Walne 15.11.2023

Mejlowo rozesłałem członkom SOG z plikami zawiadomienie, że najbliższe spotkanie będzie przeznaczone w pierwszej części na sprawy członkowskie. Zarząd Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy zwołuje sprawozdawcze Walne Zebranie Członków tego Stowarzyszenia na środę 15.11.2023 od godz. 17:00, stacjonarnie do pałacyku WBP w Opolu przy ul. Piastowskiej 20 w sali narad (konferencyjnej) w piwnicy (wyznaczono również drugi termin w tym samym dniu na 17:15, szczegóły w zwołaniu na mejlach). Szczegóły w załączeniu (zwołanie z porządkiem obrad i projektem uchwały walnego zebrania; sprawozdanie zarządu; wniosek komisji rewizyjnej o absolutorium). W razie potrzeby, prosimy najpóźniej do 12.11.2023 do godz. 23:59 na adres mejlowy zgłaszać ewentualnie:

  • chęć udziału zdalnie (pokój Facebooka w grupie Opolscy Genealodzy członkowie) — na spotkaniu stacjonarnym w razie potrzeby i w miarę możliwości włączymy uczestników zdalnych, ale kto może, prosimy o wybór stacjonarnej obecności, ze względu na możliwe trudności techniczne;
  • wątpliwości, pytania i propozycje zmian do porządku obrad i uchwał.

Jeśli ktoś nie dostał mejla, proszę sprawdzić katalog spam, kosz, oferty, rachunki itp. automatycznie filtrujące się niespodziewane foldery, a dopiero gdyby mejl się nie odnalazł, prosimy o kontakt indywidualny.

PS po zebraniu, uzupełniamy linki do uchwał komisji rewizyjnej (wniosek), zarządu (sprawozdanie, zwołanie) i walnego zebrania (absolutorium).

ojcowizna (ziemia przodków)
ojcowizna (ziemia przodków) [fot. Peggychoucair Pixabay 3616767]

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz