Spotkania opolskich genealogów w 2020 r.

Poniżej terminarz planowanych comiesięcznych otwartych spotkań Opolskich Genealogów w większym gronie w 2020 r., który jedynie orientacyjnie pokazuje, w których dniach powinny się odbywać spotkania, zgodnie z przyjętą od 2019 r. zasadą, że spotykamy się w trzecie (nie: drugie) środy miesiąca od godz. 17:00 w „pałacyku” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Piastowskiej 20. Uwaga: dokładnych terminów i miejsc konkretnych spotkań należy poszukiwać w szczegółowych zaproszeniach na stronie głównej lub profilu na Facebooku (w miarę możliwości przed spotkaniami przypominamy się również pocztą elektroniczną lub telefonicznie), bowiem mogą one ulegać zmianom z uwagi na święta, wakacje czy inne nieprzewidziane sytuacje. Spotkania są adresowane dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko dla członków stowarzyszenia, chyba że ze względu na ilość np. stanowisk komputerowych wskazano inaczej, ale byłoby to każdorazowo wyraźnie zaznaczone). Na spotkaniach lub elektronicznie można również zgłaszać zapotrzebowania/propozycje dotyczące tematów spotkań i prelegentów. Oprócz spotkań, czasami organizujemy również indywidualne dyżury–konsultacje genealogiczne (pod linkiem ich odrębne terminy).

Zapraszamy! ☺

wydarzenia 2020 na Facebooku

spotkania (fot. 2016 Cz. Kroczak)
spotkania (fot. 2016 Cz. Kroczak)

zobacz terminarz na rok poprzedni 2019

większa mapa / widok z ulicy

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz