Spotkania w 2019 r.

Poniżej terminarz planowanych comiesięcznych spotkań Opolskich Genealogów w 2019 r., który jedynie orientacyjnie pokazuje, w których dniach powinny się odbywać spotkania, zgodnie z przyjętą od 2019 r. zasadą, że spotykamy się w trzecie (nie: drugie) środy miesiąca od godz. 17:00 w „pałacyku” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Piastowskiej 20. Uwaga: dokładnych terminów i miejsc konkretnych spotkań należy poszukiwać w szczegółowych zaproszeniach na stronie głównej lub profilu na Facebooku (w miarę możliwości przed spotkaniami przypominamy się również pocztą elektroniczną lub telefonicznie), bowiem mogą one ulegać zmianom z uwagi na święta, wakacje czy inne nieprzewidziane sytuacje. Spotkania są adresowane dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko dla członków stowarzyszenia, chyba że ze względu na ilość np. stanowisk komputerowych wskazano inaczej, ale byłoby to każdorazowo wyraźnie zaznaczone). Na spotkaniach lub elektronicznie można również zgłaszać zapotrzebowania/propozycje dotyczące tematów spotkań i prelegentów.

Zapraszamy! ☺

wydarzenia 2019 na Facebooku

 • trzecia środa 16 stycznia 2019 r. (witryna) – Mechowska, Litwa Białoruś
 • piątek 15 lutego 2019 r. (nie: trzecia środa 20) — gala GN
 • trzecia środa 20 marca 2019 r. (witryna) – Adamus, skarby z plebanii
 • trzecia środa 17 kwietnia 2019 r. (witryna)
 • trzecia środa 15 maja 2019 r. (urodziny, witryna) – Wierzycka, zeszyty walka z chaosem
 • druga środa 12 czerwca 2019 r. (nie: 19, witryna) – Róg, nowe SzwA
 • trzecia środa 17 lipca 2019 r. (witryna)
 • nie było spotkania w sierpniu 2019 r.
 • druga środa 11 września 2019 r. (ze względu na konferencję)
 • trzecia środa 16 października 2019 r.
 • trzecia środa 20 listopada 2019 r.
 • trzecia środa 18 grudnia 2019 r.
spotkania (fot. 2016 Cz. Kroczak)
spotkania (fot. 2016 Cz. Kroczak)

zobacz terminarz na rok poprzedni 2018 / następny 2020

większa mapa / widok z ulicy

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.