Genealodzy jako użytkownicy systemu informacji archiwalnej

W czwartek 6 grudnia 2018 r. przedstawiciel Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy i Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu, Maciej Róg, uczestniczył z wystąpieniem „Genealodzy jako użytkownicy systemu informacji archiwalnej” w konferencji „Od opracowania do retrokonwersji – współczesne wyzwania dla opisu archiwalnego”, jaka odbyła się w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie.

Genealodzy są jedną z liczniejszych kategorii użytkowników zasobów archiwalnych. Nie stanowią jednolitej struktury. Wśród genealogów są pracownicy naukowi i zawodowi pośrednicy, od których prędzej można oczekiwać posiadania odpowiedniego warsztatu metodycznego. Jednakże coraz liczniejsi są również amatorzy, pasjonaci historii rodziny, którzy do swych poszukiwań często potrzebują pomocy oraz bardziej intuicyjnych, mniej skomplikowanych narzędzi. Regionalne towarzystwa genealogiczne oferują im pomoc w formie wykładów i warsztatów tematycznych oraz konsultacji. W ramach Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy corocznie organizujemy Ogólnopolskie Konferencje Genealogiczne na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, we współpracy z Archiwum Państwowym w Opolu, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W wydarzeniu corocznie uczestniczy kilkuset przedstawicieli różnorodnych środowisk związanych z genealogią. Współpracujemy również z genealogami na internetowych grupach i forach dyskusyjnych. W ten sposób mamy częsty i bezpośredni kontakt i ogląd na sposób, w jaki genealodzy amatorzy korzystają ze źródeł archiwalnych. Nie da się powstrzymać wzrostu popularności genealogii amatorskiej, natomiast można i należy dostosowywać i przygotować się na praktyczne aspekty udziału różnorodnych użytkowników w korzystaniu z systemów informacji archiwalnej. Własne doświadczenia przy korzystaniu z takich systemów i pozyskane od innych osób ze środowiska genealogicznego, pozwolą przekazać pod rozwagę oddolne oczekiwania wobec Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. [abstrakt wystąpienia]

siedziba NDAP
siedziba NDAP

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00-10:15 dr Henryk Niestrój, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – otwarcie konferencji

I Panel:

10:15-10:45 Maciej Zdunek (NDAP)
Strategia opracowania zasobu archiwalnego

10:45-11:15 dr hab. Dariusz Magier (UPH)
Życie po retrokonwersji. Opracowanie materiałów archiwalnych w świadomości pracowników archiwów państwowych

11:15-11:45 Elżbieta Galik (AP Wrocław)
Opis archiwalny – współczesne wyzwanie dla archiwów polskich. Co zmieniło się w archiwach polskich i w archiwistyce?

11:45-12:15 przerwa kawowa

II Panel:

12:15-12:45 dr Bartosz Nowożycki (NDAP)
Computational Archival Science, o archiwach w dobie big data i machine learning

12:45-13:15 Łukasz Karolewski (NAC)
Archiwalny opis fotografii a działania crowdsourcingowe

13:15-13:45 Maciej Róg (Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne)
Genealodzy jako użytkownicy systemu informacji archiwalnej

13:45-14:30 lunch

III Panel:

14:45-15:15 dr hab. Paweł Gut (AP Szczecin)
Poziom opisu jednostki archiwalnej w inwentarzu tradycyjnym i elektronicznym w Polsce
i Niemczech na przykładzie archiwów w Szczecinie i Greifswaldzie

15:15-15:45 dr Anna Żeglińska (UWM)
Rola wyszukiwania w weryfikacji opisu archiwalnego

15:45-16:15 dr Paulina Chrząszcz (UAM)
Typariusze Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji Auschwitz w zasobie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – przyczynkiem do problemu opisu współczesnego materiału sfragistycznego

IV Panel:

16:15-16:45 dyskusja i podsumowanie konferencji.

SOG.2018.191

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz