Walne zebranie 13.05.2015

W związku z wezwaniem Sądu KRS do poprawienia w ciągu 14 dni statutu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, zarząd zwołuje II Walne Zebranie Członków do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w pałacyku przy ul. Piastowskiej 20 na dzień 13 maja 2015 r. (środa) od godz. 18:00 (tj. bezpośrednio po wykładzie Tajemnice naszych nazwisk; prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków mają tylko członkowie założyciele), z zastrzeżeniem, że w przypadku nieosiągnięcia kworum o tej godzinie, obrady będą ważne w drugim terminie od godz. 18:15 bez względu na liczbę obecnych, ale nie mniej niż 15 członków założycieli, dlatego prosimy o obecność WSZYSTKICH, którzy mogą być obecni. Przy okazji proponujemy uchwalenie kierunków i programu działalności stowarzyszenia. Dla dociekliwych, szczegóły prześlemy pocztą elektroniczną (jeśli ktoś nie dostał wiadomości, prosimy o kontakt z sekretarzem). W razie poprawek lub wątpliwości, prosimy o wcześniejsze ich zgłaszanie na adres sekretarza, pod rygorem ich pominięcia z powodu pilnego terminu wyznaczonego przez Sąd. Zgodnie z ostatnim przepisem statutu, do czasu rejestracji przez KRS, nie obowiązuje 2-tygodniowy termin na zwołanie i doręczenie materiałów. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za zrozumienie.

Zobacz też:

OpolGen-34/2015

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz