyjnego, Jolanta Ilnicka

  RECENZJE:

  ERRATA:

  Komentarze z Facebooka

  komentarz(y/e)

  Dodaj komentarz