18.12.2019 walne zebranie

18 grudnia 2019 r. od godz. 17:00 członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy zapraszamy na VI Walne Zebranie Członków. W programie uchwała w sprawie sprawozdania i absolutorium. Szczegóły na skrzynkach mejlowych oraz w grupie fejsbukowej☺ Po walnym zebraniu zwykłe comiesięczne spotkanie z ciekawym spotkaniem i prelegentem, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych genealogów, program wkrótce.

fot. CC-BY-SA 4.0 by Keres 40 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spójnia_Stargard,_zebranie_walne,_29.05.2018.jpg
fot. CC-BY-SA 4.0 by Keres 40 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spójnia_Stargard,_zebranie_walne,_29.05.2018.jpg

Walne zebranie i spotkanie odbędzie się w pałacyku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Piastowskiej 20 na wysokim parterze (tam gdzie wystawy i pierwsze dwa spotkania w 2014 r.) w trzecią środę miesiąca jak wyżej (a w przypadku nieosiągnięcia kworum o godz. 17:15, bez względu na liczbę obecnych).

Mejlowo i fejsbukowo członkowie otrzymali:

  • uchwałę zwołującą wraz ze streszczeniem-uzasadnieniem i projektem uchwały walnego zebrania (sprawozdawczo-absolutoryjna)
  • sprawozdania merytoryczne zarządu za rok 2019,
  • sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z uchwałą, wprowadzeniem, bilansem, informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat i uchwałą komisji rewizyjnej (rozliczającą, zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, wnioskującą o absolutorium i zaliczającą nadwyżkę) — tj. w układzie wymaganym przez przepisy o rachunkowości.

Zarząd prosi o wcześniejsze zgłaszanie wątpliwości, pytań, uwag, propozycji zmian itp. pocztą elektroniczną na adres kontakt(małpa)genealodzy.opole.pl do 13.12.2019 do godz. 23:59. Jeżeli ktoś z członków chce, ale nie może być osobiście obecny, istnieje możliwość udzielenia pisemnego pełnomocnictwa do udziału w walnym zebraniu, które pełnomocnik powinien zabrać na zebranie. Prosimy o punktualne przybycie — do głosujących zliczamy tylko faktycznie obecnych.

Walne zebranie członków podejmie uchwały:

SOG.2019.218

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)

Dodaj komentarz